۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند 4 - مهندس برق و شغلهای مرتبط

۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند 4 - مهندس برق و شغلهای مرتبط

بیست شغل که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند

در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟

۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند
در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟ در راهنمای زیر اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد. ببینید چه کشورهایی در آن زمینه کمبود دارند و به دنبال مهاجر متخصص در آن حرفه می گردند.

در بخش ساختمان و انرژی به مهنس و تکنیسین برق نیاز است.
 


استرالیا

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به استرالیا: استرالیا یکی از اولین کشورهایی است که نظام امتیاز دهی برای جذب مهاجران صاحب تخصص ارائه کرده است. بتازگی دولت استرالیا برای انتخاب و پذیرش مهاجر سیاست گزینشی تری را در پیش گرفته تا بهتر جوابگوی نیازهای مناطق مختلف کشور، غیر از شهرهای اصلی باشد. به علاوه این کشور تنوع ویزاها را به نصف کاهش داده و در نظام امتیازدهی تجدیدنظر کرده است تا مهاجرانی متخصص تر، ماهرتر، با تجربه تر و مسلط تر به زبان انگلیسی بپذیرد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۹۸۳ دلار

اتریش

اتریش به مهندس و تکنیسین در حوزه انرژی، ساخت و ساز و خودروسازی نیاز دارد.

مهاجرت به اتریش : از سال ۲۰۰۴ و با اجرای کامل سیاست تردد آزادانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تعداد مهاجران به اتریش افزایش نسبتا قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میزان اشتغال در بین مهاجران بیشتر از مردم بومی بوده است. اتریش از سال ۲۰۱۲ درامتیازدهی برای پذیرش مهاجران بسیار متخصص تجدیدنظر کرده است: کارت RWR (قرمز-سفید-قرمز) اجازه کارواقامت برای کسانی است که یک کارفرمای خاص متقاضی تخصص آنهاست و کارت RWR ممتاز که اجازه اقامت و کار بدون محدودیت است.

متوسط درآمد در کشور
۴۳۵۵۵ دلار

برزیل

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به برزیل :

سیاست برزیل برای مهاجران کار بر اساس نیاز شرکتها شکل گرفته است. این شرکتها به مجوز وزارت کار برای استخدام متخصصان خارجی نیاز دارند. کسانی که فوق لیسانس یا دکترا دارند فقط باید صحت مدارک خود را اثبات کنند. صنایع برزیل در دوران رشد اقتصادی اخیر دچار کمبود متخصص بخصوص در بخشهای مهندسی و آی تی شده است. بخشهایی از دولت گفتگو را درباره اتخاذ سیاستهایی خاص، مثلا تهیه لیست مشاغل مورد نیاز، آغاز کرده اند تا مهاجرت افراد متخصص تسهیل شود.

متوسط درآمد در کشور
۹۳۳۶ دلار

 


دانمارک


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به دانمارک :در سال ۲۰۰۸ دانمارک سیستم موسوم به "لیست مثبت" را به اجرا درآورد تا ورود متخصصان مورد نیاز کشور را آسان کند. کارت سبز که بر اساس یک نظام امتیازدهی داده می شود امکان کاریابی را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم می کند. در سال ۲۰۱۱ دولت جدید دانمارک اصلاحاتی در سیاست مهاجرپذیری خود اعمال کرد. اجازه اقامت دائم منوط به چهار شرط است: حداقل ۵ سال اقامت در دانمارک، سه سال سابقه کار تمام وقت، استطاعت مالی و قبولی در امتحان زبان.

متوسط درآمد در کشور
۴۵۵۶۰ دلار


آلمان

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به آلمان: آلمان برای حمایت از نیروی کار داخلی از سال ۱۹۷۳ استخدام خارجی ها را ممنوع کرده است. اما کمبود متخصصان سطح بالا در حوزه هایی مثل مهندسی، آی تی، و بهداشت و درمان باعث شده است که این کشور از سال ۲۰۱۲ آئین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد تا دسترسی به متخصصان غیراروپایی مقدورتر شود.کارگران ماهر و واجد شرایط هم می توانند شش ماه در آلمان بمانند و دنبال کار بگردند.

