2.6 میلیون بیکار، حتی با تعریف یک ساعت کار در هفته

وجود اعلام کاهش 726هزار نفری کارجویان از تابستان 89 تا تابستان امسال، نرخ بیکاری جوانان جویای کار رده سنی 15 تا 24 ساله به عنوان جدی‌ترین متقاضیان شغل بیش از 22درصد است و هنوز هم با شاغل دانستن افراد با یک ساعت کار در هفته، 2.6میلیون نفر بیکار هستند!

به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت بیکاری کشور در رده های مختلف سنی طی تابستان سال جاری نشان می‌دهد که 2 میلیون و 597 هزار و 872 نفر معادل 11.1درصد کل جمعیت 10 ساله و بیشتر بیکار بوده اند. از این تعداد مردان دارای 9.3 درصد بیکاری (1میلیون و 820هزار و 879 نفر) و زنان نیز دارای 20 درصد بیکاری (776هزار و 993نفر) بوده اند.

در تابستان امسال 2 میلیون و 64 هزار و 581 نفر با نرخ بیکاری 12.5 درصدی در شهرها سکونت داشته اند و 533 هزار و 290 نفر نیز در نقاط روستای ساکن بودند که نرخ بیکاری 7.6درصدی برای روستاها در تابستان سال جاری به ثبت رسیده است.

بیکاری زنان؛ 2 برابر مردان

با توجه به آمار یاد شده، جوانان رده سنی 15 تا 24 ساله و 15 تا 29 ساله رکورددار بیکاری در تابستان امسال بوده اند که به صورت معمول در تمام فصول امسال و سال های گذشته نیز چنین بوده است، هرچند نباید از یاد برد که تمرکز کارجویان جدی و واقعی نیز در این رده های سنی وجود دارد.

طی تابستان 90 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 24.7 درصد (1میلیون و19 هزار و 275نفر) بوده است که در این بخش نرخ بیکاری مردان 20.8 درصد معادل 700 هزار و 613 نفر و زنان نیز 42.5 درصد با 318 هزار و 661 نفر بوده است. همچنین 29.1 درصد بیکاران (773هزار و 535نفر) در شهرها و 16.8درصد (245هزار و 739نفر) در روستاها ساکن بوده اند.

بیکاری 15 تا 29 ساله‌ها

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز وضعیت چندان مناسبی نداشت به نحوی که22.5 درصد جوانان این رده سنی در تابستان امسال بیکار بوده اند که در این بین نرخ بیکاری مردان 18.5درصد و زنان نیز 39.5 درصد بوده است. در این بخش جمعیت بیکار شهرنشین 25.4درصد (1میلیون و 448هزار و 113نفر) و جمعیت بیکار روستایی نیز 15.6 درصد (377هزار و 250 نفر) اعلام شده است.

جدول بیکاری 2.6میلیونی در تابستان90

 

تابستان1390 کل کشور(درصد) تعداد مرد(درصد) زن(درصد) شهر(درصد) روستا(درصد)
نرخ بیکاری10ساله و بیشتر 11.1 2597872 9.3 20 12.5 7.6
نرخ بیکاری 15ساله و بیشتر 11.1 2590305 9.3 20.1 12.5 7.7
نرخ بیکاری 15تا24ساله 24.7 1019275 20.8 42.5 29.1 16.8
نرخ بیکاری 15تا29ساله 22.5 1825364 18.5 39.5 25.4 15.6
سهم‌اشتغال‌کشاورزی 20 4179176 18.1 31 5.3 53.1
سهم اشتغال صنعت 33 6868786 34.7 22.9 36 26.2
سهم اشتغال خدمات 47 9796515 47.1 46.2 58.8 20.6
سهم اشتغال ناقص 8.4 ----- 9.1 4.2 7.7 9.9

خدمات مانند بسیاری از فصول سال های گذشته بیشترین سهم را در اشتغال زایی داشته است به نحوی که 47 درصد کل اشتغال ایجاد شده در تابستان امسال از این محل بوده است و 58.8درصد مشاغل شهرها به این بخش وابسته بوده است. مردان کمی بیشتر از زنان به میزان 46.2درصد مشاغل خود را در خدمات یافته اند.

ذکر این نکته نیز مهم است که در حال حاضر مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 11.1درصدی تابستان سال جاری و به عبارتی جمعیت بیکار حدود 2 میلیون و 600 هزار نفری را بر مبنای 1 تا 2 ساعت کار در هفته محاسبه و اعلام کرده است و اگر کمی در محاسبات این مرکز تغییر ایجاد شود به نحوی که شاغل به معنی تامین معیشت معمول خانوار و همچنین حدود 44 تا 49 ساعت کار در هفته تعریف شود، ممکن است نرخ بیکاری واقعی تا حداقل 30 درصد نیز افزایش یابد.

محاسبه بیکاری بر مبنای1ساعت کار

از سویی نیز عدد بیکاری حدود 2 میلیون و 600 هزار نفری با کمی بالا و پایین نیز در فصول مختلف سال های قبل نیز گزارش شده است و این موضوع دو معنا را به همراه دارد که اولا ادامه هجوم سیل آسای جوانان به بازار کار و تکمیل نشدن نیازهای شغلی متولدین دهه 60 خواهد بود و ثانیا نیز می توان نشانگر این موضوع باشد که سیاست های اشتغالی دولت از قبیل ایجاد 1.6میلیون در سال89 و 2.5میلیون در سال جاری خیلی موفق نبوده است و به هدف نخورده است.

