۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند 3 - پزشک

۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند 3 - پزشک

بیست شغل که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند

در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟

۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند
در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟ در راهنمای زیر اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد. ببینید چه کشورهایی در آن زمینه کمبود دارند و به دنبال مهاجر متخصص در آن حرفه می گردند.

دست کم ۱۸ کشور جهان به دنبال جذب پزشکان عمومی و متخصص هستند.


استرالیا

متخصص بیهوشی، گوارش و جراح مغز اعصاب سه تخصص از ۳۰ تخصصی هستند که استرالیا به آن نیاز دارد.

مهاجرت به استرالیا: استرالیا یکی از اولین کشورهایی است که نظام امتیاز دهی برای جذب مهاجران صاحب تخصص ارائه کرده است. بتازگی دولت استرالیا برای انتخاب و پذیرش مهاجر سیاست گزینشی تری را در پیش گرفته تا بهتر جوابگوی نیازهای مناطق مختلف کشور، غیر از شهرهای اصلی باشد. به علاوه این کشور تنوع ویزاها را به نصف کاهش داده و در نظام امتیازدهی تجدیدنظر کرده است تا مهاجرانی متخصص تر، ماهرتر، با تجربه تر و مسلط تر به زبان انگلیسی بپذیرد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۹۸۳ دلار

 

کانادا


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به کانادا: با افزایش تقاضا در سالهای اخیر شمار مهاجران کار افزایش یافته است اما سیاست به پذیرش مهاجرانی با تخصص هر چه بیشتر سوق پیدا کرده است. دولت کانادا موقتا پذیرش متقاضیان جدید را برای ۲۹ شغلی که در لیست مشاغل مورد نیاز قرار دارند متوقف کرده است، مگر اینکه کارفرمایی به آنها کار پیشنهاد کرده باشد یا در حال گرفتنPhD باشند که در این صورت به تقاضای آنها سریعتر رسیدگی می شود تا درخواستهای پذیرش انباشته نشوند.

متوسط درآمد در کشور
۴۲۲۵۳ دلار

 


دانمارک


 این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به دانمارک :در سال ۲۰۰۸ دانمارک سیستم موسوم به "لیست مثبت" را به اجرا درآورد تا ورود متخصصان مورد نیاز کشور را آسان کند. کارت سبز که بر اساس یک نظام امتیازدهی داده می شود امکان کاریابی را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم می کند. در سال ۲۰۱۱ دولت جدید دانمارک اصلاحاتی در سیاست مهاجرپذیری خود اعمال کرد. اجازه اقامت دائم منوط به چهار شرط است: حداقل ۵ سال اقامت در دانمارک، سه سال سابقه کار تمام وقت، استطاعت مالی و قبولی در امتحان زبان.

متوسط درآمد در کشور
۴۵۵۶۰ دلار

 

فنلاند


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به فنلاند: درسال ۲۰۱۲ فنلاند آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشت تا بتواند برای افراد بسیار متخصصی که از بیرون اتحادیه اروپا به فنلاند مهاجرت می کنند، مجوز اقامت و کار صادر کند، به شرط اینکه حداقل یک سال در حوزه تخصص مورد نیاز مشغول به کاربوده باشند. شرط صدور کارت آبی دریافت حقوقی بیشتر از متوسط است. فنلاند فهرستی هم از مشاغل "بسیار مورد نیاز" و تا "حدی مورد نیاز"دارد.

متوسط درآمد در کشور
۳۶۶۷۶ دلار


آلمان

آلمان به ۵۰۰۰ پزشک نیاز دارد. پزشکی بهترین درآمد را در بین تمام مشاغل در آلمان دارد با متوسط حقوق سالانه ۶۳۷۴۱ دلار.

مهاجرت به آلمان: آلمان برای حمایت از نیروی کار داخلی از سال ۱۹۷۳ استخدام خارجی ها را ممنوع کرده است. اما کمبود متخصصان سطح بالا در حوزه هایی مثل مهندسی، آی تی، و بهداشت و درمان باعث شده است که این کشور از سال ۲۰۱۲ آئین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد تا دسترسی به متخصصان غیراروپایی مقدورتر شود.کارگران ماهر و واجد شرایط هم می توانند شش ماه در آلمان بمانند و دنبال کار بگردند.

متوسط درآمد در کشور
۴۰۲۲۳ دلار


هنگ کنگ


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به هنگ کنگ : هنگ کنگ (تحت حاکمیت چین) از سال ۲۰۰۶ برای افراد ماهر نظام امتیازدهی تدوین کرده و به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سالانه ۲۰ هزار متخصص واجد شرایط به هنگ کنگ مهاجرت می کنند. هنگ کنگ فهرست مشاغل مورد نیاز ندارد اما گزارشهای رسمی کمبود نیروی کار در حوزه های مهندسی، بهداشت و درمان و آی تی را تا سال ۲۰۱۸ پیش بینی می کنند. چین برای جذب متخصصان خارجی برنامه رسمی ندارد. و در حال حاضر به کسانی که متخصص شناخته می شوند اجازه مهاجرت می دهد، با این حال اولویت چین جذب چینی های متخصصی است که در کشورهای دیگر کار می کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۸۵۴۰ دلار


