متن کامل سخنرانی روحانی در سازمان ملل : ایران در پی افزایش تنش با آمریکا نیست

متن کامل سخنان دکتر روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و اله الطاهرین و صحبه المنتجبین»

آقای رئیس،آقای دبیرکل، عالیجنابان،خانم ها و آقایان

در آغاز مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست مجمع عمومی ابراز نمایم و از تلاش های جناب آقای بان کی مون نیز تقدیر نمایم.

آقای رییس

جهان ما جهانی پر از بیم و امید است: بیم جنگ و مناسبات خصومتآمیز منطقهای و جهانی، بیم رویارویی هویتهای مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطیگری، بیم فقر و تبعیض خُرد کننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، بیم بیتوجهی به کرامت و حقوق انسان و بیم غفلت از اخلاق.

در برابر همه این بیمها، امیدهای جدیدی نیز وجود دارد: امید اقبال مردم و نخبگان در سراسر جهان به "آری برای صلح و نه برای جنگ"، و امید به ترجیح گفت و گو بر ستیز، و اعتدال بر افراط.

یک نمونه زنده، گزینش هوشیارانه امید و تدبیر، و اعتدال توسط مردم بزرگ ایران در انتخابات اخیر است؛که با تبلور مردم سالاری دینی و انتقال آرام قدرت اجرائی نشان داد که ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی های منطقه ای است. اعتقاد راسخ حکومت و مردم ما به صلح پایدار، ثبات، آرامش، حل مسالمت آمیز مناقشات و تکیه بر آراء عمومی به عنوان پشتوانه قدرت، مقبولیت و مشروعیت، نقشی والا در فراهم کردن چنین محیط امنی داشته است.

آقای رئیس،خانم ها و آقایان

دوران حساس انتقالی کنونی در روابط بین الملل مشحون از خطرات، و البته توأم با فرصت های کم نظیری است. هرگونه محاسبه نادرست از وضعیت خود و دیگران، آسیب های تاریخی را در بر دارد تا جایی که خطای یک بازیگر، اثرات منفی بر همگان خواهد داشت. آسیب پذیری، پدیده ای جهانی و فراگیر شده است.


در این گذر حساس در تاریخ مناسبات جهانی، عصر بازی های با حاصل جمع صفر پایان یافته است؛ولی هنوز معدودی از بازیگران روش ها و ابزارهای کهنه شده، و عمیقاً ناکارآمد را بکار می گیرند تا برتری و سلطه پیشین خود را حفظ کنند. نظامی گری و استفاده از ابزارهای نظامی و خشن برای انقیاد دیگران، نمونه ناکارآمدی از تداوم کنش های کهنه در شرایط نوین است.

اقدامات زورمدارانه اقتصادی و نظامی برای حفظ و تداوم سلطه و برتری گذشته، با مجموعه ای از قالب های مفهومی همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی و ضد آرمان های بشری می باشند. از جمله این قالب های مفهومی، یکسان سازی جوامع و تعمیم ارزش های غربی بعنوان ارزش های جهانی است. قالب دیگر، حفظ فرهنگ جنگ سرد و تقسیم دو اردوگاهی جهان به "مای برتر" و "دیگران دون تر" می باشد. قالب دیگر مفهومی، ایجاد ترس و تهدید، از برآمدن بازیگران نوظهور در جامعه جهانی است.

در چنین فضائی، خشونت های دولتی و غیردولتی، مذهبی و فرقه ای و حتی نژادی افزایش یافته و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوران آرامش بین قدرت های بزرگ نیز در دام گفتمان ها، رفتارها و کردارهای خشن گرفتار نیاید. تاثیر فاجعه بار روایت های افراطی و خشن را نباید دست کم گرفت.


در این میان، خشونتِ راهبردی که در تلاش برای حذف بازیگران منطقه ای از فضای عمل طبیعی آنها، سیاست های موسوم به مهار، تغییر نظام های سیاسی از بیرون مرزها، و تلاشی که برای بر هم زدن حدود و ثغور سیاسی متبلور می شود، بسیار خطرناک و تنش آفرین است.

در گفتمان متعارف سیاسی بینالمللی، یک مرکز متمدّن با حاشیههای غیرمتمدن به تصویر در آمده است. در این تصویر نسبتِ کانون قدرت جهانی و حاشیهها، نسبتی آمرانه قلمداد شده است. گفتمان مرکزگرایی شمال و حاشیهگرایی جنوب سبب استقرار نوعی نظم تکگویی و مونولوگ در سطح روابط بینالمللی شده است. ایجاد مرزهای نادرست هویتی و بیگانه ستیزیهای خشن رایج نتیجة قهرمانی این گفتمان است.گفتمان های تبلیغاتی و بی اساس دین ستیزانه، اسلام هراسانه، شیعه هراسانه و ایران هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات جهانی و امنیت انسانی است.

