یک روش خلاقانه برای حمایت از عادل فردوسی پور : تقلید صدای شخصیت های معروف

یک روش خلاقانه برای حمایت از عادل فردوسی پور : تقلید صدای شخصیت های معروف
+53
رأی دهید
-7

نظر شما چیست؟