شمار زنان میلیاردر جهان به سرعت در حال افزایش است.

+34
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