این گفتمان تبلیغاتی، با طرح و القای تهدیدات فرضی و خیالی شکل خطرناکی به خود گرفته است. یکی از این تهدیدات خیالی، خطر موهوم ایران است. به بهانه این تهدید موهوم، چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت ها در سه دهه گذشته صورت نگرفته است؟ تسلیح صدام حسین به سلاح های شیمیایی و حمایت طالبان تنها نمونه ای از این جنایت هاست. صریحاً و با قاطعیت تمام و با استناد به مدارک و شواهد متقن اعلام می دارم که آنهائی که دم از تهدید ایران می زنند، یا خود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اند یا به تهدید دامن می زنند. ایران نه فقط تهدید نیست، بلکه در آرمان و عمل، پیوسته منادی صلحِ عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است.

آقای رئیس ؛خانم ها؛آقایان

درکمتر نقطه ای از جهان، خشونت مانند غرب آسیا و شمال آفریقا خانمان سوز بوده است. مداخله نظامی در افغانستان، جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران، اشغال کویت، مداخله نظامی علیه عراق و رفتار خشن سرکوبگرانه علیه مردم فلسطین، ترور شخصیت های سیاسی و مردم عادی در ایران و بمب گذاری در کشورهای منطقه نظیر عراق ، افغانستان و لبنان نمونه هایی از خشونت در سه دهه گذشته در این منطقه اند.

آنچه بر مردم مظلوم فلسطین می رود، چیزی جز یک خشونت ساختاری نیست. سرزمین فلسطین در اشغال است. حقوق اولیه فلسطینیان به طور فاجعه باری نقض می شود و آنها از بازگشت به خانه، محل تولد و دسترسی به سرزمین مادری محرومند. جنایاتی که بر مردم بی گناه فلسطین می رود، خشونت نهادینه ای را به نمایش می گذارد که برای توصیف آن، آپارتاید مفهوم و واژه کم وزنی بنظر می آید.

 فاجعه انسانی در سوریه نمونه دردناکی از گسترش فاجعه آمیز خشونت و افراط در منطقه ماست. از ابتدای بحران و از زمانی که برخی از بازیگران منطقه ای و بین المللی با سرازیر کردن منابع تسلیحاتی و اطلاعاتی و تقویت گروه های افراطی، سعی در نظامی کردن این بحران داشتند، ما تأکید کردیم که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. نمی توان اهداف استراتژیک و توسعه طلبانه و بهم ریختن توازن و تعادل های منطقه ای را با پنهان شدن پشت کلمات بشردوستانه، تحقق بخشید. هدف مشترک جامعه بین المللی باید خاتمه سریع به کشتار مردم بی گناه باشد. ما ضمن محکوم کردن هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی، از پذیرش کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی توسط سوریه استقبال می کنیم و بر این باوریم که دستیابی گروه های افراطی و تروریست به این سلاح ها بزرگترین خطر فراروی منطقه است که باید مدنظر قرار گیرد. همزمان استفاده غیر قانونی و غیرکارآمد از تهدید یا استفاده از زور ، تنها به گسترش خشونت و بحران در منطقه دامن خواهد زد.


تروریزم و کشتن انسان های بی گناه، اوج افراط و خشونت است. تروریزم، بلائی خشن، فراگیر و فرامرزی است. اما خشونت ها و افراط هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریزم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بی گناه صورت می گیرد نیز محکوم است. در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سوالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟

تحریم های غیر عادلانه،به عنوان جلوه دیگری از خشونت، ذاتاًضد صلح و ضد بشری هستند که برخلاف تبلیغات تحریم گران، دولت ها و نخبگان سیاسی را هدف قرار نمی دهند، بلکه بیش از همه، مردمان عادی را قربانی دعواهای سیاسی خود می کنند. میلیون ها عراقی را فراموش نکنیم که در اثر تحریم هائی که با زَروَرق های حقوقی در نهادهای بین المللی پیچیده شده بودند، آسیب دیدند؛ جان باختند؛و هنوز عده قابل توجهی از آنها در سرتاسر زندگی باید زجر بکشند.این تحریم ها خشونت آمیزند. هوشمند و غیر هوشمند ویک جانبه و چند جانبه ندارند. این تحریم ها ناقض حقوق مسلم بشری، از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسی به بهداشت، حق آموزش و فراتر از همه حق حیات می باشند. نتیجه تحریم ها، علیرغم هرگونه لفاظی و بازی با واژه ها، همان آتش افروزی و جنگ طلبی و نابودی انسان هاست. این آتش فقط دامن قربانیان تحریم را نمی گیرد، بلکه به اقتصاد وزندگی مردمِ جوامع تحریم کننده نیز، لطمه وارد می کند.

آقای رئیس، خانم ها و آقایان

خشونت و افراط امروز نه تنها ابعاد مادّی، بلکه ابعاد معنوی زندگی انسان و جامعة امروز را در بر گرفته است. خشونت و افراط جایی برای مدارا و تفاهم که لازمة زندگی انسان و جامعة مدرن است نمیگذارد. نابردباری مسئلة امروز جهان ماست؛ باید بردباری را در پرتو اندیشههای دینی، رویکردهای فرهنگی و رهیافتهای سیاسی تقویت کرد. جامعه انسانی را باید از مرحلة بردباری منفی به مرحلة تعاون مشترک ارتقا داد. دیگران را نباید فقط تحمّل کرد بلکه باید با دیگران کار کرد.

