پژوهشگر فرهنگ و اندیشه اسلامی: پاسارگاد مقبره کوروش نیست، کوروش خون آشام بود

فارس نیوز می نویسد :  شهریار زرشناس عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی نوشت: ️تصویری که هرودوت در تاریخ خود از کوروش ارائه می‌دهد، تصویر یک جنگاور توسعه طلب و جنگ افروز است که در هنگامه نبرد اهل خدعه و نیرنگ است. کوروش در جنگ با "ماساژت ها" در شمال شرقی فلات ایران کشته شده و جسدش توسط ملکه "توموریس" قطعه قطعه گردیده است.
 
توموریس پس از کشته شدن کوروش با اشاره به خون آشامی وی، سر او را در خیک خون فرو می‌کند و خطاب به او می‌گوید: "سیراب شو خون آشام". ️
 
برخلاف مدعا‌های بی اساسی که مطرح می‌شود، در پاسارگاد اسکلت‌های دو زن به دست آمده و اثری از استخوان‌های یک مرد (که بتوانیم آن را به کوروش منسوب نماییم) به دست نیامده است. بنابراین پاسارگاد، مقبره کوروش نیست و تا چند دهه پیش نیز همه مردم محلی، این مکان را "مقبره حضرت سلیمان" می‌نامیده‌اند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
« 1- تاریخ ایران قدمتی تقریباً ده هزار ساله دارد و با "کوروش" و سلسله هخامنشیان آغاز نشده است. آغازگاههای تاریخی ایران را می توان و باید در تمدن ایلامی و یادمان های به جا مانده از آن جستجو کرد. یک جریان روشنفکری فعال در عرصه دانشگاهی و رسانه ای (با اغراض مشخص سیاسی و به منظور ترویج ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا) به دنبال آن است تا با مطرح کردن شعارهایی چون: "کوروش پدر ایران" ، "تاریخ دوهزار و پانصد ساله" و نظایر آن، با انکار تاریخ دیرپا و تمدن کهن ایران، کوروش و هخامنشیان را به عنوان سرآغاز و نقطه عطف تاریخ ایران القاء نماید. هدف این جریان از تحریف حقایق تاریخ ایران، پیشبرد اغراض ناسیونالیستی باستان گراست.
 
2- ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان را توسط استعمار غرب مدرن و بر مبنای برخی مدعاها و مفروضات مستشرقان اغلب یهودی ـ ماسون ( مدعا و مفروضاتی که بسیاری از آن ها فاقد استحکام علمی و پایه استدلالی و وجه استنادی است و نقدها و ردیه‌ها و موارد نقض بسیاری برای آن ها وجود دارد و کم و بیش توسط منتقدان عنوان گردیده است) پدید آمد و توسط رژیم پهلوی و شبکه‌ای از روشنفکران کارگزار آن ترویج گردیده است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، ارتجاع شبه مدرن پروژه احیاء و ترویج ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران را پیگیرانه دنبال می‌کند.
 
ناسیونالیسم باستان‌‌گرا، تفسیری تحریف شده از تاریخ ایران ارائه می دهد. اینان به دنبال القاء و ایجاد نحوی تقابل و دوگانگی میان"اسلامیت" و "ایرانیت" هستند. ناسیونالیستهای باستان گرا تصویری ایدآلیزه و غیر واقعی و اغراق شده و دروغین از ایران باستان ارائه می دهند و با ایجاد تقابل میان این تصویر ایدآلیزه غیر حقیقی از ایران باستان، درصدد تحقیر هویت اسلامی ایران و القاء این مدعایند که گویا ورود اسلام به ایران و مسلمان شدن مردم ایران موجب"عقبگرد و انحطاط" ایران و ایرانیان گردیده است. روایت ناسیونالیستی باستان گرا از تاریخ ایران، دستمایه طیفی از روشنفکران متجدد مآب برای حاکم کردن غرب زدگی شبه مدرن و پیشبرد و تأمین منافع و اغراض استعمار غرب مدرن و مبارزه با هویت اسلامی ـ ایرانی بوده است.
 
3- هدف استعمار و روشنفکران و مجریان وطنی مروج تجددمآبی از ترویج ناسیونالیسم باستان گرا؛ تضعیف هویت اسلامی ـ ایرانی مردم ایران و تبدیل این کشور به یک کشور پیرامونی وابسته به نظام جهانی سلطه؛ و در پی آن غارت منابع طبیعی و استشمار نیروی کار این و تبدیل ایران به بازار مصرف تولیدات سرمایه داری جهانی بوده است. ره آورد پروژه شبه مدرنیته و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای آن برای ایرانی، چیزی جز نفی استقلال و غلبه وابستگی، و سیطره فقر و فاصله طبقاتی و ظلم و بی عدالتی، و از بین بردن اعتماد به نفس و خودباوری ملی نبوده است.
 
