روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در آلمان چگونه است؟.

+38
رأی دهید
-13

نظر شما چیست؟