مردم جهان از جنگ، خشونت و افراط خسته اند و این فرصتی بی نظیر است. آنها امید به تغییر وضعیت کنونی دارند. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که با ترکیب هوشمندانه ای از امید و اعتدال می توان همه چالش ها را مدیریت کرد. جنگ افروزان می خواهند امیدها را بخشکانند. در حالی که امید به تغییر مثبت، مفهومی فطری، دینی، فراگیر و جهانی است.

زیربنای امید، باور به اراده عمومی مردم جهان برای مبارزه با خشونت و افراط، تغییر پذیری، مخالفت با ساختارهای تحمیلی، بها دادن به گزینش و عمل مسئولانه انسانی است. امید، بی تردید یکی از بزرگترین نعمت های خداوند مهربان به همه انسان هاست. اعتدال نیز به معنای حرکت خردمندانه، هوشمندانه، زمان مند و مکان مند در تلفیق آرمان های والا، گزینش راهبردهای اثرگذار و در نظر گرفتن واقعیت هاست.مردم ایران در انتخابات اخیر درحرکتی هوشمندانه به گفتمان امید و تدبیر و اعتدال رای دادند.ترکیب امید و تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی به آن معناست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای نسبت به امنیت منطقه و جهان، مسئولانه برخورد می کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با سایر بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد. ما از صلح مبتنی بر دموکراسی و صندوق رأی در همه جای جهان از جمله در سوریه و بحرین و دیگر کشورهای منطقه دفاع میکنیم و معتقدیم راههای خشونتآمیز برای بحرانهای جهانی وجود ندارد و تنها به کمک خرد انسانی و با تعامل و اعتدال میتوان بر واقعیتهای تلخ جامعه بشری غلبه کرد. لذا تضمین صلح و دموکراسی، و تأمین منافع مشروع همه کشورها در جهان، و از جمله در منطقه خاورمیانه، با نظامیگری محقق نمیشود.

ایران بدنبال راه حل مسایل و نه تولید مشکلات است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد. اجازه دهید به پرونده هسته ای ایران اشاره کنم. پذیرش حق طبیعی، قانونی و مسلم ایران، بفرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ساده ترین راه حل این موضوع است. این یک شعار سیاسی نیست. بلکه بر اساس شناخت عمیق وضعیت فن آوری در ایران، شرایط بین المللی و پایان بازی ها با حاصل جمع صفر و ضرورت یافتن اهداف و منافع مشترک برای رسیدن به تفاهم و امنیت مشترک است. به عبارت دیگر، ایران و دیگر کنشگران باید دو هدف مشترک را به عنوان دو قسمت غیرقابل تفکیکِ راه حل سیاسی پرونده هسته ای ایران دنبال نمایند.

1- برنامه هسته ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح آمیز باشد. من اینجا به صراحت اعلام می کنم که این هدف،صرف نظر از مواضع دیگر بازیگران، هدف جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. سلاح هسته ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. منافع ملی ما ایجاب می کند که هر گونه نگرانی منطقی پیرامون برنامه هسته ای ایران را مرتفع نماییم.

2- هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی سازی و سایر حقوق هسته ای در خاک ایران تنها راه تامین هدف اول است. دانش هسته ای در ایران بومی شده و فن آوری هسته ای از جمله غنی سازی به مرحله تولید انبوه رسیده است. لذا تصور اینکه با مانع شدن ازبرنامه هسته ای ایران از طریق اعمال فشارهای غیرقانونی می توان صلح آمیز بودن چنین برنامه ای را تضمین کرد موهوم و به غایت غیر واقع بینانه است.

لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری بین المللی در اعمال این حقوق، آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای اعتمادسازی متقابل ورفع دوسویه ابهامات از طریق شفافیت کامل می باشد.

ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم ؛ در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه های فشار جنگ طلب، می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین المللی باید مبنا باشد؛البته در این زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است.آقای رئیس، خانم ها و آقایان

در این سالها، یک صدای مسلط پیاپی شنیده شده است که "گزینه جنگ روی میز است" ، اما امروز بگذارید در برابر این سخن ناکارآمد وغیرقانونی بگویم "صلح در دسترس است." پس به نام جمهوری اسلامی ایران در گام نخست پیشنهاد میکنم طرح "جهان علیه خشونت و افراطیگری" در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گیرد و همه دولتها و سازمانهای بینالمللی و نهاد مدنی تلاشهای جدیدی را برای سوق دادن جهان به این سو سامان دهند. باید به جای گزینة ناکارآمد "ائتلاف برای جنگ" در مناطق مختلف جهان به "ائتلاف برای صلح پایدار" در سراسر جهان اندیشید. امروز جمهوری اسلامی ایران شما و همه جامعة جهانی را به برداشتن گامی فراپیش میخواند؛ دعوتِ "جهان علیه خشونت و افراطیگری"؛ ما باید بپذیریم و بتوانیم در اینجا افقی را بگشاییم که درآن به جای جنگ، صلح،به جای خشونت، مدارا، به جای خونریزیف پیشرفت،به جای تبعیض، عدالت،به جای فقر، برخورداری و به جای استبداد، آزادی درسراسرجهان بهتردیده شود.به گفته فردوسی، شاعر بلند آوازه ایران؛

بکوشید نیکی به کارآورید چو دیدید سرما، بهار آورید

علیرغم همه مشکلات، من عمیقاً به آینده امیدوارم. با همبستگی جهانی علیه خشونت و افراط، تردیدی ندارم که آینده روشن است. اعتدال، آینده جهان را درخشان خواهد کرد. امید من، علاوه بر تجارب شخصی و ملی، از این باور مشترک همه ادیان آسمانی نشأت می گیرد که جهان را سرانجامی نیکوست و روشن که : «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون».

