مسیح علینژاد, صدایی رسا در مقابل جمهوری‌ اسلامی و فرستادگان جمهوری‌اسلامی به خارج

- هیچ نظام دیکتاتوری بدون سیاهه‌ای از رمزها، که جایگاه خدایگان و بنده را معین کند امکان استمرار ندارد. یکی از قدرتمندترین رمزهای جمهوری‌اسلامی «حجاب» و «عفاف» است. رمزی که همه ارکان قدرت سوگلی‌اش می‌دارند، چرا که با این رمز- ایدئولوژیک، نیمی از جامعه را مستقیما سرکوب می‌کنند و ترس را با تقدس‌دادن به این رمز ابدی می‌کنند.
- مسیح علینژاد نه اینکه موجد جنبش زنان باشد ولی بی‌شک از بهترین سازماندهندگان آن است. متاسفانه بسیار شنیده‌ایم که گویا براندازی با کمپین‌های علینژاد منافات دارد یا اینکه سعی کرده‌اند کارهای او را کوچک جلوه دهند، اما هیچ عمل براندازانه‌ای رادیکال‌تر از آنچه علینژاد انجام می‌دهد نیست: کمپین‌هایی که چون سیلاب بنیان‌های ایدئولوژیک جمهوری‌ اسلامی را در خود غرق می‌کند.

کیهان لندن: رها – زمانی فیلسوفی گفته بود که سال‌هایی در تاریخ هست که تراکم حوادث‌شان بیش از قرن‌هاست. ما در چنین سالیانی زندگی می‌کنیم. رخدادهای بدیع و گاه غیرقابل باور عادی می‌شوند و دیگر حیرتی در کار نیست. دوستان دشمن‌اند و تو با خود نجوا می‌کنی که «خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم.»
 
در تازه‌ترین چنین رخدادهایی نوشکفته و غیرقابل‌ باور،  خواننده‌ای که عمده محبوبیتش را از براندازانی داشت که  با او آیت‌الله بی‌بی‌سی را زمزمه می‌کردند به ناگاه با چرخشی کامل میهمان آیت‌الله می‌شود، با دردانه جمهوری‌ اسلامی در بی‌بی‌سی، نرد عشق می‌بازد و مسیح علینژاد را آماج کلمات زهرآگین اما میان‌تهی خود می‌کند. بی‌آنکه سندی رو کند همگام با پروپاگاندای نظام مقدس به او وصله بیزنس کردن در‌ لوای کمپین‌هایش می‌زند، واژه «مسیخ» را می‌آفریند تا حقیقت فرومایگی را نقاب فیلسوفانه زده باشد. بعید نیست که تیمی در وزارت اطلاعات جمهوری‌ اسلامی هم‌اکنون مشغول سندسازی باشد که دست شاهین‌شان خالی نباشد و در حضور عارفانه‌ی بعدیش در سیمای منفور آیت‌الله بی‌بی‌سی ادعایش را به اسناد وزارت اطلاعات بیاراید. اما مسیح علینژاد را دشمنان قسم‌خورده بی‌شمار است، حال یکی بیشتر. اما چرا او را چنین دشمنانی باید؟ او مگر به چه مشغول است که  تاوانش حجره‌های هزارتوی نخوت و دشمنی است؟
 
در ادامه خواهم کوشید به زاویه‌هایی کمتر دیده شده در کمپین‌های مسیح علینژاد بپردازم. زینسو، واکاوی کارکرد «رمزها» در قوام و بقای دیکتاتوری‌ها ضروری است. اما رمزهای دیکتاتور چیستند و به چکار می‌آیند؟ در نظام‌های دیکتاتوری رمزها نقشی غیرقابل انکار ایفا می‌کنند. رمزها فریزها/ مناسکی هستند که دوری یا نزدیکی به دیکتاتور و فرمانبرداری یا ایستادگی در مقابلش را نمایندگی می‌کنند. مثلا رمز «پیشوا» در آلمان هیتلری، یا «خلق»، «اردوگاه سوسیالیزم» و «رفیق» در نظام استالینی و «فتنه»، «ضدانقلاب»، «جریان انحرافی»، «معاند»، «اسلام ولایی» و… در جمهوری‌ اسلامی رمزهایی هستند که دیکتاتور طراحی می‌کند تا توسط مریدان تکرار شوند. مثلا در جریان «جنبش سبز» میزان وفاداری به شخص دیکتاتور با رمز «فتنه» ارزیابی می‌شد و در مواجهه با زیاده‌خواهی‌های احمدی نژاد، رمز  «جریان انحرافی» معیار وفاداری به دیکتاتور بود.
 
