«تأملات بهنگام؛ پهلوی‌گرایی ضامن یکپارچگی و بقای ایران»

-رضاشاه و همراهان خردمندش با تکیه بر سه اصل ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی، نهادهای نوین اداره کشور را پی‌ریزی کردند و ایران را نه تنها از وطه‌ی نابودی نجات بخشیدند بلکه ظرف بیست سال سرزمینی عقب‌مانده و ویران را دوباره به مسیر آبادانی و پیشرفت باز گرداندند.
- در چنین وضعیت اسفباری که جمهوری اسلامی برای کشور به وجود آورده، با مدد از تاریخ و تجربه‌ی گرانقدر گذشته، برای نجات ایران از ورطه‌ی تجزیه و نابودی، چاره‌ای جز رجوع به اصول سه‌گانه‌ی پهلوی‌گرایی نیست.
کیهان لندن - یوسف مصدقی:  مواضع اخیر شاهزاده رضا پهلوی، از جمله برخورد هوشیارانه با فراخوان‌های مشکوک و بی‌پشتوانه برای تجمعات خیابانی در دی ماه گذشته، به ویژه بیانیه اخیر او درباره‌ی کنفرانس پیش رو در ورشو، همگی نشان از پختگی مهمترین چهره‌ی اپوزیسیون جمهوری اسلامی دارد. رضا پهلوی به عنوان میراثدار گفتمان پهلوی‌گرایی، روز به روز میان اکثریت شهروندان ایران مقبول‌تر می‌شود و به این سبب است که بیش از پیش هدف حملات اوباش داخلی و وابستگان و دلبستگان خارج‌نشین فرقه‌ی تبهکار قرار گرفته است. شاهزاده رضا پهلوی با تکیه بر میراث معنوی‌اش، می‌تواند نقشی یگانه برای حفظ ایران و گذار میهن ما از شرایط هولناک پیش رو بازی کند.
 
چند روز پیش، در گفتگو با دوست دانشمند و صاحب‌نظری که ساکن ایران است، سخن از فجایع روزافزون و افسارگسیختگیِ اداره امور کشور می‌رفت. بحث بر سر این بود که دست روی هر کجای دستگاه‌ اداره کشور بگذاریم، پوسیدگی و فساد چنان خودنمایی می‌کند که انگار بنیاد آن دستگاه را بر ناکارآمدی گذاشته‌اند و از همان روز نخست فساد در سرشت این دستگاه ریشه داشته است.
 
هر دو اذعان داشتیم که تاریخ صد سال اخیر اما حکم دیگری دارد و اگر نیک و بی‌غرض به دوران پیش از انقلاب کذایی ۱۳۵۷ بنگریم، هر چند نهادهای اداره‌ی کشور مطلقا عاری از فساد نبودند اما نه تنها با ارکان ذاتا فاسد در اداره کشور مواجه نمی‌شدیم بلکه پاکدستی و اراده برای مبارزه با فساد میان بسیاری از دولتمردان عصر پهلوی، بسیار قوی و ریشه‌دار بود.

ایران پس از انقلاب مشروطه، قریب به پانزده سال هرج و مرج را تجربه کرد. سال‌های پایانی سلطنت قاجار، دوران ادبار و حقارت ایران بود و از «ممالک محروسه ایران» جز نامی بی‌مسما باقی نمانده بود. جدا از دولت‌های روسیه و بریتانیا که شمال و جنوب ایران را عملا تصرف کرده بودند، باقی مملکت میان ماجراجویان داخلی و اوباش و خوانین محلی تقسیم شده بود. سلطان قاجار که حتی در تهران هم شخصیتی به حساب نمی‌آمد، جز مال‌اندوزی و رؤیای سفر فرنگ، مشغولیت دیگری نداشت. فساد و فلاکت تمام ارکان کشور را در بر گرفته بود و شرایط بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول، امکان تجزیه ایران به چند دولت جعلی و ساخته‌ی استعمارگران اروپایی را بسیار محتمل کرده بود.
 
فقر، بیماری‌های مسری کشنده، قحطی بزرگ ناشی از حرص و رذالت مالکان بزرگ در همدستی با استعمارگران بی‌وجدان بریتانیایی، ناامیدی فراگیر اتباع ایران نسبت به آینده خود و فرزندانشان، حضور پررنگ خرافات مذهبی به سردمداری آخوندهای شیعه و از همه مهمتر فقدان هویت ملی، باعث شده بود که ایرانیان «دینخو»* برای ظهور منجی دست به آسمان بردارند. بنایراین ظهور رضاشاه در این دوران، بیش از آنکه ناشی از طرح و نقشه‌ای از پیش طراحی شده باشد، مطالبه‌ی بیشترین مردم ایران بود که از فساد و هرج و مرج، جان به لب شده بودند.
 