آقای رییس متشکرم

+98
رأی دهید
-93

marg bar doshman - لندن - انگلستان
درود بر حسن روحانی درود بر جمهوری اسلامی با اقتدار , مرگ بر اسراییل
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 01:03
darih - کالیفرنیا - امریکا
من آدم بد بینی نیستم...ولی باز هم سخنرانی در لفافه و پوشش..فقط تغییر ادبیات مضخرف و بی ادبانه احمدی نژادی....اصلا فکر نمی کردم روحانی فرصت به این خوبیو پرت کنه...اختیار کاملشو هم دیدیم..!! بیچاره مردم ساده دلی که همیشه گول اینارو میخورن......
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 01:13
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان
تکرار مکررات و چرندیات همیشگی ملایان با الفاظ و لعابی دیگر برای عوام فریبی! خاک بر سر جامعه جهانی کنند اگر که فریب حرفهای این ملا عروسک خیمه شب بازی را بخورند که نخ افسارهایش در دست خامنه ای ملعون است! به این ملا جماعت اصلاً نباید اعتماد کرد! دلیلش را بخاطر تجربه تلخ 35 ساله مردم ایران با سران دزد و فاسد و ریاکار رژیم ننگ اسلامی از مردم ظلم و ستم دیده ایران بپرسند که توسط این حکومت اسلامی به گروگان گرفته شدند و با زور اسلحه بر آنها حکومت میشود. وقتی که فشار سمبه غربیها سفت شده و رژیم ملاها بوی سقوطش را حس میکند و بعد بیایند از عقب نشینی و اعتدال حرف بزنند تا بخشوده شوند تازه بعد از این همه جنایت در ایران و سوریه واقعاً کمال وقاحت و پرروئی است. سران رژیم را باید بخاطر خیانت و جنایت نسبت به مردم ایران و سوریه محاکمه کرد نه با آنها سر میز مذاکره نشست و اجازه استفاده از تریبونها و میکروفونهای دنیا را داد! آیا باید با رژیمهای تروریستی مثل رژیم ملاها و حامیان تروریستهای حماس و حزب الله مذاکره کرد تا اعتبار پیدا کنند؟یا دست دوستی و آشتی با رژیم ننگ و سرکوبگر ملاها دراز کرد؟
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 01:35
Nikta - تبریز - ایران
آقای روحانی این صحبت ها بسیار زیباست بسیار دلنشین و هر عقل سلیمی خواهان چنین زندگی در صلح و آرامش است. طی ٣٥ سال حکومت آخوندی بر همه آشکار است که این حرف ها شعاری بیش نیست, شما نه تنها خواهان صلح نیستید بلکه کوچکترین انتقادی را تاب بر نمی دارید و منتقدین شما یا در زیر خروار ها خاک هستند و یا در زندانها اسیر شما از خدا بی خبران. تا وقتی فقر, بی عدالتی,فساد, تبعیض سرتاسر ایران را فرا گرفته که ریشه ان از خود دستگاهای دولتی, قوه مقننه, قضایه, مجریه بالآ تر از ان رهبر گمراه و خودخواه نشات میگیرد این حرفهای شما مانند جوکی است که از شنیدن ان فقط میتوان گفت عجب اعتماد به نفسی!!!
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:00
datis - سن دیگو - امریکا
darih - کالیفرنیا - امریکاوحقیقتجو - دوسلدورف - آلمان :دم هر ۲ تاتون گرم، گل گفتید دوستان.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:40
fardin42 - مونترال - کانادا
فقط پالونش عوض شده.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 04:01
علی چپ دس - رشت - ایران
درود به کلید
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 05:47
dark night - تهران - ایران
حالا چرا اینقدر آقایی‌ رئیس، خانمها آقایان گفت.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 07:29
آزادی برای ایران - اشتوتگارت - آلمان
متن سخنرانی‌ را حوزه علمیه تنظیم کرده بود.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 07:32
sarah_shams - تهران - ایران
من نمیدونم چرا یه کشور پیدا نمیشه در مورد ظلمی که این جنایتکارا ن کثیف در حق مردم ایران اعمال می کنن حرفی بزنه در مورد ندا آقا سلطانها و ستار بهشتی ها و هزاران نفر دیگه که با بی رحمی تمام به خاطر مقاصد شوم این دجالها کشته شدن اونوقت این مردک که نماینده ملت ایرانه میره واسه فلسطینیای مفت خور یقه درانی میکنه این همون احمدی نژاده در لباس شیک
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:05
hossein+87 - ایران - ایران
بسیار شیوا بود. امیدوارم نه تنها سران حکومت ایران ، بلکه آمریکا و حتی کل دنیا به این حرف ها جامه عمل بپوشونن.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:34
shady_sho - تهران - ایران