انقلاب اسلامی با مطرح کردن آرمان گرایی اسلامی ـ انقلابی عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه و استقلال طلبانه، کوشیده است تا خودباوری و اعتمادبه نفس و هویت خواهی را در جامعه ایرانی تقویت کرده و با رهاندن ایران از مدار وابستگی به نظام جهانی سلطه، ظرفیت ها و امکانات عظیم این ملت برای پیشرفت و بهروزی را آزاد نموده و فعلیت بخشد.
 
در سالهای اخیر ارتجاع شبه مدرن کوشیده است تا با احیاء مضامین و مفاهیم و شعائر ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا، این ایدئولوژی استعمار ساخته را به عنوان آلترناتیوی در مقابل آرمان گرایی انقلاب اسلامی مطرح نماید.
 
4- تئوریسین ها و ایدئولوگ های ناسیونالیسم باستان گرا مدعی اند که در هزاره های سوم و دوم قبل از میلاد، نژاد و قومی به نام"آریا" ( مورخان و مروجان ناسیونالیسم باستان گرا، هردو تعبیر قوم و نژاد را به کار برده اند) به سرزمین ایران مهاجرت کرده اند. این ایدئولوگ ها، آریایی ها را مردمانی باهوش، زیبا، جنگاور، شریف و شجاع وصف می کنند. در این تلقی ناسیونالیست ها از آریایی ها، نحوی رویکرد نژادپرستانه وجود دارد و در روایت آنها، آریایی ها دارای همه محسنات و فضایل (از زیبایی جسمانی تا هوشمندی و شجاعت و جنگاوری) دانسته شده است و واژه آریایی به "شریف" معنا می شود. فارغ از وجه نژادپرستانه این رویکرد، مطالعات و پژوهش های تاریخی مورخان و باستان شناسان (به ویژه پژوهش های چند دهه اخیر) بطلان مدعای وجود قومی با این اوصاف و مهاجرت آن (بدان گونه که ناسیونالیست های باستان گرا ارائه می دهند) را اثبات کرده است. ( به عنوان نمونه می توان به پژوهش ها و انتقادات "نانسی دماند" و "ساراپومری" و دیگر منتقدان تئوری آریا محوری اشاره کرد) پژوهش ها و کاوش های نیم قرن اخیر نشان داده است که مدعای وجود و مهاجرت قوم آریا (با خصوصیات و اوصافی که هواداران ناسیونالیسم باستان گرا عنوان می کنند) پایه و مایه علمی و استنادات تاریخی ندارد و عمدتاً به منظور پیشبرد برخی اغراض سیاسی عنوان گردیده است.
 
5- مروجان ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا تصویری تحریف شده و غیرحقیقی از کوروش ارائه می دهند. در میان آثار تاریخی، کهن ترین منابعی که از کوروش سخن گفته اند، "تاریخ هرودوت" و برخی نوشته های "استرابون" و "گزنفون" است. کتاب "کوروپدیای" گزنفون، به تأیید خود مورخان غربی، بیش از آن که یک اثر بیوگرافیک مستند درباره کوروش باشد، یک اثر سیاسی است که گزنفون در شرایط آتن و یونان پس از جنگ های پلوپونز از طریق آن به دنبال ترویج مواضع خاص خود در خصوص رژیم مطلوب سیاسی برای یونان آن روز بوده است. از این رو این اثر ارزشی بیوگرافیک برای شناخت زندگی و شخصیت کوروش ندارند و روایتی داستان واره به منظور طرح و تبلیغ یک ایده سیاسی است که گزنفون می خواست در قرن 4 ق . م آن را مطرح نماید.
 
منبع دیگر در خصوص زندگی و شخصیت کوروش، تاریخ هرودوت است. تصویری که هرودوت در تاریخ خود از کوروش ارائه می دهد، تصویر یک جنگاور توسعه طلب و جنگ افروز است که در هنگامه نبرد اهل خدعه و نیرنگ است. کوروش در جنگ با "ماساژت ها" در شمال شرقی فلات ایران کشته شده و جسدش توسط ملکه "توموریس" قطعه قطعه گردیده است. توموریس پس از کشته شدن کوروش با اشاره به خون آشامی وی، سر او را در خیک خون فرو می کند و خطاب به او می گوید: "سیراب شو خون آشام"
 
بدین سان تصویری که هرودوت از کوروش برای ما ارائه می دهد تصویر یک مرد نظامی اهل جنگ و تجاوزگری و کشورگشایی است، نه یک مرد حکیم اهل صلح (و به قول شبکه های رسانه ای جهانی ماسونی مآب) بنیانگذار "حقوق بشر" . (بحث بنیانگذاری تئوری حقوق بشر، مدعای سست و بی پایه ای است که متأسفانه مجال پرداختن به آن در این مقال وجود ندارد و در فرصتی دیگر باید جداگانه درباره آن سخن گفت. انشاءالله)
 
برخلاف برخی مدعاهای تبلیغاتی(و البته غیر حقیقی) مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات چی های ماسونی ـ صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم. کوروش ( آنگونه که روایت های راستین تاریخی به ما نشان می دهند) یک مرد نظامی توسعه طلب است که بخش عمده زندگی خود را در جنگ های تجاوزکارانه سپری نمود. رفتار او با خدایان معابد"مردوک" و "سین" نشان می دهد که برخلاف مدعاهای تبلیغاتی ماسونی، او اهل به اصطلاح "تسامح" نیز نبوده و در جنگ ها اهل خدعه گری بوده است. از کوروش میراث جدی و ماندگار تمدنی ای نیز به جا نمانده است.
 