رضاشاه با کمک دانایانی چون محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، علی‌اکبر داور، سیدحسن تقی‌زاده و… «ممالک محروسه» قاجار را که نماد فقر و فساد و فلاکت بودند، تبدیل به کشور پادشاهی مشروطه ایران نمود. این تبدیل، پشتوانه‌ی فکری محکمی داشت که به مرور بر مبنای سه اصلِ ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی شکل گرفته بود. این پشتوانه‌ی فکری- فرهنگی، به واسطه‌ی بنیانگذاران و دوران ایجادش، «پهلوی‌گرایی» خوانده می‌شود. (اینجا بد نیست که به عنوان معترضه اضافه شود که برخی هواخواهان پهلوی‌گرایی به غلط به جای تکنوکراسی از اصطلاح مدرنیسم استفاده می‌کنند که بار تاریخی- معنایی و کارکرد دیگری دارد و استفاده از آن در این جایگاه صحیح نیست).

رضاشاه و همراهان خردمندش با تکیه بر این سه اصل، نهادهای نوین اداره کشور را پی‌ریزی کردند و ایران را نه تنها از وطه‌ی نابودی نجات بخشیدند بلکه ظرف بیست سال (۱۳۲۰-۱۳۰۰) سرزمینی عقب‌مانده و ویران را دوباره به مسیر آبادانی و پیشرفت باز گرداندند. بدون اجرای سه اصل بنیادین پهلوی‌گرایی، نه یکپارچگی ایران حفظ می‌شد و نه نهادهایی همچون ارتش ملی، دادگستری مستقل، آموزش و پرورش نوین و دانشگاه‌ تهران تأسیس می‌گشت.

تقویت ملی‌گرایی موجب جان گرفتن هویت ایرانی و سبب حفظ استقلال کشور شد. بر این اساس بود که ارتش ملی منظم جایگزین قشون پراکنده و قومی دوران قاجار گردید و با تکیه بر همین ارتش بود که یاغیان داخلی و تجزیه‌طلبانی از قماش شیخ خزعل سرکوب شدند و آرامش و یکپارچگی به ایران بازگشت.
 
تکیه بر سکولاریسم موجب قطع دست آلوده‌ی روحانیت شیعه از موقوفات، دادگاه‌ها، ثبت اسناد و آموزش ابتدایی مملکت شد. بدون ارزش‌های سکولار و در حالی که قدرت آخوندهای شیعه پابرجا بود، تأسیس نهادهایی چون فرهنگستان و دانشگاه تهران ناممکن و آزادی زنان از قیود بَدَوی شریعت اسلام و اعطای حقوق مدنی به نیمی از جامعه ایران، محال بود.
 
تعلق خاطر هیأت حاکمه و بخصوص شخص رضاشاه به تکنوکراسی و تربیت متخصص در صنایع و علوم جدید، موجب عملی شدنِ بخش مهمی از اندیشه‌ی تجدد در ایران شد. اعزام محصل به خارج از کشور و استخدام متخصصین خارجی غیر وابسته به روس و انگلیس، ناشی از توجه پادشاه ایران و یارانش به تکنوکراسی و فن‌سالاری بود.
 
دستاوردهای بی‌نظیر و فراوان نیم قرن پهلوی‌گرایی چنان بارز و ماندگار است که پس از چهل سال حکومت واپسگرا و وطن‌سوز جمهوری اسلامی، هنوز آثار درخشان آن در ذهن و زیست جامعه ایرانی قابل مشاهده است. فرقه‌ی تبهکار اشغالگر ایران در این چهار دهه نکبت و ادبار از هیچ کوششی برای زدودن گفتمان پهلوی‌گرایی از فرهنگ و تاریخ ایران معاصر فروگذار نکرده است. فرقه‌ی تبهکار با نشاندن اُمت‌محوری‌ به جای ملی‌گرایی، شیعه‌گری به جای سکولاریسم و جایگزین کردن تعهد در جایگاه تکنوکراسی، آسیب‌های سهمگینی به هویت ملی و میهن کهنسال ما وارد آورده است.
 
