راننده قطار پس از خودداری از حرکت دستور کتبی دریافت کرده/ ۱۳دقیقه زودتر از تغییر شیفت، دستور حرکت داده شده بود

حسن بیکی با بیان اینکه اطلاعات سه مرکز راه آهن حاکی از اصرار و دستور مسئول بخش کنترل مبنی بر حرکت قطار بوده و راننده در دفعات اول از حرکت خودداری کرده بود تا دستور کتبی رسید، تاکید کرد: گزارش رئیس کمیسیون عمران و تیمی که از تهران برای بررسی موضوع آمده بدون مراجعه به منابع اطلاعاتی سه مرکز مهم است که از نظر من این گزارش صددرصد غلط است.
 
ابوالفضل حسن بیکی درگفت و گو با میزان با بیان اینکه پس از حادثه قطار سمنان طی چند روز گذشته به عنوان رئیس مجمع استان مداوم مشغول پیگیری و بررسی موضوع بوده است گفت: جمع بندیها نشان می دهد ،‌گزارشی که رئیس کمیسیون عمران مجلس تا به حال داده است به طور کامل صحیح نیست ،‌ بلکه در این گزارش موضوع تصادف این دو قطار بر اساس برداشت دوستان از بازدیدهای میدانی بوده است.
 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بازدید مهندس ترکان در بعد از ظهر روز گذشته از طرف رئیس جمهور آمده بود، اظهار داشت: من و استاندار هم در این بازدید از اتوماسیون قطار در مرکز شاهرود بازدید کردیم.
 
وی با بیان اینکه در آنجا به آمار، ارقام، اطلاعات و اسناد مهمی دست پیدا کردیم تاکید کرد: در مجموع به این مطلب رسیدیم که گزارشهای قبلی با این مستندات متفاوت است.
 
رئیس مجمع استان سمنان تصریح کرد: وقتی که با مدیر کل راه آهن سمنان صحبت کردیم گفت تا این ساعت کسی به اتوماسیون ما مراجعه نکرده است و خودش هم گفت من طی این چند روز درگیر مسائل راه آهن بودم و خودم هم اینجا نیامده ام.
علت حادثه هنگام تغییر شیفت نبوده است
نماینده مردم دامغان ادامه داد: وقتی که دقیقا مطالعه شد مشخص شد موضوعی که در تغییر شیفت مطرح است رخ نداده و اطلاعات در دو جا و به دو شکل ثبت شده است.
13 دقیقه زودتر از تغییر شیفت راننده دستور کتبی دریافت کرده است
حسن بیکی بیان داشت: ساعت 7 باید نفر بعدی می آمد که این فرد تاخیر می کند و ساعت 7:30 می رسد و دستور حرکت قطار هم ساعت 7:17 بوده است، بنابراین 13 دقیقه زودتر از تغییر شیفت راننده دستور حرکت گرفته است.
 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نکته دیگر را مربوط به سه کامپیوتر که حرکت قطارها را ثبت می کنند خواند و گفت: یک کامپیوتر CTC دومین آن ITC و سومین هم مرکز کنترل است که از مشهد تا تهران اشراف دارد زیرا همه این منطقه را او باید دستور بدهد و این نکته را هم مرکز کنترل دستور نداده ،‌CTC دستور داده بود.
 
حسن بیکی تاکید کرد: راننده قطار سمنان اعلام می کند که چراغ مسیر قرمز است و چراغ لوکوموتیو هم قرمز است، یعنی اگر در مسیر راه هر حادثه ای از قییل سیل،‌شکستگی و توقف قطار رخ داده باشد قطار بعدی سیستمی دارد که خود قطار با چراغ قرمز راننده را مطلع می کند.
 
وی با تاکید براینکه سه نقطه فنی به درستی عمل کرده است تاکید کرد: چراغی که در صورت بسته بودن راه باید روشن شود به درستی عکس العمل نشان داده بود.
 
رئیس مجمع استان سمنان با بیان اینکه این سیستم به CTC وصل است خاطر نشان کرد: این بدین معناست که داخل قطار هم چراغ قرمز روشن می شود و قطار به حالت ترمز و توقف می رود.
حرکت قطار با دستور کتبی از CTC
حسن بیکی با اشاره به اینکه آن فردی که در CTC نشسته بود به راننده دستور حرکت می دهد تصریح کرد: در این حالت راننده قطار قبول نمی کند و آن فرد می گوید من به شما دستور می دهم و باید با مسئولیت من حرکت کنید.
 
وی افزود: راننده مجددا می گوید که من حرکت نمی کنم و آن فرد به صورت کتبی به راننده تلفن گرام می زند و راننده با دریافت تلفن گرام مکلف به حرکت می شود.
 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه به راننده می گویند چراغ قرمز را به صورت دستی خاموش و حرکت کنید، اظهار داشت: پس از حرکت دستگاه شماره سوم نشان می دهد ساعت 7:32 دوقطار با هم برخورد می کنند.
عدم امداد رسانی و توقف یک ساعته قطار اول قبل از حادثه
حسن بیکی با طرح این پرسش که چه عواملی سبب شد یک ساعت و دو دقیقه قطار تبریز توقف کرده و به مسیرش ادامه ندهد.
 
