قتل برای رسیدن به زن خیانتکار

قتل برای رسیدن به زن خیانتکار

شهرام قاتلی است که با درخواست اولیای‌دم باید منتظر اجرای حکم قصاص باشد. این مرد متهم است مردی را به قتل رسانده که سال‌ها قبل با همسرش ارتباط داشت.
او که دو هفته قبل برای دفاع از خود در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده بود در دادگاه انگشت اتهام را به سمت زنی گرفت که پیش از این در پرونده به عنوان هم جرم او معرفی شده بود. این مرد برای ما از زمانی که تصمیم به قتل گرفت، روزهای زندان و انتظار برای اجرای حکم می گوید.
 

تو به اتهام قتل به قصاص محکوم شدی. چرا مرتکب قتل شدی؟

گول خوردم. من آدمی نبودم که بتوانم کسی را بکشم. گول خوردم. آنچه اتفاق افتاد برای این بود که ریتا زن مقتول مثل مار در وجودم رخنه کرد و مرا گول زد و من هم به خواسته اش عمل کردم.

یعنی تو با مقتول اختلافی نداشتی و برای زنش این کار را کردی؟

بله، من با مقتول اختلاف نداشتم. اصلا او را نمی شناختم و از طریق زنش با او آشنا شدم، اگر هم کشتمش به دلیل این بود که ریتا به من قول پول داده بود. او از من خواست شوهرش را بکشم.

رابطه ای میان تو و ریتا وجود داشت؟

من و ریتا مدت ها قبل با هم رابطه داشتیم. موضوع به شش سال قبل از این که شوهر ریتا کشته شود، برمی گردد. آن موقع بود که شوهرش موضوع را فهمید، ما مدتی از هم دور بودیم.

وقتی شوهرش فهمید چه واکنشی نشان داد؟

او خیلی عصبانی شده بود، حتی موضوع را به خانواده من هم کشاند. با زنم تماس گرفته و گفته بود من و ریتا با هم رابطه داریم و اگر قرار است زندگی او خراب شود باید زندگی من هم خراب شود.

چطور با ریتا آشنا شدی؟

همکار بودیم و در محل کارمان آشنا شدیم. او برایم از مشکلاتی که شوهرش داشت گفته بود. وقتی هم شوهرش زندانی شد، خواست کمکش کنم. هر کاری از دستم برآمد برایش انجام دادم. در این ارتباط ها بود که عاشقش شدم و رابطه ما جدی تر شد.

گفتی مدتی از هم جدا بودید، چرا؟

من و ریتا از هم دور شدیم، چون شوهرش موضوع را فهمید و ماجرا را به همسر من گفت. درگیری زیادی در زندگی من ایجاد شد. هر دوی ما به وضعی رسیدیم که دیگر به این رابطه ادامه ندادیم. حتی ریتا از کارش استعفا داد و دیگر نیامد. بعد از آن من دیگر از ریتا خبر نداشتم تا این که بعد از چند سال دوباره با من تماس گرفت.

ریتا از شوهرش جدا شده بود؟

وقتی با من تماس گرفت، گفت از شوهرش جدا شده و بچه هایش پیش او هستند. البته بعد در دادگاه منکر شد و گفت از جدایی خبر نداشت.

چطور این ادعا را مطرح کرد. مگر می شود کسی خبر نداشته باشد از شوهرش جدا شده است؟

مدعی شد چند سال قبل با شوهرش اختلاف پیدا کرد و آنها حکم طلاق را از دادگاه گرفتند، اما دوباره رجوع کرده بود و صیغه طلاق جاری نشد، اما بعد مشخص شد در شناسنامه اش هم طلاق ثبت شده است. او می گفت شوهرم شناسنامه را مخفی کرده بود.

تو مدعی هستی ریتا به تو گفته از شوهرش جدا شده است. وقتی این حرف را زد از او نپرسیدی پس چرا هنوز در خانه این مرد زندگی می کنی؟

اتفاقا گفتم. او هم گفت به دلیل بچه ها با شوهرش مانده است، چون نمی خواهد نامادری بالای سر بچه هایش بیاید. من هم حرفش را باور کردم؛ چون خودم هم فقط به این دلیل با همسرم زندگی می کردم که بچه ها آسیب نبینند.

ریتا علت درگیری با شوهرش را به تو گفته بود؟

نه، چیزی نگفته بود. البته من چیزهایی فهمیده بودم. شوهر ریتا مرد بدبینی بود. ریتا می گفت شوهرش مرتب تلفن های او را چک می کند. از وقتی که زندان رفته بود، بدتر شده بود. به همه چیز شک داشت و فکر می کرد ریتا در این مدت خیانت کرده است.