هیچ نظام دیکتاتوری بدون سیاهه‌ای از رمزها، که جایگاه خدایگان و بنده را معین کند امکان استمرار ندارد. شاید گاه با تمسخر بجای مهر نماز بر پیشانی مدیران جمهوری‌ اسلامی بنگرید، بطور واضحی جای مهرها بر پیشانی بندگانِ دیکتاتور نه از سجده بسیار، که به وضوح ساختگی هستند. اما این اَشکال عجیب بر پیشانی مدیران جمهوری‌ اسلامی، رمزهایی هستند که به دیکتاتور پیغام می‌دهند که ما با تو هستیم و با تو شریک خواهیم بود در قتل‌عام و دزدی و اختلاس و غصب. برای ما مضحک، اما برای آنها نان و آب است. مناصب به آنهایی می‌رسد که رمزهای سلطانشان را تکرار میکنند و نفوذ، رانت و ژن خوب مال آنهاست که رمزها را پس از دیکتاتور نشخوار.
 
یکی از قدرتمندترین رمزهای جمهوری‌اسلامی «حجاب» و «عفاف» است. رمزی که همه ارکان قدرت سوگلی‌اش می‌دارند، چرا که با این رمز- ایدئولوژیک، نیمی از جامعه را مستقیما سرکوب می‌کنند و ترس را با تقدس‌دادن به این رمز ابدی می‌کنند. مهم نیست که نوکرها و بندگان دیکتاتور خود شخصا به حجاب و عفاف باور دارند یا نه، که البته بسیاریشان ندارند، اما کارکرد رمزها از اعتقاد شخصی فراتر می‌رود و امتی یکدست، مطیع و فرمانبر می‌آفریند. ناگزیر پیداست که تزلزل در رمزهای محبوب دیکتاتور، ارکان استبداد را خواهد لرزاند. مثلا رمز «فرقه ضاله بهائی» را ببینید. بدون وفاداری به این رمز ترقی در رده‌های بالای جمهوری اسلامی ممکن نیست. حال اگر فعالی کمپینی ایجاد کند که در آن مردم بهائیان را دوست خود بخوانند، واکنش دیکتاتور به خونریزترین وجه ممکن خواهد بود که دیکتاتور عبور از رمزهایش را تحمل نخواهد کرد.
 
اینجاست که می‌توان قدرتمندی کمپین‌های مسیح علینژاد را دریافت. او رمزهای دیکتاتور را به چالش می‌کشد و حجاب و عفاف حکومت ساخته را به تمسخر می‌گیرد، و جنبشی اجتماعی را به پهنای یک کشور سازمان می‌دهد. هیچکدام از رمزهای دیکتاتور به اندازه «حفظ حجاب» و «عفاف» در این چهل سال مورد قبول همه جناح‌های نظام نبوده است.
 
مسیح علینژاد نه اینکه موجد جنبش زنان باشد ولی بی‌شک از بهترین سازماندهندگان آن است. متاسفانه بسیار شنیده‌ایم که گویا براندازی با کمپین‌های علینژاد منافات دارد یا اینکه سعی کرده‌اند کارهای او را کوچک جلوه دهند، اما هیچ عمل براندازانه‌ای رادیکال‌تر از آنچه علینژاد انجام می‌دهد نیست: کمپین‌هایی که چون سیلاب بنیان‌های ایدئولوژیک جمهوری‌ اسلامی را در خود غرق می‌کند.
 
ما در دوره‌ی پساآگاهی زندگی می‌کنیم. بدین معنا که از جوان و پیر و زن و مرد همگی آگاهند که دغدغه جمهوری‌ اسلامی رفاه و آسایش مردم نیست بلکه وفاداری به ایدئولوژی جهان‌ستیز اسلامی است. پس چرا با وجود آگاهی کافی از ماهیت ضدمدرن و فقیرپرور جمهوری‌ اسلامی هنوز اعتراضات قدرتمندی که کلیت این نظام فاسد را به چالش بکشد شکل نگرفته است؟ دلایل قطعا متعددند، اما یکی حتما ترس عمومی از سرکوبگری خونین جمهوری‌ اسلامی است که روی خونریزترین دیکتاتورهای تاریخ را سفید کرده است. در این شرایط هر کمپینی که شهروندان را یاری کند که از ترس عبور کنند و دیکتاتور و نمادهایش را به چالش بکشند بزرگترین تهدید برای جمهوری‌ اسلامی خواهد بود. دختری گمنام در شهری کوچک با دوربین موبایلش حماسه مقاومت و عبور از ترس را به تصویر می‌کشد و پیام مقاومت را به دیگری می‌رساند و مقاومتِ جمعی دخترکانی گمنام بلای بی‌پایانی بر صلابت پوشالین دیکتاتور می‌شود. کمپین‌های مسیح علینژاد یأس را به امید و ترس را به ایستادگی تبدیل کرده‌اند.
 
براندازان خسته از ستم بسیج و سپاه چه به زیبایی هشتگ «مشت ما اسلحه ما» را آفریدند تا مقاومت را تعالی بخشند. اما حتی مشت‌های گره‌کرده‌ای که با مزدبگیران دیکتاتور می‌جنگند باید به تصویر کشیده شوند تا لذت مقاومت را در همه جای میهن بپراکنند چرا که نشر مقاومت تجلی مقاومتی نو خواهد بود. پس «دوربین» به مثابه سلاح بی‌پناهان و «مشت» آنگاه که بی‌پناهان به هم می‌پیوندند چه هارمونی زیبایی را می‌نوازند.
 
