فال روز چهارشنبه 29 اکتبر - 7 آبان

فروردین

 سعی کنید روی حرف خودتان پافشاری نکنید زیرا کمی یکدنده و لجباز هستید و خود نیز به این موضوع اذعان دارید. اگر سعی کنید دست از این لجبازی بردارید و به حرف دیگران نیز گوش دهید به زودی مشکلات شما حل خواهد شد.

 حافظ:
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد      طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح   ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
تعبیر:فال فرخنده و مبارکی است. هر نیت و مقصودی که داری بسیار خوب و خوش فرجام است. در ازدواج بسیار خوش اقبال و خوشبخت خواهی بود.


اردیبهشت

  در این مسائل اگر از عقل خود کمک نگیرید دچار مشکل خواهید شد بهتر هر از کار که به مشکل بر میخورید به یک عقل سلیم رجوع کنید و از او کمک بخواهید تا به راه حلهای منطقی دست یابید.

 حافظ:
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن   در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم   کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
تعبیر:فرصت را غنیمت بدان تا نادم و پشیمان نگردی. نا امیدی را از خود دور کن. چنانچه چیزی را از دست داده ای به خاطر آن حسرت مخور. زندگی را دریاب.


خرداد

  اجازه باید داد تا دیگران هم به سهم خود در این مسائل سهمی داشته باشند احتیاجی به دخالتهای شما نیست چون هر کسی در انجام کارهایش به اندازه کافی تواناست و نباید نقش او را کم رنگ دید.

 حافظ:
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی   که وجودیست عطابخش کریم نفاع
مظهر لطف ازل روشنی چشم امل   جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع
تعبیر:زندگی دو روز است. دنیا ارزش آن را ندارد که خود را گرفتار آرزوهای بیهوده کنی. دوران ناکامی تو عاقبت به سر خواهد آمد. بخت و اقبال به تو لبخند می زند. غم و اندوه را از وجود خود دور کن.

 
تیر

 امروز صبر و طاقت شما را یکی از اعضای خانواده امتحان میکند. مدام نظرشان عوض میشود و خستگی ناپذیر و خیلی هم نامرتب هستند. چیزی که شما را واقعا عصبانی میکند شلختگی است. اما صبر پیشه کنید تا به مشکل بر نخورید.

حافظ:
پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان   خیر نهان برای رضای خدا کنند
حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود   شاهان کم التفات به حال گدا کنند
تعبیر:به دوستان ریاکار و ظاهر الصلاح متکی نباش. هرچه می خواهی از خدا بخواه. دشمنان و حسودان را بشناس و همه ی جوانب کار را بسنج. پس از کسب اطمینان، شروع به کار کن.


مرداد

ممکن است یک دیدار ساده و معمولی به یک حادثه مهم و جدی تبدیل شود در این میان تصمیم تو شرط بوده و حرف اول را میزند بهتر است با تدبیر و هوشیاری این تصمیم اتخاذ شود.

حافظ:
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد   که چند سال به جان خدمت شعیب کند
ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ     چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند
تعبیر:تا زمانی که اراده ی خود را محکم نکنی به مقصود نخواهی رسید. امید به خداوند تو را یاری خواهد کرد. شک و تردید را از دل خود بیرون کن. هرچه پیش آید خیر تو در آن است.


شهریور

  به زودی باید یک تغییر اساسی در زندگی خود بوجود می آورید این تغییر میتواند از مسائل ساده روزمره شما شروع شود و دامنه آن تا تمام زندگی شما پیشروی کند.

حافظ:
از سخن چینان ملالت‌ها پدید آمد ولی        گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت
عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه   پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت
تعبیر:در طریق دوستی و محبت باید سختی ها و ملامت ها را تحمل کرد. راه رسیدن به هدف ناهموار و سخت است. با صبر و شکیبایی همه ی رنج ها و حسرت ها را می توان از بین برد. نباید سعی و تلاش را رها کنی.


مهر

  در کارها باید پشتکار و سرسختی داشت و فقط به منافع زودگذر نباید اندیشید چون ممکن است محصول خود را نه امروز یا فردا و یا سالهای دیگر برداشت کنی. سعی کنید فضای دوستانه خانواده را حفظ کنید و آنرا تقویت نمایید. در پناه چنین فضایی یک زندگی شیرین و فرحبخشی شکل خواهد گرفت که شایسته شما باشد.

حافظ:
شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد   تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند
با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او        کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند
تعبیر:با مشورت کردن با دوستان خوب و مشفق می توانی زودتر به هدف برسی. نا امیدی را از خود دور کن. غم و ناراحتی نمی تواند راه تو را سد کند.