درباره نقشه قتل شوهر ریتا بگو. چه کسی این نقشه را کشید؟

ریتا بعد از چند سال با من تماس گرفت و گفت از شوهرش جدا شده و حالا زنی آزاد است و می توانیم با هم رابطه داشته باشیم، من هم قبول کردم او را دوباره ببینم؛ البته هیچ وقت رابطه ما جدی نشد. چندبار همدیگر را دیدیم. او به من گفت اگر حاضر باشم شوهرش را بکشم به من پول می دهد. من هم قبول کردم؛ چون در آن زمان به پول احتیاج داشتم و شوهر ریتا را هم مرد لایقی نمی دانستم، وسوسه شدم و قبول کردم.

ریتا غیر از پول وعده دیگری هم به تو داد؟

به من گفت پول و ماشین می دهد. گفت مبلغ ده​میلیون تومان پول می دهد و یک ماشین هم می دهد که البته به قولش عمل کرد.

از روز حادثه بگو. چطور اتفاق افتاد؟

روز حادثه مطابق قراری که با ریتا داشتم، جلوی، در خانه رفتم. داشت پسرش را به مدرسه می برد سوئیچ ماشین را به من داد و گفت دو چک هم بالا دارد، می توانم بعد از کار آنها را بردارم. من هم وارد خانه شدم. اول با شوهر ریتا کمی صحبت کردم از این که من به خانه اش رفته بودم، تعجب کرده بود. بعد او را به قتل رساندم و چک ها را برداشتم و رفتم.

در این مدت ریتا کجا بود؟

نمی دانم فقط می دانم قرار بود به خانه نیاید تا من کار را تمام کنم. این که او کجا رفته در جریان نبودم.

در طول بازجویی بعد از این که مشخص شد تو قاتل هستی و ریتا گفت روز حادثه تو وارد خانه اش شدی، سعی کردی او را از مجازات دور نگه داری و از او صحبتی نکردی تا این که ماموران خودشان متوجه شدند چه اتفاقی افتاده است.

آن زمان هنوز ریتا را دوست داشتم و فکر می کردم می توانم خودم را نجات بدهم و بعد دوباره پیش ریتا باشم، اما بعد فهمیدم اشتباه می کردم. ریتا همه چیز را تقصیر من انداخت و بعد هم خودش را کنار کشید و اصلا سعی نکرد خانواده شوهرش را راضی کند رضایت بدهند و فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم. من گول این زن را خوردم و خودم را بدبخت کردم.

خانواده ات درباره کاری که کردی چه می گویند؟

همسرم از من جدا شد و بچه ام را هم با خودش برد. من در زندان هستم و نمی توانستم درباره بچه ادعایی داشته باشم، بنابراین بچه پیش زنم ماند. از وقتی هم جدا شده ایم دیگر از او خبر ندارم. دلم خیلی برای دخترم تنگ شده است، فقط چندبار با او تلفنی صحبت کردم.

سعی نکردی همسرت را از طلاق پشیمان کنی؟

من اصلا حرفی برای گفتن نداشتم. یک​بار زنم متوجه خیانت من شده بود و بعد هم که فهمید به خاطر ریتا آدم کشته ام، دیگر نتوانستم کاری کنم. با این که پشیمان شدم، اما پشیمانی سودی نداشت. حق با زنم بود هر کاری او بکند حق دارد. ضمن این که من محکوم به قصاص هستم و هیچ امیدی به بازگشتم به زندگی نیست، بنابراین نمی توانم از زنی که این همه بلا سرش آوردم توقع داشته باشم برای من صبر کند.

تلاشی برای جلب رضایت اولیای دم نکرده ای؟

خانواده ام برای جلب رضایت رفته اند، اما فایده ای نداشته. آنها می گویند از مقتول دو بچه مانده که خودشان باید تصمیم بگیرند. نمی دانم وقتی بچه ها بزرگ شدند، چه تصمیمی در مورد من می گیرند. به هر حال من کار درستی نکردم و خیلی پشیمان هستم. امیدوارم آنها وقتی می خواهند درباره من تصمیم بگیرند میزان تقصیر ریتا را هم بسنجند. این زن من را اغفال کرده بود و هر کاری می خواست می کردم. اصلا اختیارم دست خودم نبود. حاضرم هر کاری که اولیای دم می خواهند بکنم تا مرا ببخشند.