چنان که در پیش اشاره شد، کوروش در شمال شرقی فلات ایران در جنگ با ماساژت ها کشته و بدنش قطعه قطعه شد. برخلاف مدعا های بی اساسی که مطرح می شود، در پاسارگاد اسکلت های دو زن به دست آمده و اثری از استخوان های یک مرد ( که بتوانیم آن را به کوروش منسوب نماییم) به دست نیامده است. بنابراین پاسارگاد، مقبره کوروش نیست و تا چند دهه پیش نیز همه مردم محلی، این مکان را "مقبره حضرت سلیمان" می نامیده اند.
 
6- در روایت ناسیونالیسم باستان گرایانه از تاریخ ایران و آنچه درباره کوروش و آریایی ها در فضاسازی های رسانه ای امپریالیستی ـ صهیونیستی و مقلدان داخلی آن ها گفته می شود؛ با مجموعه ای از تحریفات و دروغ پردازی ها روبرو هستیم که به منظور بیشبرد برخی اغراض سیاسی و استعماری و نولیبرالی عنوان می گردد. در واقع بدنه اصلی ارتجاع شبه مدرن نولیبرال در ایران امروز قصد دارد از طریق به راه انداختن هیاهوی رسانه ای و ترویج مدعاهای دروغین و غیر واقعی و تحریف حقایق تاریخی؛ ناسیونالیسم باستان گرا را به عنوان یک ایدئولوژی آلترناتیو در مقابل انقلاب اسلامی قرار داده و از این طریق حرکت ضداستکباری و عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه مردم ایران را منحرف و عقیم نماید. باید هوشیار بود و با این توطئه خطرناک مقابله روشنگرانه کرد.»
+35
رأی دهید
-210

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۳۳
  *بی همتا* - برلین، آلمان

  چی باید گفت باینشهریار زرشناس مغرض. درمورد‌کوروش بزرگ‌‌چنین گوید؟. اخه مردک الاغ. کوروش بزرگ اولین ‌بنیانگذار حقوق بشر درجهان و شناخته شده است. تو بهتره از مکتب خودت‌و خون اشامی حسین و علی ات بگوئی.
  28
  181
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  شب تاب - یوکوهاما، ژاپن

  کورش ربطی به اسلام نداره و این اُلاغ که مثلاً پژوهش گر اسلامی ، چیز زیادی خورده ، در موردی که ارتباطی به کارش نداره اظهار فضله کُنه !! پژوهشگران اسلامی چهارچوب و حیطه کارشون خلاصه شده ، در روایات و احادیث دروغ و مزخرف و البته تحقیق در خصوص لواط و خاکبرسری و کُلاً زیر شکم ! یک مشت تن پرور و انگل و زیاده خواه ، درست مثل آخوندها !!
  18
  137
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۴
  بهنام انتورپن - انتورپن، بلژیک

  فقط یک مزدور جیره خوار میتونه به یک هموطن خودش ، پادشاهی که هر تاریخدانی او را براستی لایق واژه کبیر میدونه اینطور بیحرمتی کنه و دروغ بگه اما از اسلام انقلابی که تا الان هیچی غیر از ویرانی از ابتدا(1400 سال) تا الان نداشته دفاع کنه. مردک بیوجدان خالد بن ولید سردار مسلمان شما از خون ایرانیان و همزبانان شما (نمیتونم بگم هموطنان شما چون امثال تو بیوجدان، زیر بته عمل امده و بیوطن و بیکس و کارید) اسیاب گرداند و نان خورد.بزن تو سر همزبانت و عرب بپرست تا نان خونی سر سفره ببری. ننگ بر تو.
  17
  121
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۱
  من و آزادی - بروکسل، بلژیک

  یک گوساله تازه متولد شده بیشتر از تو میفهمه. اینو باور ۲سانت عمیق و جناب شروان و تفکر بی مخ اسلامی و... ساندیس خورهای این رژیم که تعدادشان هم کم نیستند، می دونن.
  25
  112
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  uk.ali - لیورپول، انگلستان

  دمش گرم یکی پیدا شد به حقیقت اشاره کرد متاسفانه تقریبا یک سوم ایرانی ها با اینکه مغز خیلی ها شستشو ، تلسم، هیپنو،تلقین و دروغ باران شده و باعث شده که ناسیونالیسم شده به شئونیسم و به مرحله فاشیست رسیده فقط ادعای خود برتری می کند !
  157
  27
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران

