اطلاعات ضروری برای دوران تحصیل در آلمان.

+12
رأی دهید
-10

نظر شما چیست؟