انصرافی دیگر از رقابت با نماینده اسرائیل

+3
رأی دهید
-22

نظر شما چیست؟