خشکسالی دلیل اصلی مهاجرت ساکنان اطراف دریاچه هامون.

+30
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