اکنون در آستانه‌ی چهل‌سالگی انقلاب نکبت‌بار ۱۳۵۷، ایران به وضعی شبیه به پایان دوران قاجار دچار آمده است. سرزمینی غارت‌شده، ویران و منزوی که تبهکاران حاکم بر آن حتی از تأمین نیازهای اولیه ساکنان آن کشور ناتوان هستند. چنانکه در اول این مطلب نیز اشاره شد، نهادهای اداره‌ی کشور چنان دچار فساد و اضمحلال شده‌اند که دور نیست که ناگهان دچار فروپاشی شوند. هرج و مرج تالی این فروپاشی می‌تواند بسیار هولناک باشد و بعید نیست که از پس این واقعه نه از ایران نشانی بماند و نه از هویت ایرانی اثری. در چنین وضعیتی، با مدد از تاریخ و تجربه‌ی گرانقدر گذشته، برای نجات ایران از ورطه‌ی تجزیه و نابودی، چاره‌ای جز رجوع به اصول سه‌گانه‌ی پهلوی‌گرایی نیست. امروز، ما ایرانیان برای حفظ ایران، به براندازی فرقه‌ی تبهکار و استقرار حکومتی بر مبنای ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی مُخَیَر نیستیم؛ به انجام این وظیفه محکومیم!
منبع: کیهان لندن
+306
رأی دهید
-207

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۶۹
  Roma55 - لانسینگ، انگلستان

  من ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ که امیدوارم با دست همیاری و یکپارچگی و تعاون ملی و اتحاد و همبستگی فقط به خاطر ایران و ایرانی برای ساختن آینده ای زیبا تلاش کنیم .
  63
  215
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
  ۵۷
  شاه و شیخ - قم، ایران

  گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل"؟؟!! نه خیلی "شاه و شیخ" به اصل و روح قانون اساسی پایبند بودند که حالا به شعارهای تو خالی و زیبای پهلوی ها دلخوش باشیم؟؟ وقتی شازده هنوز نه به دار است و نه به بار, هوادارانش پس از 40 سال زندگی در جهان غرب, هنوز بر این باورند که: "اشتباه شاه در این بود که چرا مخالفین بیشتری را نکشت" و در همین سایت و دیگر سایت های فضای مجازی مخالفین را به فحش و ناسزا میگیرند, خب معلومه وقتی شازده آمد سر کار چه دار و درفشی برای مخالفان به پا خواهد شد!! برخی میپرسند "مگر شاهزاده چه گناهی کرده که ما با وی مخالفت میکنیم"؟؟؟ در پاسخ باید گفت: که یکی از دلایل مخالفت با شازده, داشتن همین بسیجیان دهان گشادی است که اطراف خود جمع کرده که با بودن 4 دهه در غرب, نه از دموکراسی بویی برده اند و نه از سواد و خرد و دانش!!
  190
  159
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
  ۳۹
  Afshin51 - کلن، آلمان

  رای من برای آینده ایران به شاهزاده رضا پهلوی فرزند و نوه برومند دو شاه خدمتگزار و میهن پرست می باشد .
  64
  115
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶
  ۳۸
  mirzadeh i eshghi - آلمان، آلمان
  احوال کسانی که فکر میکنن با این نمد میشه شاه کلاه درست کرد قابل ترحم یا تمسخره.
  84
  68
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
  ۳۳
  زنبور - کپنهاک، دانمارک
  گیرم پدر تو نبود فاضل نا فاضلی پدر بتو چه ربطی داره ، آقای رضا پهلوی در زمان پدرش هیچ نقشی نداشته و من در هیچ جا نقطه سیاهی از ایشون ندیدم بجز پاکی و سادگی ا ین نظر من هست .
  75
  84
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران

  تنها راه نجات ایران حمایت کردن مردم از خاندان پهلوی است
  85
  111
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱
  ۵۲
  Hatef - پاریس، فرانسه

  عزیزانیکه فکر میکنند شاهزاده بودن رضا پهلوى نباید امتیازى باشد براى ایشان و جایگاهشان در صحنه سیاست ملى، باید اینرا نیز قبول کنند که بهمان دلیل ، موقعیت و نسبتشان نباید مانع و بازدارنده اى باشد براى فعالیتها و موضعگیریهایشان. واقعیت اینست که جداى از مردمى بودن و مواضع کاملا شفاف ایشان در زمینه آزادى، حقوق بشر، دمکراسى و سکولار بودنشان، در میان اپوزیسون تنها شخص کاملا مطمئن و هدایت نشده توسط رژیم هستند و مردم ایران نیز اینرا خوب درک کرده اند.
  40
  64
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵
  ۶۴
  hamishehrastgoo - پاریس، فرانسه

  نمیدونم چرا اینقدر تلاش دارید که این خائن به مملکت بیاد سر کار. این هم همان ... که دیگران بودند.
  104
  62
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو

  سناریوی مرحله بمرحله نابودی خاورمیانه و نقش پهلویها: ۱. بدست شاه و با فرمان همایونی با «بریدن زبان مادری» و ممنوعیت هر گونه آموزش و تحصیل بزبان مادری باعث شد ایران و مردمانش که محصول بیش از یکهزار سال تاریخ تعامل و مودت فرهنگی موجود در این سرزمین بود سیر قهقرایی پیمود . شاه با شعار «پیش بسوی تمدن بزرک»در حقیقت ایران را به عصر دایناسورها برد. سرزمین مردمان لال و بی زبان. خمینی که از راه رسید کری و کوری را هم به این علتها افزود و ایران شد سرزمین مردمان کور و کر و لال ۲. بدست شاه بغایت نادان داستان جعلی کوروش را از دل تاریخ جعلی صهیونیستها بیرون کشیدندو تا جائیکه شاه اسم پسرش را cyrus گذاشت همین شازده ای که شما باسم رضا می شناسید را صهیونیست ها cyrus نا نهادند (برای تآیید مشروعیت اسرائیل) ! سپس با پول بی زبان نفت ایران جشنهای دو هزارو پانصد ساله برای موجودیت اسرائیل برسمیت شناخته شد. ۳. شاه آریایی را بردند و بجایش خمینی و اسلام شیعی را آوردند و بدینوسیله تمام مردمان خاورمیانه را بخاک و خون کشیدند. اینست خدمات شاه آریامهری به ایران
  121
  25
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۱
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو

  شما به مصاحبه های همین شازده که با رسانه های اسرائیل تماشا کنید کلمه cyrus d همان کوروش (بخوانید داسانی برای تائید مشروعیت اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی) از زبانش نمی افتند.
  116
  24
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۵
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو

  نوه های خمینی ماشاء اله بزرگ شده اند وقتش است بروند خارج سر و سامانی بگیرن. پول پهلوی هم که چهل سال است می خورند تمام نمی شود شاید کمی ته کشیده می خواهند بیایند تکه ای بکنند و با خودشان ببرند. بقول آن محقق دینی اصل مادر امام رضا طرفای فرانسه بود، مادر امام زمان هم طرفهای اسرائیل بود، بخاطر اینکه مردم احساس غربت نکنند!
  79
  42
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲
  ۵۸
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  [::شاه و شیخ - قم، ایران::]. نه که یکبار وقتی به سواد و دانش و خرد سرکار تکیه کردیم به سعادت و خوشبختی رسیدیم، اینه که یک بار دیگه هم ریش و قیچی را میخواهیم به دست شمای با سواد بسپاریم که چهل سال بعدی را هم دمار از روزگار ملت در بیاورید. .....، کمی شرم و حیا هم بد نیست، شرف ...... را قاضی کن و از خودت سوال کن با اینهمه بیشرمی به پهلوی تاختن سودی هم دارد یا فقط لعن و نفرین کاربر های اینجا را برای خود میخری؟ آنهم در ازای یک تکه نان خشک استثمار؟
  59
  71
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
  ۴۵
  Attila14 - استکهلم، سوئد
  اینکه شاه یه خورده مایه گذاشت جشن ۲۵۰۰ ساله گرفت و عظمت تاریخی ایران رو به رخ رهبران بزگ دنیا کشید حسادت قدرتمندترین کشورهای جهان رو برانگیخت چه برسه به گدا دوزاریهای قم!. چقدم همش عنوانش میکنن مثل یه کار غلط انگار که هیچ جای دیگه دنیا کارهای فرهنگی تاریخی هنری نمیشه!. کشور تازه از زیر یخ بیرون اومده ایسلند بلوغ پسراشونو جشن میگیرن با دادن نیزه به اونا تا نهنگ شکار کنن چون اولین ایسلندیا اونجوری غذاشون تامین میشد و تشویقای ایسلندی تو فوتبال رو همه میدونن سمبل اتشفشانه که کم کم سریع میشه چون ایسلند با اتشفشانا اومد بالا!. چه جشنی هم میگیرن واسه روز ملیشون!. بزرگداشت شکوه ایران؟ نه بابا مقبره حسین در شآنش نیست کمتر از یک تن طلای خالص٫ ۸۰۰ کیلو کمه!. حالا کله زردای اروپا و بی بی سی و سیای امریکا خوب چپوندن تومخ یه سری کار شاه رو به اسم ولخرجی!. ملاهام که ازخدای دلقکشونه که اره شاه دزد بود ولی ما معنویاتتون رو به عرش الهی میرسونیم!.
  33
  49
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو

