نامه یازدهم محمد نوری زاد به رهبری(+هفت پرسش از سید محمد خاتمی)

هفت پرسش از سید محمد خاتمی

سلام به محضر رهبرگرامی حضرت آیت الله خامنه ای

می دانم به موسیقی علاقه مندید. پس، از اطرافیانتان بخواهید همزمان با مطالعه ی این نامه، مثنوی “آتش در نیستان” با صدای آسمانی استاد شهرام ناظری را برای شما پخش کنند. این مثنوی، به رازهای پنهانِ این روزهای ما و شما اشاره دارد. با شنودن این تصنیف استغنایی، به سخن ما و خواسته های ما و دردهای ما نزدیک تر خواهید شد. و به راز این که چرا آتش بجان نی ها می افتد و خشک و ترشان را می سوزاند و به خاکسترشان بَدَل می کند واقف تر خواهید شد: یک شب آتش در نیستانی فُتاد/ سوخت چون شمعی که برجانی فتاد……

واما آغاز سخن:

مسئول، یعنی کسی که مسئولیت کاری را پذیرفته است و بابت آن نیز مورد سئوال واقع می شود. شما اما بیست و سه سال است که درهیچ نشست خبری شرکت نجسته اید و با اعتنا به مسئولیت ها و اختیارات فروانی که مردم و قانون و خدا به جناب شما تفویض کرده اند، به هیچیک از پرسش های صریح ایرانیان و خارجیان پاسخ نگفته اید. وحال آنکه جامِ جامعه ی ما لبریز از پرسش های بی واهمه ای است که هریک تیزی برنده ای با خود دارند و بی اعتنا به سکوت ما و شما به ایجاد جراحت در روانِ مردم ما مشغولند.

مجلس خبرگان رهبری نیز که یک اجتماع بی خاصیت بوده است، هرگز به سمت و سوی سئوال از رهبری روی نبرده و نمی خواهد برای یکبارهم که شده، به خدا و قرآن که نه، به مردم ایران و جهان نشان بدهد: دریک نظام اسلامی می شود از صغیر و کبیرِ مسئولان پرسش نمود. وپیش از صغیرو کبیر مسئولان، از شخص رهبر!

نمی دانم اخیراً به سخنانِ تبسم برانگیزِ رییس قوه ی قضاییه آیا توجه فرموده اید یا نه؟ برادرِ ایشان در مقام ریاست مجلس به کنایه از لات بازی های سیاسی رییس جمهورگفت، و خود ایشان برای رییس جمهور خط و نشان کشید و فرمود: زبان درکام بکشید وگرنه پرونده هایتان را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت!؟

من شخصا درتحلیل این سخن، بیش از آنکه حتی کنجکاو آن پرونده های کذایی باشم – که لابد برای دفنِ در تاریخ کنارشان گذارده اند – معطوفِ این واژه ی ” مردمِ شریف” ی هستم که همگان از حساب بانکیِ آن سود می برند اما در این میان یکی صدا در نمی دهد: ای بزرگان قوم، این جنازه، مدت هاست بو گرفته، دفنش کنید!

ظاهراً مُشت این جنازه ی شریف، هنوز که هنوز است کارایی دارد. طوری که خود حضرت شما نیز در اشاره به شلتاق آمریکا و اسراییل، به ضربتِ محکمِ آن اشاره فرمودید.

رییس جمهور نامتعادل ما نیز آنجا که خبراز افشای اسناد خود می پراکنَد، باز به سراغ “مردم شریف” می رود و براین جنازه ی بو گرفته چوب می زند.

این “مردم شریف”، که هرکس به تناسب حال، حالی از او بازمی ستاند، سال هاست که کارآیی و استخوان بندی شخصیتی اش را از دست داده و تنها نقش وخاصیتش در نمایشی که ما از ایران و ایرانی به صحنه آورده ایم، سیاهی لشگری است که شهامت یک “چرا” ی ساده را نیز از او واستانده ایم.

قبول می فرمایید اگر این مردم شریف را ارج و بهایی بود، اعتراض ها و پرسش هایشان به هیچ گرفته نمی شد و بُغض شان نیز به چوب و چماق قوای تحت امر شما سپرده نمی شد. من راز بی اعتنایی به این مردم شریف را، وتیرگیِ مستمرِسرنوشت آنان را در سیاهیِ” نفت ” می بینم. آری، بزرگانی که دستشان به پولِ نفتِ این مردم گشوده است و بی اجازه ی آنان هرچقدر که بخواهند برمی دارند، احتیاجی به خود مردم ندارند. علت این که در این سرزمین فلک زده، افکار عمومی به هیچ گرفته می شود، هیچ نیست الا همین دست هایی که بی اجازه ی مردم در جیب مردم فرومی رود.