درود بر سگ زردی که برادر شغال است و چز یک مشت مزخرف چیزی نگفت و بازهم به جای صحبت کردن در مورد مشکلات مردم کاسه داغتر از اش یک مشت عرب شد لعنت به همه شما وطن فروشای کثیف که به نام دین تیشه بر ریشه این مردم زدین
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:01
raha1984 - هامبورگ - المان
سگ زرد برادر شغال !! زالوهای اسلامی دشمن ایران و ایرانی
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:34
Hojati 47 - استکهلم‌-سوئد - استکهلم‌-سوئد
آقای روحانی پس چرا این قدر معطل می‌کنین اگه رفتین که دستی‌ دوستی‌ که بهتون دراز شده رو بگیرین=:::فقط یه سلام و احوال پرسی‌ خیلی از مشکلات رو حل میکنه
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:55
raisjomhur - مشهد - ايران
marg bar doshman - لندن - انگلستان - دوست عزیز واژه مرگ رو از ذهنت پاک کن با بد دفاع کردن از دکتر روحانی اسم ایشان را خراب نکن اقای روحانی هم میتوانست حرف از نابودی اسرائیل یا مرگ بر اسرائیل بزند اما نزد اما دوست عزیز darih - کالیفرنیا - امریکا - دکتر روحانی شخصیت پیچیده ای دارد دوست و دشمن قبولش دارند یک جوری عرض مطلب میکند که همه خوششان بیاید این فرق میکند با ادبیات لمپنیسم احمدی نژادی
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 08:59
vatanam hran - ایران - ایران
دراین دنیای وانفسا که هرحکومتی باداشتن قدرت سلاح برتر به دنبال سلطه بر جوامع انسانی دنیا می باشند ومی خواهند آقا بالادست باشندو دنیا را به مثابه دهکده کوچک جهانی بدانندوبگویندکه هرکس بامانیست پس دشمن ماست با این منطق دنیا ره به جایی نبرده ونمی برد وهرقدرتی هم که بخواهدبصورت مستقل برپاشودبه انحاء مختلف چه با کودتاوچه باافروختن جنگ ویاجنگ داخلی اوراساقط میکنندبشر امروزبه بی راهه می رودبشرامروزثروت وقدرت وجاه طلبی اوراکورکرده است وجدان انسان بایدبیدارشود. بیدارشو ای انسان خفته،بیدارشو ای که توجانشین خدابرزمین هستی،وبیدارشو ای خفته ی هوشیار........... وطنم ایران
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:11
baharmazaheri - عجمان - دبي
سنگ فلسطین عراق سوریه خیلی به سینه زد انگار نه انگار مردم ایران دق مرگ شدن رهبر جانش باید راضی‌ باشد نه ملت ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ لعنت به اصل ولایت آخوندی که موعظه و دوپهلو حرف زدن از شگرد دیرباز آنهاست
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:23
من ایرانی - تهران - ایران
مردم باید با منطق فکر کنند.چه بسا مخالفان صلح که در داخل هم قدرت دارند افکار را بر ضد رییس جمهورصلح طلب سوق دهند..
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:28
eshgeman iran - ایران - ایران
بنی آدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش ز یک گوهرند. چوعضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نباشدقرار. کشتارانسانها درعراق ،افغانستان، سومالی، سوریه، فلسطین،لبنان، قانا،ایران. جنگهای خانمان سوز تحمیل شده برملتهای ایران،عراق،افغانستان،فلسطین غصب شده و.... چه کسانی مسبب وعاملند چه کسانی داداشتن بمب اتم وشیمیایی دستشان تامرفع آغشته به خون انسانهای ژاپن، ایران،عراق، افغانستان،و.....آلوده است. ای انسانها بپاخیزید وبر کنیدبساط ظلم واستبداد واستثمار را ، ای وجدانهای خفته ی بیدار، ای وجدانهای خفته ی هوشیار، ای دردمندان عالم کجایید. چه کسی گفته کشوری از فرسنگها نقطه دور دنیا بیاید برای کشورهای دیگرکسب تکلیف کندباکشتار< یک انسان باوجدان جواب بدهد
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:30
من ایرانی - تهران - ایران
مردم باید با منطق فکر کنند.چه بسا مخالفان صلح که در داخل هم قدرت دارند افکار را بر ضد رییس جمهورصلح طلب سوق دهند..
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:32
من ایرانی - تهران - ایران
جناب حقیقت جو در رد افکارتان همین بس که بگویم خیر خواهان دور اندیش هم باید برای رسیدن به قدرت لازم برای اصلاح،لباس روحانیت بپوشند.و شما در ایران نیستید از این مردم بی وفا و دورو اطلاعی ندارید.پس جاهلانهنظر ندهید.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:38
ariya777 - تهران - تهران
یک مشت مزخرفات تکراری فقط با لحنی متفاوت ، مرتیکه احمق از خودش اراده نداره حتی یک جمله ی متفاوت بزنه اونوقت از اعتدال و امید صحبت میکنه!!
