راهپیمایی اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران علیه حضور حسن روحانی در این دانشگاه

در تجمع امروز (24 مهرماه)، دانشجویان در اعتراض به حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران، دانشجویان ضمن فریاد زدن مطالبات خود، با کارگران، معلمان و سایر اقشار تحت ستم جامعه اعلام همبستگی کردند.
 *  ایستاده ایم در سنگر، دانشجو و کارگر
*  دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
* کارگر زندانی آزاد باید گردد
* معلم زندانی آزاد باید گردد
* خوابگاه دخترانه، زندانه زندانه
+56
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