  [::آزاذه - تهران، ایران::] این «خاندان» را بار اول اردشیر جی رپورتر )مامور کمپانی هند شرقی) در طویله سفارت هلند کشف کرد. گفت بیا این افسار اسب سفیر بگیر باهاش یک عکس یادگاری بینداز تا اگر فردا نمک نشناسی کردی یادت بیندازیم کجا بودی و چه کسی ترا داخل آدم حساب کرد. حساب کنید آدم چقدر باید بیعرضه و ذلیل باشد که سفیر یک کشور خارجی سوار اسب شود و تو را از طویله صدا کنند بگویند بیا افسار اسبم را بگیر تا تو هم تو عکس باشی. بگذریم، این مرد نوکر صفت بعد از اینکه هیتلر بقدرت رسید دور ورش داشت و یابویش هوای هندوستان کرد. بهمین خاطر کمپانی هند شرقی دمش را گرفت و از طریق بمبئی فرستاد آنور افریقا. تازه وسط راه التماس میکرد که مرا بفرستید کانادا ! مأمور دولت فخیمه بهش تشر زده بود فضولی موقوف ! بروید اسناد و مکاتبات را بخوانید.
  67
  21
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۱
  ۲۹
  مساوات - مساوات، ایتالیا

  [::mirzadeh i eshghi - آلمان، آلمان::]. اون ساندیست رو بپز بعد بخور بگذار دو تا جوش بزنه تا میکروبها و باکتری هاش کشته بشه چون رو مغزت اثر میگذاره چرند مینویسی.
  19
  48
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۳
  ۴۶
  جناب سروان - مونرآل، کانادا

  ببینین کی هم اینو نوشته کیهان لندن هاهاها همه شون یه مشت پیر وپاتال درب داغون هستن نشستن واسه8 خودشون میبرند و میدوزند و می سازند هاهاها نترسن نترسن اینها همه پشمک هستن هاهاها هاهاهاها هاهاهاها
  57
  24
  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۴
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. متاسفانه حرف زدن ودلیل آوردن که بلد نیستید و بی خردی ...آخوند و گرسنگی و بیکاری و خرافات و جنگ و مرگ ومیر نوش جونت. لیاقتته. یک روز همشون تماما روزی خودت میشه چون لیاقتت بیشتر از این نیست.
  19
  32
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱
  ۵۶
  naderali63 - گوتمبر، سوئد
  تنها نجات گشور اینست که دانشجویان ایران از نظر اقتصادی و سیاسی برای نجات گشور همکاری کنن تا گشور نابود نشود وکرنا پشیمانی بتمام. مردم بر میکردد . صبر وترس بس است . با یک برنامه درست . بدون درگیری . امروز میتوانید . ایران را نجات . کار را به کاردانان محول کنید .
  5
  15
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۱۸
  ۱۰۲
  ایرانفردا - لندن، انگلستان
  بعد از دیدن این عکس، شکم در مورد سیاستمدارى شاهزاده کاملا برطرف شد. کسى که بتونه با پنج تا زن تو یه خونه زندگى بکنه و بتونه همه شون رو اینطور شاد نگه داره، یه سیاستمدار واقعیه!! راضى نگه داشتن پنج تا خانوم ایرانى در آن واحد، صبر ایوب، سیاست چرچیل و زبون چرب و نرم میخواد! هر چند زندگى با این پنج تا خانوم، اگه دوستش داشته باشن، بهشت واقعى، ولى خلاف این موضوع، همون جهنم موعود خداست!
  5
  13