خطر بزرگی است مسیح علینژاد، که کمپین‌هایش، دختران بی‌نام و نشان و ازیادرفته‌ای را به اکتیویست‌هایی تبدیل کرد که بلای جان جمهوری‌ اسلامی شده‌اند. و دیگر نباید متعجب بود که براندازان حکومت‌ساخته از یکسو، و پروپاگاندای ولایی از سوی دیگر کمر به شکستن وی بسته‌اند. عشقبازی منحوس شاهین نجفی و رعنا رحیم‌پور، اتحاد برانداز حکومت‌ساخته بود با دستگاه تبلیغات جمهوری‌ اسلامی. در چهره‌ی رعنا رحیم‌پور که قبلا در چشمان ایرانیان سوخته بود با هذیان‌گویی‌های مضحک شاهین نجفی، که آبرویش را با خشنودی آیت‌الله بی‌بی‌سی معامله کرد، سمفونی ناهمگون و گوشخراشی است که یک معنا بیشتر ندارد: کمپین‌های مسیح علینژاد ضربه‌ای کاریست بر پیکر بی‌رمق انواع آیت‌الله‌ها!
 
مایک پمپئو و مسیح علینژاددیگر اینکه مسیح علینژادبه صدایی رسا در مقابل جمهوری‌ اسلامی و فرستادگان جمهوری‌اسلامی به خارج از کشور، مانند بهنود، نایاک، ‎ AyatollahBBCو غیره تبدیل شده است. علینژاد پدیده‌ای است نو در مبارزه سیاسی. او نیمی از جامعه را به نافرمانی سازمانیافته فرا می‌خواند و نافرمانی با کمپین‌های او قدرت می‌گیرد. پمپئو و دستیارانش اتفاقی‌ نیست که با او ملاقات می‌کنند. براندازان بسیار گلایه دارند از نفوذ اصلاح‌طلبان فاسد در خط دادن به سیاستمداران غربی، اما علینژادها می‌توانند صدای رسای بخش بزرگی از اپوزیسیونی باشند که خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستند.
+130
رأی دهید
-71

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن

  این زنیکه جلف و همخواب اخوندها هست و جاسوس اخوندها در خارج
  174
  66
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
  ۶۰
  zarduscht - فرانکفورت، آلمان
  این خانم را نمی‌‌شناسم. به نظر من تابلت برنامه خیلی‌ کوبنده است.می‌ گویند جاسوس است. چون در مجلس خبرنگار بود. از همه طرف فحش می‌‌خورد. از مجاهدین. کمونیست ها. آخوندا ،پاسدار. بسیجی‌. لیبرال‌های مذهبی. حتا از خانواده خود.چه حکمتی است؟ هجنس باز است. جاسوس است. منافق است. جاسوس آمریکا و اسراهیل. خلاصه همه چیز. من یک چیز ولی‌ می‌‌دانم. کسی‌ که باور فاحشه می‌‌خواند. باید بوسه به خاک پایش زد. از اینکه رفقا گویند جاسوس است. یک میخ به خود .یک جوالدوز به دیگران.۴۲ سال سن دارد. هنگام انقلاب ۲ سال سان داشت. در این زمان شما در زیر آخوند مولا دنبال آزادی طبق کارگر می‌‌گشتید. یادتان رفته .که پشتیبانی‌ بدون قید و شرط خود را از دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کردید.؟ تا حشره امپریالیست را اعدام کند؟ یعنی به خلخالی گفتید. دستت درد نکند. این خانم را اعدام کن. اگر ۲ سال سان نداشت بله ۲۰ سال. فرموش کرده. که گفتید .کاندید ما برای ریست جهبوری حجت اسلام وال مسلمین خامنه‌ای است. چون خیلی‌ مردمی است و زد امپریالیست. چه حکمتی که خامنهی به این فاحشه می‌‌گوید و شما هم. این راز را آشکار کنید
  62
  79
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  پیام مسیح مبارزه با حجاب و دیکتاتور است. مبارزه با زن ستیزی است. کاملا با پیام ایشون موافقم.
  67
  128
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. سعی کن وقتی نظر میدی از روی عقل و دلیل باشه نه از روی تعصب و جنسیت و تمایلات جنسی. زن ستیزها همیشه زنان را متهم به بی عفتی میکنند و فکر میکنند با گفتن این چرندیات می توانند زنان را از خواستن و گرفتن حقشون بازدارند. تاریخ چهل ساله اخیر نشان داد که نه تنها نمیتوانند بلکه این مردان باعث بوجود آمدن مشکلات عمیق اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و در نهایت بی اعتمادی به مردان و مرد ستیزی درجامعه شده اند. زنان قدرتمند ترین اشخاص جامعه هستند و اگر مردی به زنان جامعه اش احترام بگذارد ارزش و قدر مادرش را در تربیت خودش درک کرده و فهمیده است . مردان کج فهم حرفهایی میزنند که خودشان لایق آنند. مردی که به زن تهمت بی عفتی میزند مشخص است که خودش قبلا از زنان سواستفاده کرده و خودش سزاوار حرفهایی است که میزند.
  61
  93
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن

  حالا تا می توانید منفی بدهید بعدا خواهید فهمید تا شماها بفمید این ...و ....اخوندها هست و جاسوس اخوندها در خارج هست خیلی مونده ما که فهمیدیم گفتیم حالا باور میکنید یا نه زمان مخشص خواهد کرد
  90
  64
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. فعلا که چهل سال بدبختی که شما مردان بی غیرت بر سر خودتون و همه مردم آوردید انقلابی که با خون خود و جوانهای بیچاره آبیاری شد ونتیجه اقتصادرو به مرگی است که به دست آخوند بیسواد سپردید چون فقط حجاب و پوشش برای زنهاتون میآورد و از این طریق فکر کردید میتونید زنهاتون را کنترل کنید؟ با این کارتون زنهاتون نه تنها به شما بی اعتماد شدند نه تنها از مردان و از آبرو بیزار شدند نه تنها روسریهاشون را برداشتند بلکه الان باید مواظب لباس زیرشون و شرتشون باشید که به شما خیانت نکنند. نتیجه خیانت خیانت است. شما مردان با آوردن انقلاب به ما زنان خیانت کردید. شما مردان تا وقتی به زن به چشم یک انسان مستقل و دارای عقل و شعور و حقوق انسانی نگاه نکنید بدتر از این هم خواهد شد. به رسمیت شناختن حقوق و آزادی زنان یک جامعه آزادی تمام افراد جامعه و پیشرفت اجتماعی است.
  66
  74
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::آزاذه - تهران، ایران::] شما فقط بدو بیراه بگو و تهمت بزن من امثال این ملجیک ها تو ایران زیاد دیدم قبلا هم گفتم چندین بار با امثال این چادری ها و مغنه بسرها ی قبلا و به اصطلاح مخا لف و جاسوس امروز سر دو تیکه موبا امثال این ملجیک قبلی اخوندها و سپاهی ها درگیر شدم شما (آزاذه - تهران، ایران) رو یکم فکر کن ببین از این مخالف تر رژیم و سر سخترهم بودن چطور هچکدام مطرح نشدن این ملجیک مطرح شده برو کمی فکرکن بد اون دهان بی نزاکت رو باز کن خانم با غیرت واب گوشت خیاری نظر نده هنوز به بلوغ سیاسی و فکری نرسیدی قبلا نظرت شما رو دیدم گفتم شاید شما هم ادم درست حسابی باشی ولی زمان مشخص کرد نه نزاکت داری ونه شخصیت فکری و ادبی وسیاسی بقول قدیمی ها دیمی و هردمبیلی هستی
  45
  60
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::آزاذه - تهران، ایران::] واین رو گفته باشم هیچوقت بخاطر یک ادم بی شخصیت و هرزه مثال این مسیح نژاد هم خودت را نشان نده که بی نزاکت هستی بقیش بماند.
  46
  55
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
  ۳۰
  پارس 1404 - ایران، ایران
  خاک تو سر مملکتی که این اپوزیسیونش باشه و خاک تو سر کسی که فکر کنه از این شلغم بخاری بلند میشه. این با خاتمی برو بیایی داشته ممکنه....
  51
  48
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  [::zarduscht - فرانکفورت، آلمان::]. رازش اینجاست که او یک زن است. در جامعه ایران زن اگر بخواهد تابو شکنی بکند از همه جامعه من جمله خانواده اش میخورد. زنان ایران هر چقدر هم سختی ببینند قویترو محکم تر از انسانیت و آزادی دفاع میکنندچون خودشان هم انسان هستند و سزاوار داشتن حقوق یک انسان
  59
  35
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴
  ۴۰
  ایران سرفرازم آرزوست - ورشو، لهستان
  یکی نیست به مخالفانش بگه "شما چه کار دارین به خودش؟ ببینین چی میگه.اگه حرف و عملش حسابه قبول کنین". من با تمام وجود آفرین میگم بهش
  37
  43
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۴
  ۵۰
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  ایشون خودشون هم از این صادراتی ها هستن
  29
  24
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷
  ۵۰
  shirzan - برلین، آلمان
  این بانوی شجاع ایران زمین هزاران لایک داره. آنهائی که به ایشون فحاشی میکنند و تهمت میزنند لطفا یا خودشون پا شند کاری بکنند یا خفه شند و نقش ترمز رو بازی نکنند.
  31
  31
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۸
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. می بینم چیزهایی که گفتم سخت ناراحتت کرده. حقیقت تلخ است و قبول کردن آن سخت تر. با تهمت و افترای ناپاکی زدن به زنان کار به جایی نمیبرید فقط زنان را به سمتی سوق میدهید که از روی اعتراض لخت مادرزاد بیان بیرون و تو روتون بگن آره ما هستیم و به کسی مربوط نیست.
  59
  18
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  [::ایران سرفرازم آرزوست - ورشو، لهستان::]. دقیقا مشکل زن بودنش است و دفاع از حقوق زنان
  59
  14
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۰
  ۳۵
  metti - رامهرمز، ایران

