اعترافات اجباری در ایران: قبل و بعد از انقلاب

بی بی سی فارسی از اول آذر ماه در رادیو، تلویزیون و وب سایت، به مدت یک هفته به موضوع اعتراف اجباری می پردازد. در چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی نیز این مساله در دو حکومت سابق و کنونی ایران بررسی می‌شود. گزارش علی همدانی را در این مورد بشنوید.

بر اساس معیارهای جهانی، اعتراف گرفتن از افراد تحت فشار یا همان "اعتراف اجباری" مشمول مقررات بین المللی کنوانسیون ضد شکنجه است.

ایران به این کنوانسیون جهانی نپیوسته و در مواردی، برخی افراد در این کشور، در شرایط بازداشت و مجبور به اعتراف اجباری و نادرست علیه خودشان شده اند.

بی بی سی فارسی از روز چهارشنبه (اول آذر) در برنامه های خود در رادیو، تلویزیون و وب سایت، به مدت یک هفته به این موضوع می پردازد.

در کلیک چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی نیز این مساله در دو حکومت سابق و کنونی ایران بررسی می‌شود.

 گزارش علی همدانی را در همین مورد بشنوید.

بخش اول - کلیک کنید

بخش دوم - کلیک کنید

+97
رأی دهید
-22

paydar22 - لاهه - هلند
تازه اینها از نظر دولت نا مشروع جمهوری زور تپونی اسلامی مجرم هستن در بعضی از مواقع با شاکیان هم بهتر برخود نمیکنند از حق حساب کرفتن تا زدن و فحاشی
‌چهارشنبه 1 آذر 1391 - 17:07
rezgar - لینشوپینگ - سوئد
امروز در بخش خبری BBC در مورد اعتراف گیری از بینندگان و شنوندگان سوالاتی شد هر کدام جوابی میدادند. مثلا" کسی میگفت در زیر فشار و شکنجه نباید اعتراف کرد. به ان کس یا کسانی دیگر می گویم مگر میشه زندانی اطلاعات باشی و برعلیه خود اعتراف نکنید. از ان کسان بودم که سال 1374 مجبور شدم زیر بالاتر از شکنجه و اهانتهای زشت اعتراف به چیزهای که نکردم و نبودم بکنم و بگویم بودم و کردم به خاطر اینکه دیگر از نظر بدنی و روحی بی لذت شده بودم خودم از خودم بدم می امد و هر چه انها بر علیه ام میگفتند من مینوشتم و وقتی ازیم خواستند زیرش را امضا کنم بدون تاخیر کردن دو بار امضاش کردم.امیدوار بودم فورا" ببرانم اعدامم کنند.کسانی که در زمان شاه زندان بودن هیچگاه به اندازه زندانیهای جمهوری اسلامی شکنجه و ازار نکشیده اند. کیانوری حزب توده تجربه هر دو زندان زمان شاه و رژیم اسلامی را دارد به گفته های او گوش دهید که این رژیم چه بلای بر سرش اوردن در زندان انگاه قضاوت کنید!
‌چهارشنبه 1 آذر 1391 - 18:25
Azadikhah - تكسل - هلند
خمینی بزرگترین خیانتی که به مردم ایران کرد زندگی را برای مردم جهنم کرد ریشه عشق و عاطفه را خشکاند دروغ و پستی و رذالت را حاکم کرد.ده سال اول انقلاب برای تربیت بازجو و شکنجه گر افراد را به شوروی و لیبی و چین و اسراییل میفرستادند بعدا" از خارج افراد رو برای تعلیم شکنجه به ایران میفرستادند.
‌چهارشنبه 1 آذر 1391 - 19:36
kobalt - کرج - ایران
رفیق استالین (قدس سره)کمونیست کبیر از بانیان اعترافات رسانه ای درجهان معاصره پیش از آن مرحوم اسلا فش اسقفها و پدران خیلی روحانی به همین روش پدر کفار را در آورده و خودشان را زنده سوز میکردند در زمان رژیم قبل هم این روش مرضیه جاری بود با این تفاوت که معتر فین پس از اعتراف به کرده ونکرده خود اغلب آزاد شده حتی به مقامات بالا میرسیدند .و بر سر غیر معتر فین همان میرفت که بر خسرو وکرامت و...رفت آنقدر که مستبدین نقاط مشترک دارند آزادگان ندارند
‌چهارشنبه 1 آذر 1391 - 22:35
kobalt - کرج - ایران
مرحوم مغفور رفیق استالین سوسیالیست کبیر از بانیان اعتراف گیری رسانه ای در جهان معاصر بوده پیش از آن مرحوم اسقفها وپدران بسیار روحانی به همین روش پدر کفار را در آورده سپس آنان را به آتش خشم الهی میسوزاندند در رژیم قبلی هم همین روش مرضیه جاری وساری بوده با این تفاوت نسبت به حالا که اغلب معترفین پس از اعتراف به کرده ونکرده خود آزاد شده وحتی جذب دستگاه شده وبه مقاماتی هم میرسیدند بر غیر معترفین هم همان میرفت که بر خسرو وکرامت وغیره رفت مستبدین باهر رنگی آنقدر نقاط مشترک دارند که آزادگان ندارند
‌چهارشنبه 1 آذر 1391 - 22:55
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.