عکس روز : نامه عذرخواهی مدیر هتلی در توکیوی ژاپن برای قطع ۱ دقیقه ای اینترنت در ساعت ۴ صبح

+47
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