با قصاص من بچه ام هم قصاص می شود، او دیگر نمی تواند سرش را در جامعه بلند کند. دلم برایش می سوزد. من کار اشتباهی کردم و باید تاوانش را پس بدهم، اما اگر قصاص شوم و دخترم بزرگ شود، می خواهد به مردم چه بگوید؟ بگوید پدرش چرا مرده است؟

خیلی وقت ها آرزو می کنم اگر قرار است بخشیده نشوم، ای کاش قبل از اعدام به دلیل مریضی بمیرم تا بچه ام بتواند بگوید پدرش به دلیل بیماری مرده است. سرنوشت این دختر به سرنوشت من گره خورده، او بی گناه است. امیدوارم اولیای دم من را ببخشند تا دختر بی گناهم تحت تاثیر کاری که کردم، قرار نگیرد. در این مدت که زندان بودم روزهای بدی را گذراندم. هر روز انتظار مرگ کشیدن خیلی سخت است. این که چند سال منتظر باشی هر روز بیایند و اسمت را برای اعدام صدا کنند، خیلی سخت است.

+93
رأی دهید
-9

ab5534 - هلسینکی - فنلاند
خیلی‌ تکان دهنده بود. مرتیکه وسواس
جمعه 3 آبان 1392 - 11:23
رضاخان - تاسمانی - استرالیا
برو........................برو.....................یعنی اگه من طرفت باشم میدونم چکارت کنم حالا بعضی میان میگن تقصیر اخونداست اره منم با شما موافق ولی ما هم تو ایران بودیم ٣٠سال ولی کسی رو نکشتیم این ادما سنگدل هستند حالا دم از ندانم کاری میزنی نادرست اون زن مقتول هم رو باید زجر کشش کرد
جمعه 3 آبان 1392 - 11:19
بی غم - تهران - ایران
واقعا که عجب احمق هایی توی این جامعه پیدا می شه. نمیدونم اینها مثلا پیش خودشون چی فکر می کنن!!! الان با پیشرفت تکنولوژی و کنترل تلفن هایی که بین افراد رد وبدل می شه به راحتی این افراد شناسایی و دستگیر می شن.
جمعه 3 آبان 1392 - 11:42
agha_ehsan - تهران - ایران
یعنی شیطان غلط کرده در مقابل زن!
جمعه 3 آبان 1392 - 12:19
sheys - توکیو - ژابن
مثل سگا بکشیدش
جمعه 3 آبان 1392 - 12:37
دوستدار - استهکلم - سوئد
اصلا تغصیر ریتا و این و ان نیست, تقصیر از هوس اضافی و احتیاج داشتن فاتل به پول بوده. و از اینکه قاتل تشخیص داده که مقتول کسیست نا لایق و باید کشته شود, این یک تشخیص نا شایست و جنایتکارانه بوده. به نظر من کسی که نظر در مورد لایق بودن و نبودن فردی یا افرادی را برای زنده بودن و یا نبودن میدهد انکس از همه نا لایق تر است و باید در بیمارستان روانی جای برایش سفارش بدهند.
جمعه 3 آبان 1392 - 11:43
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
یک جانور بی شرف و بی کردارکه برای هیچ فردی را کشت ودوخانواده را واقعا به بیچارگی کشاند.حال اگر واقعیت را نگاه کنید متوجه میشوید که یک زن با داشتن شوهر وبچه و بهر حال زندگی در حد توان خود با شیطان صفتی و بی شرفی داتی که در اینگونه افرادوجود دارد صرفا برای رسیدن بمقصود واهی خود دست باین جنایت زده. قانون در کشور ما معنی نمیدهد. بسیاری از زنها صرفا بخاطر داشتن ارتباط سکس در زندان هستند اما این عفریته علاوه بر داشتن سکس عامل و مسبب قتل و از هم پاشیدگی خانواده ها ازاد میگردد.خوب دقت کنید این اکله بی پدر مادر و ذاتا فاحشه با مرد خود زندگی میکند و از تمام امکانات ان جناب کره خر الاغ محترم ناموس پرست غیرتی شکاک بهره میگیرد و ضمنا ادم برای کشتن ان اجیر میکند درد مرد های ایرانی حماقت و ناموس پرستی اینهاست. وبهمین دلیل زن ایرانی خوب میداند که چگونه با اینگونه کره خر ها زندگی نکبت بار را داشته باشند
جمعه 3 آبان 1392 - 17:30
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