  بشنوید فرمایشات مادر عروس را که سرشار از بیشعوری و بیسوادیست. تمام مورخین و باستانشناسان و متخصصین و فرهنگ شناسان غرب از جمله انگلیس و آمریکا و اسراییل که از دید خیلیها دشمنان تاریخی و قسم خورده ایران هستند در یک نکته اتفاق نظر دارند و در مقالات علمی تاریخی و فرهنگی بوضوح و آشکارا اعتراف کردند که کوروش بنیانگذار و پدر پارس (ایران) بزرگ حقوق بشر و فرهنگ آزادگی و آزادی دادن و نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز بوده هست و خواهد بود و احمقهای بیشعور خودفروخته ای مثل این اراذل و اوباش هرگز نمیتونن با این اراجیف حتی ذره ای خدشه به کوروش و میراث امپراطوری فرهنگ و هنر و صبر و انساندوستی و وطن پرستی وارد بکنند. بیش از ۲۵۰۰ است که کوروش در مغز و فرهنگ ۳۰۰ میلیون پارسی و ۸۰ میلیون ایرانی و ۷ میلیارد زمینی زنده و خوشنام و مورد احترام وستایش بوده و برای میلیونها سال دیگر هم خواهد بود.
  21
  93
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  zarduscht - فرانکفورت، آلمان

  بیرق اسلام به انجائ آدم دروغگو. چند متر؟ سخنی در مورد کوروش با شما ندارم . همان که .با یک قبر ۲ میلیاردی. ۶ میلیون تبلیغ چی‌. روزنامه.تلوزیون.یک میلیون آخوند مفت خور. از یک مزار ۴ متری سنگی‌ ترس دارید. قبل از اینکه گاله را باز کنی‌ . بخوان، نام مقبره سلیمان یا تخت سلیمان از کجا آمده. تا مجبور نباشی‌. اسلامی اضهالی سخن گوهی.استاد. این نتیجه مدرک از مستراح قم است.مقبره سلیمان یا همان تخت سلیمان. یک منطقه در مسجد سلیمان است. یک آتشکده ساسا نی‌. زمانی‌ که اعراب به مسجد سلیمان امروز رسیدند. تیز هوشان . کلکی به اعراب زدند. تا این آتشکده به سرنوشت تخت جمشید دچار نشود. به اعراب گفتند. اینجا تخت حضرت سلیمان بود و همین جا هم خاک شده. و یواش یواش از تخت سلیمان شد. مسجد سلیمان. من که نبودم. پیر مردان شرکت نفتی‌ شهر. می‌‌گفتند. زمانی‌ که رضا شاه از مسجد سلیمان دیدار کرد. مرد عبوسی بود. و نمی‌‌خندید.پرسید. چرا اسم این شهر مسجد سلیمان است؟ من که مسجدی نمی‌‌بینم.کلک آن زمان را به اعراب برایش تحریف کردند.می‌ گویند. تمام روز می‌‌خندید. و دستور داد. این نام باید بماند. حالا استاد . به قول لوطی زر نزن.
  19
  92
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۲
  اظهال نظر - تریر، آلمان

  تو دیر رسیدی اسکل. دیگه چیزی نمونده ته دزدی که با پاچه خواری به تو بدن. بهتره یه راه دیگه رو امتحان کنی .مردکه بی بته
  15
  98
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۲
  siavash138292 - یوکوهاما، ژاپن

  خفه
  13
  94
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  Javan - لندن، انگلستان

  آهای زرشناس تخم عرب پست فطرت، پس در موردمنشور کوروش و خیلی آثار خوب بجا مانده از او چه دا ری که بگی؟! تو و اربابانت خیلی حقیرتر از این هستید که دهن کثیفتان را به نام کوروش بزرگ آغشته کنید. روز محاکمه همتون نزدیک هست خونخوار های پستی که تاریخ تا بحال مثل شما ندیده.
  15
  70
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۳
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا

  باشه، همین فردا میریم حسین .. رو از کربلا در میاریم و تو پاسارگاد تو مقبره کوروش کبیر خاک میکنیم و بعدش برای زیارت روی زمین میخزیم به طرفش.
  10
  55
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۸
  Iranievatanparast - مادرید، اسپانیا

  نمیدونستیم که!!!! الاغ ها هم نظر میدن !!!! بهتره برن عرعر را ازالاغ ها یاد بگیرن
  11
  64
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۰
  جهان آفرینش - تهران، ایران

  اتفاقا من کوروش بزرگ رو به خاطر همین فتوحاتش دوست دارم.اگه مثل ناصرالدین شاه و شاه سلطان حسین صفوی بی لیاقت و شکست خورده بود که ارج و قربی نداشت.به کوری چشم تو ناسیونالیسم ایرانی طومار اسلام و مسلمانی رو از خاورمیانه خواهد پیچید.ضمنا اون محمد تازی زنباره بود که جنایت کار و بیشرف بود.کوروش پدر ماست،او تاج سر ماست.
  7
  46
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران

