توافق اکوادور و سوئد بر سر بازجویی از آسانژ.

+10
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