شما درایران هیچ زنی را نمی بینید که از شوهر خود بد گوئی نکند.شما در ایران هیچ زنی را نمی بینید که معنی شریک زندگی بودن را بفهمد. شما در ایران زنی را نمی بینید که در امد داشته باشد و انرا مانند یک شریک زندگی واقعی در وسط گذاشته ویک زندگی شرافتمندانه را با شوهرش بگذراند. اصلا شما در ایران زنی را نخواهید دید که از شوهرش طلبکاری نکند.اصلا شما در ایران زنی را نخواهید دید مانند یک انسان صاحب شعوروعضو مفید یک خانواده فکر وزندگی بکند.البته باستثنا افراد اندک که در کانون خانواده بزرگ شده و رشد کرده انددر ایران اگر مرد تا ارنج دست خود را در عسل بکند و انرا بدهان زنش بگذارد باز ان زن انرا گاز خواهد گرفت. این طبیعت زن ایرانی است. من قول میدهم پس از انتشار این کامنت انچنان این ضعیفه ها بیایند و بگویند تو مادرت اینگونه بود تو خواهرت اینگونه بود. اگر شما تا پایان این بحث یک اطهار نظر اصولی از کسی خواندید انوقت است که ما می فهمیم که در این قوم و قبیله ادم با درک و احساسی هم پیدا میشود. ما هستیم شما هم هستید وخواهیم دید
جمعه 3 آبان 1392 - 17:44
dark night - تهران - ایران
عجب جنگلی‌ شده این ایران ما. مرد متأهل ،زن شوهر دار، درد دل‌،کمک،عاشقی،رابطه،قتل،زندان دروغ، اعدام.. حسنک کجای؟
جمعه 3 آبان 1392 - 18:31
paksan - آمریکا - آمریکا
آدم احمق زندگی کردنش باعث شر هستش . یعنی چطوری می خواستی از کشتن اون آدم فرار کنی ؟ وقتی داشتی آن مرد رو می کشتی همین فکرهای خودت درباره بچه های طرف رو نکردی؟
جمعه 3 آبان 1392 - 20:22
سرسره - اهواز - ایران
واقع بین ایرانی-توکی هستی که درباره زن ایرانی بخوای نظربدی داشتن شعورهم نعمتی است که بعضیها ازان محرومند
شنبه 4 آبان 1392 - 01:51
bluesky2013 - دبی - امارات
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان افرین به تجزیه وتحلیل دقیق شما صددرصد همین است متاسفانه درایران وبه بهانه روشنفکری وفمینیستی سرعت وکنترل زندگی خودراازدست داده اند وتلویزیون وسریالهای ایرانی هم دراین ده سال گذشته تاثیربدی گذاشتند
شنبه 4 آبان 1392 - 07:48
Shervin2013 - خرم آباد - ایران
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان. من شک دارم که شما ایرانی باشی و درکشوربافرهنگ و متمدنی مثل آلمان هم زندگی بکنی و اونوقت درمورد زن ایرانی نظری بدی که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه.....ضمناً اینو بگم که من یک مرد هستم و یک تار موی زن ایرانی رو به هزارتا زن غیرایرانی نمیدم...تمام چیزهایی رو هم که درموردزن ایرانی گفتی چرندیاتی بیش نیست....
شنبه 4 آبان 1392 - 08:28
sepherdad - سیدنی - استرالیا
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان. آفرین به درک شما, البته از انصاف نگذریم هستن کسانی, اما تعدادشان خیلی ناچیزهست.
شنبه 4 آبان 1392 - 17:41
a.sadriuk - لندن - انگلستان
جناب واقع بین ایرانی با نهایت احترام میخواستم فقط بپرسم آیا مادر جنابعالی اهل مریخ . بوده اند و یا تمام زن های خانواده شما فضایی تشریف دارند که شما نسبت به شیرزن ایرانی چنین استدلالی میکنید . ضمنا خوشحال میشم شما که در خارج از ایران تشریف داری یه سری به آمار جرم و جنایت جهانی بیندازی . به هر حال شاید هم بهتر است بگویم امسال جنابعالی لیاقت زن ایرانی رو نداری ,...
یکشنبه 5 آبان 1392 - 01:24
Royan - کالیفرنیا - آمریکا
واقع بین متاسفانه باید بگم که تجربه بدی از شریک زندگی خودت داشتی واین تجربه را نبایستی به همه خانواده های ایرانی تعمیم بدهی , اصلا این خانم فاحشه کدام مرد عاقل و فهمیده خانواده داری برای خواست یک فاحشه دست به قتل میزنددر ضمن خانمهای ایرانی با تمام بدبختی زندگیشون میسازند خودشون را به آب و آتش میزنند که زندگیشون از هم نپاشد بعد شما این خانم را نمونه یک زن ایران معرفی میکنی واقعا خجالت داره.
