کنسرن خودروسازی دایملر کارکنان خود را کنترل می‌کند

"دایملر" تصمیم گرفته برای مقابله با خطر ترور، کارکنان خود را کنترل کند. این کنسرن می‌خواهد به طور مرتب اطلاعات مربوط به کارکنان خود را با لیست‌هایی مقایسه کند که اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد تروریست‌ها تهیه کرده‌اند.

به گزارش نشریه آلمانی "اشپیگل"، کنسرن خودروسازی "دایملر" که مشهورترین اتومبیل آن "مرسدس بنز" است، می‌خواهد در آینده هر سه ماه یک بار درباره حدود ۲۸۰ هزار کارگر و کارمند خود تحقیق و بازرسی کند.

"اشپیگل" با استناد به یکی از مصوبه‌های "دایملر" که تاریخ آن ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ است، می‌نویسد که این کنسرن از اول دسامبر مجاز است "برای مبارزه با تروریسم" اسم، آدرس و تاریخ تولد همه کارکنان خود را با اطلاعات فهرست‌های تحریمی اتحادیه اروپا و امریکا مقایسه کند.

مصوبه مزبور افرادی را هم دربرمی‌گیرد که تازه درخواست کار نزد "دایملر" می‌دهند. اما کارمندان عالی‌رتبه دایملر از این قاعده مستثنی شده‌اند. البته به گفته این کنسرن، کارمندان عالی‌رتبه هم مشمول قاعده‌ای خاص هستند که محتوای آن با مصوبه یاد شده یکسان است.

اگر نام یکی از کارکنان "دایملر" در لیست تحریم‌ها باشد، این شخص از کار اخراج می‌شود، دستمزد خود را دریافت نمی‌کند و هیچ‌گونه حقوق و خدماتی نیز به او تعلق نمی‌گیرد. از آن گذشته در صورت لزوم مقامات مسئول در جریان موضوع قرار خواهند گرفت.

رئیس بخش حقوقی "دایملر"، کریستینه هوهمان-دنهارت، در مصاحبه با "اشپیگل" از عملکرد "دایملر" دفاع کرده و گفته است که کنسرن کاملا به "مسئولیت خود آگاه است" و با اطلاعاتی که به دست می‌آورد با احتیاط رفتار می‌کند.

همچنین "دایملر" به "اشپیگل آنلاین" گفته است که این کنسرن تنها در حال عمل به دستورهای "اجباری" اتحادیه اروپا و آمریکاست. طبق این دستورها، "دایملر" موظف است افرادی را که در لیست تحریم‌ها هستند معرفی کند.

به نوشته "اشپیگل"، به نظر می‌رسد که شورای کارکنان کنسرن دایملر نیز با بازرسی کارکنان کنسرن مشکلی ندارد و حتی آن را در خدمت "حفاظت از امنیت کارکنان" می‌داند؛ البته‌"به شرطی که قوانین رعایت شوند".

+8
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