متوسط درآمد در کشور
۴۰۲۲۳ دلار


مجارستان


در مجارستان، مدتهاست که در مهندسی برق و ۹ شغل دیگر کمبود وجود دارد.

مهاجرت به مجارستان :بعد از اینکه در سال ۲۰۰۸، مهاجرت به مجارستان به رکوردی بی سابقه رسید، رکود اقتصادی سبب شده میزان مهاجرت درازمدت به این کشور کاهش پیدا کند. اما این کشور تدابیری در نظرگرفته تا کارآفرینان و متخصصان بسیار ورزیده را بویژه در حوزه بهداشت و درمان جذب کند. مجارستان در سال ۲۰۱۱ آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را برای مهاجران غیراروپایی به اجرا گذاشت و مقررات تازه ای وضع کرد تا مدیران عالیرتبه بدون توجه به معیارهای بازار کار بتوانند مهاجرت کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۹۴۳۷ دلار


هند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به هند :هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان مهاجر متخصص و دانشجو به کشورهای دیگر بویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. دولت هند تابحال تمرکز خود را بر جذب متخصصان ورزیده هندی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند گذاشته تا آنها را در برنامه های آموزشی و ارتقاء مهارت مردم بومی به کارگیرد. هند فهرست ملی مشاغل مورد نیاز ندارد اما همیشه متخصص واجد شرایط کم دارد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و ساخت و ساز.

متوسط درآمد در کشور
۳۵۴۰ دلار


ایرلند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به ایرلند : بحران اقتصادی شدیدی که گریبانگیر ایرلند است شمار مهاجران به این کشور را بشدت کاهش داده است. مهاجرانی که تخصصهای عالی یا متوسط داشتند بیشتر از متخصصان بومی شغلشان را از دست دادند. ایرلند از سال ۲۰۱۰ سیاست مهاجرپذیری خود را به جذب انتخابی کارگران ماهر سوق داده است. مجوز کار فقط برای کسانی صادر می شود که پیشنهاد کار با حقوق بالا دارند یا در حوزه کار آنها کمبود مشخص وجود دارد ، البته این افراد باید از طریق سیستم کارت سبز وارد ایرلند شده باشند.

متوسط درآمد در کشور
۵۰۷۶۴ دلار

نیوزیلند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به نیوزیلند: نیوزیلند یکی از اولین کشورهایی بود که برای جذب مهاجر متخصص، نظام امتیازدهی را به کارگرفت و فهرست مشاغل مورد نیاز تدوین کرد.در سال ۲۰۱۰ قانون جدید مهاجرت به اجرا درآمد و افراد متخصص می تواند پیش از گرفتن ویزای دائم، با ویزای موقت در نیوزیلند کار کنند. نیوزیلند نظام حمایت مالی(اسپانسرشیپ) را تقویت کرده و برای شرکتها پیش شرط بیشتری تعیین کرده است. ورود سرمایه گذاران، کارآفرینان و محققان دانشگاهی هم آسان تر شده است.

متوسط درآمد در کشور
۲۷۳۹۶ دلار

نروژ


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به نروژ: مهاجرت به نروژ در سال ۲۰۱۰ به حد نصاب تازه ای رسید که علت آن عمدتا تردد آزاد مهاجران از کشورهایی مثل سوئد، لیتوانی و لهستان بود. نروژ برای پذیرش مهاجر سقف ۵۰۰۰ نفر در سال را تعیین کرده که البته هیچوقت شمار مهاجران به این رقم نرسیده. علاوه بر این، دولت نروژ برای جذب کارآفرینان اقداماتی انجام داده است. در سال ۲۰۱۱ شمار مجوزهایی که برای مهاجران متخصص صادر شد به بالاترین حد خود رسید. در حال حاضر ۱۵۰ شغل که نیاز به مهارتهای کم، متوسط و عالی دارند در فهرست مشاغل مورد نیاز نروژ ثبت شده است.

