کسایی که هنگام چک کردن موبایل، زمان از دستشون در میره

+50
رأی دهید
-22

نظر شما چیست؟