مصائب یک ایرانی به زبان طنزِ ارژنگ امیرفضلی : طنز سراسر تراژدی

+80
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