با اینکه تاکنون از سوی دولت ساز و کار ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در سال گذشته و سهم هر یک از بخش های اقتصادی اعلام نشده است، نگاهی به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال 726 هزار و 748 نفر از تعداد بیکاران کاسته شده است.

ورود 1.2میلیون کارجو در سال به بازار کار

همچنین اعلام شده است که 3 میلیون و 324هزار و 620 کارجوی سال 89 به 2 میلیون و 597 هزار و 872 نفر در تابستان 90 کاهش یافته است. علاوه بر این، پیش تر آمار ایجاد فرصت های شغلی تابستان 89 تا امسال نیز حدود 1 میلیون و 750 هزار فرصت اعلام شده بود که این موضوع نشانگر روشن نبودن تاثیر ایجاد بیش از 1 میلیون فرصت جدید شغلی بر بازار کار است چرا که آمارها فقط نشان دهنده کاهش 726هزار و 784نفر کارجو است.

با این حال ادامه بالا بودن نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله و به عبارتی مهم ترین رده سنی متقاضی کار نشان می دهد که کشور همچنان با افزایش روزافزون جوانانی مواجه است که به دنبال شغل هستند. نباید از یاد برد که اگر دولت بتواند سالیانه 1 میلیون و 200 هزار فرصت جدید شغلی نیز ایجاد کند تنها قادر خواهد بود نرخ بیکاری را ثابت نگاه دارد.

جدول نرخ بیکاری

 

تابستان 1389 کل کشور(درصد) تعداد مرد(درصد) زن(درصد) شهر(درصد) روستا(درصد)
نرخ بیکاری 10ساله و بیشتر 13.6 3324620 11.8 21.6 15.8 8.5
نرخ بیکاری 15ساله و بیشتر 13.7 3311852 11.9 21.8 15.9 8.6

نرخ بیکاری15تا24ساله

28.9 1419691 25.2 43 34.9 16.9
نرخ بیکاری15تا29ساله 25.6 2351757 21.5 41 29.5 16.1
سهم‌اشتغال‌کشاورزی 21.1 4434774 19.2 30.4 5.1 55.8
سهم اشتغال صنعت 31.5 6620589 33.1 23.4 34.6 24.5
سهم اشتغال خدمات 47.5 9989241 47.7 46.2 60.3 19.6
سهم اشتغال ناقص 9.6 ----- 10.5 5.3 8.5 11.9
+192
رأی دهید
-51

morteza-bikhial refigh - گرگان - ایران
اگه استخدامی باشه همیشه خانواده های شهدا حالشو میبرن... تف تو این مملکت
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 14:49
demokrasi-solh - صحنه - ایران
خوده آقایانه بزرگان این قوم هم دیگر آمارهای مموتی را قبول ندارند شما که به این آمارها استناد می کنید دیگه خیلی پرتید ولی با تغییر مبنای آمار ،راحت این مشکل هم به دستان پرتوانه مموتی مانند حله نرخه تورمه بالا بر طرف میشود خیلی راحت مبنای شاغل بودن را ، انجام نیمساعت کاره عام المنفعه در سال قرار میدهد از مموت هیچ کاری بعید نیست.
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 15:05
KOROSH2500 - برمینگام - انگلستان
تا این رژیم ضد بشریّت هست .همین هست و همان خواهد بود ،(((دوستان اندکی صبر . سحر نزدیک است=روز که آید . نه‌ تاریک است/پشت این دیوار سنگی.رو به قبله عشق=انسوی زمستان.بهار نزدیک است/ انتهای شب ظلمت.جاده مقاومت=در سرزمین استقامت.خوب شدن را تحریک است/ بند بند ما گر‌ گره خورد بهم=مطمئن باش .ای هموطن آزادی را شریک است)))
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 17:02
laleh_khanoom - مونترال - کانادا
لعنت به باعث و بانیش
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 17:20
oghab - هلسينكي - فنلاند
این هم نتیجه ..... همه با هم همه با هم ب آاا
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 18:05
elaheh85 - تهران - ایران
من طرفدار حکومت نیستم.بیکاری اینجا بیداد میکنه.اما یادتون نره بیکاری معزله تمام کشورهای دنیاست.با وضعیتی که اروپا و آمریکا داره ایران.............
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 18:59
1k adame sadegh - تورنتو - كانادا
تمام این آمارها دروغ محض هست.خبر موثق بالای ۶ میلیون بیکار داریم.
‌پنجشنبه 17 آذر 1390 - 20:21
bita tehrani - ويكتوريا - كانادا
این خبر‌ها رو ولش کن،بابا جان طیاره زدیمممم!! کنترل از راه دور بوده....یعنی‌ راننده ش چون توش جا نمیشده با یه راداری،چیزی طیاره را میرونده!! حالا کفّ و سووت....نه ببخشید صلوات!
جمعه 18 آذر 1390 - 07:47
mortimer - اصفهان - ایران
خوب اشکالی نداره تعریف کار رو از 1 ساعت به1 دقیقه کاهش می دهیم خواهید دید که معضل بیکاری حل خواهد شد! /حال می کنید چقدر از میمون کوچولو یاد گرفته ام.
شنبه 19 آذر 1390 - 05:31
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.