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:56
shahab46 - هانوفر - المان
این بالایی که کامنت اول را با کامپیوتر سپاه نوشته مثل این که بهش گفتن هر چی‌ زودتر کامنت بذاری و بالای کامنتها باشی‌ پول بیشتر میگیری بد جور هول ورش داشته، مطلب رو نیومده کامنت ضد مردمی خودش می‌گذره و در میره
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:40
توپوزی - لینز - اتریش
بنظر من سخن ها همه منطقی و درست است ولی گوینده خود متعلق به جناح جنایتکاران است و در مقامی نیست که گوینده این سخنان باشد.امیدوارم که اگر خدایی باشد روزی از خواب برخیزد و ببیند که جهان ملعبه دست مشتی جنایتکار امریکایی انگلیسی اسراییلی و یک مشت کله خر مسلمان در ایران و سگ سعودی و پاکستانیهای احمق و حیوانات چچن است که میلیونها نفر را سالیانه به کشتن میدهند.خدایی دست و پا چلفتی که نمی تواند مستقیم با بندگانش سخن بگوید و برای رساندن پیامش نیاز به محمد و عیسی و موسی دارد.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 09:59
Faryade_Khamoosh - آخن - آلمان
ای مارمولک. سیاستی که آخوند داره هیچ کی‌ نداره. بگو چیزی که میخوان بشنون و با خوش و بش و حرف‌هایی‌ از گٔل و بلبل هم ۷۵ میلیون ملت ایران رو خر کن، هم دنیا رو. ولی‌ دنیا ملت ایران نیست. این دیگه شانس آخر است. الان باید حرف‌هایی‌ که میزنی رو عملی‌ کنی‌.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 10:40
kimiaa - تهران - ایران
همون حرفهای قبلی با ادبیات مودبانه تر....اگه با حلوا حلوا کردن دهن شیرین میشه با صلح صلح گفتن هم صلح و امنیت برقرار میشه! خیلی خیلی شعاری و بی محتوا بود.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 11:29
zavareh - رودسر - ایران
در اسلام خدعه یا به قول عوام دروغ مصلحتی از همان آغاز کاملا مرسوم بوده و برای رسیدن به منظور، این دین آن را به طرق مختلف توجیه کرده و آن را جایز دانسته است.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 11:58
خسرو_لندن - لندن - انگلستان
چه سلاح هسته ای درست کنین چه نکنین٬ نشان دادین که کسانی نیستید که بتوانید برای مردم رفاه فراهم کنید. هر دوره جدید کسافت کاری دوره قبل را فاش می کند. روحانی تو هم از همان قماشی.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 12:06
kamran631 - لیون - فرانسه
جالبه که از وقتی‌ که این بابا رئیس جمهور شده، خشونت علیه مردم در کشور خودمون افزایش پیدا کرده !! نظیر طرح مقابله با بد حجابی، و یا احکام اعدام برای هم میهنان کرد ما ، کسی نیست به این مارمولک بگه این حرف‌ها ( اعتدال، صلح و کرامت انسانی‌ ) رو برو اول تو کشور خودت اجرا کن !!
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 12:54
delmorde - یوتوبوری - سوئد
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان. من حرف شما رو تایید می کنم. باور کردن حرفهای شیرین اما خالی لز عمل مشتی دزد، جناتیکار، دروغگو و فرومایه آخوند حماقت است. اینها همانطور که گفتید عروسکهای خیمه شب بازی و ریاکارانی هستند که عوامفربند سرنخ دست تهی مغز و نزدیکانش است که منبع دزدی و فساد میباشد امثال روحانیها سوپاپند برای گول زدن و سرگرم کردن ملت و چاپیدن. مرگ برهرچه اخوند تا زمانی که این دین لعنتی در کشور حکومت می کند اینها هم مانند مگسانند دورش.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 11:09
taghebostan - فرانکفورت - آلمان
حالا نمی‌شه عربی‌ حرف نزنی‌ عرب بزور آمده ایران دین اسلام بزور آماده ایران ما عرب نبودیم و نخواهیم بود تمام عربها بخاطر آوازه و علم ایرانی‌ بینجا رسیده اند درضمن رهبرت فرزانه نیست اگر بود ماهی‌ ۱۸۰میلیارد حق ملت را نمیداد به چاقو کش‌هایش که سر دانشجو را جلوی دانشگاه ببرند و بی‌نهایت فجایع دیگر که باعث ننگ بشریت است
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 12:13
eshgeman iran - ایران - ایران