یکشنبه 5 آبان 1392 - 06:48
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
a.Sadriukگقته ای ایا مادرم از کره مریخ امده باید باطلاع شما برسانم که نه تنها از کره مریخ نیامده بلکه در همین کشور من و شما دنیا امده و بزرگ شده و بشرافت هر چه انسان قسم میحورم در زمان تشییع جنازه ان زن شهر محل سکونت ما در ایران تعطیل شد.مجدد به شرافت انسان بودن قسم میخورم.نازنین:ما از زن خارجی حرف نمیزنیم. بحث ما در رابطه با متن خبری است که سایت انرا گذاشته است وکشور ما بدلیل نوع سیستم زندگی اجتماعی وفرهنگی از هزاران جنایت یک یا دو خبر در روزنامه ها درج میشود.لیاقت داشتن انسانها به زن ایرانی یا نداشتن بان یک مطلب است جرم و جنایت و اجاره کردن مرد غریبه ایرانی یا افغانی جهت سر به نیست کردن شوهر یا پدر بچه ها یک مطلب دیگری است.ما میخواهیم در باره علت و علل اینکار خانم های ایرانی که این سالها بی اندازه رونق چشم گیر داشته بحث کنیم.نمیدانم چرا شما بجای بحث پشت چادر مخفی شده و حقایق را ندیده میگیرید.بزرگوار از مواردی که در بالا نوشته ام بفرمائید کدام ان غلط است.چرا بجای بحث شمشیر برای همدیگر بکشیم.شما یک مقدار واقعیات را بگوئید که ما هم یاد بگیریم
یکشنبه 5 آبان 1392 - 08:21
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
سرسره اهوازجمله خودت را برایت باز گومیکنم ( شعور نعمتی است که بعضی ها از ان محروم هستند ) واقعا درست است. واقعا منطقی است.جنابعالی برای اثبات داشتن شعور بیشتر لازم است در رد و یا تائید اظهارات من مطالبی را بنویسید که من و دیگران انرا یاد بگیریم.این درست نیست که شما در پشت چادر مشکی پنهان شده ای و هیچ منطقی را ابراز نمیکنی و فقط شعار میدهی.این سایت رامن از بین 100 سایت دیگر انتخاب کرده و دوست دارم بدلیل اینکه هر کس میتواند نظریات خود را در حد معقول و بدون تجاوز بحقوق دیگران و راحت تر بگویم بدون هیچگونه عرعر کردن نظریات منطقی خود را بدهد. حال چه ایرادی دارد یک نظر منطقی را هم شما ارائه بدهید تا ما از محضر مبارک شما بیاموزیم. در اینجا هم میخواهی خسیس بازی داشته باشی. این که درامد مالی نیست که راضی به خرج کردن در منزل برای امور ضروری نیستی و غیر مستقیم بشوهرت میگوئی جان بخواهی میدهم اما پول برای زندگی مشترک نمیدهم.اینکار شما در اینجا هزینه ندارد من تضمین میکنم
یکشنبه 5 آبان 1392 - 08:37
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
Shervin 2013 خرم اباد نازنین گوش کن عزیز از اینکه در ایرانی بودن من شک داری این بدان معنی است که شما قادر به تحمل افکاری که با نظریات شما هماهنگ نیست نمی باشید .و واقعا جای تاسف است .زیرا شما هم میتوانید نظریات منطقی خود را در رد اظهارت من ارائه بدهید و از این طریق بیک رشد فرهنگی برسیم.در همین بحث افراد دیگری هم نظریات خودشان را ارائه داده یا ارائه خواهند داد و مسلما افراد دیگر انرا مطالعه و با کمک همدیگر شاید موفق بشویم مقدار کمی از مشکلات اجتماعی ما را که شرح انرا در متن خبر خواندید کم بکنیم. اظهارات من در رابطه با خانم های ایرانی بمعنی تائید خانم های خارجی نیست. چون فرهنگ .زبان. تفکراجتماعی انها با ما تفاوت بسیار دارد. ما در رابطه با کشور خودمان و فرهنگ خودمان حرف میزنیم.از اینکه شما یک موی زن ایرانی را با هزاران زن خارجی عوض نمیکنید برای من جای خوشحالی است موفق باشید
یکشنبه 5 آبان 1392 - 08:02
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
