وقایع مهم سال ۲۰۱۶ در آلمان به روایت تصویر.

+4
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