ماجرای پیچیده و خنده دار انتخاب جنتی برای خبرگان رهبری : تائید جنتی توسط جنتی

ماجرای پیچیده و خنده دار  انتخاب جنتی برای خبرگان رهبری : تائید جنتی توسط جنتی
+7
رأی دهید
-50

نظر شما چیست؟