a.Sadrink لندن.یادم رفت که بگویم در شیر زن بودن زن ایرانی من شکی ندارم.این خانم که در بالا خبر ان را خواندید از همان شیر زن هائی است که شما بان افتخار میکنید. 6 سال با مرد غریبه در ارتباط بوده و ادعای شیر زنی هم میکرده و ضمنا شوهر و بچه هم داشته و بعدا پول زحمت کشیده ان مرد بدبخت خاک بر سر غیرتی شوهر بیچاره را باین کارمند اداره پنچر گیری همراه با یک ماشین میدهد تا ان را بکشد. چه کسی گفته این شیر زن نیست.حمایت فکری شما با این اکله بی پدر مادر عوضی ذاتا فاحشه که شما برای ان دلسوزی میکنید وشاید شب ها از درد دوری ان اشک هم بریزید
یکشنبه 5 آبان 1392 - 08:56
Ghooloo - آبادان - ایران
اشتباه اول این مرد قاتل این بوده که با اینکه متاهل بوده رابطه ای با زنی دیگر برقرار کرده آن هم با یک زن شوهردار! اشتباه دوم این بوده که پس از اینکه گندش در آمده و زنش هم در جریان قرار گرفته و رابطه اش با زن مقتول برای مدتی قطع شده بوده، دوباره به همین کار ادامه میده! در آخر هم به طمع مقداری پول و یک ماشین و آسایش خیال خود، دست به قتل آن مرد میزند و در آن لحظه هم یاد دخترش و یا بچه آن مقتول هم نبوده! گویا فقط بچه او بچه است و بچه مقتول بچه نبوده که پدرش را به قتل رسانده آن هم برای چنین مبلغی! اینقدر نمیفهمیده که آن زن بوسیله او، هم از دست شوهر میخواسته راحت شود هم از دست خود نفهمش!
یکشنبه 5 آبان 1392 - 16:04
Ghooloo - آبادان - ایران
برای اشخاصی مثل این آقای شوتقلی میرزای طالع بین هم بسیار متاسفم با این طرز فکر که مقصر را فقط آن زن و کلاً زن ایرانی میداند! حالا آن زن بد، ابلیس، شیطان صفت، به شما گفت شما خودت را بیانداز در چاه، شما عقل و هوش و شعور نداری که دست به این عمل نزنی؟ مگر کسی مجبورت کرده؟ البته زن ایرانی هم مثل تمام زنهای دیگر نقاط دنیا اشتباه میکند ولی اینکه کلاً زن ایرانی در ذهنت این چنین غیر قابل اعتماد نقش بسته و همه گونه وصله ای به آن میچسبانی، برمیگرده به مشکل درد دینت، تربیت خانوادگی و طرز فکر عقب مانده و امل خودت و زنانی که در بین شان بزرگ شدی نه زن ایرانی! جالب اینکه در اظهار نظرش همیشه تنها چیزی که نیست اظهار نظر اصولی و منطقی است ولی از دیگران اظهار نظر اصولی و منطقی می طلبه!!!
یکشنبه 5 آبان 1392 - 16:28
Ghooloo - آبادان - ایران
ادامه...متاسفم برایت از موی سر تا نوک پات که لیاقت زن ایرانی را نداری و در بین زنانی که بزرگ شدی این چنین بودند برای همین همه زنان ایرانی را به همان چشم میبینی و به تو این چنین فهماندند که مشکل از زنان است نه کوته فکری و طرز قکر احمقانه مرد مثل خودت! شما اول تیعیض جنسیتی برای خانمها قائل نشو نمیخواهد از اظهار نظر اصولی و منطقی سخن گوئی آقای متکبرالدوله! تقصیری نداری درد دین تمام وچودت را گرفته (همفکر آخوند بودن نتیجه ای غیر از این نمیده) با این حال دوست داری منطقی جلوه کنی! افرادی مثل جنابعالی منطق را قورت دادند یک لیوان آب هم پشبندش!
یکشنبه 5 آبان 1392 - 16:36
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
ROYAN من گمان میکنم بار ها با هم در این زمینه ودر همین سایت صحبت کرده ایم وشخص شما بخوبی نقطه نظرات من را در رابطه با خانمهای توانمند و با لیاقت ایرانی خوانده وخوب اگاه هستید. شخص شما بخوبی میدانید که در ایران ما خانمهای تحصیلکرده محقق واهل حضور در اجتماع بسیار داشته وداریم.شما بخوبی میدانید خانمهای با لیاقت ایرانی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای متمدن از جمله همین المان صاحبان عناوین اجتماعی بالائی هستند. شما بخوبی میدانید بسیاری از گویندگان و مجریان و برنامه سازان تلویزیونی المان همین خانمهای ایرانی هستند. پس باید دانسته باشیم بحث ما با اینگونه خانمهای توانمند ایرانی نیست.