من متأسفم برای بعضی ازافرادی که کامنتهاشون مملواز توهین وافتراء به دیگران است کسانیکه اعتقادی به وحدانیت خدا، اعتقادی به وجودخدا ندارندهمیشه درمانده و وامانده اند افکارشان مملو ازکینه عداوت ودوروئی ونفاق است همانند کامنت تویوزب- لینز-اتریش- ایشان فردی بردل وتهی مغزاست فردی شیطان درلباس انسان استعاشق کشتاروحشونت است اگراعتقادی به خداوبه آفرینش خودش داشته باشد بایدبداندکه هدف ازآفرینش او تهمت زدن به دیگران وتوهین به خالقش نیست اگرشاکرنباشد نشاندهنده این است که او فردی بی هدف وبی انگیزه وپوچ می باشد. زنده بادایران
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 13:50
eshgeman iran - ایران - ایران
من تعجب می کنم بعضی از کامنتها راکه نگاه میکنم والبته اکثرشان هم را یک نفر بامشخصات متفاوت می نویسد ومدام توهین وفحاشی والفاظ رکیک وبسیارزننده و زشت راهم بکار می برداین شخص دارای چه منطقی است این افکارنشاندهنده این است که یا اویک تبعه خارجی است که دشمن ایران وایرانی است ویا اینکه ازبستگان او دراردوگاه اشرف بوده که کشته شده ویا اینکه درعملیات چراغ خاموش مرده است آقا ویاشایدهم خانم حقیقت نجو، خانم اتریشی،آی اخوند آلمانی برو افکارت رادرست کن مشکل ماآخوند ویا امثالهم نیست مشکل مابی فرهنگی وبی ادبی افرادی مثل توست که می خواهندبااین افکارپلید چراغ وراهنما باشند زهی خیال باطل
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 14:01
zavareh - رودسر - ایران
eshgeman iran - ایران - ایران - نظرات مبارکتان که هیچ نبودند جز شعار، بگذریم که شما برای مواجه نشان دادن آنها با حیله گری شعر سعدی بزرگ ایرانیان را چاشنی‌ چرندیات خود قرار داده اید. این اراجیف سالهاست که گوش مردم ما را پر و کر کرده است. در پایان، یک مثل دیگر هم هست که میگوید؛ چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 14:01
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان
من ایرانی - تهران - ایران- اولاً نظر جاهلانه را خودت میدهی که مردم ایران را بی وفا و دورو معرفی میکنی بنا به نوشته خودت: از این مردم بی وفا و دورو اطلاعی ندارید- چطور بجای چرند بافی کمی به ریشه این ناهنجاریهای اجتماعی بپردازی که چرا مردم ایران اینگونه شدند بقول خودت بیوفا و دورو؟ ایا با بررسی رفتار شناسی مردم نمی شود پی برد که عامل اصلی اش در حکومت اسلامی و خود دین اسلام سیاسی است که مردم را با زور وادار به تظاهر به مسلمانی میکند؟ چونکه ماهییت خود دینش بر اساس دروغ و ریاکاریست و به انسان شخصیت کاذب چند گانه میدهد که نتیجه اش میشود رفتارهای ناهنجار اجتماعی که به اشکال مختلف در فساد های اقتصادی و دزدی و فحشا و قتل و کلاهبرداری و طلاق و اعتیاد به مواد مخدر و صدها مصیبتهای دیگر جامعه و مردمش ختم میشود. بار دیگر حرف امثال من ثابت شد که با اسلام و حکومت ناب اسلامی شیعه سیاسی که خود بی ارزش است نمی شود مردمی با رفتار مبتنی بر ارزش و معنویات اخلاقی انسانی تربیت کرد و همه حرفهای یکسری آخوند فقط در حد حرف مفت است و خودشان کثیف تر و فاسدتر از همه هستند.
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 17:25
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان
zavareh - رودسر - ایران- با درود فراوان به شما دوست گرامی که به نکته بسیار جالب و درستی مثل خدعه کردن ملاها در سیستم فریبکاریشان اشاره کردید. وقتی که از رهبر و بنیانگذار رژیم ننگ اسلامی خمینی ملعون پرسیدند آقا شما که قبل از بدست گرفتن قدرت در ایران میگفتید ملاها کاری به سیاست ندارند و دنبال پست و مقام سیاسی نیستند و آزدای بیان است و طرفدار دمکراسی هستید و غیره که در جوابش در آمد خمینی گفت: خدعه کردم!! یعنی دروغ مصلحتی گفتم! خب حالا باید پرسید ایا ملا روحانی و رئیسش خامنه ای ملعون باز نمیخواهند در جریان برنامه هسته ای ایران خدعه کنند؟ برای همین نباید اصلاً به این ملاها اعتماد کرد که جانوران وحشی بی تمدن خطرناکی هستند! بقول ضرب المثل آلمانی: به کسی که یکبار دروغ گفت دیگر نمیشود اعتماد کرد! درود بر شما و دیگر فرززندان آگاه و مبارز گیلان زمین که زیر بار حرف زور حکومت اسلامی و خرافاتش نمی روند! درود هم بر فرزندان مبارز شهر همسایه رودسر که لنگرودیهای شریف باشند که وکیل مبارز و قهرمان خانم نسرین ستوده هم از آنهاست! موفق باشید! خدعه در اسلام = دروغ مصلحتی!
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 17:44
eshgeman iran - ایران - ایران