  [::uk.ali - لیورپول، انگلستان:: تعجبی نیست که این حرفها را میزنی . بالاخره بعد از ماهها تو جنگل خوابیدن و از بغل این قاچاقچی پریدی بغل اون قاچاقچی رسیدی انگلیس یه داستان درست کردی تا پناهنده بشی و بلافاصله بعد جواب گرفتن خودتو زدی به مریضی و از دولت حقوق مفتخوری میگیری و یواشکی یا عملگی میکنی یا با موتور گازی پیتزا میبری در خونه مردم و میشینی پای اینترنت و از روی بیسوادی تاریخی و فرهنگی این مهملات را به زبان میاری. اگر در مورد چیزی اطلاعات نداری مجبور نیستی نظر بدی. هر چند کاملا مشخصه که سواد ابتدایی هم نداری ولی بهتره کمی از اوقات بیکاریت که صرف پات کشیدن و خیالاتی شدن میکنی بذاری کمی سوات یاد بگیری و کتاب بخونی تا خودتو بیشتر از این تحقیر نکنی. البته اگر ترس از گیر افتادن برای گرفتن Benefit and disability living allowance و قاچاقی کار کردن راحتت بذاره. مفتخوری و ترس و پات باعث ترشح اراجیف میشه.
  7
  51
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۱
  من و آزادی - بروکسل، بلژیک
  [::tom28 - تهران، ایران::]. دوست عزیز فقط شما یک نکته رو فراموش کردی در مورده این بیشعور ، ایشان از شاگردان ممتاز استاد طوسی بودند که با اجازه بنده یادآوری کردم.
  4
  22
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۲
  paksan - ایران، ایران
  چطور اینجاها که میرسه گفته های دشمنان کوروش ارزشمند و سند میشه برای این یارو ولی وقتی قراره حضرت محمد رو بشناسیم به سخنان دشمنان محمد نمیشه استناد کرد؟ از نظر بسیاری محمد هم یک جنگاور خشن بود که تا زمانی که لشکری نداشت ساکت بود و همینکه قدرت گرفت همه رو کشت و نابود کرد و البته بعد از محمد خشنونت و کشتار بسیار وسیعتر بود . کوروش رو باید در کتاب عهد عتیق یهودی ها که هزاران سال با کمترین تغییر نگهداری شده جستجو کرد اون کتاب نه برای جمهوری ولایت فقیه و نه برای اسلامی ها و غیره نوشته شده بلکه کتاب هویت و تاریخ یهودی هاست و داستانهاش واقعی و بر اساس وقایع تاریخی هستند همانطور که قرآن هم مجموعه ای از داستانهاست که از درون این داستانها متفسرین مفت خور قوانین و تعلیمات دینی رو استخراج میکنند ولی در اساس مجموعه ای از داستانهاست با کلام خدا یا حضرت محمد
  1
  18
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۲
  paksan - ایران، ایران
  یه کینه و حس خفت شدید از چهره و کلام این فرد دیده میشه که من در عمرم از دو گروه در مقابل ایرانی ها دیدم: عربهای پرمدعا و عثمانی های حسود. عربهایی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند و با حمله به امپراطوری ساسانی و مجبور کردن دانشمندان و عالمان ایرانی به تغییر اسم فک میکنند خیلی از این افتخارات مال اونهاست و وقتی حرف میزنی میگن آره اینها در بغداد در مدارس و دانشکده های عربها درس خواندند ولی نمیدونه که اون سرزمین مال ایرانی ها بوده و طاق کسری نشان از تمدن و دانش بالا ساسانیان در اون منطقه بوده و اصلا ترس و نفرت صدام حسین از همین بود که ایرانی ها میخوان سرزمینهای خودشون رو پس بگیرند و شما دو نفر رو پیدا کن که در عربستان به شکوه علمی و دانش رسیده باشند.مشخص است که شهر ساسانیان رو با خاک یکسان کردند و بعد بغداد رو ساختند و کلا عربها کارشون همینه ویران کردن و انکار قبلی ها بخاطر اینکه احساس حقارت نکنند و بعد ساختن از روی دست قبلی ها و شک نکنید آن منطقه قطب علم و دانش ایرانیان بوده .عثمانی ها هم همین وضعیت رو دارند در حالی که آنها یا از ایرانی ها چیزی یاد گرفتند و دارند یا از عربها و یونانی ها.
  1
  19
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  کوروش که یهودی الاصل بوده. چرا ایرانیها انقدر تعصب دارن بهش نمیدونم. کلا حاکمان حکم منشی یا خاخام منشی یا حخام منشی در کتب عهد عتیق قوم بنی اسراییل به وضوح گفته شده از قوم یهود بودن و بر پارهای ساکن در مناطق مرکزی و شرقی ایذران حکومت میکردن. زمان خشایار هم که کل مردم محدوده اصفهان و یزد رو قتل عام کردن و یهودیا جایگزین شدن . این آخوندها و پاسدارهای فعلی همون قوم یهود هستن که عموما اهل مناطق اصفهان و یزد هستن. احمدی نژاد هم یه یهودی مهاجر از اصفهان به سمنانه. خاتمی یهودیه عارف یهودیه. جنتی و آیت اله یزدی ووو همشون یهودین. شک نکنید.