بحث ما با اندسته از زنانی است که بدلیل تربیت خانوادگی غلط و رشد نادرست اجتماعی از حمله اینکه (دوست دارم شوهر داشته باشم خوشگل باشه پولدار باشه) در اجتماع ظاهر شده و با حیله ها و چهره های مختلف با مردی یا مردانی اشنا میشوند و ظاهرا با افکار اجمقانه خودشان بر خر مراد شوار میشوند و اینگونه جنایات را مرتکب میشوند.
دوشنبه 6 آبان 1392 - 19:08
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
2/ شما بدقت متن خبر را مطالعه کنید خواهید دید زن این قاتل با اینکه شوهرش با زن بیگانه در ارتباط بوده و شوهرش قاتل یک فرد دیگری است اما بدلیل شرافت ذاتی که در وجود این زن قابل احترام بوده سعی دارد شوهر قاتل خود را از چوبه دار نجات دهد.پس شما تفاوت انسانها را در همین امر بسنجید. شما بعنوان یک انسان اهل مطالعه و ضمنا اهل دقت ملاحظه خواهید کرد که یک زن با امکانات شوهر خود که در واقع پدر بچه هایش هم میباشد زندگی میکند اما انقدر این زن وقیع و بی چشم رو و بی حیا و بی پدر مادر و ذاتا فاحشه صفت بوده و با پول زحمت کشیده ان مرد بدبخت خرج قتل پدر بچه های حود میکند. اما در عوض(اگر حمل بر طرفداری از جنسیت نمیکنی) ان مرد بدبخت بیچاره غیرتی ابرو مند با اینکه میدانسته این مرتیکه پفیوز با زن ان در ارتباط میباشد صرفا برای حفظ ابروی خود ورعایت اینده بچه های خود باز راضی بزندگی با این عفریته اکله میشود
دوشنبه 6 آبان 1392 - 19:30
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
3/ یا به تعبیر دیگر ان مرد بدبخت که سرمایه یا پول ان که میبایستی خرج رفاه و اسایش بچه هایش گردد توسط این زن فاحشه خرج قتل ان مرد شده و این مرد میدانسته که زن بی شرف نامرد بی عاطفه اش با مرد دیگری در ارتباط است باز راضی بزندگی تا پای مرگ با این زن بی پدر مادر شده. شما فراموش کنید اظهار نظر افراد ملیجک ودلقکی که در این دنیای مجازی اظهاراتی میکنند که ناشی از تغذیه فکری ضعیفه های این سایت میباشد.شما فکرنکنید فقط در ایران اینگونه مرد های پست فطرت بی شرف بی عار قاتل صفت وجود دارد نه .نه اصلا و ابدا در همین دنیای مجازی هم بسیاری از ضعیفه هاکه مسلم حلوای چندین مرد را خورد ه اندبا اجیرکردن ملیجک ودلقک های بیکاره نقش همان قاتلی را بازی میکنند که اسیر دست یک عفریته شده و ظاهرا با سکس یا گرفتن پول سبب قتل انسان با شرف دیگری گردیده.شما که انسان تیز بین و نکته سنجی هستی اینگونه افراد ملیجک و دلقک صفت بیکاره و مزاحم که کارشان فقط فک جنبانیدن است متوجه خواهید شد.باز با هم صحبت خواهیم کرد
دوشنبه 6 آبان 1392 - 19:45
Ghooloo - آبادان - ایران
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان- حاجی خودت را به یک روانکاو خوب در آلمان نشان بده! شما که به دقت متن را خواندی، هنوز نفهمیدی چه کسی دست به خونریزی زده و قتل کرده؟ آن هم برای مقدار ناچیزی پول؟ موضوع اینجا سر قتل و گرفتن جان یک انسان است نه کی با کی خوابیده! من را اغفال کرد، من را گول زد، معمولاً از دهان مردان ضعیف و بدبخت و ناچیز خارج میشه! چشمت کور، دندت نرم، میخواستی چشمهایت را باز کنی و اغفال نشوی! مگر بچه چند ساله بودی که اغفالت کرد؟ آنموقع که خوش میگذشت گول نمیخوردی، حالا که آدم کشتی و مچت باز شده برای اینکه شریک جرم داشته باشی و شاید محکومیتت کمتر بشه؛ گول خوردی؟ اغفال شدی؟ عجب منطقی! از این به بعد هر کی آدم کشت، بندازه گردن یکی دیگه بگه یکی اغفالم کرد، گولم زدند! فکر کنم از این تجربه های تلخ داشتی که اینگونه از این مرد قاتل دفاع میکنی!