حسن بیکی با بیان اینکه این قطار یک ساعت و دو دقیقه روی ریل بوده است اظهار داشت: علت این بوده است که ترمز های آن یخ زده بود و باید گفت چرا در این مدت به کمک این قطار نرفته اند.
نقص منابع اطلاعاتی تیمی که از تهران به سمنان آمده
حسن بیکی با بیان اینکه قطار اول از تبریز و قطار پشتی آن قطار محلی سمنان – مشهد بوده که این تصادف کرده است ادامه داد: تیمی که از تهران به سمنان آمده صحنه تصادف را بازدید با بیماران دیدار و درجلسه داخلی استانداری هم شرکت کرده اند و حالا بر این اساس درحال نظریه دادن هستند که این نظریه از نظر من صددر صد غلط است.
 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: من هم تا دیروز سیستم کامیپوتر و اسناد ودفتری که در اختیار کارمندها بوده و دقیقه به دقیقه علاوه بر ثبت اتوماسیون گزارش کتبی تردد قطارها را می نویسد را ندیده بودم و تیمی هم که از تهران آمده باید این منابع اطلاعاتی را ببیند و سپس نظر دهد.
 
حسن بیکی با اشاره به اینکه نظر این تیم این است که اتوماسیون مشکل داشته است بیان داشت: تیمی که از تهران آمده باید به شاهرود هم می رفت و مرکز کنترل را بازدید می کرد که این کار را نکرد.
قبل از کشف سند نباید این نظر را اعلام می کردند
رئیس مجمع استان سمنان تاکید کرد: برای اینکه بخواهند به قوه قضائیه کمک کنند نباید قبل از اینکه به سند برسند این نظر را اعلام می کردند.
 
حسن بیکی خاطر نشان کرد: فرد دیگری به راننده قطار دستور حرکت داده و طبق آنچه از مکالمات ضبط شده شنیده ایم دو بار به او دستور حرکت داده اند اگرچه راننده می گوید من نمی روم ولی به او تلفن گرام می زنند و نامه کتبی امضا شده می دهند.
فقط یک واگن از واگن های آتش گرفته دارای مسافر بوده است
حسن بیکی در بیان جزئیات برخورد دو قطار اظهار داشت: قطاری که از تبریز به آنجا آمده و مدت یک ساعت و دو دقیقه توقف کرده در طی تصادف سقف واگن شماره 5 آن جدا می شود و تعداد زیادی از مسافرین از سقف بیرون می آیند و بعد از این حادثه کسانی که حالشان بد بوده و قادر به حرکت نبودند در پی آتش سوزی قطار و عدم توانایی در جابجایی در قطار مانده و دچار سوختگی شدند.
 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه قطار هنگام تصادف آتش نمی گیرد بیان داشت: وقتی که 9 واگن آتش گرفته کادر فنی و مسافرین به سرعت می روند و واگن شماره 4 قطار تبریز و بخشی از واگن شماره 5 و دوواگن 3و 4 قطار سمنان به تهران را تخلیه می کنند و هنگامیکه این قطار آتش گرفت به جز واگن شماره 5 تبریزکه برخی به دلیل ضربات سنگین تصادف فوت کرده و برخی دیگر هم به دلیل شدت جراحات قادر به حرکت نبودند زمانی که قطار آتش می گیرد و به واگن های دیگر می رسد.
 
وی تصریح کرد: در همین حین مجددا تلاش می شود و محل اتصال دو واگن برای جلوگیری از سرایت آتش بریده می شود و آن واگن هایی هم که آتش گرفتند همگی خالی بودند و آن افرادی هم که دچار آتش سوزی شدند کسانی هستند که فقط در واگن شماره 5 تبریز بودند.
رد گزارش کمیته عمران و دعوت به منابع اطلاعاتی درست
حسن بیکی در پایان تاکید کرد: این گزارشی که کمیته عمران داده و علت حادثه را تغییر شیفت و دستگاه اتوماسیون اعلام کرده غلط است و علت چنین خطایی هم عدم مشاهده منابع اطلاعاتی دیگر است و برای اینکه بدانند حقیقت چیست باید اطلاعات موجود در سه مرکز را ببینند و بعد اعلام نظر کنند.
+92
رأی دهید
-2

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۵۹
  paydar22 - لاهه، هلند

  کاملان موضوع معلوم یک مشت اخوند مملکت را در دست کرفتن و هر بخش و سازمان را بین خود و اقوام غیره متخصص تقسیم کردن در هیچ اداره و ارگان دولتی متخصص علم به روز سر کار و یا جایی خودش نیست متخصصین یا مسافر کشن یا پیک موتوری حتی در بیمارستانها شاهد ان هستیم که پر از اشتباهات پزشکی منجرب به مرک یا نقص عضو هستیم
  12
  45
  ‌سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۳
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا

  بدون شک دشمن، استکبار جهانى و صهیونیزم در این سانحه دست دارند!
  12
  50
  ‌سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۶
  msforugh - تهران، ایران

  آخرش میندازند گردنه آمریکا یا اسرائیل. ببین کی‌ گفتم
  11
  55
  ‌سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۳
  afshin.briji - اهواز، ایران

  حتما توى قطار مشهد چند تا بسیجى یا از این شیعه هاى عراق و سوریه بوده که اینقدر پیگیر شدند . و گر نه بعید است جان انسانها ى معمولى براى اینها مهم باشه . در غیر اینصورت حتما مثل حوادث قبلى مى انداختند تقصیر قضا و قدر یا گناه
  12
  36
  ‌سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۷
  sahandd11 - کلن، آلمان
  کلید قتل عام ملت ترک مدتهاست در ایران روشن شده.اگر چشم بصیرت باشد کافیست.خشکاندن عمدی دریاچه ارومو. کوچاندن تروریستهای کرد به آذربایجان. عدم ترخیص اعتبارات لازم به منطقه ترک نشین چپاول معادن .افزایش اعتیاد .ممنوعیت سرمایه گذاری شخصی ووووو همچنان در سیاست خارجی : حمایت و تعلیم پ ک ک.تقویت ارمنستان . کشتار ترکان عراق وسوریه ووو ....بیدار شوآزربایجان!
  10
  1
  ‌چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.