متوسط درآمد در کشور
۴۳۹۹۰ دلار

لهستان

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به لهستان : به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ شمار مجوزهاییی که لهستان برای خارجی صادر کرد افزایش یافته است. دولت که متوجه نیاز به متخصصان زبده شده معیارهای تازه ای را برای مهاجرت در نظر گرفته است و ۵ نوع اجازه کار صادر می کند. کسانی که در زمینه های خاص تخصص دارند بدون نیاز به ارزیابی پذیرفته می شوند. کارفرما ها باید به خارجی ها حداقل به اندازه افراد بومی حقوق بدهند.

متوسط درآمد در کشور
۲۰۰۶۹ دلار

 


سنگاپور

در سنگاپور، صنایع شیمیایی، زیست-پزشکی، هوا-فضا، صنعت دریایی و سازه های فراساحلی به مهندس برق احتیاج دارند.

مهاجرت به سنگاپور : با سیاستهای حمایتی که سنگاپور در نظر گرفته این کشور در سالهای اخیر به یکی از جذابترین کشورها برای متخصصان بسیار زبده تبدیل شده است.در فهرست مشاغل مورد نیاز این کشور ۹۳ حرفه ذکر شده و تا ژوئن ۲۰۱۰، حدود ۱۷۴۰۰۰ متخصص زبده پذیرفته شده اند.در سپتامبر ۲۰۱۲ دولت حداقل حقوق را برای مهاجران کاری که می خواستند خانواده هایشان را هم به همراه ببرند افزایش داد تا "فشار" بر زیرساختهای اجتماعی کشور را "کاهش دهد".

متوسط درآمد در کشور
۳۱۳۹۲ دلار


اسلواکی

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به اسلواکی : در پاسخ به نیازهای بازار، دولت اسلواکی در سال۲۰۱۱ سیاست مهاجرپذیری تازه ای را تصویب کرد تا بتواند متخصصان طراز اول خارجی را جذب کند. آنها کارتی شبیه به کارت آبی اروپایی را به کار گرفتند به نام کارت اسلواکی. بعلاوه، برای متخصصان زبده اسلواک که در کشورهای دیگر زندگی می کنند مشوقهای مالی در نظر گرفته شده و به جا افتادن آنها در اسلواکی کمک می شود. اسلواکی فهرست حرفه های مورد نیاز ندارد اما بخشهایی از دولت در این باره تحقیق می کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۹۰۶۸ دلار


اسلوونی

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به اسلوونی : دولت اسلوونی در سال ۲۰۰۹ در واکنش به بحران اقتصادی، سهمیه سالانه اجازه کار را برای متقاضیان خارج از منطقه اقتصادی اروپا کم کرد و از این رو مهاجرت در سال ۲۰۱۰ به کمتر از نصف رسید. اسلوونی بتازگی سیاستهایی را برای جذب کارگران ماهر از خارج اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا در پیش گرفته و آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشته. بر اساس قانون جدید مهاجرت، زوجهای همجنس و غیررسمی اعضای خانواده محسوب و مشمول اجازه کار و اقامت می شوند.

متوسط درآمد در کشور
۳۲۴۸۰ دلار

آفریقای جنوبی

این حرفه مورد نیاز است . اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به آفریقای جنوبی : آفریقای جنوبی بیشترین میزان مهاجر طراز اول را در قاره آفریقا دارد و سعی می کند ارتباطاتش را با متخصصان این کشور که در خارج زندگی می کنند محکمتر کند. دولت از سال ۲۰۱۲، سیاستی باز را برای پذیرش متخصصان بسیار زبده در پیش گرفته است.هر سال دولت این کشور فهرستی از مشاغل را که به آنها نیاز شدید یا مبرم وجود دارد تهیه می کند تا سهمیه اجازه کار در اختیار مهاجران منتخب قرار بگیرد، این افراد باید نشان دهند حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.

