"توطئه" برای حمله به مخالفان دولت ترکیه در اروپا و آلمان.

+25
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