تجربه های تلخ انقلاب ثمر شیرین در پی خواهد داشت - دکتر بهروز بهبودی

پژوهشگران تاریخ دوران حکومت سیصد ساله مغول‌ها بر ایران را تلخ‌ترین و سخت‌ترین دوران تاریخ ایران و مردم ایران دانسته‌اند.تجربه های تلخ انقلاب، ثمر شیرین در پی خواهد داشت - دکتر بهروز بهبودی  واقعیت هم این است که مغول‌ها نه تنها در زمان حمله به ایران در نهایت قساوت و بیرحمی هزاران هزار ایرانی غیرنظامی را از دم تیغ گذراندند و به زن و مرد و کودک ابقا نکردند و به قول معروف از کشته‌ها پشته‌ها ساختند، بعد از تسلط بر ایران و در طول دوران حکومت خود نیز به بهانه‌های مختلف در مورد ایرانیان شقاوت به خرج دادند و از خونریزی دریغ نکردند. آنچنان وحشت و هراسی در دل ایرانی‌ها انداخته بودند که بنا به یک حکایت معروف، در حومه یکی از شهرهای خراسان، روزی ده پانزده نفری ازمردم به چنگ یکی از مغول‌ها افتادند و آن سرباز مغول به بهانه‌ای قصد جان آنها را کرد. او ناگهان متوجه شد شمشیر خویش را همراه نیاورده است. با آنکه نگران از این بود که این عده با یک حمله دسته جمعی او را از پای درآورند، امّا خود را نباخت، بر روی اسب خود پرید و گفت شمشیرم را نیاورده‌ام، همین جا بمانید تا بروم تیغ خود را بیاورم و گردنتان را بزنم! شگفتا که همین هم شد. آن چند نفر که می‌دانستند اگر اطاعت نکنند، فردا به همین بهانه لشکر مغول خانواده‌ها و کل افراد قبیله آنها را از دم تیغ خواهد گذراند، همان جا ماندند تا سرباز مغول برگشت و همه را گردن زد.

حکومت مغول‌ها به رغم این وحشتی که ایجاد کرده بود، سرانجام نپائید و مغول‌های سفاک و خونریز نهایتاً در برابر فرهنگ ایرانی به زانو درآمدند و در جامعه ایران مستحیل شدند.

مذهبیون خرافاتی و تندرویی که از سی و دو سال قبل بر ایران حکومت می‌کنند از برخی لحاظ روی مغول‌های اشغالگر را سفید کرده‌اند. مغول‌ها، قومی بیگانه بودند امّا این‌ها که بر ایران امروز حکومت می‌کنند زاده همین سرزمین و ظاهراً ایرانی هستند. آنچه موجب حمله مغول‌ها به ایران شد این بود که سپاهیان ایران به دستور حکومت وقت سفیر مغولستان و همراهانش را که با هدایای فراوان به ایران آمده و حامل پیام دوستی بودند مورد حمله قرار داده و گردن زدند و همین هم موجب حمله آنها به ایران شد. ولی مردم ایران به حاکمان امروزی نه تنها جور و ستمی نکرده بودند بلکه همواره آنان را مورد احترام و محبت خود قرار می‌دادند. دیگر این که مغول‌ها در دوران حکومت خود لااقل به قانون خود که «یاسای چنگیز» نام داشت پای‌بند بودند و به کسی که از این قانون تخطی نمی‌کرد آزاری نمی‌رساندند حال آنکه روحانیونی که امروز بر ایران حکومت می‌کنند به هیچ قانونی، از جمله قوانین اسلامی متعهد و وفادار نیستند و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین را رعایت نمی‌کنند. از این گذشته مغول‌ها اگر در مورد سرکشی مردم در مقابل حکومت شدت عمل به خرج می‌دادند، لااقل با موارد غیرسیاسی به ویژه با آزادی‌های فردی و امور خصوصی مردم کاری نداشتند و مزاحمتی ایجاد نمی‌کردند.

این هم طنز تلخ تاریخ زندگی ما ایرانیان است که همواره در مقاطعی که اتفاقاً از امنیت و امکانات و رفاه نسبی برخوردار بوده‌ایم، خود آتش به خرمن خویش زده‌‌ایم و خویشتن را به انواع مصائب و فلاکت‌ها دچار کرده‌ایم. تلخ‌ترین آن نیز معامله‌ای بود که در انقلاب اسلامی سی و سه سال قبل با زندگی و سرنوشت خود کردیم. اگر مغول‌ها به بهانه قتل سفیر و فرستادگانشان دست به حمله به ایران زدند و اگر اعراب با همراهی و همکاری (و در حقیقت با خیانت) برخی افراد و گروههای ایرانی توانستند بر ایران تسلط یابند، هر چه هست حمله این بیگانگان و خشونتی را که به عنوان دشمن ایران و ایرانی به کار بردند شاید به نوعی بتوان توجیه کرد. امّا آنچه در انقلاب انجام شد و بلایی که امروز گریبانگیر مردم ایران است با هیچ معیار و میزانی قابل توجیه نیست. مردم یک سرزمین که به تائید دوست و دشمن به رغم تمام نارسایی‌ها، از امنیت و رفاه و امکانات وسیعی برخوردار بودند، با شعار حقوق بشر انقلاب کردند و زمام امور خود و کشور خویش را به روحانیونی سپردند که اساساً اعتقادی به حقوق بشر نداشتند و از همان ابتدا با قتل و کشتار مخالفان نقض حقوق بشر را آغاز کردند که همچنان ادامه دارد و فلاکت و مصیبتی را بر سر ایران و ایرانی آوردند که سابقه نداشته است.

انقلاب در ایران به تعبیر چهره‌های سیاسی مخالف نظام پادشاهی و گروهها و سازمانهای سیاسی به منظور دست‌یابی به آزادی‌های کامل سیاسی و دمکراسی صورت گرفت، هر چند که آیت‌الله خمینی و روحانیون پیرو او به هیچوجه دغدغه دمکراسی و آزادی سیاسی برای مردم نداشتند و هدفشان برپایی حکومتی مذهبی و به دست گرفتن اختیار امور کشور و جامعه بود.