‌سه شنبه 7 آبان 1392 - 11:15
Ghooloo - آبادان - ایران
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان- ادامه...شما که به دقت متن را خواندی کجای متن آمده که زن قاتل سعی دارد شوهر قاتل خود را از چوبه دار نجات دهد؟؟؟ میگوید {خانواده ام برای جلب رضایت رفته اند، اما فایده ای نداشته}. منظور از خانواده ام میتواند پدر و مادر خود قاتل باشد! ماشاالله واسه خودت همینجوری نتیجه گیری میکنی میری جلو! یک نگاه به مزخرفاتی که اول گذاشتی، بنداز! [شما درایران هیچ زنی را نمی بینید که...فلان و بهمان...] حالا آمدی ماله کشی میکنی که من منظورم آن دسته است که...کسی که منظورش گروه ای است هیچوقت جمع نمیبنده و به تمام زنهای ایرانی توهین نمیکنه که مادر و خواهر خودت هم شاملش بشه! حاجی بیشتر از این همش نزن بوش همه جا را برداشت! سعی هم نکن توجیه کنی چون مشکلت با زن برمیگرده به افکار پلید دینی و اسلامیت که زن را ضعیفه و کوچک میپنداری! از نظر من مردهایی که جلو خودشان را نمیتوانند بگیرند و تا زنی را میبینند، بند تنبانشان شل میشود از صدتا فاحشه هم فاحشه ترند! بدرود آقای منطقی
‌سه شنبه 7 آبان 1392 - 11:24
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
ROYAN در سطر دوم کامنت از من پرسید ه ای که کدام مرد با شرفی حاضر باینگونه جنایت میشود.افرین به شعورتو. اما خودت در همین خبر خواندی یک جانور بی شرف بی مسئولیت بی پدر مادری در لباس مرد یا در لباس پدر یا در لباس شوهر راضی بقتل یک پدردیگر میشود.این یک واقعیتی هست که در دنیای حقیقی کشور مان اتفاق افتاده .اما در دنیای مجازی هم هستند کسانیکه ظاهرا نام انسان را یدک میکشند اما از انسان بودن رنج میبرند .تو چنین جانورانی را هم در همین جا میتوانی ببینی با این تفاوت که ان مردک بی پدر مادر با گرفتن پول و اتومبیل سبب قتل و از هم پاشیدگی زندگی انسانهای قابل احترام گردید . اما در اینجا این دلقک بقول نازنینی که یادش بخیر حدود 6ماه قبل میگفت فقط پول حمام حودش را از این ضعیفه ها میگیرد.زیرا بسیاری از همین ضعیفه ها هم فکر و همراه همان ریتا هستند.باور کن از من
‌چهارشنبه 8 آبان 1392 - 20:12
واقع بین ایرانی - هامبورگ - المان
GHOOLOO ابادان.خوب گوش.گفتار توتماما شبیه معرکه گیرهای ایران میماند که عده ای را دور خود جمع میکنند و انگاه اسمان ریسمان کرده و سپس کاسه گدائی را بدست میگیرند و گدائی خودشان را میکنند.من در این چندین سال که در این سایت هستم عادت ندارم با افراد بدلیل حارج شدن از بحث واسمان ریسمان کردن هم دهن شوم.و یا جواب انها را بدهم زیرا کسی که خارج از چارچوب خبر بحث میکند بمعنی تسلط نداشتن طرف بمسائل اجتماعی است.اما این بار میخواهم پاسخ تراداده وبگویم سعی کن پس از این فقط در رابطه با متن خبر بحث نمائی و ضمنا تراوشات مغزت با ان بحث هماهنگی داشته باشد.از فردی مثل تو که از زن نازنین وقابل احترام ان قاتل بی شرف بی پدر مادر رنج میبرد و فعالیت ان زن محترم را در رابطه با نجات شوهر بی شرف و قاتل خود را تو نادیده میگیری وحرمت چنین زنی را با اطهارات ابلهانه خود میخواهی پایمال کنی .این امر بدان معنی است که اکسیژن کافی بمغز تونمیرسد.و با همین طرز تفکر از دیدهمسرخو.د افتاده وامروزه بصورت جغد در گوشه ای کزکرده ومشغول بافتن این یاوه ها هستی.ان خزعبلات تومهم نیست مهم انچیزی است که من میگویم
‌چهارشنبه 8 آبان 1392 - 20:35
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.