  اونایی که به مسیح فحش میدن قطعا عمله و فضله خوره ج ا هستن و بی وطن و بیشرف و خود فروخته ولی اونایی که بهش انگ جاسوسی میزنن و میگن ادمه جمهوری اسلامیه یه مشت احمق بی بته هستن که از شدت نخوت و خود پرستی و حسادت دارن میترکن که چرا خودشون نتونستن همچین کمپین موثری رو راه اندازی کنن منجمله این یارو اسگل شاعن نجفی شاگرد سعید طوسی ارسالی از حوزه به انگلیس
  45
  23
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲
  ۲۰
  یا فاطمه زهرا - آرهوس، دانمارک
  اینو هر دفعه میبینم، یاد مامانیم میوفتم، هر وقت شیطونی میکردم، واسه تنبیه، قصه خاله سوسکه رو واسم میخوند.
  34
  31
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶
  ۳۶
  RedBull - تهران، ایران
  [::پارس 1404 - ایران، ایران::]. خاک تو سر آن رژیمی‌ که امثال تو مغز فندقی طرفدار آن هستند و حرف منطقی‌ کسی مثل مسیح علی‌ نژاد را نمیفهمند
  43
  24
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
  ۴۱
  Azerbaijan.oglu - لندن، انگلستان
  این زن و نوری زاده و سازگارا و بی بی سی و احمقها و بی شخصیتهای مثل امید دانا ها همشان نوچه های رژیم هستند .
  17
  21
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۵
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران

  [::یا فاطمه زهرا - آرهوس، دانمارک::]. بالاخره اومدی! یه سر بزن به خبری که کشورت افغانستان خرید فراورده های نفتی از ایران را تحریم کرده. باز هم میگی ما همزبانیم و مسلمانیم؟ کو کمک از کشور همسایه مسلمان افغانستان؟؟؟به کشورت برگرد چون این ملاها حسابی عصبی شده اند و تلافی اش را سر شما افغانی ها درمیآورند. میدونی که این ملاها به خودشون هم رحم نمیکنند. خبر تیرباران کردن افغانی ها را نشنیدی؟هنوز هم به ملاها عشق میورزی؟؟
  45
  24
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸
  ۴۰
  sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  اینده ثابت می کنه این خانم مامور جمهوری اسلامی تا مردم به چهارتا رقص و روسری برداشتن وای که اسلام از دست رفت سرگرم کنن . این خط و این نشون
  19
  18
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹
  ۳۰
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::samisan - توکیو، ژاپن::] دوست محترم: بنده هیچ موضعی در باره خانم مسیح در این بحث ندارم. خانم آذازه و شما برایم قابل احترام حَستید. ولی پُرسش اینه گیریم کسی حَم جاسوس باشه; ایا باید با این صفات و فحاشی حا استقبال بشه؟ ما مردحا معمولا عادت داریم در حَر بحثی علیه خانم حا از اسلحه فحاشی وکلمات ناشایست استفاده بکنم. مطمن باشیم خانم حا از حَم چنین الفاضی علیه ما استفاده نمی کنن. فراموش نکنیم که بار اعتراض حا در جامعه امون , در دست خانمها حَستش! پس شان زنان ما اصلا ناسزا نیست . باید مورد احترام قرار بگیرن. بنده با ادبیات شما علیه خانم مسیح علی نژاد و خانم آزاذه موافق نیستم. وقتش رسیده تا ما مردحا با خودمون عهد ببندیم , که گفتمان و حرفای رکیک وناشایست علیه خانم حا رو به فراموشی به سپاریم. با احترام و مهر
  37
  26
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۲
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. من واقعیت تلخی را گفتم که الان در ایران هست. بهتر است به جای اینکه نظرات را شخصی کنیم و به دل بگیریم واقعیات و اشتباهات را قبول کنیم و راه چاره پیدا کنیم. مگر آمار فحشا در ایران سر به فلک نزده؟ مگر تا یک زن میخواهد بگه من انسانم ونظرم اینه موج تهمت و افترا و بی حرمتی به سمتش نشونه نمیره؟اگر بر ما زنان تهمت و توهین رواست که یک کم طعمش را مردها هم بچشند که به بانوان نجیب و اصیل و زحمتکش ایران تهمت میزنند و دل ما را میشکنند و زندگی را به کام ما تلخ میکنند. مشکل اصلی ما اول از همه مردان ما هستند که به زنان زحمتکش ایران به چشم یک فاحشه نگاه میکنند. این مردان ملاها را حاکم کردندوسالها ازشون طرفداری کردند و میکنند. جای دور نریم خانه از پای بست ویران است.
  33
  19
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::ایران سرفرازم آرزوست - ورشو، لهستان::]. [::metti - رامهرمز، ایران::]. [::آزاذه - تهران، ایران::]. [::هانی‌ - اسلو، نروژ::] شما ها که ندیدن ولی من دیدم و گفتم همین امثال این زن یا مرد فرقی نمیکنه تا دم در هوپیما یا اتوبوس سپاه اوردن اینها رو با چادر و منقعه بودن یا مرد با ریش بودن و وقتی سپاهی رفتن انها چادر رو برداشتن چنان ارایشی کردن و یا مردها هم چنان تیپی زدن که و شروع میکنن به نظام بده بیراه گفتن تا مخالفان اصلی رو پیدا کنن در خارج واین اشخاص دو ر و و منفعت طلب هستن که این اخوندها تا الان دوم اورده چرا برید فکر کنید ندیده و نسنجیده نظر ندید.
  19
  19
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴
  ۳۹
  Zir o Roo - اوترخت، هلند
  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. همینکه خوب این آزاده رو شناختی بهت تبریک میگم. از من توصیه: منفی بزن و رد شو . بحث با این افراد با رزومه جعلی چه فایده ای دارد جز سردرد حتا شرط می بندم از خارج از کشور باشن درهرحال دروغگوی خوبی نیستن.
  20
  22
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۶
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. پس اینطوری که شما فکر میکنید و دیدید نباید و نمیشه به کسی اعتماد کرد و هرکسی حرف حق بزند هم فریبکار است و برای آخونها کار میکند. اینطوری که نمیشه. مهم اشخاص نیستند بلکه مهم حرفها و مهمتر از همه کارهایشان است که ما مردم میتوانیم ملاک قرار بدهیم. مسیح تا وقتی حرف حق بزند و از ایران و ایرانی دفاع کند مسیح است. هر کسی تا زمانی که که حرفش و عملش از ایران و ایرانی و منافع ما دفاع کند ما ازش حمایت میکنیم چه مسیح باشه چه مرد چه زن یا هرکس دیگر. وهرکسی که عهد و پیمانش را با مردم بشکند مردم هم او را طرد خواهند کرد.
  21
  17
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۵
