کاریکاتور تحمل روحانی - کاری از توکا نیستانی

روحانی: ما باید به دنیا نشان دهیم سختی را تحمل می کنیم...
+110
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