نجات سگی از دریا در فاصله ۲۲۰ کیلومتری ساحل تایلند

بی بی سی :کارگران یک سکوی نفتی در وسط دریا، یک سگ خسته و از نفس افتاده ای را که در نزدیکی سکوی شناور آنها در آب شنا می‌کرد، از آب گرفتند و نجات دادند.
 
این سگ قهوه‌ای از نژاد "آسپین" در نقطه ای که ۲۲۰ کیلومتر با ساحل تایلند فاصله داشت، دیده شد.
 
مشخص نیست که این سگ چگونه تا این اندازه به وسط دریا رسیده است. بعضی احتمال دادند که این سگ از یک قایق ماهیگیری به داخل دریا افتاده باشد.
کارگران سکوی نفتی نام "بون‌راد" را روی این سگ گذاشتند. این کلمه به زبان تایلندی به معنای "نجات یافته" است.
بون راد، در حالیکه خسته و از نفس افتاده بود، پس از نجات احتیاج شدیدی به آب آشامیدنی و غذا داشت.
کارگران سکوی نفتی، همچنان که از سگ نجات یافته مراقبت می‌کردند، به نزدیکترین کشتی که راهی ساحل بود پیام فرستادند که برای انتقال سگ به ساحل به نزدیکی سکو بیاید.
مشخص نیست که این سگ چه مدتی روی آب شور دریا بوده است ولی پس از نجات به شدت تشنه بوده است.
سگ نجات یافته احتیاج به یک حمام مفصل داشت تا نمک آب دریا به خوبی از پوستش پاک شود. بعد از آن به خواب رفت.
کارگران سکوی نفتی می‌گویند که خوشبختانه دریا آرام بوده است که آنها توانستند سر حیوان را که بیرون از آب بوده تشخیص دهند و نجاتش دهند.
یکشنبه شب، دو شب پس از نجات از دریا، سگ "نجات‌یافته" به داخل یک کشتی حمل نفت که از آن نزدیکی عبور می‌کرد منتقل و از آنجا به ساحل برده شد.
در ساحل دامپزشک پس از معاینه سگ اعلام کرد که حیوان در وضعیت خوبی است.
+64
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