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Zir o Roo - اوترخت، هلند::]. میشه حضرت عاقا خودتون را معرفی کنید بگید رزومه تون چه شکلی هست؟؟همین افاده هاتون که طبق طبقه چشمتون را کور کرده
  23
  12
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۷
  ۳۷
  خورشیدخانم - وین، اتریش
  چقدر راحت نظام فاسد آخوندی توانست برای ما اپوزیسیون هم خلق کند وما بشیم دنباله رو مهره خودشان.یعنی ما ملت اینقدربی مسولیت هستیم که به راحتی تسلیم هر کس وناکس می شویم.چه نسل بی ریختی
  8
  10
  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۵
  ۳۰
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::آزاذه - تهران، ایران::] دوست خوب : تا زمانی که زنان بطور برابر و بطور شایسته در بنیان و اساس یک جامعه شرکت نداشته باشن , یقینا تمام دانش و شعور ما مردحا در فرهنگ و درک مردانه عقیم خاحَد ماند. اخه ببین: اگر ما مردحا بخاحیم اندیشه و نبوغ خود رو با خانمها پا به پا به جلو ببریم. دیگه واژه مردسالاری فاحشگی و اراجیف فاقد معنا میشه. که ما اصلا دوست نداریم! حال اگر بیلانس و راندمان و گفتمان و کردار ما مردها رو حتی در یک روز بدرستی ارزیابی بکنن , باور کنید که ما مردحا خدای فاحشگی حَستیم; و در زبان دریدگی و یاوه گویی نابغه ایم و ابلیس رو به چالش می طلبیم. حال دقت کنید توی حَمین سایت گویی قرعه و نبض دمکراسی و عقلانیت به اسم ما مردحا در اومده. همه فن رو حریفیم ,و در نوشتن اراجیف از یکدیگه سبقت میگیریم. ولی .... ؟ انتظار ما مردا اینه اگر شما خانم های شجاع و دانا ما رو سوار الاغ دیدید {با پوزش} بگید عجب اسب قشنگیه. چون دوست داریم در توهم و تخیل و خودبینی و تنگ نظری و مردسالاری شیرجه بزنیم{ منظورم کلیت نیست}. افرین برشما
  19
  19
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۴
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::آزاذه - تهران، ایران::] شما چرا متوجه نیستی من فقط به دیدن و شنیدن نیست میگم اگاهی کامل دارم ک این خانم از افراد اخوندی و جاسوس هست من فقط به دیدن و شنیدن باشه نمیگم و کامنت نمیزارم و بی زارم از چهره کرخت وپلید صفت اینها.
  10
  12
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۲
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  مثل اینکه ارتش سایبری دوباره به کمک فاطی اومد🤮
  22
  14
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۲
  ۵۴
  Geelongcats - سیدنی، استرالیا
  [::آزاذه - تهران، ایران::]. «شما مردان با آوردن انقلاب به ما زنان خیانت کردید». ذهن بی ارزش, بی ارزش بودن خود را با چنین جملاتی نشان خواهد داد.هر چقدر هم ژست, ژست ٰروشنفکری باشد.
  12
  25
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۳
  ۴۰
  sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. من حتی اگر از کسی متنفر هم باشم بهش فحش نخواهم داد و در نظر من شما کجا فحش برداشت کردید ؟؟؟؟
  4
  7
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::آزاذه - تهران، ایران::] وشما( آزاذه - تهران، ایران) من به صرف اینکه این پلید زن هست که شما هم زن هستید واین مسیح پلید و دشمن مردم ایران چه زن و چه مرد هستش ایا شما هم با ایشون یکی هستی ایا هزاران زن و مرد ازادیخواه با ان پلید یکی هست که از دست این اخوندهای ملعون به تو امده یکم فکر کن ایا شما با اون فاطی کماندو سایت (یا فاطمه زهرا - آرهوس، دانمارک )یکی هستی اون فاطی کماندو هم از همون امثال مسیح نژاد هست .
  11
  15
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::metti - رامهرمز، ایران::] شما خیلی داغ کردی نکنه خود شما مسیح نژاد پلید هستی دستت رو شده خیلی داغ کردی بد و بیراه میگی اب یخ بدیم نسوزی .
  13
  14
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱
  ۴۰
  mashhabib - ماساچوست، ایالات متحده امریکا
  شیر زنی ستودنی هستی ...تاریخ به نیکی از تو یاد خواهد کرد . و بگفته مرحوم پهلوی مه فشاند نور و سگ عوعو کند .....
  9
  7
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸
  ۳۰
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا::] دوست خوب: شما در هیچ جایی از پست حای نوشته شده ام مخاطب من نبودید! و ابدا من حَم برداشت بدی از کامنت شما نداشته ام. اگر بصورت کلی تعبیر کردی قضییه فرق میکنه. همانطور که اشاره کردم, گفتم معمولا ما مردحا . ..! یا { منظورم کلیت نیست}. در حَر صورت اگه حرفای من به شما کمانه کرده. بنده از شما عُذر میخام, و به اول و اخر خودم هم خندیدم. شاد و سر خوش باشی
  22
  10
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱
  ۳۹
  Zir o Roo - اوترخت، هلند

