طنز زود نیوز در مورد بودجه ۹۸ ایران

+60
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