وطن دار در دیوان بلخ - طنز

اسد مذنبی
 قاضی- نام و اتهام خود را بگویید
متهم- اسم جعفر شهرت بی خبر، اتهام تولد در محلی بنام ایران، چون اینجا همه از بدو تولد مجرمند
قاضی- شریک جرم هم دارید؟
متهم – بله مادرم که مرا زاییده
قاضی – به تنهایی اینکار را کرده یا با کمک دیگران؟
متهم- به کمک قابله قربان
قاضی- این قابله مزدور بی جیره و مواجب بود؟
متهم – خیر قربان پول می گرفت
قاضی- از چه کسی پول می گرفت؟
متهم- از ابوی بنده
قاضی- "ابوی بنده" این پولها را از کجا آورده بودند؟
متهم- ولله خبرندارم چون بنده آنموقع توی شکم مادرم حبس بودم و هنوز بدنیا نیامده بودم
قاضی- عجب پس سابقه زندان و حبس هم داری؟ خب پس علاوه بر مادرتان، قابله هم شریک جرم شما بوده،  به محکمه عدل الهی بفرمایید پس از تولد چکار کردید؟
مهتم- مقداری جیغ زدیم و شعار دادیم من شیر می خوام یالله من شیر می خوام یالله
قاضی یعنی علیه نظام شعار می دادید؟ و مگر نمی دانستید ما تحریم هستیم؟ چه کسی شما را تحریک می کرد؟
متهم- شکم صاب مرده ام قربان
قاضی- به این ترتیب شکم حضرتعالی هم اغتشاشگر تشریف دارند، درسته؟
متهم- درسته قربان مدام در حال اغتشاش و گند زدن به نظام مقدس است
قاضی- بعدش چی شد؟
متهم- کم کم بزرگ شدم و یک شریک برای خودم انتخاب کردم
قاضی- یعنی به تنهایی از پس اعمال مجرمانه برنمی آمدی و دنبال شریک می گشتی، بنابراین قدری از جرائم شریک ات بگو
مهتم- شریکم می پخت، می گفت و می خندیدیم
قاضی- یعنی به ریش نظام می خندیدید؟ خب دیگه چکار می کردید؟ از جای خوبش تعریف کن
متهم-  مثل بقیه زن و شوهرها زندگی می کردیم
قاضی – عجب، یعنی زبانم لال ازهمان کارهایی می کردید که بقیه زن و شوهرها می کنند؟
متهم- بعله قربان...
قاضی-  با این حساب پیداست که با همسرت رابطه نامشروع هم داشته ای، و همسر جنابعالی نیز چون شوهردار بوده و با حضرتعالی رابطه داشته، مجرم است و هردو باید سنگسار شوید. خب مخارجت چطور تامین می شد؟
متهم- از دولت حقوق می گرفتم
قاضی- از کدام دولت؟
متهم- ولله چون ملوک الطوایفی بود هزار تا دولت داشتیم
قاضی- بنا به حکم دیوان عالی بلخ و در راستای اجرای حدود و احکام الهی، متهم بجرم ارتباط نامشروع با همسرش و ارتباط با دول بیشمار به اعدام محکوم می گردد، ببینم پول و مول چی داری؟
متهم- یه خونه فسقلی و یک پراید دست دوم
قاضی- می دونم وضع اقتصادی بخاطر تحریم ها خرابه و محکمه عدل الهی به همین خانه فسقلی و پراید دست دوم رضایت می دهد، نگهبان ولش کن بره پی کارش
متهمم- پس نعوذ بالله حدود و احکام الهی چی میشه جناب قاضی؟
قاضی- نگران نباش، دیگری را بجای حضرتعالی دار می زنیم چون چیزی که توی مملکت فت و فراوانه متهمه....
+27
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.