به این افراد هرگز اعتماد نکنید

در دوره و زمانه ما، شرایط و موقعیت تقریبا برای خیلی ها ایجاد شده است که با انسان های بیشتری در طول زندگی آشنا شوند. علاقه پیدا کنند و حتی اعتماد … ولی متاسفانه این شرایط  با سرشت و طبع بعضی ها از آدمها که خوش قلب تر و زودباورتر هستند نمی سازد.
 
هر چقدر شانس تماس و آشنایی بین افراد بیشتر می شود بر تعداد قلب های شکسته و سواستفاده ها نیز افزوده می شود.  حتی بازتاب گسترده نامرادی ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز کمکی به قربانیان مهربان این اتفاقات نمی کند. چون ادم های ناجور پیچیده تر می شوند.
 
اجازه دهید به نقل از مجله « روانشناسی معاصر»  بخشی از خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد را مرور کنیم:
 
۱- آدم های غیرمطمئن مدام از شما تعریف می کنند به جای اینکه واقعا با شما حرف بزنند. آدمی که دوستی و آشنایی با شما برایش اتفاق جدی در زندگی اش است فقط از خوبی و زیبایی شما نمی گوید. او صمیمانه و واقعبینانه خصلت های خوب و بد شما را در حرف هایش بروز می دهد
 
۲-  آدم های مشکوک و نامطمئن از شما اعتماد می طلبند بدون اینکه آن را به دست آورده باشند.
 
۳- همه ما گاهی حقیقت ها را کتمان می کنیم یا بخشی از آنها را بیان می کنیم ولی افراد نامطمئن از دروغ به عنوان یک وسیله عمدی و برای نیت های مشخص استفاده می کنند.
 
۴- آدم های نامطمئن، بزرگ نمی شوند، تغییر نمی کنند یا خودشان را تصحیح نمی کنند. این نوع آدم ها مدام دنبال مقصر هستند.
 
۵- آدم های که اعتماد به آنها عاقلانه نیست معمولا نمی خواهند بپذیرند که مشکل یا ضعفی دارند. آنها طبیعتا با تاکید بر روی ضعف های شما، خود را آرام می کنند.
 
۶- انسان های که در طی آشنایی با شما مدام سعی می کنند اعمال شان را ناشی از اعتقادات مذهبی شان بدانند افراد مطمئنی برای ارتباط عاطفی و دوستی نیستند. آنها حتما حق دارند هر  نوع ایده معنوی و شخصی داشته باشند ولی وقتی از آن به عنوان مصونیت رفتار شخصی به کار می برند و مذهب را وسیله ایی برای توجیه رفتار نامساعدشان قرار می دهند افراد مطمئنی نیستند.
 
۷ – آدم هایی که نباید به آنها اطمینان کنیم مدام معذرت می خواهند و اعلام پشیمانی می کنند. ولی دریغ از کمترین تعهد برای تصحیح کار اشتباهی که از آنها سر می زند …
 
۸- آدم هایی که امکان فریب و سواستفاده از دیگران را دارند اغلب شان خودحق بین هستند. احساس می کنند بیشتر از دیگران می فهمند و قدرت تشخیص شان بیشتر است.
 
۹- ادم های مشکوک و نامطمئن، اصرار زیادی دارند که شما را کنترل کنند. مدام در حال تحمیل سلیقه و نظر و رفتار هایی هستند که خودشان با آن راحت هستند.
 
۱۰- آدم هایی که نسبت به دیگران مهربانی و حتی دلسوزی نشان نمی دهند معمولا آدم های مطمئنی برای ورود به زندگی شما نیستند.
منابع:مرد روز - سایکولوژی تودی
+27
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