روزنامه "زوددویچه": مقاله حسن روحانی و حق انتشار آن در اختیار ماست.

+10
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