فال روزانه شما سه شنبه - 27 دسامبر 2011

 

             فال روزانه شما سه شنبه - 27 دسامبر 2011   
 
فال روز متولدین فروردین:
وقتی فکری خوب در ذهن پخته شد و طی مشورت با دیگران به درستی آن یقین پیدا کردی بلافاصله باید به آن عمل کرد هر فکری در عمل میتواند تصحیح شده و سر انجام تو را به موفقیت برساند. 
حافظ:
داور دارا شکوه‌ای آن که تاج آفتاب از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی 
نصره الدین شاه یحیی آن که خصم ملک را از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی 
تعبیر:به زودی به آرزوی خود می رسی و سعادت و نیکبختی بر زندگی ات سایه خواهد افکند و این حاصل رنج و زحمتی است که تحمل کرده ای. قدر لحظات زندگی را بدان و شکر خداوند را به جای آور
 
 
فال روز متولدین اردیبهشت:
شما امروز خیلی به اهداف خود اطمینان ندارید، برای اینکه دیگران هم الزاماً روشن و واضح به شما نمی‌گویند که چه خواسته‌هایی دارند. بگذارید این چرخه‌های بی‌پایان ذهنی از زندگی‌تان خارج شوند و فقط از زندگی لذت ببرید. هم اکنون تأثیری که استراحت کردن بر شما می‌گذارد، خیلی بیشتر از انجام دادن یک کار بخصوص است. 
حافظ:
به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم 
به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم 
تعبیر:قدر دوستان خود را بدان. راه رسیدن به مقصود دور و دراز است و صبر و تحمل لازم است. به تنهایی نمی توانی از عهده ی مشکلات برآیی. با دوستان و بزرگان مشورت کن تا از غم تنهایی رها شوی. 
 
 
فال روز متولدین خرداد: 
در الگوهای ثابت مربوط به دوست‌یابی شما تغییر و دگرگونی حاصل می‌شود. خوشبختانه هر اتفاقی که باعث تغییر دادن فعالیت‌های مربوط به روابط کاریتان شود، باعث بیشتر شدن درآمدتان هم می‌شود و بنابراین احساس بهتری نسبت به شغلتان پیدا خواهد کرد. 
حافظ:
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود 
تعبیر:افسوس گذشته را مخور. آنچه از گذشته باقی می ماند، خاطره است. خاطرات خوب را چراغ راه آینده قرار بده و بصیر و بینا باش تا راه رفته را دوباره طی نکنی. 
 
 
فال روز متولدین تیر:
شما شوخ طبعی خود را از دست داده‌اید. برای همین مثل همیشه نمی توانید از روزتان لذت ببرید، ولی این اتفاق در نهایت به نفعتان خواهد بود. نگران آینده نباشید؛ امروزتان را بسازید، آینده هم به زودی از راه می رسد
حافظ:
دوران همی‌نویسد بر عارضش خطی خوش یا رب نوشته بد از یار ما بگردان 
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان 
تعبیر:غرور و خودپسندی دام راه زندگی است. با دوستان خود با صداقت رفتار کن تا در مواقع ضروری به کمک تو بشتابند. فراق و دوری به دوستی و وصال منجر می شود. به آنچه داری قناعت کن و زیاده طلبی نکن.
 
 
فال روز متولدین مرداد: 
برخوردهای تو در تغییر دیدگاههای اطرافیان چندان کار ساز نیست شاید در کنار این رفتارها باید تدابیر دیگری اندیشید به هر حال نباید نا امید شد و همچنان کوشش کرد. 
حافظ:
بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند 
تعبیر:دروغ و فریب، عاقبت انسان را رسوا می کند. صفا و صداقت در کارها باعث پیشرفت انسان می شود. مراقب وسوسه ی دشمنان نابکار باش. هوا و هوس را از خود دور کن که تو را به کجراهه می کشاند
 
 
فال روز متولدین شهریور:
شاید شما هنوز برای اینکه دیگران احساسات شما را بفهمند آمادگی نداشته باشید. اما فراموش نکنید امتناع کردن نمی‌تواند برنامه طولانی مدت ماندگاری برای ثبات بخشیدن به روابط‌تان باشد. اگر شما برای اینکه می‌خواهید اول تصمیم خود را بگیرید،بحث‌های مهم را به تعویق انداخته‌اید، باید اول این دیوارها را خراب کنید و بعد تصمیم‌گیری کنید.باوجود این شما فقط پشت گوش می‌اندازید و امروز و فردا می‌کنید؛ ولی برای تبادل نظر کردن امروز بهتر از فردا است. 
حافظ :
بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست 
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست 
تعبیر:رنج و مصیبت را فقط با پایداری و استقامت و امید می توان تحمل کرد. باید فقط به خداوند روی آوری و با دعا و نیایش حوادث را از خود دور کنی. به متکبران و ریاکاران روی نیاور زیرا گره ای از کار تو نمی گشایند. 
 
