طنز زود نیوز : مجری زودنیوز از ترور نافرجام جان به در برد

طنز زود نیوز : مجری زودنیوز از ترور نافرجام جان به در برد
+152
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