۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند 2 - مهندس مکانیک

بیست شغل که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند

در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟

۲۰ حرفه ای که کشورهای مهاجرپذیر به دنبال آنها هستند
در سرتاسر جهان مشاغلی هست که نیاز زیادی به آن وجود دارد. بیشترین تقاضا برای چه حرفه هایی و در چه کشورهایی وجود دارد؟ در راهنمای زیر اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد. ببینید چه کشورهایی در آن زمینه کمبود دارند و به دنبال مهاجر متخصص در آن حرفه می گردند.

۱۸ کشور دنیا نیاز به مهندس مکانیک دارند بویژه در صنایع خودروسازی وهوا-فضا
 


استرالیا

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به استرالیا: استرالیا یکی از اولین کشورهایی است که نظام امتیاز دهی برای جذب مهاجران صاحب تخصص ارائه کرده است. بتازگی دولت استرالیا برای انتخاب و پذیرش مهاجر سیاست گزینشی تری را در پیش گرفته تا بهتر جوابگوی نیازهای مناطق مختلف کشور، غیر از شهرهای اصلی باشد. به علاوه این کشور تنوع ویزاها را به نصف کاهش داده و در نظام امتیازدهی تجدیدنظر کرده است تا مهاجرانی متخصص تر، ماهرتر، با تجربه تر و مسلط تر به زبان انگلیسی بپذیرد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۹۸۳ دلار

اتریش

در لیست مشاغل مورد نیاز اتریش ۲۳ نوع تکنیسین و مهندس مکانیک دیده می شود از جمله در صنعت خودروسازی، گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع.

مهاجرت به اتریش : از سال ۲۰۰۴ و با اجرای کامل سیاست تردد آزادانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تعداد مهاجران به اتریش افزایش نسبتا قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میزان اشتغال در بین مهاجران بیشتر از مردم بومی بوده است. اتریش از سال ۲۰۱۲ درامتیازدهی برای پذیرش مهاجران بسیار متخصص تجدیدنظر کرده است: کارت RWR (قرمز-سفید-قرمز) اجازه کارواقامت برای کسانی است که یک کارفرمای خاص متقاضی تخصص آنهاست و کارت RWR ممتاز که اجازه اقامت و کار بدون محدودیت است.

متوسط درآمد در کشور
۴۳۵۵۵ دلار

 

برزیل

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به برزیل :

سیاست برزیل برای مهاجران کار بر اساس نیاز شرکتها شکل گرفته است. این شرکتها به مجوز وزارت کار برای استخدام متخصصان خارجی نیاز دارند. کسانی که فوق لیسانس یا دکترا دارند فقط باید صحت مدارک خود را اثبات کنند. صنایع برزیل در دوران رشد اقتصادی اخیر دچار کمبود متخصص بخصوص در بخشهای مهندسی و آی تی شده است. بخشهایی از دولت گفتگو را درباره اتخاذ سیاستهایی خاص، مثلا تهیه لیست مشاغل مورد نیاز، آغاز کرده اند تا مهاجرت افراد متخصص تسهیل شود.

متوسط درآمد در کشور
۹۳۳۶ دلار

 


دانمارک


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به دانمارک :در سال ۲۰۰۸ دانمارک سیستم موسوم به "لیست مثبت" را به اجرا درآورد تا ورود متخصصان مورد نیاز کشور را آسان کند. کارت سبز که بر اساس یک نظام امتیازدهی داده می شود امکان کاریابی را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم می کند. در سال ۲۰۱۱ دولت جدید دانمارک اصلاحاتی در سیاست مهاجرپذیری خود اعمال کرد. اجازه اقامت دائم منوط به چهار شرط است: حداقل ۵ سال اقامت در دانمارک، سه سال سابقه کار تمام وقت، استطاعت مالی و قبولی در امتحان زبان.

متوسط درآمد در کشور
۴۵۵۶۰ دلار

 

فرانسه


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به فرانسه: در سال ۲۰۱۱، فرانسه آئین نامه کارت آبی اروپا را به کارگرفت و فهرست مشاغل مورد نیازش را از ۳۰ به ۱۴ مورد کاهش داد. علاوه بر این، فرانسه مقررات را سخت تر کرده و به متخصصان فقط به صورت موقت اجازه می دهد در این کشور بمانند و تجربه کار پیدا کنند. فرانسه فهرست مشخصی از مشاغل دارد (مهارت موردنیاز متغیر است) و کسانی می توانند برای آنها درخواست بدهند که تبعه کشورهای آفریقایی باشند که با فرانسه توافق نامه دارند مثل کنگو، بنین، بورکینافاسو و تونس.