  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. اگر هرکسی بخواهد برای خودش رسم الخطی مثل شما درست کند سنگ روی سنگ بند نمی شود . این توصیه دوستانه من به شما . نگذارید منفی بزنم و رد بشوم . با احترام
  10
  33
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
  ۳۰
  هانی‌ - اسلو، نروژ

  [::Zir o Roo - اوترخت، هلند::] بنده از حَمون ابتدا با خط و رسم مشکل داشتم. اگه دقت کنی توی نوشتارم حَم مشاحِده خاهی نمود. در ضمن اصلا قرار نیست, تحت هر شرایطی سنگی روی هر سنگی بند بیاد! باید زمینه فراحَم بشه. توصیه حقیر حَم به شما اینه ,که بدون اتلاف وقت حَر چقدر منفی دوست داشتی به حسابم واریز بفرمایید. اگر بحثی دارید در رکاب شما حَستم. در غیر اینصورت با احترام متقابل روزگار خوش
  32
  11
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷
  ۳۴
  scandal - برلین، آلمان
  فقط یک پرسش و منتظر یک پاسخ: این خانم مسیح علی نژاد که همیشه از او و جنبش او دفاع می کردم، چگونه شده که او با پوشیدن لباس سپاه از آنان پشتیبانی کرده، وقتیکه آمریکا سپاه را جزو لیست تروریستی کرده بود!؟ یکبار همین پرسشم را از مسئولان سایت تا کاربران گرامی کردم، پاسخی دریافت ننمودم و چرا خود ایشان در اینمورد روشنکاری نکرد!؟ با سپاس از پاسخ مودبانه شما
  12
  3
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::samisan - توکیو، ژاپن::]. تو یک کم قاط زدی. بهتره بری پیش دکتر 😁
  13
  9
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹
  ۳۴
  scandal - برلین، آلمان
  عوض منفی دادن لطفا مودبانه پاسخ دهید، پیر شده ها!
  10
  3
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. مرسی از توضیحاتتون. واقعا مردان ایران باید این مردسالاری را که باعث سرنگونی ایران و ایرانی شده تصحیح کنند و حس مردانگی را در احترام و تیز بینی و جوانمردی و حمایت از حقوق افراد خانواده و جامعه شون تعریف کنند. با درود بر شما
  16
  11
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۵
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::scandal - برلین، آلمان::]. این برای من هم سوال بود ولی چیزی بعدش نشنیدم.
  20
  9
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::scandal - برلین، آلمان::]. واقعا تا این ایرانی جماعت یاد بگیرند که بدون تعصب تبادل نظر کنند و فکر نکنند هرچی میگن صد در صد درست است و حرفهای بقیه را بشنوند و احترام بگذارند و با کمک از عقلشون نظر بدهند نه خرافات دیکته شده و بفهمن این برای خودشون منفعت داره سالها طول میکشه.
  17
  7
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Geelongcats - سیدنی، استرالیا::]. من خوشبختانه نیازی ندام که کسی ذهن من را ارزشمند ببینه و از حرفهام خوشش بیاد یا نه. من فقط نظر شخصی ام را میگم.
  21
  8
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶
  ۴۹
  آزاذه - تهران، ایران
  [::scandal - برلین، آلمان::]. مثل اینکه مسیح این لباس را یک هفته قبلش پوشیده بود. یو تیوب را سرچ کنید حشمت طبرزدی فریب خورد باید عذرخواهی کند
  15
  11
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
  ۳۴
  scandal - برلین، آلمان
  [::آزاذه - تهران، ایران::]. با سپاس! شما اینستاگرامی نیستید که او را دنبال کنید که او چه گفته!؟ زیرا وقتیکه این گزارش را خواندم، خیلی دلسرد شدم! ایکاش همه کاربران رسانه های گروهی دنبالش کنند که چرا لباس سپاه به تن کرده؟ هم فاطی کماندوها و ساندیسی ها او را نفرین میکردند و هم اکنون بعضی از کاربران ضد رژیم! راستی، شنبلیله خانم باید بداند که آن عکس با لباس سپاه فتو شاپ بوده و یا نه، ولی چند روزی پیدایش نیست!
  11
  2
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸
  ۳۰
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::آزاذه - تهران، ایران::] با تشکر از کامنت محبت امیز شما! البته اون چیزی که من در باره مسیح علینژاد خوندم و دیدم. اینه که : این خانم در تاریخ ۴ اوریل یک لباس زیتونی رنگ به تن داره . در صورتیکه تحریم سپاه در تاریخ ۱۱ اوریل امسال رقم خورده. من این موضوع رو چند جا خوندم, و یکی در ایران گلوبال بود. حال اگه دوست داشتی محض اطلاع بد نیست سری بزنی. یا اگر این متن رو سرچ کنی میاد {حشمت طبرزدی فریب خورد و به دیگران اتهام زد} حالا شاید این موضوع برایتون قدیمی باشه. بنده هیچ نظری در این رابطه ندارم. موفق باشی
  11
  13
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۵
  ۳۴
  scandal - برلین، آلمان
  [::آزاذه - تهران، ایران::]. ! واقعا تا این ایرانی جماعت یاد بگیرند که بدون تعصب تبادل نظر کنند و فکر نکنند هرچی میگن صد در صد درست است و حرفهای بقیه را بشنوند! درود بر شما
  7
  2
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۶
  ۳۷
  رقص پرواز - پراگ، چک
  مسلما این تحلیل ها و نوشته ها ریشه در بی اعتمادی داره و اگر شخص یا گروهی به فعالیت های سیاسی روی بیاورد به دلیل کثرت نفوذی های پنهان و آشکار رژیم، و آلوده بودن جمعی از مخالفان حکومت، بی اعتمادی باعث سردرگم شدن مردم شده. با وجود چنین سیستم آلوده ای، گفتن اینکه خانم علینژاد یا امثالهم ، به چه جبهه ای تعلق دارند شاید دشوار باشد، و اگر فرضا این افراد اهرم انحراف جنبش های مردمی هستند باید آگاهانه از آنها و تریبون هایشان استفاده بهینه کنیم، به وقتش اگر مهره رژیم هستند خاموش خواهند شد. در واقع اگر از آنها بت نسازیم، و چشم و گوش بسته مطیع اوامر هیچ شخص یا گروهی نشویم، رنگ لباس یا جهت گیری های مخفی آنها، بر تصمیمات ما بی تاثیر خواهد بود. ولی متاسفانه در این چهل سال به وفور، فریب خوردن مردم را دیدیم بخصوص در انتخابات و به راحتی هر رنگ لباسی که خواستند بر تن مان کردند!
  7
  7
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۸
  ۴۴
  samisan - توکیو، ژاپن
  [::shirzan - برلین، آلمان::]. [::ایران سرفرازم آرزوست - ورشو، لهستان::]. [::metti - رامهرمز، ایران::]. [::آزاذه - تهران، ایران::] شماها برو از مسیح علینژاد که صیغه صفایی فراهانی بوده بپرس که دم از حقوق زنان میزنی چطور توانستی صیغه صفایی فراهانی بشی و نون به نرخ روز که تو مصاحبه گفتی رو را انجام بدی و وقتی زن صفایی فراهانی فهمید شما شبانه از خانه کرایه ای که صفایی فراهانی برای شما گرفته بود با کمک بردارت فرار کنی و رفتی خارج چطور رفتی و در مصاحبه در خارج گفتی در قاموس مردم گرسنه نون به نرخ روز باید بخوری این قاموس نون به نرخ روز خوردن در ذات شماست مسیح نژاد نه در قاموس همه مردم ایران و این توهین به مردمی هست که خیلی از انها خالصانه زندگی میکنن و حاضر به خوردن نون به نرخ روز مثل شما فاسد مانند اخوندها نیستن که رئیس انها و معلمشون خمینی و علی چالق باشه نیستن.
  13
  11
  ‌سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
  ۵۰
  حسین سلطانزاده - برلین، آلمان
  یک زن توی دنیا وجود داشته باشه اونم همین مسیح علی نژاد است دمش گرم
  1
  2
  ‌پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۸
  نظر شما چیست؟