رهبرگرامی،

درغیابِ شما که پاسخگوی پرسش های فراوان و سرگردانِ این مردم شریف نیستید، چندی پیش من خود دست به کار شدم و نوشته ای برای جناب آقای سید محمد خاتمی فرستادم ودر آن هفت پرسش از هزار پرسش سرگردان جامعه را پیش روی وی نشاندم.

دلیل این که چرا از میان همگانِ این سرزمین، من جناب ایشان را مخاطب پرسش های خود قرارداده ام، به افق های مطلوبی بازمی گردد که وی به ترسیم آنها توفیق یافته است. چرانگویم که ما آمیختگیِ ادب و سیاست و انصاف و درستی و روحانیت را به جناب ایشان مدیونیم؟ …..شعله تا سرگرم کارِخویش شد، هرنِی یی شمع مزار خویش شد…..

خلاصه زمان گذشت و چشم انتظاریِ من برای دریافت پاسخ از آقای خاتمی بجایی نرسید. به دیدارشان رفتم. محکم در آمد که: آقای نوری زاد، من به سئوال های شما جواب نمی دهم. پرسیدم چرا؟ گفت: من نمی خواهم داخل قضایایی شوم که تبعاتی داشته باشد. مثلا بحث نظری فقه وحاکمیت فقیهان، که یکی از پرسش های شما بدان مربوط است، مرا به حوزه ی حساس صنف روحانیان داخل می کند. دراین حوزه تا دلت بخواهد اختلاف است و انشقاق.

نخواستم بگویم: شما اگر پاسخ ندهید، این پرسش ها در میان مردم هستند وبه حیات خود ادامه می دهند، اما گفتم: شما چه بخواهید و چه نخواهید، در میان مردم پرسش های تند تری دهان به دهان می شود وپاسخ نگفتن بدانها، بساطِ برقراری ما را برخواهد چید و ما را به گودال انزوا و فروپاشی درخواهد انداخت. این را قبول کرد. که: بله، پرسش های تند تری در میان مردم رواج دارد و پاسخ نگفتن به آنها کار عاقلانه ای نیست!

وقتی از محضرجناب خاتمی بیرون می آمدم، زنجیرِ سنگینِ فحش های رکیک آقای شریعتمداری کیهان را دیدم که برپای اراده ی وی قفل بسته است. همان فحش هایی که آقای شریعتمداری – بزعم خود – به نیابت از جناب شما برسراین مرد بزرگ باریده ومی بارد. به این قفل کیهانی، نگرانی از میکروفن ها و دوربین های مخفیِ حتی داخل دستشویی های ساختمان ایشان را، و نیزهراس از چشم های مراقب مامورانی که سپاه و اطلاعات به اسم محافظ به ایشان تحکم فرموده اند اضافه فرمایید.

رهبرگرامی،

انتشار این پرسش ها نه از آن روی است که پاسخ نگفتنِ آقای خاتمی را به ضعف و هراس او تعبیرکنم. بل از این روی که همه ی ما و به ویژه جناب شما بدانیم در هریک از این پرسش ها حنجره ها و پتانسیل هایی نعره می کشند که اگر صدایشان را نشنویم، تیزی همان پرسش های بی پاسخ، حیات و بقای ما را نشانه خواهد رفت.

اما آیا مثلا ” فقه “ی که من دراین پرسش ها بدان اشاره کرده ام، یک بحث نظری است؟ یا مبحثی دقیقاً حقوقی – اجتماعی؟ همان مبحثی که ما امروزه به آفت های هزار باره ی آن مبتلا شده ایم و راه گریزی نیز از آسیب های جاریِ آن نمی یابیم. از محضر جناب شما تقاضا دارم اگر مقدورتان بود و شما را حوصله ای برای پاسخگویی به پرسش های بی جواب مردم، دست به قلم ببرید و به برخی از این پرسش ها پاسخ بگویید.