امّا به قول معروف «شد غلامی که آب جو آرد ـ آب جو آمد و غلام ببرد». در این مسأله تردیدی نیست که آزادی‌های سیاسی به معنای کامل در نظام گذشته وجود نداشت. هرچند به رغم تبلیغات گسترده‌ای که مخالفان می‌کردند، آنگونه هم نبود که هیچکس اجازه اظهار نظر و انتقاد نسبت به مسایل سیاسی نداشته باشد. روزنامه‌ها و مطبوعات آن زمان سرشار بود از مطالب و مقالاتی بود که در انتقاد از مقامات ارشد و وزراء و نخست وزیر منتشر می‌شد و چه بسا در تصحیح عملکرد این مقامات نیز تأثیرگذار بود. ولی در هر حال در هر کشور و هر نظامی خط قرمزهایی وجود داردکه در ایران آن روز نیز باید رعایت می‌شد.

امّا گذشته از عرصه سیاسی، در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و غیره آزادی کامل وجود داشت که هیچکس نمی‌تواند منکر آن شود. در زمینه اقتصادی هرکس می‌توانست به هر فعالیتی از کسب و کار معمولی تا سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و ایجاد کارخانه بپردازد. انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار کسانی قرار می‌گرفت که قصد تولید و سازندگی داشتند و یا در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کردند. تبعیضی میان زن و مرد وجود نداشت و زنان ایرانی حتی ده سال قبل از اینکه زنان در سوئیس آزادی حق رأی و حضور در پارلمان را به دست آورند، به این حقوق دست یافتند. زنان همراه با مردان در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، قضایی و حقوقی فعالیت می‌کردند و محدودیتی برای آنان وجود نداشت. تبعیض مذهبی برقرار نبود و کسی را بابت مذهبی که داشت تحت فشار نمی‌گذاشتند و مسلمان و یهودی و مسیحی و بهایی و بی‌دین در کنار هم زندگی می‌کردند و اساساً کسی را با مذهب دیگران کاری نبود.

گذشته از این آزادی‌های اجتماعی، آزادی فردی نیز به طور کامل محترم شمرده می‌شد. زن را بابت پوششی که به تن داشت یا آرایشی که می‌کرد شلاق نمی‌زدند، و مرد را به جرم اینکه دست در دست نامزد خود در خیابان گردش می‌کند محاکمه و محکوم نمی‌کردند. برای حفاظت از این آزادی‌ها نیز امنیت انتظامی و اجتماعی در خور برقرار بود تا کسی مزاحم و مخل آزادی دیگران نشود.

البته قدر این آزادی‌ها شناخته شده نبود و چه بسا مردم اهمیت و ارزشی برای آن قائل نبودند و به یاد نمی‌آوردند که از دوران قاجار که همچنان زنان در پرده حجاب بودند، امر قضا در دست روحانیون و پیشنمازهای هر مسجد و محله بود و مردم از آموزش همگانی بی‌بهره بودند، چه راه صعب و دشواری را جامعه ایران طی کرده تا بدین مرحله رسیده است. بعد از استقرار حکومت اسلامی و قدرت گرفتن آیت‌الله‌ها که با سیاستی حساب شده و به تدریج این آزادی‌های اجتماعی و فردی را سرکوب کردند و از بین بردند، تازه ارزش و اهمیت آنها برای مردم آشکار شد.

لازم به ذکر این واقعیت نیست که رژیم اسلامی حاکم بر ایران با چه خشونت و شدتی، نه تنها آزادی‌های سیاسی، بلکه آزادی‌های اجتماعی و فردی را سرکوب کرده و ایرانی‌ها را تحت فشار گذاشته است. حتی گروهها و احزابی که تا همین چند سال قبل بخشی از حکومت را تشکیل می‌دادند مانند اصلاح‌طلبان و کارگزاران بشدت سرکوب و حذف شده‌اند و گروه احمدی‌نژاد نیز با آن همه نزدیکی که به رهبر نظام داشت از خشم و غضب حکومت در امان نمانده است. از نظر آزادی‌های فردی و خانوادگی هم نه تنها پیش پاافتاده‌ترین حقوق مانند حق انتخاب پوشش و حق انتخاب شیوه زندگی و مراودات معمولی با افراد را از مردم گرفته‌اند، بلکه کار به جایی رسیده است که مردم از حق تفریح و شادی هم محروم شده‌اند. تعجب‌آور است که بسیاری از آنها که به قول معروف دستشان به دهانشان می‌رسد، امروزه مراسم عروسی برای فرزندان و گاه مهمانی‌های بزرگ را در دوبی و ترکیه برگذار می‌کنند و مبالغ کلانی را به جیب اماراتی‌ها و ترک‌ها می‌ریزند تا لااقل برای چند روزی فارغ از محتسب و عسس جمهوری اسلامی به شادی و تفریح بپردازند.

بهرحال، گرچه در نظام پیشین نقائص و ایراداتی وجود داشت و منکر آن نمی‌توان شد، ولی مردم ایران دست به انقلابی زدند که آن نعمت‌ها و موهبت‌هایی را که داشتند نیز از آنها گرفت. محمدرضا شاه که در وطن دوستی او و علاقه‌اش به هموطنان تردیدی نمی‌توان روا داشت، در مقابل اعتراض‌های گسترده مردمی که هیجان وجودشان را فرا گرفته بود، با چشمانی گریان موطن خویش را ترک کرد. پادشاه درگذشتۀ ایران اهل قساوت و کشتار و انتقام نبود، ولی به گفته بعضی، آیت‌الله خمینی بود که بابت قدرنشناسی‌ها، انتقام شاه را از مردم گرفت و چنین سرنوشت فلاکت باری را برای آنان رقم زد.

