دختر کلمبیا ملکه زیبایی ۲۰۱۵؛ تنها به مدت ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه.

+12
رأی دهید
-5

نظر شما چیست؟