مجارستان


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به مجارستان :بعد از اینکه در سال ۲۰۰۸، مهاجرت به مجارستان به رکوردی بی سابقه رسید، رکود اقتصادی سبب شده میزان مهاجرت درازمدت به این کشور کاهش پیدا کند. اما این کشور تدابیری در نظرگرفته تا کارآفرینان و متخصصان بسیار ورزیده را بویژه در حوزه بهداشت و درمان جذب کند. مجارستان در سال ۲۰۱۱ آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را برای مهاجران غیراروپایی به اجرا گذاشت و مقررات تازه ای وضع کرد تا مدیران عالیرتبه بدون توجه به معیارهای بازار کار بتوانند مهاجرت کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۹۴۳۷ دلار


هند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به هند :هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان مهاجر متخصص و دانشجو به کشورهای دیگر بویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. دولت هند تابحال تمرکز خود را بر جذب متخصصان ورزیده هندی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند گذاشته تا آنها را در برنامه های آموزشی و ارتقاء مهارت مردم بومی به کارگیرد. هند فهرست ملی مشاغل مورد نیاز ندارد اما همیشه متخصص واجد شرایط کم دارد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و ساخت و ساز.

متوسط درآمد در کشور
۳۵۴۰ دلار


ایرلند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به ایرلند : بحران اقتصادی شدیدی که گریبانگیر ایرلند است شمار مهاجران به این کشور را بشدت کاهش داده است. مهاجرانی که تخصصهای عالی یا متوسط داشتند بیشتر از متخصصان بومی شغلشان را از دست دادند. ایرلند از سال ۲۰۱۰ سیاست مهاجرپذیری خود را به جذب انتخابی کارگران ماهر سوق داده است. مجوز کار فقط برای کسانی صادر می شود که پیشنهاد کار با حقوق بالا دارند یا در حوزه کار آنها کمبود مشخص وجود دارد ، البته این افراد باید از طریق سیستم کارت سبز وارد ایرلند شده باشند.

متوسط درآمد در کشور
۵۰۷۶۴ دلار

نیوزیلند

نیوزیلند به پزشک عمومی و۱۰ نوع تخصص پزشکی از جمله جراح عمومی و متخصص بیهوشی نیاز دارد.

مهاجرت به نیوزیلند: نیوزیلند یکی از اولین کشورهایی بود که برای جذب مهاجر متخصص، نظام امتیازدهی را به کارگرفت و فهرست مشاغل مورد نیاز تدوین کرد.در سال ۲۰۱۰ قانون جدید مهاجرت به اجرا درآمد و افراد متخصص می تواند پیش از گرفتن ویزای دائم، با ویزای موقت در نیوزیلند کار کنند. نیوزیلند نظام حمایت مالی(اسپانسرشیپ) را تقویت کرده و برای شرکتها پیش شرط بیشتری تعیین کرده است. ورود سرمایه گذاران، کارآفرینان و محققان دانشگاهی هم آسان تر شده است.

متوسط درآمد در کشور
۲۷۳۹۶ دلار

نروژ


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به نروژ: مهاجرت به نروژ در سال ۲۰۱۰ به حد نصاب تازه ای رسید که علت آن عمدتا تردد آزاد مهاجران از کشورهایی مثل سوئد، لیتوانی و لهستان بود. نروژ برای پذیرش مهاجر سقف ۵۰۰۰ نفر در سال را تعیین کرده که البته هیچوقت شمار مهاجران به این رقم نرسیده. علاوه بر این، دولت نروژ برای جذب کارآفرینان اقداماتی انجام داده است. در سال ۲۰۱۱ شمار مجوزهایی که برای مهاجران متخصص صادر شد به بالاترین حد خود رسید. در حال حاضر ۱۵۰ شغل که نیاز به مهارتهای کم، متوسط و عالی دارند در فهرست مشاغل مورد نیاز نروژ ثبت شده است.

متوسط درآمد در کشور
۴۳۹۹۰ دلار


سنگاپور

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به سنگاپور : با سیاستهای حمایتی که سنگاپور در نظر گرفته این کشور در سالهای اخیر به یکی از جذابترین کشورها برای متخصصان بسیار زبده تبدیل شده است.در فهرست مشاغل مورد نیاز این کشور ۹۳ حرفه ذکر شده و تا ژوئن ۲۰۱۰، حدود ۱۷۴۰۰۰ متخصص زبده پذیرفته شده اند.در سپتامبر ۲۰۱۲ دولت حداقل حقوق را برای مهاجران کاری که می خواستند خانواده هایشان را هم به همراه ببرند افزایش داد تا "فشار" بر زیرساختهای اجتماعی کشور را "کاهش دهد".