امّا این را باید در نظر داشت که مردم ایران با تجربه‌های گران قیمت و پرهزینه‌ای که در این مدت به دست آورده‌اند به رشد و آگاهی بالایی دست یافته‌اند و اینک راه خود را پیدا کرده‌اند. میلیونها نفر دانشجویان، آموزگاران، نویسندگان، هنرمندان، کارکنان دولت، زنان و مردان، پیشه‌وران و فرهنگیان و کارکنان بخش خصوصی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردارند و این در حالی است که میلیونها نفر از ایرانیان در خارج از کشور نیز موفقیت‌های درخشانی در عرصه سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، آموزشی، حقوقی و مدیریت به دست آورده‌اند و این‌ها سرمایه‌های کلانی را تشکیل می‌دهد که ملت ایران با بهره‌برداری از آن می‌تواند سرنوشت خود را در جهت دستیابی به آزادی و رفاه تغییر دهد.

مردم ایران با مبارزه پیگیری که علیه نظام دیکتاتوری مذهبی انجام می‌دهند سرانجام پیروز خواهند شد و سرنوشت روشنی را برای خود و آیندگان رقم خواهند زد.

دکتر بهروز بهبودی

+373
رأی دهید
-103

khosh bavar - يزد - ايران
بزرگترین دشمن شیشه، سنگ است که از آن تشکل شده ! و بقول دوست شمالی مان : وقتی تبر به جنگل آمد. درخت ها فریاد زدند. : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست...". از ماست که بر ماست ! و خلاصه اینکه : خودمان کردیم که لعنت بر خودمان باد ! ولی‌ این‌را بخوبی می‌دانیم، که پایان شب سیه سپید است و در ناامیدی بسی‌ امید است, پس همواره شاد و امیدوار و مصمم باشیم !
شنبه 3 دي 1390 - 12:01
bastan - ساری - ایران
سلام ٔبر دکتر بهبودی عزیز.شما کاملاً درست می‌‌فرمأید. اما شاه سه اشتباه بزرگی داشت.که نفرمودید.و باعث مشکلات بزرگ خود و مردمان ایران شد.که اشاره نشد است..و تاا این مشکلات حل نشود.ملّت ایرن نمی تواند خود و کشور ایرن را آزاد کنند.پیروز باشی‌
شنبه 3 دي 1390 - 12:05
شنقول - ساتهمپتون - انگلیس
شکر ، شیرینی‌ ، حلوا ، نقل ، نبات ، با این حرفها دهان شیرین نمی‌شه !!!!
شنبه 3 دي 1390 - 12:20
bastan - ساری - ایران
سلام ٔبر دکتر بهبودی عزیز.شما کاملاً درست می‌‌فرمأید. اما شاه سه اشتباه بزرگی داشت.که نفرمودید.و باعث مشکلات بزرگ خود و مردمان ایران شد.که اشاره نشد است..و تاا این مشکلات حل نشود.ملّت ایرن نمی تواند خود و کشور ایرن را آزاد کنند.پیروز باشی‌
شنبه 3 دي 1390 - 12:33
a.ahooraei - دوسلدورف - آلمان
اگر شاه این آخوندهای گردن کلفت را حمایت نمیکرد و واسشون مستمری نمی برید و از درگاه بیرون می انداخت و دستشون را برای ملت رو میکرد و کتابهایی که موجب روشن شدن قشر جوان ایرانی می شد، ممنوع اعلام نمیکرد و بجای یکعده مفت خور و چاپلوس طبقه ضعیف و ناتوان را پشت خود وامیداشت و بجای خرید انواع و اقسام اسلحه ها و دادن پول نفت در ازای آنها ، به مردم میرسید و ملت را پشت خود نگه میداشت، نه تنها ملا بلکه امریکا هم نمیتوانست هیچ غلطی بکند. با مردم نبودن و چاپلوس و دستمال بدست دور خود جمع کردن و دست بوس ها را پاداش دادن حکم مرگ هر حاکم نامردمی است. این دستمال بدستها و چاپلوسان و دو رویان مهره های کاربر نیستند و اینها فقط و فقط ، مگسانند گرد شیرینی. روزی میرسه و می بینیم که همین افرادی که الآن جای پای خامنه ای را می بوسند چطور او را تنها خواهند گذاشت.
شنبه 3 دي 1390 - 13:38
Ramin jung - ستکهلم - سوید
اصلا تشبیه این دو زیاد درست نیست مغول یک قوم یک کشور بیگانه یه دشمن بود که از بیرون به ما حمله کرد کشتن نمایندگان هم بهانه بود به دلیل خشک سالی و کمبود آب دامهای آنها همه تلف شدند و مردند خون اسب ها یشان رو می خوردند. از طرفی چنکیز یکی از باهوش ترینها بود که این قبایل پراکنده رو متحد کرد و با توجه به اخباری که جاسوسان آورده بودند با نقشه قبلی حمله کرد ولی حکومت جمهوری اسلامی پاره تن همین کشور است ما نمی توانیم وجود این حکومت راانکار کنیم نمی توانیم بگوییم از مانیست خارجی است.نخیر آنها جزی از پیکره کشور ایران هستند.شاه و حکومتش مدرنیزم را از بالا به پایین آغاز کرد ظاهرا کاری به مذهب نداشت ولی روحانیونی که زمانی مرجع قانونی به حساب میامدند زحمت می کشیدند مجتهد و مرجع می
شنبه 3 دي 1390 - 13:51
Ramin jung - ستکهلم - سوید