من عین همان نوشته ای را که برای آقای خاتمی ارسال کرده ام، برای حضرتعالی نیزمنتشر می کنم. این هفت پرسش، تنها سایه ای از پرسش های توفانیِ این روزهای سرزمین ماست:

سلام جناب خاتمی

پرسش های هفتگانه ی من، شمارگان مختصری از پرسش های بسیار و سرگردان جامعه ی مفلوک ما است. من به چشم خود دیده ام جماعت سرخورده ای را که به هزار امید به دیدار شما می شتابند و همان سرخوردگی ها را به تعارف با شما در میان می گذارند و درهوای متانت شما نفسی تازه می کنند و به جای نخستِ فلک زدگیِ خویش باز می روند. آن سوتر از این گفتاگفت های تکراری و تمام نشدنی، سینه های سرخ مردمی است که با همان هزار امید رو به شما می نشینند و به شعارها و به صحبت های متداول شما گوشِ دل می سپرند و درتب و تاب یک گویش بی ملاحظه درخود مچاله می شوند. من از باب رهایی از شرمی که بی دلیل از همه ی ما آویخته، نه همه ی آن پرسش ها را، که معدودی از آنها را با خود شما در میان می گذارم تا مگر پاسخ های صریح و شفاف شما، راه را برای عبوراز سایر پرسش ها وا کند. اگر در چند وچون پرسش های من، صراحت، به جای نرمش و ملایمت نشسته است، پیشاپیش از شما پوزش می طلبم. گرچه خود می دانم در شنودنِ عربده های وقیحِ بسیجی نماها، و ناسزاهای کیهانیِ این چند سال اخیر، مهارت یافته اید.

یک :

شما در غیاب مهندس میرحسین موسوی، شخصیت شماره ی یک جریانی هستید که خواهان مطالبات خاصی است. جریانی که ظاهرا آزادی را با همه ی ظرافت های آن، و قانون را با همه محکمات آن، و انصاف و داد را با همه ی آغوش گشوده اش می خواسته و می خواهد. پرسش این که : شما مگربه دنبال چه بودید که تحمل نشدید؟ واکنون با اعتنا به پیشامدهای این دوسال اخیر، به دنبال چه هستید؟ قرار بود شما با روی کار آمدن چه بکنید که حاکمیت خود را در معرض فروپاشی دید و دست به کارهایی زد که تلخی آن باهزارمن عسل، ولکه های تباهیِ آن با هزارجراحی زدوده نخواهد شد؟

دو:

حاکمیت در این دوسال، کمترین توجهی به شخصِ شما وخواست های هرازگاهِ شما نکرده است. بلکه بالعکس، تا توانسته، پای شما را و سایرینی را که با شمایند، به ریسمان بیگانگان بسته و عده ای را که منتسب به شمایند، دستگیر و زندانی کرده است. آیا اگردرآینده نیز توجهی به خواست های شما نشود و راه برای هرگونه سربرآوردنِ شمایان بسته گردد، سربه کجا خواهید کوفت؟ واساسا چه خواهید کرد؟

سه :

مشکلات جاری کشور، تنها نه از آن روی است که رییس جمهورها و دولت های ما قابلیت اداره ی کشور را، و اهلیت برطرف سازی موانع پیش روی را نداشته و ندارند، و نه به این دلیل که مجلسیان ما به مذلت اطاعت بی چون وچرا در افتاده اند و شآنِ نمایندگی خود را با بُزدلی های مشمئز کننده ی خویش به حقارتی تاریخی دچارساخته اند، و نه به این خاطر که دستگاه قضایی ما مته به مغزعدالت و انصاف فرو می بَرَد و پوست از تن آداب داد گستری می دَرَد، بل به این دلیل که بر این مُلک، تفکرِ ناشی از فقاهتِ فربه، وفقاهتِ میان تهیِ منفک از درد و داغ مردم حاکم است. فقاهتی که با همه ی پویایی و عرض و طول و دارایی اش، از درک واقعیت ها وحساسیت های داخلی و بین المللی عاجز است و برای بسیاری از مختصات جامعه، طرح وبرنامه و جایگزینی ندارد و ناگزیر روی به بایدها و نبایدها و حلال است و حرام است های منجمد تاریخی می برد و راه تنفس نسل ها را برمی بندد.

با اعتنا به این مهم، خود شما با همان لباسی که برتن دارید و بسیار نیز برازنده ی جناب شماست، درهمین گردونه ی حجة الاسلامی صاحب وجاهت اید. با فرض این محال که همه ی اختیارات کشور را دو دستی تقدیم شما کنند و دست شما را برای هر تغییر و اصلاحِ دلخواه وا بگذارند، با این بن بست های پشتاپشتِ فقاهتی چه خواهید کرد؟ مگر یک حجة الاسلام می تواند آن سوتر از دایره ی فقهی که می خواهد با بلندگوی “حلال است و حرام است” با مردمان متعجب دنیا دیالوگ برقرار کند، به حیثیات حتمیِ بشری بیاندیشد؟ یک نگاهی به فاصله ی نجومی میان این سال های کشور بختک زده ی ما با دیگرانی چون کره ی جنوبی ومالزی و همین امارات و ترکیه ی همجوارمان بیندازید!