  25
  6
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۷
  Hatef - پاریس، فرانسه
  برعکس نهند نام زنگى کافور. لقب زرشناس براى این شخص ، درست مصداق همین ضرب المثل است.
  0
  15
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  ارش یک دوست - تبریز، ایران
  استاد ر... بد هم ر.... در ضمن اب ودستمال هم نیست...دیگه همه دنیا کورش و دوره شاهنشاهیشو میدونن و بلد هستن شما اینقدر خودتو نر واجر نکن و زیاد جفنگ نگو...خداییش ضایع که هستین ضایع تر هم میشین.....استاد
  2
  15
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  uk.ali - لیورپول، انگلستان
  [::tom28 - تهران، ایران::]. خدمت شما عرض کنم که سالهاست من در ارومیه هستم نه در انگلیس ! . اولا من برق کارم نه آشپز، ماشین دارم نه موتور، کار و مغازه دارم نه بیکار مثل تو .. دوما این طور فالکیری های شما برای ایرانیان کوروش پرست حقیقت دارد ولی ما ترک هستیم زحمت دست خود را می خوردیم . سوما من نظرم را گفتن فحش خانوادگی با کسی ندارم ! . چهارم همچن در توهم هستی که می گویی پارسها سیصد میلیون هستند خخخ . کل فارسها بقول تو پارسها یا همان مهاجران افغان چهل میلیون در دنیا نیستند که فوق ۲۵ میلیون در ایران و بقیه در تاجیکستان و افغانستان هستند . پنجم کورش به نوشته هرودوت مادرش بهودی بود و پدرش نامعلوم ولی شما امدی برای خود تاریخ ساختید که کوروش پدرش فارس مادرش کرد عمه اش لر و بقیه هم شمالی بودند!
  18
  9
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  [::uk.ali - لیورپول، انگلستان / آهان پس غذا هم از خیریه کلیساها گرفتی و همه پولهای گدایی و مریضی و عملگی و .. را که از دولت انگلیس گرفتی پس انداز کردی بردی رضاییه (ارومیه شما) زدی تو بساز بفروشی طویله و یک پراید هم خریدی کلی باهاش پز میدی. باریکلا باریکلا. ضمنا برو تاریخ را بخون تا بفهمی ما در ایران ترک نداریم بلکه فقط آذری داریم و خوشبختانه و با کمال افتخار بنده هم یکی از آذریهای با اصل و نسب و وطن پرستم و تا جایی که میدونم آذریها با سواد و با شعور و با غیرت و وطن پرستند . البته یک مشت گری گوری بیسواد و نخاله هم که شما باید خوب بشناسید داخلشون پیدا میشه که بقیه را بدنام میکنن. دوما من نگفتم شما نظر نده بلکه گفتم مطالعه کن و قبل از باز کردن دهنت حرفت را خوب بجو. سوما اینکه گفتی پارسها مهاجر افغان هستند ثابت کردی که در مدرسه بجای تاریخ به کلاسهای قرآن میرفتی. ضمنا افغانستان پاکستان و تاجیکستان و خیلی جاهای دیگه همگی جزو امپراطوری پارس و پارسی بودند بودند نه اینکه پارسها فقط مهاجر افغان باشند. چهارم اینکه یهودیت یک دین هست (ادامه پایین)
  4
  16
  ‌پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  چهارم اینکه یهودیت یک دین هست و پارسی بودن یک نژاد بنابراین برو اول فرق بین دین و نژاد را یاد بگیر بعد بیا بپر تو آبگوشت. پنجم اینکه چه بهتر که مادر کوروش یهودی بوده اینجوری کنار اسراییل و انگلیس و آمریکا هم ثروتمند میشیم هم فامیل ضمن اینکه به خاطر یهودی بودن کوروش به ایران حمله نمیکنن. ششم اینکه ما بر خلاف شما بیسوادها تاریخ را نساختیم بلکه خواندیم و آخر اینکه جناب عرب زاده که خودتو (ترک) جا زدی کوروس و پدر و مادرش و فامیل و جد آبادش پارسی بودن نه فارسی. هفتم اینکه آذریها نون مغزهای اقتصادیشونو میخورن ولی شما ترکها هستین که زحمت دستتونو میخورین که من نمیدونم یعنی چی. هشتم اینکه بجای رفتن سر کلاسهای قرآن حاج سعید طوسی برو کتابهای تاریخ کلاس سوم ابتدایی را بخون یک چیزی یاد بگیری باعث شرمنده شدن همشهریات نشی.
  6
  16