 
فال روز متولدین مهر: 
تو از امکانات و توانمندیهای خوبی برخورداری اما از این امکانات به بهترین شکل استفاده نمیکنی در نتیجه رقیبان طمع کرده و در بسیاری از موارد از تو سبقت میگیرند بجای انتقاد از دیگران از خود انتقاد کن.
حافظ:
 
در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند 
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند 
تعبیر:گرفتار رنج و مصیبتی شده ای، اما نا امید نباش. پایان هر شب سیاه سپیدی روز است. دعا و نیایش به درگاه خدا به قلب تو آرامش می بخشد و به تو کمک می کند تا بهتر تصمیم بگیری. امیدوار باش. 
 
 
فال روز متولدین آبان:
امروز نشانه شما نسبت به ماه بیشتر از نشانه‌های دیگر حساس‌ شده است، این اتفاق بر روی احساس بدی که نسبت به خود دارید عمیقاً تأثیر خواهد گذاشت و این تغییر حال حتی بر شرایط مالی‌تان هم اثر خواهد گذاشت. در نهایت اگر شما بخواهید از اسرار سر در بیاورید، این تغییر شکل و دگرگونی برای شما مفید واقع خواهد شد. 
حافظ :
نی من تنها کشم تطاول زلفت کیست که او داغ آن سیاه ندارد 
حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب کافر عشق ای صنم گناه ندارد 
تعبیر:زندگی خوب و سعادتمندی در پیش داری. مغرور و متکبر نباش و با دوستان و اطرافیان با مهربانی رفتار کن. در زمان بی نیازی و توانایی، نیازمندان و کسانی را که به کمک تو امید دارند فراموش نکن
 
 
فال روز متولدین آذر:
اگر بیاموزی که چگونه باید دل رفیق دوست و یا همسر خود را بدست آوری بقیه ی مشکلات به مرور حل خواهد شد عشق قدرتی لایزال و بی انتها دارد و با کمک آن میتوان بسیاری از درهای بسته را باز کرد. 
حافظ:
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند بیمار که دیده‌ست بدین سخت کمانی 
چون اشک بیندازیش از دیده مردم آن را که دمی از نظر خویش برانی 
تعبیر:بخت و اقبال مساعد همراه تو است. به زودی به کام و آرزوی خود می رسی. با کمی تلاش می توانی آرزوهای خود را تحقق بخشی. در روزگار خوشی و سرور، خودبین و خودپسند نباش و به دیگران نیز بیندیش. خداوند را شاکر و سپاسگزار باش و قدر نعمت های او را بدان
 
 
فال روز متولدین دی: 
طرحی یا برنامه ای بزرگ در راه است و از تو میطلبد تا با تمام توان در آن مشارکت نمایی همکاری را باید ابتدا با خوش بینی شروع کرد و بیهوده نگران و مشوش نبود. 
حافظ :
نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد جانب حرمت فرونگذاشتیم 
گفت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم 
تعبیر:در محاسبات خود اشتباه کرده ای و کسانی که به آنها اعتماد داشتی، در راه زندگی، تو را تنها گذاشته اند. بهتر است به توانایی های خود تکیه کنی و دوباره از اول با احتیاط و تعمق شروع کنی تا به نتیجه ی مطلوب خود برسی. 
 
 
 
فال روز متولدین بهمن:
شما احساس می‌کنید که آرزوهای خیلی جاه‌طلبانه جزو بهترین اهداف شما به حساب می‌آیند. لازم نیست که توقعات خود را پایین بیاورید؛ آنچه که اهمیت دارد این است که باید خلاقیت خود را بیشتر کرده و کارهایی را انجام دهید که از نظر روانی احساس خوبی در شما ایجاد کنند. چیزهایی که برایتان مهم هستند فرار نمی‌کنند؛ آنها همین جا هستند تا شما با انرژی و قدرت جدیدی که کسب می کنید دوباره بهشان رسیدگی کنید. 
حافظ:
ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی 
خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی 
تعبیر:فرصت ها و لحظات زندگی را مفت و مسلم از دست نده تا پشیمان و نادم نشوی. در روزگار راحتی و آسایش به فکر آینده و دوران سختی باش و عاقبت اندیشی کن. دیده ای حقیقت بین و آگاه لازم است تا ناگهان دچار لغزش و اشتباه نشوی. 
 
 
فال روز متولدین اسفند
پس از گذر از این مرحله ی سخت و دشوار اکنون میتوانی نفس راحتی بکشی در مورد نتایج کار باید بیشتر توکل بر خدا کرد و منتظر ماند امید است که پیروزی ازآن تو باشد.
حافظ :
به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی 
بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ که چنان کشنده‌ای را نکند کس انتقامی 
تعبیر:در این راه خود را تنها و بی کس احساس می کنی. البته خودت نیز مقصری. بهتر است که این بار با تعقل و تعمق، همه ی جوانب کار را بسنجی و سپس شروع به کار کنی. دوست را از دشمن بازشناس و به هر کس اعتماد نکن. وجود دوستان واقعی را غنیمت بدان و از آنها کمک بخواه. بیشتر به همت و اراده ی خود متکی باش
+70
رأی دهید
-80

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.