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۲
  ۱۰۲
  pars40 - فرایبورگ، سوییس
  در این چهل سال کجا بودن ؟ این خااااااندان . مردم ما همیشه ظاهر بین و سطحی هستن همیشه از یک طرف قش میکنن . یادشون رفته زمان شاه بود که بچه های کرد از سرما یخ میزدن و میمردن بلوچها در بدبختی فلاکت بود فقر و فاصله طبقاطی یادشون رفته . ساواک و بگیر ببندهای روزنامه نگارها یادشون رفته شعبون بی مخ ها یادشون رفته همیشه وقتی یکی گند میزنه بر میگردن به عقب میگن فلانی خوب بود . نه شاه نه شیخ دوای درد ایران نیست . حکومت و مجلس مردمی باید باشه نه اینکه یک عده باز بیان و شروع به چاپیدن کنن . همین که این اقا طرفدار جمهوری خواهان هست در آمریکا خودش علامت خطره چون به پشتوانه همین ها میتونه به یک دیکتاتور ناجر تبدیل بشه .
  17
  18
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳
  ۳۳
  scandal - برلین، آلمان
  خدا، شاه، میهن 🤴و به امید روز نه چندان دور خود را در ایران پادشاهی فدرال و سکولار در یابیم 🐩
  21
  21
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴
  ۵۹
  zarduscht - فرانکفورت، آلمان
  [::جناب سروان - مونرآل، کانادا::]. [::mirzadeh i eshghi - آلمان، آلمان::]. شما که باز پیدا شدید؟ فکر کردم . شغل خود را عوض کردید. اخر این که نشد کار دنبال ....آخوند دوید. بروید از فرزندان حکومتی ‌ها دفاع کنید. نانش بیشتر است. این جا این همه جان کندن. برای فاطی تنبان نمی‌‌شود. فرزندان نظام بهتر هستند. مثل همین آقا پسر که ۳ تا حوری زمینی‌ سفارش داد. پشت در به ایستید.و شراب و ویسکی‌ در زمان لازم سرو کنید. اگر هم گفت. دیگه ۳ تا حوری شوخی نیست. عرق می‌‌کنم.... بگوئید نه دیگه . این چیزها در دین مبین اضافه کاری است. به هر حال تصمیم خودتان. بین واجبی زدن آخوند. و خدمت به فرزندن نظام در خارج. دنیا را چه دیدی؟ این فرزندان مسلمان نظام .خیلی‌ پیشرفت هستند. شاید گذاشتن .یک بو هم کنید.
  5
  16
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
  ۵۹
  zarduscht - فرانکفورت، آلمان
  [::pars40 - فرایبورگ، سوییس::]. شعبان بی‌ مخ‌ها را فراموش نکردیم. از او پرسیدند شعبان .راست می‌‌گویند که شما مخ ندارید. گفت چکار کنیم دیگر . مخ نداشتیم . یک شاه دیکتاتور آوردیم. دست کم نانی داد. بهداشتی داد. کرد‌ها گله گله به خوزستان می‌‌آمدند و در شرکت‌های نفتی‌ کار می‌‌کردند. خوب نبود .ولی‌ کاری بود. کمبود کارگری بود. ریالی بود. ولی‌ ۳۷ سال بعد .یک مشت روشنفکر چپی و راستی‌ داشتیم .که خدای مخ بودند. اینقدر مخ بزرگ داشتند. که کله ۵۰ کیلو وزن داشت. این مخ‌ها ، دیو بیرون کردند .و فرشته را آوردند. اگر تاریخ را نقل می‌‌کنی‌. همه آن را نقل کن. نه فقط آن چهِ مذاق شما خوش آید
  18
  14
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
  ۳۹
  Afshin51 - کلن، آلمان