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  من همین جا اعلام میکنم هرکی به خودش جسارت میده به ملت بزرگ و کهن تورک ایران توهین میکنه بره پدر واقعی خودش رو پیدا کنه و خودش رو درگیر اصالت دیگران نکنه. بعضی ....هنوز نمیدونن واژه آزر تلفظی از قزر که در بعضی تورکها در آزربایجان هزر گویش میشه که بصورت آزر تلفظ شده و خزر هم نوعی از تلفط قزر در تورکی هست. قزر=قز+ار=یعنی مردمان تورک قز (به لاتین کاس) و کاسپین واژه لاتین قزوین =قز+اوین= در تورکی یعنی خانه قز. اسم کهن تورکها قز یا به لاتین کاس بوده. به خاطر همزبانان تروکیه ای در تمدن ترووا ها در 5000 سال پیش به تور یا تورک مشهور شدن. آزربایجان= قزربایگان= قز+ار+بای+گان= زندگی مردمان بزرگ قز. دورتادور دریای خزر و فلات ایران و قفقاز و آناتولی (به معنی گهواره مادری در تورکی) محل زندگی این قوم کهن بوده. نژادهای هندی از جمله پارسها در دوره ای که گفتم به این سرزمین اومدن. قدمشون رو چشم اما مدعی نباشن. بهرحال 2700ساله همسایه و همزیست ما شدین پس احترام اینهمه سال رو حفظ کنید.
  6
  4
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  [::tom28 - تهران، ایران::]. مثل بچه ننرها حرف میزنی: به خاطر یهودی بودن کوروش آمریکا به ما حمله نمیکنه! آره دیگه حکومت مورد علاقت پابرجا میمونه و متوهمانی مثل تو در شادی و خوشبختی زندگی .... رو ادامه میدن.
  4
  6
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  یه اسکلی میگه (میدونید که اسکل نام پرندس و فحش نیست :) ) : یهودیت مذهبه و نژاد نیست. پس کوروش میتونسته هم یهودی باشه هم پارس. پرنده جان یهودیها صرفا دو نژادن. یا از قوم بنی اسراییل و عبری هستند. یا از قوم خزرهای تورک (توضیح دادم همون قزرها یا آزرها) که به اشکنازیها (تلفظ اصلی تورکی اوشقزیها) هستند. مثل لئولاندائو و کاسپاروف که یهودیان آزربایجان هستند. همه یهودیان اروپا هم اشکنازی و خزر هستند. اونها برای تفکیک از مسیحیت دین یهودیت رو گرفتن. منطقه قفقاز یا قفقز (کوه قزها) هم که محل تجمع خزرها بوده که از قزهای ایران یا همون به لاتین کاسها و تمدن قزوین (به لاتین کاسپین) منشا گرفته. دریای خزر یا قزر همون دریای قزوین یا به لاتین کاسپین هست. هردو به یه قوم اشاره دارن. اقوام مازنی بعدها از محدود پاکستان به این منطقه مهاجرت کردن و نامهای شهرهایی مثل *آمل* برگرفته شده از اسامی و محلهای در هندوستانه. هنوزم زبان مازنی با زبانهای هندی تشابه زیادی نسبت به فارسی متداول داره.
  5
  2
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  [::amirgheryou - تهران، ایران::]. حضرت اجل اولا ببخشید که شب بود سیبیلهاتونو ندیدیم دوما اینقدر آسمان ریسمان بافتن بی ربط برای نوشتن آذری به آزری لازم نبود و اصلا به کل بحث که کوروش هست ربطی نداشت و من نمیدونم برای چی آمپر چسبودندی و رگهای آذری یا آزریت زدن بیرون و بیخود زر میزنی . سوما مواظب باش زیاد به خودت فشار نیاری برای هموروییدت خوب نیست یک موقع پاره میشه. چهارم و مهمتر از همه چیز اینکه با ۳۸ سال سن هنوز مغزت رشد نکرده و در ۳ سالگی مونده و برای همینه که فرق بین کلام جدی و طعنه و ریشخند را نمیفهمی که اومدی به جوک تاریک یا تلخ بنده در مورد حمله نکردن اسراییل بخاطر یهودی بودن کوروش ایراد میگیری و به من میگی بچه ننر. برو چندتا کتاب بخون تا یاد بگیری مطالب را شیرفهم بشی و از روی احساسات نپر وسط صحبت مهندس سراغ بیل و کلنگتو را بگیر.
  3
  4
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۵
  samak - پاریس، فرانسه
  این هم تاریخ شناسی اسلامی، هرودت یونانی که هیچ تاریخ شناسی او را تاریخ دان نمیداند، مرجع فکری این این ابله هیستریک شده. پژوهشگاههایی که در ایران یکسره در زندان اوین است و سر دیگرش در دانشگاه امام صادق قدر و قریش که بیشتر از این نمی‌شود. یکی نیست به این ابله بگوید، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری
  1
  1
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  [::tom28 - تهران، ایران::]. موش افلیج بوخوره تورو انقدر احساسی هستی.
  2
  1
