کارگران اعتصابی معدن کوشک بافق از دو وزیر کمک خواستند.

+24
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