جناب خانم یاآقای ZAVAREH ازرودسر- چراازشنیدن حرف حساب وحق منقلب شدی، آیا تهمت زدن درفرهنگ ایرانی جایی دارد؟ آیا حاضری کسی به مقدسات تو توهین وازالفاظ رکیک استفاده کند؟ چرا کسی حرف حق را می زند سریع به اوبرچسب می زنی؟ اگر کسی با آخوند مشکل دارد حق توهین به خدا ومقدسات راندارد این یک حق است که متعلق به همه است حالا تو چرا جان به لب شدی. این حرفها اراجیف نیست این حرفها کلماتی است که یک انسان باوجدان تحمل شنیدن آن رادارد وبس ،این حرفها متعلق به فرهنگ کشورم ایران است وبس . مانمیتوانیم چیزی را که ازآن خبرنداریم بی جهت به دیگران وصل وبه او افترا وفحاشی کنیم این دورازادب ونزاکت است من پیشنهادمی کنم مدیرسایت همیشه جملاتی اخلاقی درکامنتها بگذاردتا این افرادمتوجه وضعیت درونی خویش باشند. زنده بادایران زنده باد وطنم ایران
‌چهارشنبه 3 مهر 1392 - 18:35
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان
eshgeman iran - ایران - ایران- تو که همان بسیجی چماقدار مزدور رژیم ملاها با ده تا نام کاربری مختلف هستی که یکی از آنها همان marg bar doshman - لندن - انگلستان- است و حالا هی بشین برای خودت نام چهارتا شهرهای ایران و کشورهای خارجی را برای رد گم کردن بعنوان نام کاربری خودت انتخاب کن ولی در ماهیت نوکر صفتی و کاسه لیسی خودت برای رژیم فاشیستی ملاها چیزی عوض نمیکند و عوض نمی شود و راحت شناخته میشوی که تو مزدور سرسپرده همان مزدور سابق هستی که دستش به قتل و خون هزاران مردم ایران آغشته است. حالا هم فشار تحریمها دارد خواب خوش چپاول ملت ایران را از شما خیانتکاران به مردم ایران میگیرد و بوی سقوط رژیم به مشام میرسد گویا کک به تنبانتان افتاده و میخواهید مانع سرنگونی رژیم ضد ایرانی ملاها شوید. برو به کاسه لیسی خودت برای ملاها ادامه بده. نوکر رژیمی مثل تو زیاد پیدا میشوند و خودت را قاطی آدمها نکن! مرگ بر هرچه مزدور بسیجی چماقدار رژیم ملاها مثل خودت! تو تهی مغزتر از آن هستی که کسی با تو بحث کند! ننگت باد مزدور!
‌پنجشنبه 4 مهر 1392 - 21:13
Royan - کالیفرنیا - آمریکا
eshgeman iran - ایران - ایران/ فعلا همه کسانی که به وحدانیت خدا اعتقاد دارند درمانده و وامانده اند افکارشان مملو ازکینه عداوت ودوروئی ونفاق است, والا این رویی که شماها دارید سنگ پا راصاف کرده. مکتب تون گند زده به دنیا , صبح تا شب کارش توهین به احاد مردم دنیاکه با این مکتب مخالف هستند و با کشت و کشتار و ترور به زور میخواهید که احترام کسب کنید از امر به معروف گرفته تا بمب گذاری مزاحم همه جور مزاحمید به دین و اعتقادو مذهب هیچکس احترام نمیذاریدتوقع دارید همه به شما احترام بذارند ؛ بیخود شعار نده حال همه از اسلام بهم میخوره خودت تون را هم بکشید همینه که هست هیچکس براتون احترام قائل نیست احترام را با زور و شمشیر و داد و قال و عربده نمیتوانی کسب کنی و مظلوم بازی نمیتوانی کسب کنی ؛ روحانی هم یکی مثل احمدی نژاد تمام حرفهاش تکرار گفته های احمدی نژاد است حالا اگه احمقها ئی هستمد که نه به محتوا گفته ها بلکه به نگارش آن اهمیت میدهند و طرف را سنجش میکنند دلیل بر سیاست درست روحانی نیست خر همون خر است پالونش را عوض کردنند.
جمعه 5 مهر 1392 - 05:33
Royan - کالیفرنیا - آمریکا
eshgeman iran - ایران - ایران/ فعلا همه کسانی که به وحدانیت خدا اعتقاد دارند درمانده و وامانده اند افکارشان مملو ازکینه عداوت ودوروئی ونفاق است, والا این رویی که شماها دارید سنگ پا راصاف کرده. مکتب تون گند زده به دنیا , صبح تا شب کارش توهین به احاد مردم دنیاکه با این مکتب مخالف هستند و با کشت و کشتار و ترور به زور میخواهید که احترام کسب کنید از امر به معروف گرفته تا بمب گذاری مزاحم همه جور مزاحمید به دین و اعتقادو مذهب هیچکس احترام نمیذاریدتوقع دارید همه به شما احترام بذارند ؛ بیخود شعار نده حال همه از اسلام بهم میخوره خودت تون را هم بکشید همینه که هست هیچکس براتون احترام قائل نیست احترام را با زور و شمشیر و داد و قال و عربده نمیتوانی کسب کنی و مظلوم بازی نمیتوانی کسب کنی ؛ روحانی هم یکی مثل احمدی نژاد تمام حرفهاش تکرار گفته های احمدی نژاد است حالا اگه احمقها ئی هستمد که نه به محتوا گفته ها بلکه به نگارش آن اهمیت میدهند و طرف را سنجش میکنند دلیل بر سیاست درست روحانی نیست خر همون خر است پالونش را عوض کردنند.
جمعه 5 مهر 1392 - 05:34
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.