آلمان سالانه به ۳۰۰ هزار نیروی کار متخصص نیاز دارد.

+31
رأی دهید
-11

نظر شما چیست؟