شدند پول حق امام واموال موقوفه می گرفتند بیکباره بیکار شدند .چرا؟ چون شاه اداره اوقاف درست کرد . چون انقلاب سفید و تقسیم اراضیرا آورد. چون شاه نمی خواست مردم روستایی وبی کلاس را ببیند و بپذیرد.برایش کسر شان داشت. لذا به ظاهرسازی شهری پرداخت. سریع می خواست مردم روستا لباس مدرن بپوشند مثل افراد تحصیل کرده فکر کنند از آنجا که یک شبه نمی توانست روستا ها را درست کند از شهرها شروع کرد.طبقه متوسط شهری درست کرد در عوض روحانیون به روستا ها کشیده شدند مهاجرین روستایی که اکنون به خاطر جذبه شهری و نبود امکانات در روستا زاغه نشین شهر شدند به پیام امام خمینی لبیک گفتن روشنفکران چپ هم همین طور.بعدا می رسیم به کشورهای خارجه که می خواستند شاه برود
شنبه 3 دي 1390 - 13:52
romano - تهران - ایران
a.ahooraei - دوسلدورف - آلمان آخه خود مردم هم براه نبودند دوست عزیز اگر کتابها رو می‌خوندن می‌رفتن دنبال چرت و پرتهای کمونیزم اگر هم که حالتی که شما گفتید ... کلا آنزمان عصر قهرمان پروری در همه زمینه‌ها بود از انقلاب سرخ و رفیق X بگیر تا امام زمان و چاه جمکران اگر یادت بیاد (نمی دونم چند سالته) در دهه هشتاد آرنولد بود یک بدن عضلانی و رامبو و بروسلی که میومدن در دنیای غرب خلاصه دمار از روزگار هرچی آدم ناجور بود در می‌آوردن الان اگه شما به بچه 8 ساله هم آرنولد رو نشون بدی بهش می‌خندن هرچند در آن زمان برای ما سمبل قدرت و نجات و مبارزه بود. نتیجه اینکه این انقلاب لاجرم باید اتفاق می‌افتاد (البته عواملی هم بود) و همه اینها رویه تکامل یک جامعه است کما اینکه آلمان هم بیست سال قبل شرقی و غربی بود و ملت آلمان 6 سال تمام که هیچ بیشتر به خزعبلات دن کیشوتی می‌دادند که با یک جمعیت کم می‌خواست کل کره زمین رو درنورده و جالبه اون ملت هم با تمام منطقی که ازشون سراغ داریم افتادن پشت این حرفها. ادامه.. 1
شنبه 3 دي 1390 - 14:01
romano - تهران - ایران
یادش بخیر سریال معروفی بود بنام ارتش سری در گفتگوی جالبی در فیلم سرگرد راینهارد که افسر خلبان و جنگ دیده و تحصیل کرده‌ای بود و خلاصه جزو ss ها و دارو دسته حزب الهی‌های هیتلر نبود به افسر کسلر که یک SS بیشعور درس نخوانده و خلاصه حکایت سرداران یکشبه پاسدار و بسیج بود گفت اگر ما با این جمعیت جنگ رو ادامه بدیم و نتونیم تدارکات در جبهه شرق بدیم و برابری جمعیتیمون نسبت به زمین کمه اونوقت چی می‌شه. خیلی جالب بود که افسر حزب الهی مکس طولانی کرد که جوابی بده و خیلی رک و ژرمن گفت حتما پیشوا برای اونجا هم فکری کردن! حالا این حکایت دوستان ساندیس ماست بیماری دونکشوتیزم برخی مواقع به یک فرد یک گروه یا یک جامعه سرایت می‌کنه اما اگر اون جامعه از اون مقطع بگذره میوه خوبی گیرش میاد. ایرانیها اولین ملت ندانم کار کره زمین نیستن ژاپن، چین ، آلمان ، آمریکا با جنگ شمال و جنوب و .. این روال رو طی کردند. ادامه . 2.
شنبه 3 دي 1390 - 14:12
romano - تهران - ایران
ما داریم در مورد اسطوره پرستی و جهل مذهبی و .. در این زمان واکسینه می‌شیم و خوشبختانه خیلی زودتر از ملل دیگر مسلمان به امروز مصر نگاه کنید هنوز مثل سال 57 ملت نمی‌دونند چه می خواهند و نخبه ‌ها هم مثل البرادعی مثل همان زمان مشغول لاس سیاسی با آقایون معظم الله هستند منتها صحبت با اسلامیون بنیاد گرا حکایت بحث قلم و چماقه یا اینور خطی یا اونور یا می‌کشمت. خلاصه بچه‌های نسل بعد ایران بسیار خوش و با قانون زندگی خواهند کرد منتها باید این دیگ خروشش افت پیدا کنه و غذا جا بیفته تا نسل بعد از اون تغذیه کنند ما نیاز داریم تا یکبار تمام اصول دموکراسی رو پیش از زایشش مرور کنیم که اینکاریه که ملتهای اروپا بعد از جنگ دوم انجام دادن و عین بچه آدم رفتن سر کارو زندگیشون الانم دارند کیفشو می‌برند ما هنوز یاد نگرفتیم از خواستمون بگذریم همین من اگر بزارید تا 50 سال دیگه می‌خوام از اسلام دفاع کنم همینطور کروبی و موسوی هم همین بودند که تردید غرقشون کرد.
شنبه 3 دي 1390 - 14:20
ARTEMIS-SW - .پاريس - فرانسه
شما به جای حمله به شاه باید به انقلابیون خل وچل بگوئید اصلا شاه هیتلر و استالین--- شما چرا زیر عمّامه ی خمینی رفتید و همه شما را شور حسینی‌ به جنون کشانده بود و فریاد امام امامتان گوش فلک را کار کرده بود-- و در این ۳۰ سال که نه شاه بود نه !! چه شد.جز شعار شعار شعار!!! و داستان بی‌ سرانجام آخوند رفتنی است!! به نقد اسلامتان ادامه دهید این توصیه ی من است‌همین!!
شنبه 3 دي 1390 - 14:37
Shahram khosh maram - تهران - ايران
من کاملا با این حرف موافقم که بدترین اتفاق تاریخ ایران حمله مغولها بود. انها زیرساختها را کاملا ویران کردند و شهرهای بزرگ مثل نیشابور را با خاک یکسان کردند و بدترین قتل عامهای تاریخ ایران را انجام دادند. به نظر من اصلیترین عامل عقب ماندگی شرق حمله مغول بود. بعد از انقلاب ازادیهای فردی به شدت محدود شده است. چیزهایی مثل نحوه مهمانی و عروسی گرفتن، نوع موسیقی که باید گوش کنیم ، نوع لباس، باورها و اعتقادات تحت کنترل هست. هنرهایی مثل رقص و اواز خانمها نزول کرده اگرچه سینما و موسیقی سنتی بسیار پیشرفت کرده. بدون تردید این سی سال یک تجربه بزرگ برای مردم هست و میتواند نویدبخش فردایی بهتر باشد.
