نامه "معشوقه‌های پنهانی" ۲۶ کشیش به پاپ فرانسیس.

+30
رأی دهید
-1

بت شکن - مونترال - کانادا
اینها باید بروند ایران پیش آخوند‌های ما مکتب!!
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 18:05
persik - کیف - اکراین
به نظر من دین مغازه ای استکه شارلاتانها آنرا باز کرده واحمقها مشتریان آن هستند،زمانی که خرد وروشنفکری تمام جهان را فرا گیرد این دکان بسته شده وانسان در بهشتی که حسرت آنرا میبرد آزادانه زندگی خواهد کرد۰
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 20:08
karkas - اصفهان - ایران
امیدوارم پاپ عزیز این کار را انجام بدهد, که پسر بچه ها بتوانند نفس راحتی بکشند!!!
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 20:13
سگال توماك - دوبی - امارات متحده عربی
امیدوارم قانونیکه برای آسایش بشر ایجاد گردیده ، اما اصول اولیه انسانیت را مغفول گذاشته ، تعدیل شود. پرچمدار تقدسی که احساس گناه کند ، قادر به انتقال پیام الهی که به آن موظف گردیده ، نخواهد بود.
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 20:17
dara20 - تهران - ايران
این آخوندها و کشیش‌ها و خاخام‌ها همگی‌ فاسد و پلید هستند
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 21:34
omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا
persik - کیف - اکراین شما اگه جرات دارید بروید در کره شمالی که در آن دینداری ممنوع است آزادانه زندگی‌ کنید ! ضمنا نه فرمانیِ چند کشیش را به پایِ مسیح ننویسید ! و البته مشیقه داریِ این کشیش‌ها چه ربطی‌ به آزادیِ شما دارد ؟ مگر با معشوقه داریِ اینها ، آزادیِ مستی و خماری و زن بازی از شما سلب شده است ؟! انجام دهید ، کسی‌ به شما کاری ندارد ،، آزاد باشید !
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 - 22:32
روستایی ساده دل - تهران - ایران
من بعید میدانم اگر حضرت مسیح در حدود 30 سالگی مصلوب نمیشد و زنده میماند خودش را از داشتن رابطه با زن محروم میکرد. به نظر میرسد تجرد کشیشها با اصل آزادی انسان در تناقص است. یک کشیش میتواند عاشق شود و ازدواج کند و همزمان به وظیفه مذهبی خود نیز عمل کند. بهتر است سنتهای غلط گذشته از تمام ادیان کنار گذاشته شوند. به هر حال دین برای کسانی که دیدگاه علمی ندارند و چگونگی بوجود آمدن و ادامه هستی را نمیدانند میتواند آسایش فکری ایجاد کند به شرطی که از خرافات مبرا گردد. تمام پندارهای خرافی هر دینی را بزرگان آن دین میتوانند با تکیه بر عقل سلیم از بین ببرند.
‌سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 - 02:26
سبز کم رنگ - آمریکا - آمریکا
کلا دین یعنی دروغ و تزویر.
‌پنجشنبه 1 خرداد 1393 - 15:09
نظر شما چیست؟