متوسط درآمد در کشور
۳۱۳۹۲ دلار


اسلواکی

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به اسلواکی : در پاسخ به نیازهای بازار، دولت اسلواکی در سال۲۰۱۱ سیاست مهاجرپذیری تازه ای را تصویب کرد تا بتواند متخصصان طراز اول خارجی را جذب کند. آنها کارتی شبیه به کارت آبی اروپایی را به کار گرفتند به نام کارت اسلواکی. بعلاوه، برای متخصصان زبده اسلواک که در کشورهای دیگر زندگی می کنند مشوقهای مالی در نظر گرفته شده و به جا افتادن آنها در اسلواکی کمک می شود. اسلواکی فهرست حرفه های مورد نیاز ندارد اما بخشهایی از دولت در این باره تحقیق می کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۹۰۶۸ دلار


اسلوونی

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به اسلوونی : دولت اسلوونی در سال ۲۰۰۹ در واکنش به بحران اقتصادی، سهمیه سالانه اجازه کار را برای متقاضیان خارج از منطقه اقتصادی اروپا کم کرد و از این رو مهاجرت در سال ۲۰۱۰ به کمتر از نصف رسید. اسلوونی بتازگی سیاستهایی را برای جذب کارگران ماهر از خارج اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا در پیش گرفته و آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشته. بر اساس قانون جدید مهاجرت، زوجهای همجنس و غیررسمی اعضای خانواده محسوب و مشمول اجازه کار و اقامت می شوند.

متوسط درآمد در کشور
۳۲۴۸۰ دلار


سوئد

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به سوئد : سوئد بعنوان یکی از بازترین کشورهای اروپا در پذیرش مهاجر شناخته می شود. از سال ۲۰۰۸، پذیرش مهاجر از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا آسانتر شده است. سوئد فهرستی از مشاغل مورد نیاز دارد که در آن ۸۰ حرفه ثبت شده که نیازمند مهارت کم، متوسط یا عالی هستند. مهاجران به پیشنهاد کار مکتوب از طرف یک کارفرمای سوئدی نیاز دارند. به اعضای خانواده هم اجازه کار و اقامت داده می شود.

متوسط درآمد در کشور
۳۷۷۳۴ دلار

سوییس

مهاجرت به سوییس : سوییس یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر را در اروپا دارد که اکثر آنها متخصصان زبده هستند. در دوره رکورد اقتصادی، بیکاری دربین سوییسی ها بیشتر از مهاجران افزایش پیدا کرد. از آنجا که مقررات برای مهاجرانی که از خارج اتحادیه یا منطقه اقتصادی اروپا می آیند بسیار سخت تر است، بیشتر متخصصانی که به سوییس مهاجرت می کنند از اتحادیه اروپا هستند. آنها که از خارج اتحادیه متقاضی کار هستند باید از کارفرمای سوییسی پیشنهاد کار داشته باشند و کارفرما هم باید ثابت کند برای استخدام یک سوییسی یا یک شهروند اتحادیه اروپا "تلاش جدی" کرده اما موفق نشده است.

متوسط درآمد در کشور
۵۰۲۴۲ دلار


بریتانیا

بریتانیا به هفت نوع تخصص پزشکی از جمله کودکان و زنان و فوق تخصص خون و روانپزشکی قانونی نیاز دارد.

مهاجرت به بریتانیا : از سال ۲۰۱۰، نظام مهاجرت به بریتانیا بیشتر بر اساس نیاز شکل گرفته. در همین سال دولت تدابیری را در پیش گرفت تا تعداد آنهایی را که مهاجرت می کنند با آنها که به مهاجرت می روند نزدیک کند. این تدابیر حمایت از نیروی کار داخلی، شامل حال متخصصان خارجی ماهر هم می شود. این اقدامات شامل محدودیت پذیرش برای متخصصان بسیار زبده ( ویزای سطح یک و دو) می شود. لیست مشاغل مورد نیاز در سال ۲۰۱۱ کوتاهتر شد. در سال ۲۰۱۲ بنا به درخواست بازار و کارفرمایان انعطاف بیشتری در شرایط پذیرش نشان داده شد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۷۴۳ دلار

+17
رأی دهید
-7
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
سیف الله پیتزایی - بیرمنگام - انگلستان
خیلی بچه زبل و زرنگ باشید بعد از 10 سال میشید من سیف الله پیتزایی. کار سخت پیدا میشه خیلی از مردم اینجا بیکارند. فیلم زیاد نگاه نکنید که فکر کنید این ور اب خبرایه؟ خدا وکیلی خیلی ها الان بیکارند اینجا.
شنبه 17 فروردين 1392 - 13:57
sharafYabi - بیمبه - انگولا
آقای سیف الله پیتزایی- مگر شما خدا نکرده کارتان چه بدی دارد؟ مردم در ایران بعد از سی‌ سال به هیچ جا نرسیده اند. لطفا کفران نعمت نکنید. قرار نبود که فضا نورد بشویم.
شنبه 17 فروردين 1392 - 18:08
dannni - سوئد - استكهلم
۳۷۷۳۴ دلار فکر کنم اشتباه است چون اینجا یک جوشکار یا تراشکار حقوق ماهی‌ ۲۴ هزار کرون = ۳۸۰۰ دلار یعنی‌ در سال ۴۵۰۰۰ دلار تا اونجا خبر دارم یکی پزشک ماهی‌ حدود ۴۰۰۰۰ کرون در آمد داره
شنبه 17 فروردين 1392 - 23:16
نظر شما چیست؟