شنبه 3 دي 1390 - 14:40
ARTEMIS-SW - .پاريس - فرانسه
نه آقا--- تنبلی فکری ایرانی‌ و عدم مطالعه ی ایرانیان نه گناه شاه است نه ملا !!!!!!و شما با آگراندیسمان نقائص زمان شاه در حقیقت ورود خمینی را توجیه می‌کنید!!! مگر کمونیسم ممنوع نبود پس آن همه مارکسیست از استالینی تا مائو تا حتا طرفداران تروتسکی از کدام گوری خواندند؟؟ پس اگر ملت اهل مطالعه بود از همان گور می‌توانست اسلام را بشناسند!! که نخواست!!! در ضمن شما فاجعه ی را که مرگ ۱۰۰۰۰۰۰ ایرانی‌ را رقم زد و ۱۰۰۰۰۰ اعدام و این همه کثافت را ندیده گرفته و در صدد توجیه این فاجعه هستید!!
شنبه 3 دي 1390 - 14:26
zpirooz - آخن - آلمان
شاید لیاقتمونه که یک مشت احمق بشن دیکتاتورامون. حداقل اگه حکومت دیکتاتوری باشه خوبه که دیکتاتورش سرش به تنش بیارزه
شنبه 3 دي 1390 - 15:25
miminana - لندن - انگلستان
خود ناباوری انسان خدا رو آفرید (به شکلِ دینی)و ناا سلامتی‌ ایران گهواره تمدن و ما نژادِ برتر هستیم!احتمالا این ژن قالب که همه جای دنیا جهش پیدا کرد و نهفته شد غیرِ ایران سبب شده که ایرانی‌‌ها از هیچ آزمون و خطای نتیجه گیریِ درست نکنند و همیشه بر این باور باشند که نجات دهنده کسی‌ غیر از خودِ ماست(صفوف انتخابات،اصلاح طلبی،درخواستِ کمک از سازمان‌های حقوق بشر،و حالا چشم انتظاریِ حمله آمریکا...)
شنبه 3 دي 1390 - 15:32
armin7 - روتردام - هلند
ا.اهورأیی - دوسلدورف - آلمان, کاملا با سخن شما موفقم. هلند رتردام
شنبه 3 دي 1390 - 15:34
miminana - لندن - انگلستان
راستی‌ یادم رفت اینو بنویسم اگه الان چنگیز خانِ مغول زنده بود مردمِ ایران فحشش میدادند که چرا این چنگیز خانِ بی‌ عرضه کاری برای ما نمی‌کنه و زودتر حمله نمیکنه مارو از دستِ این ظالما نجات بده؟؟؟!!!
شنبه 3 دي 1390 - 15:34
IRAN+ISRAEL+USA 4EVER - مونیخ - آلمان
یکی‌ بود یکی‌ نبود.. و مردم جان به لب رسیده سرزمین ایران پس از اینکه چهره واقعی و بدون ماسک این فرقه صادراتی و تحمیلی از عربستان را به طور عریان بر گوشت و استخوان خود لمس کردند ناگهان تصمیم گرفتند به زندگی‌ اشغال گران خونخوار ه تازی و مزدورانش در سایت‌های اینترنتی برای همیشه پایان بدهند . به این ترتیب حکومت جهل و جنایت و سیاهی ولایت وقیح برای همیشه به زباله دان تاریخ افکنده شد.
شنبه 3 دي 1390 - 15:41
khosh bavar - يزد - ايران
a.ahooraei - : دوست گرامی‌، طبق این فرمول با شما سخنم را آغاز می‌کنم و آن اینکه: بعد از هر " حادثه و اتفاقی‌ " ادمی‌ هوشیارتر قبل از آن اتفاق و آن حادثه هست ! دوست عزیز، بطور کل ادمی‌ میتواند از ۳ جهت تجربه کسب کند : خودش دست به کار شود و با شکست روبرو شود که این نوع بدترین تجربه هست که یک شخص میتواند چنین اجازه یی بخودش دهد، که متأسفانه ما دچار چنین اشتباه و تجربه یی شدیم = جهموری اسلامی !؟ = یک واژه دروغ و غیرقابل قبو ل و متضاد, و نوع دیگر تجربه که بسیار هوشیارانه می‌باشد، با نگاه کردن از تجربه دیگران، بهترین تجربه را می‌توان شامل حال خودش کند و طریق سوم تجربه از طریق فکر و تفکر و دوراندیشی است ! که شاه روانشاد از ترس نفوذ کمونیست، قصد قوی کردن این قشر ( آخوند ) را داشت که با بسیج کردن عوام یک قطبی در مقابل این سیستم دیکتاتوری باشد ! و ما شمالی‌ها یک مثالی داریم، که اگر یک برّه را به آن آب و غذا بدهی‌، وقتی‌ که بزرگ و دارای شاخ شد، باید بهنگام غذا دادن خیلی‌ مراقبش باشی‌، که بهت
شنبه 3 دي 1390 - 15:47
khosh bavar - يزد - ايران
2): شاخ نزد که باعث درد و زخمی شدنت نشود ! بهر حال دوست گرامی‌، دیگر وقت این حرفها نیست که چرا اینطور شد، بلکه باید به رضا پهلوی ها این شانس را داد و آنان را همراهی کرد، که شاید بتوانیم از پس ضحاک زمان براییم ، پس همواره شاد و ره‌گشا باشیم !
شنبه 3 دي 1390 - 15:47
eqqe - بوگوتا - کلومبیا
چندی قبل ایمیلی از این فن پیچ های الکی پلکی برام اومد با این موضوع که اگه انقلاب نمیشد چی میشد. حالا بگذریم از موارد جدی و حتی خنده داری که اگه انقلاب نمیشد چی میشد مثل کاواره ها،ویزای امریکا،حجاب ازاد و خیلی چیزای دیگه که امروز نداریم امااااا.. اخرش نوشته بود خوب حالا که انقلاب شده چی داریم : بجاش فهمیدیم یک حکومت دینی یعنی چی،استبداد دینی یعنی چی، بابا ملا جماعت پسر خدا نیست ، و خیلی چیزای دیگه که اگه انقلاب نمیشد تا 1000 سال دیگه هم مردم نمی فهمیدن.همین تجربه ای که ما داریم 30 سال بعد عربها میخوان بدست بیارن. و شاید به عمر منو شما نرسه اما خوشحال باشیم که فرزندان ایران فردا دیگه همچین غلطی نمیکنن.