متوسط درآمد در کشور
۳۸۱۲۸ دلار


آلمان

آلمان به جذب مهندس متخصص در صنعت خودروسازی علاقمند است.

مهاجرت به آلمان: آلمان برای حمایت از نیروی کار داخلی از سال ۱۹۷۳ استخدام خارجی ها را ممنوع کرده است. اما کمبود متخصصان سطح بالا در حوزه هایی مثل مهندسی، آی تی، و بهداشت و درمان باعث شده است که این کشور از سال ۲۰۱۲ آئین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد تا دسترسی به متخصصان غیراروپایی مقدورتر شود.کارگران ماهر و واجد شرایط هم می توانند شش ماه در آلمان بمانند و دنبال کار بگردند.

متوسط درآمد در کشور
۴۰۲۲۳ دلار


هنگ کنگ


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به هنگ کنگ : هنگ کنگ (تحت حاکمیت چین) از سال ۲۰۰۶ برای افراد ماهر نظام امتیازدهی تدوین کرده و به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سالانه ۲۰ هزار متخصص واجد شرایط به هنگ کنگ مهاجرت می کنند. هنگ کنگ فهرست مشاغل مورد نیاز ندارد اما گزارشهای رسمی کمبود نیروی کار در حوزه های مهندسی، بهداشت و درمان و آی تی را تا سال ۲۰۱۸ پیش بینی می کنند. چین برای جذب متخصصان خارجی برنامه رسمی ندارد. و در حال حاضر به کسانی که متخصص شناخته می شوند اجازه مهاجرت می دهد، با این حال اولویت چین جذب چینی های متخصصی است که در کشورهای دیگر کار می کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۸۵۴۰ دلار


مجارستان


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به مجارستان :بعد از اینکه در سال ۲۰۰۸، مهاجرت به مجارستان به رکوردی بی سابقه رسید، رکود اقتصادی سبب شده میزان مهاجرت درازمدت به این کشور کاهش پیدا کند. اما این کشور تدابیری در نظرگرفته تا کارآفرینان و متخصصان بسیار ورزیده را بویژه در حوزه بهداشت و درمان جذب کند. مجارستان در سال ۲۰۱۱ آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را برای مهاجران غیراروپایی به اجرا گذاشت و مقررات تازه ای وضع کرد تا مدیران عالیرتبه بدون توجه به معیارهای بازار کار بتوانند مهاجرت کنند.

متوسط درآمد در کشور
۱۹۴۳۷ دلار


هند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به هند :هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان مهاجر متخصص و دانشجو به کشورهای دیگر بویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. دولت هند تابحال تمرکز خود را بر جذب متخصصان ورزیده هندی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند گذاشته تا آنها را در برنامه های آموزشی و ارتقاء مهارت مردم بومی به کارگیرد. هند فهرست ملی مشاغل مورد نیاز ندارد اما همیشه متخصص واجد شرایط کم دارد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و ساخت و ساز.

متوسط درآمد در کشور
۳۵۴۰ دلار

نیوزیلند

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به نیوزیلند: نیوزیلند یکی از اولین کشورهایی بود که برای جذب مهاجر متخصص، نظام امتیازدهی را به کارگرفت و فهرست مشاغل مورد نیاز تدوین کرد.در سال ۲۰۱۰ قانون جدید مهاجرت به اجرا درآمد و افراد متخصص می تواند پیش از گرفتن ویزای دائم، با ویزای موقت در نیوزیلند کار کنند. نیوزیلند نظام حمایت مالی(اسپانسرشیپ) را تقویت کرده و برای شرکتها پیش شرط بیشتری تعیین کرده است. ورود سرمایه گذاران، کارآفرینان و محققان دانشگاهی هم آسان تر شده است.

متوسط درآمد در کشور
۲۷۳۹۶ دلار

نروژ


این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به نروژ: مهاجرت به نروژ در سال ۲۰۱۰ به حد نصاب تازه ای رسید که علت آن عمدتا تردد آزاد مهاجران از کشورهایی مثل سوئد، لیتوانی و لهستان بود. نروژ برای پذیرش مهاجر سقف ۵۰۰۰ نفر در سال را تعیین کرده که البته هیچوقت شمار مهاجران به این رقم نرسیده. علاوه بر این، دولت نروژ برای جذب کارآفرینان اقداماتی انجام داده است. در سال ۲۰۱۱ شمار مجوزهایی که برای مهاجران متخصص صادر شد به بالاترین حد خود رسید. در حال حاضر ۱۵۰ شغل که نیاز به مهارتهای کم، متوسط و عالی دارند در فهرست مشاغل مورد نیاز نروژ ثبت شده است.