  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. شما و همفکرانتان یک جدایی طلب خائن هستید و با آخوندها که مملکت را به نابودگی می کشانند تفاوتی ندارید اسمتان کیفلی به معنای مست کاملاً برازنده شماست چون شعورتان تحت تاثیر عواملی بخوبی کار نمی کند ،منهم ترکم اما ترک ایرانی و از طرف تمام آذربایجانیها به شما و همفکران تجزیه طلب ضد ایرانیتان می گویم .....!
  7
  37
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
  ۳۸
  mirzadeh i eshghi - آلمان، آلمان

  [::مساوات - مساوات، ایتالیا::]. امروز سالاد رو با پودر کاری وشیلی وفلفل میل کردم.جات خالی.با این وجود این نمد شاه کلاه ازش درست نمیشه
  25
  3
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو

  [::آزاذه - تهران، ایران::] با سلام و احترام، شما اهل مطالعه و تحقیق هستید کلمات داخل پرانتز « رضا پالانی سفیر هلند » را در گوگل جستجو کنید. برای نشان دادن اینکه کمپانی هند شرقی این «خاندان» را از طویله سفارت هلند برون کشید و بر تخت نادری نشانید و سپس بعد از انقضاء تاریخ مصرفشان با اردنگی پدرش را به افریقای جنوبی و پسرش را به پاناما فرستاد تا نی بزنند، برای میزان اصالت این «خاندان» کافیست. خاندان دو نفره !
  31
  7
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
  ۴۵
  Attila14 - استکهلم، سوئد
  چرا همش فحش و کوبیدن و نفی؟. به عنوان نه گروه خاصی بلکه فقط ایراندوست صادق٫ ایرانم رو بدون ملا میخوام! اگر بخوام عکس ۵ چهره تاریخی رو رو دیوام بذارم میشه ستارخان کوروش مصدق فردوسی وشاه!. نگو شاهدوست بگو واقع بین چون شاه وقتی باتجربه تر شد واعتماد به نفس پیدا کرد مثل دلسوزی واقعی بود که داشت قطعه های لوگو رو رو هم میچید! پرفکت نبود هنوز ولی جلومیرفت تا اینکه ...اومدن شوت زدن زیرش که بابا اینکه این دیوارش کامل نیست ووو!. گررسنه هم داشتیم همه جا هم اباد نبود ولی خوب چی بودیم؟ کجا داشتیم میرفتیم با شاه؟ . از ملا و مکتب قبل رضا شاه تا ۳۰۰۰۰۰۰ دانشجوی ایرانی داخل و خارج که میومدن میساختن اگه عنقلاب نشده بود ولی اکثر این نیروی اماده رو کله زردا قاپیدن مفت و مجانی!
  8
  14
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷
  ۴۵
  Attila14 - استکهلم، سوئد
  جا نمیگیره اینجاا اگه بخوام بنویسم چقدر خرج داره واسه دولتای غربی که بچه از حاملگی مادر تا فارغ التحصیلی و اماده کار بشه!. -مادر دو سال خونه -اگه بخواد- با حقوق- پدر کلی ازاد با حقوق- مدرسه ورزش معلمان تجهیزات مدرسه- بیمه درمانی مجانی کامل تا ۱۸ سالگی-دانشگاهو که خودت حساب کن!. همه اینا اگه بچه سالم باشه سالم بمونه الکلی یا معتاد نشه!. خوب بی بی سی راه بنداز بگو یارو مقدسه تو ماهه٫ عامه احساساتی رو هنوز پسمونده از نسل بیسوادو تحریک کن٫ نه فقط نفتشونو بلکه نیروشونو بگیر (برده داری مدرن). عاقل باشین ایرانیا! یه خورده شعور متحد
  5
  11
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸
  ۵۸
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  [::Afshin51 - کلن، آلمان::]. بوسه احترام بر دست های شما هم میهن و هم ولایتی محترم که مثل من و هر آذری دیگر اعتلای ایران را در اتحاد و همزیستی همه اقوام ایرانی میبینید.
  5
  24
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۰
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. دیدن و فهمیدن آزادی و پیشرفت لیاقت می خواد. باز هم میگم شرایطی که داری نوش جونت. اگر هم که یک بسیجی .. هستی یک روز میرسه که آخوندا با فریبکاری به بهشت موهوم بفرستنت. باز هم نوش جونت
  8
  19
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۸
  ۴۶
  جناب سروان - مونرآل، کانادا
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. خدا بگم چیکارت نکنه پسر. یعنی الان ده دقیقه ست دارم به این جمله {شما اهل مطالعه و تحقیق هستید}میخندم.یادت بندارم همین دانشقند یه بار دروصف فرح نوشته بود ملکه فقید.
  19
  5
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۲
  ۳۹
  Afshin51 - کلن، آلمان
  [::Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا::]. سپاسگزارم برادر هموطن و عزیز ،یاشاسین ایران
  7
  18
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۸
  ۵۲
  دوستدار - استهکلم، سوئد
  در بین خانواده ها که بعداز اشغال ایران به دست اعراب بدوی در 1400 سال پیش تا به امروز خدمتی به ملت ایران کرده باشند تنها خانواده پهلوی بوده !
  9
  9
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۵
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو
  [::جناب سروان - مونرآل، کانادا::] شرط ادب حکم میکرد که کلمه شرطی «اگر» را از اول آن جملع حذف کنم . آنکه را عارف است اشارتی کافی است! اوقات خوشی برایتان آرزومندم.
  12
  8
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۸
