پای صحبت یک ویلچرنشین شادکام.

+32
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