متوسط درآمد در کشور
۴۳۹۹۰ دلار


سنگاپور

سنگاپور به فارغ التحصیلان مهندسی مکانیک در گرایش اتوماسیون و ابزار دقیق نیاز دارد. حقوق پایه ۳۱۲۰۰ دلار در سال است.

مهاجرت به سنگاپور : با سیاستهای حمایتی که سنگاپور در نظر گرفته این کشور در سالهای اخیر به یکی از جذابترین کشورها برای متخصصان بسیار زبده تبدیل شده است.در فهرست مشاغل مورد نیاز این کشور ۹۳ حرفه ذکر شده و تا ژوئن ۲۰۱۰، حدود ۱۷۴۰۰۰ متخصص زبده پذیرفته شده اند.در سپتامبر ۲۰۱۲ دولت حداقل حقوق را برای مهاجران کاری که می خواستند خانواده هایشان را هم به همراه ببرند افزایش داد تا "فشار" بر زیرساختهای اجتماعی کشور را "کاهش دهد".

متوسط درآمد در کشور
۳۱۳۹۲ دلار


اسلوونی

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به اسلوونی : دولت اسلوونی در سال ۲۰۰۹ در واکنش به بحران اقتصادی، سهمیه سالانه اجازه کار را برای متقاضیان خارج از منطقه اقتصادی اروپا کم کرد و از این رو مهاجرت در سال ۲۰۱۰ به کمتر از نصف رسید. اسلوونی بتازگی سیاستهایی را برای جذب کارگران ماهر از خارج اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا در پیش گرفته و آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشته. بر اساس قانون جدید مهاجرت، زوجهای همجنس و غیررسمی اعضای خانواده محسوب و مشمول اجازه کار و اقامت می شوند.

متوسط درآمد در کشور
۳۲۴۸۰ دلار

آفریقای جنوبی

این حرفه مورد نیاز است . اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به آفریقای جنوبی : آفریقای جنوبی بیشترین میزان مهاجر طراز اول را در قاره آفریقا دارد و سعی می کند ارتباطاتش را با متخصصان این کشور که در خارج زندگی می کنند محکمتر کند. دولت از سال ۲۰۱۲، سیاستی باز را برای پذیرش متخصصان بسیار زبده در پیش گرفته است.هر سال دولت این کشور فهرستی از مشاغل را که به آنها نیاز شدید یا مبرم وجود دارد تهیه می کند تا سهمیه اجازه کار در اختیار مهاجران منتخب قرار بگیرد، این افراد باید نشان دهند حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.

متوسط درآمد در کشور

۲۲۰۵۶ دلار

اسپانیا

آمار بیکاری در اسپانیا بالاست، اما مهندسی مکانیک جزء مشاغلی است که وضعیت آن بهتر است.

مهاجرت به اسپانیا : اسپانیا یکی از کشورهایی که بیشترین لطمه را از بحران اقتصادی خورده و به دلیل بیکاری گسترده، مهاجرت به این کشور کاهش و مهاجرت از آن افزایش یافته است. "بررسی نیروی کار" نشان می دهد که تا نیمه سال ۲۰۱۱ بیکاری در میان خارجی ها به ۳۲% رسیده بود. در همان سال اسپانیا آیین نامه کارت آبی اتحادیه اروپا را برای متخصصان طراز اول غیراروپایی که پیشنهاد کار داشتند به اجرا درآورد. با این حال برای حمایت از نیروی کار داخلی پذیرش مهاجران کار محدود شده است.

متوسط درآمد در کشور
۳۴۳۸۷ دلار


سوئد

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به سوئد : سوئد بعنوان یکی از بازترین کشورهای اروپا در پذیرش مهاجر شناخته می شود. از سال ۲۰۰۸، پذیرش مهاجر از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا آسانتر شده است. سوئد فهرستی از مشاغل مورد نیاز دارد که در آن ۸۰ حرفه ثبت شده که نیازمند مهارت کم، متوسط یا عالی هستند. مهاجران به پیشنهاد کار مکتوب از طرف یک کارفرمای سوئدی نیاز دارند. به اعضای خانواده هم اجازه کار و اقامت داده می شود.

متوسط درآمد در کشور
۳۷۷۳۴ دلار

سوییس

این حرفه مورد نیاز است. اطلاعات بیشتری در دست نیست.