متوسط درآمد در کشور

۲۲۰۵۶ دلار


سوئد

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به سوئد : سوئد بعنوان یکی از بازترین کشورهای اروپا در پذیرش مهاجر شناخته می شود. از سال ۲۰۰۸، پذیرش مهاجر از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا آسانتر شده است. سوئد فهرستی از مشاغل مورد نیاز دارد که در آن ۸۰ حرفه ثبت شده که نیازمند مهارت کم، متوسط یا عالی هستند. مهاجران به پیشنهاد کار مکتوب از طرف یک کارفرمای سوئدی نیاز دارند. به اعضای خانواده هم اجازه کار و اقامت داده می شود.

متوسط درآمد در کشور
۳۷۷۳۴ دلار

سوییس

مهاجرت به سوییس : سوییس یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر را در اروپا دارد که اکثر آنها متخصصان زبده هستند. در دوره رکورد اقتصادی، بیکاری دربین سوییسی ها بیشتر از مهاجران افزایش پیدا کرد. از آنجا که مقررات برای مهاجرانی که از خارج اتحادیه یا منطقه اقتصادی اروپا می آیند بسیار سخت تر است، بیشتر متخصصانی که به سوییس مهاجرت می کنند از اتحادیه اروپا هستند. آنها که از خارج اتحادیه متقاضی کار هستند باید از کارفرمای سوییسی پیشنهاد کار داشته باشند و کارفرما هم باید ثابت کند برای استخدام یک سوییسی یا یک شهروند اتحادیه اروپا "تلاش جدی" کرده اما موفق نشده است.

متوسط درآمد در کشور
۵۰۲۴۲ دلار


بریتانیا

بریتانیا در صنایع نفت و گاز و انتقال انرژی به مهندس برق احتیاج دارد. مهندس تازه فارغ التحصیل بطور متوسط سالی ۳۶۸۵۰ دلار درآمد دارد.

مهاجرت به بریتانیا : از سال ۲۰۱۰، نظام مهاجرت به بریتانیا بیشتر بر اساس نیاز شکل گرفته. در همین سال دولت تدابیری را در پیش گرفت تا تعداد آنهایی را که مهاجرت می کنند با آنها که به مهاجرت می روند نزدیک کند. این تدابیر حمایت از نیروی کار داخلی، شامل حال متخصصان خارجی ماهر هم می شود. این اقدامات شامل محدودیت پذیرش برای متخصصان بسیار زبده ( ویزای سطح یک و دو) می شود. لیست مشاغل مورد نیاز در سال ۲۰۱۱ کوتاهتر شد. در سال ۲۰۱۲ بنا به درخواست بازار و کارفرمایان انعطاف بیشتری در شرایط پذیرش نشان داده شد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۷۴۳ دلار

+24
رأی دهید
-7
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
از هندوستان - بنگلور - هند
کسی میدونه شرایط رشته های فاینانس و مدیریت ریسک در اروپا و امریکا چطوره؟؟؟؟
یکشنبه 18 فروردين 1392 - 06:22
mohammad.avaz - تهران - ایران
همه‌جا دارن پیشرفت میکنند جز این رومانی خراب شده ما
یکشنبه 18 فروردين 1392 - 06:20
hossein-87 - تهران - ایران
عشق است ایران خودمون.به هیچ متخصصی نیاز نداره. متوسط درامد سالیانه 5میلیون و خورده ای! هرچی هم بیشعور تر باشی و دروغگو تر و زیر کار در رو . زیر آبزن باشی درآمدت بیشتره.در ضمن، ایران مدت هاست در زمینه افراد بیشعور و دروغگو اجازه کار به نیروهای خارجی نمیده و به خودکفایی رسیده.همچنین افراد متخصص با ساده ترین ضوابط از طرف کشور مبدا میتونن از کشور خارج شن.
یکشنبه 18 فروردين 1392 - 10:01
نظر شما چیست؟