قایق کاغذی؛ همدردی کودکان کار ایران با کودکان مهاجر سرگردان روی دریا.

+25
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