شنبه 3 دي 1390 - 16:37
baas - روتردام - هلند
جانا سخن از زبان ما میگویی .
شنبه 3 دي 1390 - 17:17
a.ahooraei - دوسلدورف - آلمان
دوستان عزیز من فقط می تونم از دانسته ها و تجربیات شخصی خودم چه در زمان شاه و چه در زمان ج.ا بگویم و نقد کنم. Artemiss عزیز جون اتفاقآ اصل قضیه در همین نقطه رؤیت میشه که: چون جامعه را بسته نگاه داشتند و جوانان آگاهی نداشتند(بجز عده ای که واقعآ دنبالش بودند و به مطالعه کردن اهمیت می دادند و اونهم فکر میکنم که در جنوب کشور ما نسبت به دیگر استانها رقم بالاتری داشت چرا که اینو در برخورد با جوانان اون روزگار شدیدآ حس میکردیم.) بهمین دلیل بود که بعد از وارد شدن دیو به سرزمین ناآگاهان تمام جوانان شدند دنباله رو افکار و عقاید دیکته شده و مکتبی دیگران مثل خمینی و کمونیست و تروتسکی و ماِِءو و و و .. اگر آگاهی داشتند یکشبه کمونیست نمیشدند و یا حزب الله را یدک نمیکشیدند و میدونستند که رستگاری جای دگر است. اشتباهات شاه را نباید فراموش کرد.
شنبه 3 دي 1390 - 17:25
خمینی - کرمان - ایران
لکن داری اعصاب ما را خرد میکنی دکترهااااا ما میخاستیم اسلام را زنده نگه داریم در تمام جهان که توانستیم به فضله تبارک و تعالی شما میخواهی برجک ما را بزنی ؟ /. آن هم وسط روز روشن ؟/ romano - تهران - ایران عجب مغزی داری که هنوز یادته ما هم ارتش سری نگاه میکردیم ولی انروزها عشق خمینی بودیم و زیاد دقت نمیکردیم لکن به فیلم ارتش سری علاقه داشتیم و مخصوصا به اون خانوم
شنبه 3 دي 1390 - 18:28
bastan - ساری - ایران
سلام هموطن ،آقای رضا پهلوی در صورتی می‌‌تواند.پیروز شود.که،، رای،،،همه اقوام ایران را مال خود کند.در غیر این صورت مثل جنبش سبز خواهد اشد.ملت ایران همه باید قیام کنند.و بدانند.که برای خود دفاع می‌‌کند.نه‌ برای دیگران.آزادی ایران جزٔ فدرالیسم راه دیگری ندارد.و این را برای دوستی چون شما نوشتم.و دیگر دوستان را شاهد می‌‌گیرم.پس لطفا ،،باستان،،را بخاطر بسپار.بدرود تا دیداری دیگر.
شنبه 3 دي 1390 - 23:16
وکیل دادگستری معلق سیاسی - لندن - انگلستان
چون سر آمد دولت شبهای وصل . بگذرد ایام هجران نیز هم..
شنبه 3 دي 1390 - 23:18
Islam zoda - تورنتو - کانادا
یادش بخیر، وقتی‌ شنیدم خمینی به جهنم منتقل میشد یک مهمونی‌ بزرگ با دوستان راه انداختیم و چقدر باده میل کردیم. به زودی باید چند تا جشن دیگه هم بگیریم و به سلامتی‌ انتقال اسلامیون به جهنم لبی تر کنیم...امین
یکشنبه 4 دي 1390 - 02:23
shahram407 - تهران - ایران
جالبه!!!! جیره خوران وطن نشین و غربت نشین!!( روبانو-ایران-تهران و ایران+ رژیم اشغالگر+امریکا= بیسوات!!!!) در توهم تنفر انگیز خود دست و پا میزنند.یکی. زخم خورده از دین محمدی(ص) و دیگری تو سری خورده از ملتی که به اسلام . عشق میورزند و هردو لگدمال شده زیر انبوهی از عقده های سرکوب شده خویش!! و جالب اینکه هیچوقت هم روزگار مجال رسیدن به امیال زشت اینها رو. نمیده!!!
یکشنبه 4 دي 1390 - 04:06
khosh bavar - يزد - ايران
با درود به همشهری عزیز، که فکر کنم منظور شما با من بود، و اما چون نام کاربری شما برایم نو هست، شاید با عقایدم اشنا نباشید، بدینجهت با اجازه مسئولان وب سایت چند لینک قدیمی‌ را در خدمتان قرار میدهم تا با ایده و نظرم اشنا شوید، باسپاس ! : https://iranianuk.com/article.php5?id=64813 , https://iranianuk.com/article.php5?id=64814 , https://iranianuk.com/article.php5?id=66407 و https://iranianuk.com/article.php5?id=64799 !
یکشنبه 4 دي 1390 - 03:18
bastan - ساری - ایران
khosh bavarسلام خوش باور عزیز.من هم آدرس لینکی‌ را به‌‌ شما می‌‌دهم.،،یوو تیوب، مصاحبه دکتر رضا براهنی قسمت ،۳، با مهدی فلاحتی،را توجه نمائید.و با تشکر از آدرس‌های شما باز دید کردم جالب بود.شاد با شید.
یکشنبه 4 دي 1390 - 05:54
Dara va sara - پرت - استرالیا
ما ایرانیان عادت داریم بعد از پایان هر ماجرا. شخص تقصیر کار را پیدا کنیم و تمام اعمال ایشان را زیر ذره بین قرار دهیم و فقط به دنبال اشتباهات ایشان بگردیم . بخصوص که مغزمان را 30 سال شستشو داده باشند. و دوباره و مثل همیشه منطق و واقعیت را تعطیل میکنیم...ملتی که گنجایش و باور دیدن اشخاص را در ماه داشتند . شما نمیتوانستید با دنیا کتاب خانه آگاهشان کنید.البته عین همین اشتباه را همکنون نیز انجام میدهند .اما به شکل دیگر.و بجای پیدا کردن مرکز اشتباه و راه حل. فقط به دنبال پیدا کردن شخص مقصر هستند.. تا فقر فرهنگی هست این یه عده افراد نیز هستند.