مهاجرت به سوییس : سوییس یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر را در اروپا دارد که اکثر آنها متخصصان زبده هستند. در دوره رکورد اقتصادی، بیکاری دربین سوییسی ها بیشتر از مهاجران افزایش پیدا کرد. از آنجا که مقررات برای مهاجرانی که از خارج اتحادیه یا منطقه اقتصادی اروپا می آیند بسیار سخت تر است، بیشتر متخصصانی که به سوییس مهاجرت می کنند از اتحادیه اروپا هستند. آنها که از خارج اتحادیه متقاضی کار هستند باید از کارفرمای سوییسی پیشنهاد کار داشته باشند و کارفرما هم باید ثابت کند برای استخدام یک سوییسی یا یک شهروند اتحادیه اروپا "تلاش جدی" کرده اما موفق نشده است.

متوسط درآمد در کشور
۵۰۲۴۲ دلار


بریتانیا

بریتانیا به مهندس مکانیک گرایش هوافضا نیاز دارد. حقوق یک مهندس تازه فارغ التحصیل بطور متوسط سالی ۳۶۸۵۰ دلار در سال است.

مهاجرت به بریتانیا : از سال ۲۰۱۰، نظام مهاجرت به بریتانیا بیشتر بر اساس نیاز شکل گرفته. در همین سال دولت تدابیری را در پیش گرفت تا تعداد آنهایی را که مهاجرت می کنند با آنها که به مهاجرت می روند نزدیک کند. این تدابیر حمایت از نیروی کار داخلی، شامل حال متخصصان خارجی ماهر هم می شود. این اقدامات شامل محدودیت پذیرش برای متخصصان بسیار زبده ( ویزای سطح یک و دو) می شود. لیست مشاغل مورد نیاز در سال ۲۰۱۱ کوتاهتر شد. در سال ۲۰۱۲ بنا به درخواست بازار و کارفرمایان انعطاف بیشتری در شرایط پذیرش نشان داده شد.

متوسط درآمد در کشور
۴۴۷۴۳ دلار
 

+33
رأی دهید
-18
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
قهوه تلخ - منجستر - انکلستان
یه اسم هم إز ایران بزنید مهندس کلاه برداری إز حوضه علمیه ،،،جمع أوری خواهر أن برای ترویج صیغه ،،،،همراه با کلاسهاى زنده ،،،ترویج لواط در حوضه اخوند میبذیرد،،،
جمعه 16 فروردين 1392 - 02:49
ezraeel1366 - کرمانشاه - ایران
حداقل خبر رو کامل مینوشتین و مرجعش رو هم میگفتین!!. این خبر مال بی بی سی فارسی هست و همه رشته ها رو در نظر گرفته، میتونین توی وبسایت بی بی سی فارسی قسمت (جهان) تمام رشته هارو ببینید که کدوم رشته ها در کدوم کشورها مورد نیازه و به چه صورت!!
جمعه 16 فروردين 1392 - 04:57
davood63 - تهران - ایران
برادر دوستم در انگلیس دکتری مکانیک داره و الان داره تو یک رستوران مسول پخش غذاس داره با سیلی‌ صورتشو سرخ میکنه پیش رفیقم بودم که زنگ زد داشت گریه میکرد بابا کوو کار
جمعه 16 فروردين 1392 - 09:24
palachinka - صوفیا - بلغارستان
پرستاری در راس تمام این شغلها هستش که در ۲۰ کشور اروپایی و آمریکایی‌ پذیرش می‌شه.
جمعه 16 فروردين 1392 - 10:19
Jalal50 - بیرمینگهام - انگلستان
من با اکثر ایرانیانی که در بریتانیا برخورد میکنم پناهندگان بیکار و گرسنه هستند نه مهاجر.
جمعه 16 فروردين 1392 - 10:33
سیف الله پیتزایی - بیرمنگام - انگلستان
خیلی بچه زبل و زرنگ باشید بعد از 10 سال میشید من سیف الله پیتزایی. کار سخت پیدا میشه خیلی از مردم اینجا بیکارند.
جمعه 16 فروردين 1392 - 15:09
مراد درشوری - ویله - دانمارک
خود پرستار‌های دانمارک بی‌ کار هستند، برای کار به نروژ میروند
جمعه 16 فروردين 1392 - 18:01
vsvyy30 - دبى - امارات
سیف الله اشنا به نظر میرسى
شنبه 17 فروردين 1392 - 06:41
farokhzad - کنت - انگلستان
قهوه تلخ - منجستر - انکلستان لووول
شنبه 17 فروردين 1392 - 18:37
نظر شما چیست؟