  ۱۰۲
  Kefli Iskender - مریخ، وانواتو
  [::آزاذه - تهران، ایران::] آزاده گرامی، قبل از هر چیز از شما می خواهم با ادب باشید. برای فحش دادن و یا اگر عادت به استفاده از کلمات ناشایست با طرف مقابل خود دارید، آنگاه می توانید به صفحات مخصوص اینکار مراجعه کنید، نه اینجا. بگذریم، بر خلاف تصور شما در جوامع انسانی «فهم» و درک از مفهوم آزادی libery و پیشرفت( اگر منظورتان از پیشرفت development باشد یعنی تغییر مثبت از منظر کیفی) با «دیدن - قوه باصره» حاصل نمیشود و «لیاقت» و «شایستگی» نیز مقوله ای است که به آنچه «تربیت و آموزش education » و ممارست مربوط می شود و با «میل و خواهش» دست یافتنی نیست.اگربراستی خواستار تبادل افکار در مورد سیاست هولناک دوران پهلوی و جانشینان او(خمینی و رژیم کنونی) یعنی اتحاد (اسلام افراطی و آریا پرستی) در چگونگی نابودی زبان و فرهنگ در ایران هستید همینجا خبر دهید.
  16
  9
  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۴
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. شما اولین کامنتتو بخون بعد از بقیه انتظار ادب داشته باش. من به شما توهین نکردم فقط حقیقت را گفتم. این آخوند ها به دوستان خودشون هم رحم نمیکنند و بسیجی و سپاهی بیچاره را هم برای شهید شدن آموزش میدهند. مردم ایران اگر آخوند را انتخاب کردند عواقبش هم باهاش میاد. آخوند که از تکنولوژی و پیشرفت چیزی سرش نمیشه پس مردم انتظار بیشتری از حکومتشون نمیتونن داشته باشند. داشتن آزادی و پیشرفت لیاقت میخواد. فکر کردن و زحمت و کار مداوم میخواد. با آرزو کردن کاری درست نمیشه. فکر بازو روشن میخواد. پیشرفت باید در تمام زمینه ها باشد و مهمترینش به رسمیت شناختن حقوق انسانی برای زنان جامعه است که متاسفانه مشکل اساسی جامعه ماست. پیشرفت کردن صبوری میخواد با قبول کردن اشتباهاتمون و مسایلی که ما بهش اعتقاد داشته ایم و الان نفی آن ثابت شده است. پیشرفت کردن مثل یک جریان آب است که هر لحظه در حال تغییر است ولی اگر راکد بوند گند میزنه. من تعصب خاصی نسبت به هیچ گروه ندارم ولی عملا ثابت شده خاندان پهلوی در پیشرفت ایران کوشیده اند و صد البته مشکلاتی هم داشته اند
  10
  9
  دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۵
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. مهمترین مشخصه کشورهای پیشرفته صنعتی شدن آنهاست و محصولاتی که با تکنولوژی بالا تولید و صادر میکنند که باعث سرازیر سدن پول به کشورشون میشه و درآمد مردم را بالا میبره. در دنیای امروز نقش ارتباطات به اندازه تولید مهم هست. اینکه برای آن محصولات بازار مناسب و مشتری مادام العمر پیدا کنی و محصولات و تبلیغات را به روز وآپتو دیت داشته باشی مثلا صنعت اتومبیل سازی کشورهای پیشرفته که مدام در حال آوردن کیفیت بالاتر و بهتر نسبت به سال قبل هست. حاکمان سیاسی یک کشور نقش مهمی در این میان بازی میکنند مثلا یک سری کشورها در دنیا هم پیمان هستند
  9
  12
  دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۷
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. اگر حاکمان سیاسی کشورآگاه باشند و بتوانند ارتباط محکم با کشورهای پیشرفته داشته باشند هم میتوانند تکنولوژی پیشرفته آنها را به کشورشون بیاورند و هم میتوانند با پایه ریزی برنامه های کوتاه و دراز مدت از متخصصان کشورکمک بگیرند و بافت سالم تولیدی رو به رشد را در جامعه بوجود بیاورند که متاسفانه در کشور ما آخوند و پیروانش نا آگاه از این مسایل هستند چون نه تخصص دارند ونه از متخصصان کمک میگیرند. الان تمام پروژه ها و کارخانه های کشور در دست سپاه برای سواستفاده است وهمگی به نحوی دارد به فروش میرسد و پولش به جیب شون میره.
  10
  9
  دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۳۸
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. حالا میرسیم به جوامع پیشرفته. آدمها در جوامع پیشرفته چه خصوصیاتی دارند؟ یکی از مهمترین ویژگی های انسانها در جوامع پیشرفته تحصیلات هست. یک شخص تحصیلکرده در جوامع پیشرفته همان انسان خوب با ویژگی های والای انسانی است. این انسان پیشرفته عادت به درستگویی دارد. این انسان با تمرین دادن گفتن حقیقت به خود و دیگران در هر وضعیت یکپارچگی در جامعه بوجودمیاورد
  11
  12
  دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۵
  ۴۸
  آزاذه - تهران، ایران
  [::Kefli Iskender - مریخ، وانواتو::]. اگر مطالبی که گفتم برای تو و جناب سروان سنگین بود و متوجه نشدی خودتو ناراحت نکن دیگه کاریش نمیشه کرد!
  8
  11
  دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
  ۱۰۲
  pars40 - فرایبورگ، سوییس
  [::zarduscht - فرانکفورت، آلمان::] آره حتما خیلی خوب بوده شما راست میگی بابا جان یک عده بدون آقا بالا سر شبشون صبح نمیشه . بگر تا پیداش کنی .
  0
  0
  شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
  نظر شما چیست؟