یکشنبه 4 دي 1390 - 07:56
khosh bavar - يزد - ايران
bastan - : اگر آن درد و رنجی‌ که شاه به ایشان ( رضا براهنی ) داد با درد و رنج عرب که بنام اسلام و عشق به اجداد ما روا داشتند مقیاسه کنیم، باید برای " شاه " یک مقبره با گنبد طلایی ساخت و اسم این گنبد را باید " گنبد مهر " گذاشت ! با سپاس !
یکشنبه 4 دي 1390 - 10:51
bastan - ساری - ایران
ما اگر منصف باشیم .دزد با دزد فرقی نمی کند.و دزد اقتصادی با دزد فرهنگی هر دو یکی .این مالت را ،آن شعور ترا،آقای خاوری با انی‌ که ده‌‌‌ میلیون دزدیده فرق نمی کند.این یکی نتوانسته بیشتر .........منظور این است .رضا شاه انقلاب مشروطه را به‌‌ استبداد،و پسرش هم دنباله روی از او کرد .فرق ایشان با اعراب چیست.انسان حیوان نیست.که بگویم ،نژاد اسب اعراب از ترکمن بهتر است.یا گاو هلشتاین از نژاد براون سویس .و شما هموطنان در اهییی استبداد می‌‌کوشید.رضا پهلوی هم می‌‌گوید اول حکومت را ٔبر آندازیم سپس انتخاب کنیم درست .مثل جمهوری اسلامی یا پدر بزرگش.۷۰ در صد هم می‌‌نشینند و می‌‌گویند اگر خودت می‌‌توانی بکن برای ما فرقی نمی کند توی باشی‌ یا مولا.
یکشنبه 4 دي 1390 - 12:17
danial nabi - استكهلم - سوئد
انقلاب ایران زمانی‌ رخ داد که ایران در منجلاب شاهان خائن گرفتار شده بود و مملکت افت شدیدی کرد، هر انقلابی باعث پیشرفت و بریدن دست بیگانگان است. شاه خائن بعد از دست دادن بحرین به دستور سرورش انگلیس، در حال تیکه تیکه کردن ایران بود که شکر خدا انقلاب شکوهمند ۵۷ دست کثیفشان را قطع کرد. شاه با مغول فرق آنچنانی‌ نداشت.
یکشنبه 4 دي 1390 - 13:10
Nur_ir - هامبورگ - المان
1-. دوستان عزیز / نکته ای اقای بهرور بهبودی از تاریخ مغول نوشته اند عینا درزیر قرار میدهم / ایشان نوشته اند : . روزی ده پانزده نفری ازمردم به چنگ یکی از مغول‌ها افتادند و آن سرباز مغول به بهانه‌ای قصد جان آنها را کرد. او ناگهان متوجه شد شمشیر خویش را همراه نیاورده است. با آنکه نگران از این بود که این عده با یک حمله دسته جمعی او را از پای درآورند، امّا خود را نباخت، بر روی اسب خود پرید و گفت شمشیرم را نیاورده‌ام، همین جا بمانید تا بروم تیغ خود را بیاورم و گردنتان را بزنم. داستان بدینقرار اس . درحمله مغولها در زمان خشایارشاه . کوتاه فقط اشاره به. گفته اقای بهنود چنین بوده است . 2-
یکشنبه 4 دي 1390 - 15:02
Nur_ir - هامبورگ - المان
2- که سپاه سالاران مغول وسربازان - تغوچارنویان ( داماد چنگیزخان) برای . تصرف ولایات خراسان عازم این دیار شدند . همزمان دسته های برکه نویان به لشگرتغوچارنویان پیوستند.ودر حمله تمام شهرها وروستاها راویران کردند ومردان را به اسارت میگرفتندوتوسط منجینیق ها. اشغال وساکنان شهررا بیرون میکردندمغولان انچنان ترسی درمیان مردم حکمفرما. کردند که هیچ فردی جرات فرارحرکت نداشت .در تهاجم داماد چنگیر با مزدوران . در نیشاپور که دریک روز هزاران نفر از طرفین به فتل رسیدند در مراجعت به خراسان تیری به سوی داماد چنگیز از جانب یک مرد مرزدار نیشاپوری انداخته . میشود . که بر اثر جراحات وارده از پای درمیاید وکشته میشود . ومردم نیشاپور. میدانستند سپاهیان مغول دست از انها برنخواهد کشید وبنابراین به سرکردگی. شرف الدین امیرمجلس حاکم نیشاپورمتخد وقسم خوردند که تاجان دربدن دارند. از پای ننشینند و 3-
یکشنبه 4 دي 1390 - 15:20
Nur_ir - هامبورگ - المان
3- و گفته چنگیزخان / چون مردم نیشاپور طغارچار را کشته اند . هیچ یک نباید . رنده بمانند وشهر باید خراب شود و درمحل جو کاشته شود . از7 نقطه شهررا سوراخ کردند وقریب ده هزارسرباز مغول تا صبح به خونریزی . پرداختند و صبح انروز همسر طغارچار ( دخترچنگیزخان) با ده هزار سرباز وارد شهرشدندوقتل وعام کرد. وهمه را بجز چهار کمانگر کشتند و حتی سگها وگربه ها را کشتند و مدت 12 شبانه روز یک میلیون و هفتصدوچهل وهفت هزار مرد به . استثنا زنها و اطفال را کشتند . واینکه اقای بهنود نوشته ان سرباز مغول شمشیرش را نیاورده .برود وبیاورد در هیچ جای تاریخ چنین نوشته نشده . چنگیز و دخترش انتقام طغار چار راکه به دست یک مرد مرزدار کشته شده بود این چنین از مردم خراسانا نتقام گرفتند .
یکشنبه 4 دي 1390 - 15:33
bastan - ساری - ایران