 آبان

در پذیرفتن یک مسئولیت مهم و سرنوشت ساز تردید نکن این کار احتیاج به روحیه قوی دارد که تو هم از آن برخوردار هستید با کمی تلاش نقش خود را خوب ایفا میکنید.

حافظ:
دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل   که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد
نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است            بده کام دل حافظ که فال بختیاران زد
تعبیر:بخت و اقبال مساعدی خواهی داشت. شاهد پیروزی را به زودی در بر خواهی گرفت. راهی را که در پیش گرفته ای ادامه بده. با توکل به خداوند موفق خواهی شد.
 
آذر

  به تلاش خود ادامه بدهید و نگذارید موانع جزئی اراده شما را سست کند ضمن احتیاط و دوراندیشی باید بر تحقق آرمان های خود اصرار داشته باشید. دریچه قلب آدمی جز به روی کسی که مناسب و دلخواه آن باشد، باز نمیشود. بهتر است به قلب خود اعتماد کنید و اجازه دهید فرد مورد نظر خود را از میان دیگران انتخاب کنید.

حافظ:
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم   جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ       قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
تعبیر:در زندگی آنچنان که شایسته تو است به مقامی نرسیده ای و از بی چشم و رویی ناکسان در عذابی. هدف و مقصود از تو دور نیست به شرط آنکه صداقت و درستی را رها نکنی و به لطف خداوند و هنر و علم خود ایمان داشته باشی. سرگردانی و هراس و نا امیدی را از خود دور بگردان که در غیر اینصورت به بن بست خواهی رسید.

دی

 اگر بخواهید مدام به این فکر کنید که اتفاق بدی در حال وقوع است و هر لحظه ممکن است رخ دهد، نمی‌توانید آرام باشید. اگر زیادی بخواهید به خیالات و تصورات خود بچسبید، آنها شکننده شده، زیر فشار ترک بر می‌دارند. اما گر اجازه دهید که جریان داشته و در حال جذر و مد باشند،‌ با تغییرات بیرونی کاهش یافته و در کارتان انرژی تازه‌ای خواهید گرفت.

حافظ:
در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم     شرح نیازمندی خود یا ملال تو
حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست   سودای کج مپز که نباشد مجال تو
تعبیر:گردش روزگار به کام تو است و اگر دچار مختصر رنج و غمی شدی، نگران نباش. خونسرد باش و حوصله کن. با همه ی مردم مدارا کن و مغرور نباش. خداوند را شکرگزار باش و قدر نعمات او را بدان و به دیگران محبت کن.
 
بهمن

 با وجود اینکه احساسات مشتاقانه‌ای اکنون حول شما می‌چرخند اما شما نمی‌خواهید بفهمید که آنها چیستند و همین باعث می‌شود که نتوانید در مسیر شاد و موفقی قدم بردارید. اگر بخواهید این کار را برای مدت طولانی انجام دهید برایتان مشکل ساز خواهد شد، اما این می‌تواند دقیقا همان راهی باشد که لازم است شما و خانواده‌تان انتخاب کنید تا از حوادث ناراحت کننده روز غافل شوید.

حافظ:
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند   دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود   عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش
تعبیر:از سختی ها و مشکلات زندگی نترس. همه ی مشکلات با صبر و تحمل از پیش راه تو برداشته می شوند. در اجرای تصمیم ها با تعمق و اندیشه باش. با پشتکار و استوار باش تا موفق شوی.


اسفند

 اگر به نظر تان می‌رسد روز شما تحت کنترل تان است، انرژی خود را برای تغییر اتفاقات روزمره هدر ندهید. شما ممکن است اعتقاد داشته باشید که آن چیزی که برایتان در راه است به بهترین وجه برای شما مقدر خواهد شد.اما شما بیش از آنچه که فکرش را بکنید با موقعیت خود سازگار هستید. پس اجازه ندهید که احساس نارضایتی و ناامنی در مورد مسائل روزمره باعث شود که شما احساس بدی داشته باشید. در نهایت، اگر بر حوادث و اتفاقات غلبه کنید خوشی و شادمانی را تجربه خواهید کرد پس برای تغییر دادن مسیر خود بیهوده تلاش نکنید چرا که شما توانایی ادامه این مسیر را به راحتی دارید.

حافظ:
شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد   تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند
با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او        کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند
تعبیر:با مشورت کردن با دوستان خوب و مشفق می توانی زودتر به هدف برسی. نا امیدی را از خود دور کن. غم و ناراحتی نمی تواند راه تو را سد کند.

+13
رأی دهید
-5

*Fanoos* - ایران - ایران
7 آبان روز ایران روز کوروش بزرگ شاه شاهان، شاه پارس، شاه انشان، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد. شاه چهارگوشهٔ جهان مبارک باد
‌چهارشنبه 7 آبان 1393 - 12:06
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.