تأسیس یک کمپانی جدید برای پروژه خودروی خودران گوگل.

+15
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