چرا حقوقم را زیاد نمی کنید؟!

یک مرد پس از 2 سال خدمت پی برد که ترفیع نمی گیرد، انتقال نمی یابد، حقوقش افزایش نمی یابد، تشویق نمی شود. بنابراین او تصمیم گرفت که پیش مدیر منابع انسانی برود. مدیر با لبخند او را دعوت به نشستن و شنیدن یک نصیحت کرد: «از تو به خاطر 1 یا 2 روز کاری که تو واقعاً انجام می دهی، تقدیر نمی شود.»

مرد از شنیدن آن جمله شگفت زده شد اما مدیر شروع به توضیح نمود.

مدیر : یک سال چند روز دارد؟
مرد: 365 روز، بعضی مواقع 366.

مدیر: یک روز چند ساعت است؟
مرد: 24 ساعت

مدیر: تو چند ساعت در روز کار می کنی؟
مرد: از 10صبح تا 6 بعدازظهر؛ 8 ساعت در روز.

مدیر: بنابراین تو چه کسری از روز را کار می کنی؟
مرد: 3/1

مدیر: خوبت باشه!! 3/1 از 366 چند روز می شود؟
مرد: 122 روز.

مدیر: آیا تو تعطیلات آخر هفته را کار می کنی؟
مرد: نه آقا.

مدیر: در یک سال چند روز تعطیلات آخر هفته وجود دارد؟
مرد: 52 روز شنبه و 52 روز یکشنبه، برابر با 104 روز.

مدیر: متشکرم. اگر تو 104 روز را از 122 روز کم کنی، چند روز باقی می ماند؟
مرد:18 روز.

مدیر: من به تو اجازه می دهم که در تا 2 هفته در سال از مرخصی استعلاجی استفاده کنی .حال اگر 14 روز از 18 روز کم کنی ، چند روز باقی می ماند؟
مرد: 4 روز.

مدیر: آیا تو در روز جمهوری (یکی از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟
مرد: نه آقا.

مدیر: آیا تو در روز استقلال (یکی دیگر از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟
مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقی می ماند؟
مرد: 2 روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز اول سال به سر کار می روی؟
مرد: نه آقا.

مدیر :بنابراین چند روز باقی می ماند؟
مرد: 1روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز کریسمس کار می کنی؟
مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقی می ماند؟
مرد: هیچی آقا.

مدیر: پس تو چه ادعایی داری؟
مرد:!!!

نتیجه اخلاقی: هرگز از مدیریت منابع انسانی کمک نخواهید.

+129
رأی دهید
-41

ali81_uk - منچستر - انگلستان
اون کارمند اگه باهوش می‌‌بود، می‌‌گفت: تعطیلات و استراحت‌هایم را خارج از زمان کاری یعنی‌ دو سوم باقیمانده ازش استفاده می‌کنم
دوشنبه 10 بهمن 1390 - 13:41
سهیل ایرانی - اصفهان - ایران
چه کلاهی سرش گذاشت. اول باید روزهای تعطیل را از 365 روز کم میکرد بعد تقسیم به سه میکرد. ولی حالا داره روزهای تعطیل با 8 ساعت کار مفید را از 122 روز با 24 ساعت کار مفید، کم میکنه!؟
دوشنبه 10 بهمن 1390 - 13:53
choobin - مانیلا - فیلیپین
دیر فهمیدی کارمند جان، بد از دو سال...دیر فهمیدی برادر من،اگه خاک بازار تهرونو دو،سه سال میخوردی اینجوری نمیرفت تو پاچه گشادت الان کلی‌ بچه زرنگ بودی واسه خودت،
دوشنبه 10 بهمن 1390 - 16:15
delmorde - یوتوبوری - سوئد
اینجا یک نکته است که کارمند میبایستی میفهمید و ان اینست که اقای مدیر یکسوم ساعات را با یکسوم روز حساب می کنه درحالیکه کارمند بایستی 365 روز را اول ضربدر 24 ساعت می کرد و بعد حاصل را ادامه میداد. نه اینکه ساعات را از روز کم کنه!!!!! که حاصل 8760 ساعت تقسیم بر سه 2920کار و حاصل میماند 5840 و ادامه میداد نتیجه متفاوت است.
دوشنبه 10 بهمن 1390 - 18:17
mani65 - اصفهان - ایران
کلک آخوندی زد بهش
‌پنجشنبه 13 بهمن 1390 - 11:35
نظر شما چیست؟