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  [::tom28 - تهران، ایران::]. مشکل تو و اکثر مردم ایران اینه که منبع اطلاعاتشون *ویکیپدیا* هست. یعنی محلی که هرکی هرچی اراجیف دوست داشت ثبت میکنه و امثال تو میرید میخونید توهم برمیدارید. پسرجان مطالعه یعنی خواندن کتاب و تحقیق و تحلیل. اینکه هرکی هرچی مینویسه باید با کلیت همخوانی داشته باشه. حداقل برو کتابای عهد عتیق با یک ترجمه معتبر رو بخون تا یه چیزایی درباره منطقه و گذشته متوجه بشی. تمام چیزایی که من گفتم بخش کوچیکی از تاریخی بود که برای تفکرات فارسیسم و آریاییسم خوشایند نیست. کمی زبان تورکی یاد بگیر بعد برو تمامی تمدنهای کهن فلات ایران و بین النهرین و قفقاز و آناتولی رو مطالعه کن تا متوجه بشی کدوماش واژه ها و نامهای تورکی هست. برای راحتی فقط نام شاهان و شهرها رو بررسی کن.
  3
  4
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  [::amirgheryou - تهران، ایران::] جناب اسکل (پرنده) کاملا واضحه که مغزت پر از شنیده های غلطه تا تحقیقات و مطالعه عمیق . من نمیدونم این موهومات را از کجات درمیاری و سعی میکنی با پیچوندن مطلب و آسمان ریسمون بافتن و استفاده و ترجمه بیمورد و بیربط کلمات و ترک را تورک و آذربایجان را آزربایجان نوشتن ادای داناها را در دربیاری. همونطور که گفتم اول برو بجای داستان کمی کتاب تاریخی و علمی بخون تا بفهمی که یهودیت خیلی قبل از مسیحیت وجود داشته بنابراین دلیلی نداشته که بخوان از مسیحیت تفکیک بشن. ضمنا کلمه کاسپین لاتین نیست بلکه انگلیسی است باضافه اینکه اسم شهر آمل از ارمنی گرفته شده نه هندی و زبان مازنی اصلا تشابه و ارتباطی به هندی نداره بلکه کاملا و مستقیم یک شاخه از زبان لری غرب ایران و زاگرس هست و به همین دلیل ارتباطات فامیلی زیادی دارن و از لحاظ فرهنگی مثلا در عروسی و عزا و رقص و آواز مازنیها بسیار بسیار شبیه لرهاست. و در آخر مجددا باید بگم که ترکها (یا بقول شما تورکها) از عثمانیها هستند و آذری یا آذربایجانی محسوب نمیشوند.
  3
  2
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  [::tom28 - تهران، ایران::]. ای اسکل ای پرنده خوش قلب خخخخ تو کلا تعطیلی. من بحث رو ادامه نمیدم.
  1
  3
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  amirgheryou - تهران، ایران / مرحوم پدر بزرگم که یک آذری اصیل و استاد دانشگاههای تهران و تبریز بود وقتی به افراد سنگ مغزی مثل جنابعالی برمیخورد به فارسی میگفت نرود میخ آهنین در سنگ و به آذری میگفت: ...... اولا شما با این ادعای تووورررکی چرا پارسی مینویسی (کیش مات). شما که اهل مطالعه هستی چرا برقکار شدی ؟؟ بعدشم چشمهاتو درست باز کن ببین که چند بار نوشتم من افتخار میکنم که آذری هستم و مثل شما تووورررک نیستم. ضمن اینکه فارسیسیم و آریایسیسم هم لغاتی هستند که شما اختراع کردی مثل آزری یا تورک. بنده زبان زیبا و شیرین آذری را از تولد آموختم و نیازی به زبان زمخت زشت و ساخته شده تورکی که آویزان به حروف لاتینه ندارم. در خاتمه خوبه که یک نگاهی به اراجیف خودت بندازی و ببینی که اعتراف به وجود تمدنهای کهن فلات ایران کردی اما نشونه ای از فلات تووورررکستان در جایی دیده نمیشه (۲کیش مات). مرحوم پدربزرگم خوب گفته بود که........ توصیه جدی میکنم با توجه به اینکه ادعا میکنی برقکاری بری یک دستی به سیم کشی مغزت بزنی چون اتصالاتش از اول و کاملا به هم ریخته بوده.
  2
  1
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  tom28 - تهران، ایران
  [::amirgheryou - تهران، ایران::]. کار بسیار خوبی میکنی چون چیزی غیر از تلفظ و غلطهای املایی و انشایی برای گفتن نداری . مطالعه کتابهای پارسی و آذری برات خیلی خوبه البته اگر سواد خوندن در حد ابتدایی داشته باشی.
  2
  1
  جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirgheryou - تهران، ایران
  [::tom28 - تهران، ایران::]. به خدا که تو از اون پرنده مظلوم هم اسکل تری. نمیدونم چرا مردم ایران هیچ اعتقادی به روانپزشک و روانشناس ندارن. یه سر برو خداییش اذیت میشی اینطوری. آذررررری خخخخ
  0
  2
  شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.