هامبورگ .سلام.من از هیچ جنگ وخون ریزی دفاع نمی کنم اما زمان خشایارشا نبود،زمان خوارزم شاهیان بود،آقای بهنود هم گویا اطلاعات ندارند.اولان جنگ با جشن فرق دارد.مهمتر .بازرگانان مغول را در ایران کشتند و آموال آنها را غارت کردند.چنگیز ایلچی فرستاد .آنها راهم کشتند .حالا چنگیز باید تشکر می‌‌کرد.،،گور پدر چنگیز،،،،،هقیقت مهم است.دوم.ایران آن زمان مگر جمیتش چ قدر بوده؟که تنها مردان نیشابور ۱۸۰۰۰۰۰ باشد؟تاریخ را کسانی مثل آقای بهبود می‌‌نویسند.دورست است؟زمان شاه جمیت ایران چه قدر بود؟خوارزم شاهیان در چه قرنی بودند؟
دوشنبه 5 دي 1390 - 13:28
bastan - ساری - ایران
nu irگرامی ببخشید اگر اسمتان را فراموش کردم بنویسم
دوشنبه 5 دي 1390 - 13:32
bastan - ساری - ایران
آقای بهبود نفرمودند.دموکراسی ،شاه یا لاریجانی .را ارمغان می‌‌آورند؟
دوشنبه 5 دي 1390 - 13:37
sandarila78 - قوچان - ایران
من بانظرromano موافقم . چون تجربه این تئوکراسی می تواند برای نسل آینده بسیار مفید باشد .واینکه مردم شکل واقعی حکومت دینی را مشاهده کردند. اگر چه امروزه ما از انقلاب 57 ناراضی هستیم باشد که نسلهای آینده این روز را جشن بگیرند.
دوشنبه 5 دي 1390 - 15:07
Nur_ir - هامبورگ - المان
bastan - ساری - ایران. دوست عزیز باسلام - حمله مغول به نیشابور وبعد خراسان در تاریخ هست در سال 1221 میلادی و جشن نبود . واینکه من اشتباهی بجای خوارزمشاهیان . زمان خشایارشاه نوشتم . پوزش میخواهم . ومن داستان خیالی اقای بهنود که. ان سرباز رفت وشمشیرش را بیاورد مستد برتاریخ توضیح دادم و من دران زمان . نبودم ونمیدانم جمعیت نیشابور وخراسان چقدر بوده است . ولی محققان وتاریخ. نویسان تعداد کشته شدگان را که نوشتم ارقام زدند . شاد باشی
دوشنبه 5 دي 1390 - 15:30
IRAN+ISRAEL+USA 4EVER - مونیخ - آلمان
دانیال نبی - استکهلم - سوئد, به دیس لیک‌های بالا نگاه کن و خجالت بکش، آقا مردم ایران بسیجی‌ شپشو نمیخوان ، چرا مثل کنه چسبیدین به این ملت مظلوم؟ ما میگیم شما‌ها تازی تبار هستید و مملکت را ویران کردید، توی میگی‌ بدوشش؟ آدم فروشی هم اندازه داره، اگر زمان شاه فقید بود امسال تو را اصلا به دلیل بیماریهای مختلف توی سوئد راه نمی‌دادند به جون خودت، دست از این مزدوری بکش ‌ها ها‌ها ‌ها ها‌ها ها
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 00:51
IRAN+ISRAEL+USA 4EVER - مونیخ - آلمان
شهرام۴۰۷ - تهران - ایران. ، آتیش گرفتی‌ از این همه دیس لیک؟ها‌ها ها‌ها ها‌ها آخر خطین آقا. تاریخ مصرف حکومت جهل و جنایت و سیاهی وقیح به سر اومده، به زودی به زباله دانی‌ تاریخ پرتاب خواهید شد‌!‌ها ها‌ها ها‌ها ‌ها ها دور نیست آن روزی که بشینیم با بچه هامون هنگام چیپس خوردنو کوکا کولا نوشیدن و تخمه شکستن به متلاشی شدن حکومت جهل و جنایت بخندیم !‌ها ‌ها ها‌ها ها‌ها ها ها
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 01:05
bastan - ساری - ایران
دوست عزیز مورخین ما همه ناسیونالیستی عمل میکنند.و تاریخ ما همین که ،رضا شاه.وشاه عباس،وکوروش،را ،،گاهی‌ کبیر می‌‌کند .و گاهی‌ خائن جلوه میدهد.و خمینی،را کبیر.ما و مشتریین سایت قسمتی آنها را وقسمتی این‌ها را.خودت میدانی‌ ایرانی جماعت روزی ،سی‌،ثانیه مطالعه نمی کند.وگر نه‌ مغول‌ها بزرگترین امپراتوری جهان را نه‌ نام خود ثبت کرده اند.و ،،یاسای،،چنگیز معروف است.آیا گروهی وحشی میتواند.سالها از چین تا اروپا وقسمتی از افریفگا حکومت کند.؟شه قرن قبل از میلاد ،مسیح،چینی‌ها را مجبور به‌‌ دیوار کشی کردند تقرن پنجم .چینی‌ها ۷۰۰ سال بنیی می‌‌کردند از دست مغول‌ها .البته من این را از ،رادیو ،آزادی چند روز پیشه شنیدم.خودم نخوانده ام.bastan
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 02:44
shahram407 - تهران - ایران
(ایران+رژیم اشغالگر+امریکا= بیسوات!!!) داداش!! من که وسط تهران تو وطنم. نشستم نارفیق گرامی!!! اونهای اتیش بگیرن که عین کشتی سرگردان در به در . این کشور و اون کشور هستن!!! در مورد خوردن چیپس و کوکا هم زیاد دلتو. صابون نزن چون از قدیم گفتن: خواب.... چپه!!!! جات خالی باشه!! شب یلدا. کلی تخمه ژاپونی شکستم و به جوک هات تو این سایت خندیدم!!!!
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 13:47
danial nabi - استكهلم - سوئد
شهرام۴۰۷ - تهران - ایران. نوش جان.ها‌ها ها‌ها ها
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 12:57
shahram407 - تهران - ایران
دانیال -استکهلم-سوئد- ممنون عزیزم!!!
‌پنجشنبه 8 دي 1390 - 11:03
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.