از برکناری "آقای خاص" تا از سرگیری "جنگ ستارگان".

+8
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