ما از فقه بخاطر قرن ها کارآیی اش در آراستگیِ فکریِ پدران و مادرانمان تشکرمی کنیم. اکنون آیا وقت آن نرسیده است که فقاهت، برای نفس کشیدن و زنده ماندن، پنجره ها و دروازه های تازه ای را به روی خود بگشاید و از همزیستی با سایر نحله های فکری و اجتماعی نهراسد؟

چهار:

برای برون رفت از مخمصه هایی که گرفتار آنیم، پیشنهاد داده اید که دو سوی ماجراهای اخیر، چه حاکمیت، وچه آنانی که به هرشکل آسیب دیده اند، از حق خود گذشت کنند و مطالبات خود را نادیده بگیرند تا دعوایی اگر هست خاتمه پذیرد. یعنی حاکمیت، زندانیان حادثه های اخیر را آزاد سازد و از دستگیری وزندانی کردن خاطیان – به گمانِ خود – گذشت کند، و آسیب دیدگان نیز خون فرزندان وماهها حبسِ بی دلیلِ عزیزانشان را نادیده بگیرند. پرسش من با عملی شدن این آرزوی سطحی ، شکل می گیرد. این که : روز بعد ازاین گذشت دوجانبه، آیا چگونه خواهد بود؟ اگر یک جوانِ باز آمده از زندان، مجددا ازدزدی های جاری شخص رییس دولت و معاون اولش بگوید و بنویسد و دردانشگاهِ خود همین ها را برملا کند، باز آیا گرفتار داغ ودرفش خواهد شد یا نه؟

بعد از این گذشت دوجانبه آیا دستگاه قضایی، به چهره ی انصاف و عدل خواهد نگریست یا همچنان لباس مضحکه برتن عدالت خواهد پوشاند؟ یا نمایندگان مجلس به یاد عهدی که با مردم و خدای خویش بسته اند خواهند افتاد و ازهیچ کس فرمان نخواهند پذیرفت و از احدالناسی نیز نخواهند هراسید؟ آیا آقایان جنتی وخاتمی و علم الهدی، با فهم، و با لبخند آشتی خواهند کرد؟ آیا سپاه، ازلقمه های چرب وشیرینی که بلعیده و می بلعد دست خواهد شست؟ آیا مراجع و امامان جمعه و روحانیانِ دخالت گر، برای نخستین بارهم که شده مسئولیت دخالت های ویرانگرخود را خواهند پذیرفت؟ آیا منصب های کلیدی کشور از چنگ بی عرضه ها و پوک مغزان به در خواهد رفت؟ آیا کسی برای مردم و خواست ها و افکارشان تره خُرد خواهد کرد و مثلا به مردم گزارش خواهد داد که چه مقدار از پولشان صرف بقای بشاراسد قاتل گردیده و می گردد؟

پنج :

شما دراعتراض به حبس آقایان موسوی و کروبی وهمسرانشان، هراز گاه به پراندن یکی دوشعاربدون پشتوانه بسنده کرده اید. آنان داخل زندان اند و شما درزندانی دیگر. بیرون مانده اید که چه؟ بیایید و درخواست کنید تا شما را به جایگاه والای حبس داخل کنند تا سهم شما در این معرکه ی تلخکامی، طعمی از ” درکنار مردم بودن” باشد. منظور من از این مردم، حداقل بیست میلیون نفری است که خود و خانواده هایشان به رویه های جاری حاکمیت “نه” گفته اند و شخصیتشان به دمِ دستی ترین وجه ممکن چوب خورده و تحقیر شده است.

پرسش پنجم من این است :چرا شما در زندان نیستید؟ ظاهراَ با آن همه نسبت جاسوسی و براندازی و فحش های وقیح کیهانی، شما برای زندانی شدن اولویت داشته اید. حاکمیت، درشما چه دیده که بیرون ماندن شما را به صلاح خود دانسته است؟ بیرون مانده اید تا این بیست میلیون نفر سرگشته را رهبری کنید؟ تا جنبش سبز که نه، تا اصلاحات مالوفِ تان بدون سرنباشد؟ تا برای برآمدن و برکرسی نشستن خود و دوستانتان، مردم را به صحنه آورید؟ آیا مواضع نرم شما به این خاطر نیست که در بیرون بمانید و به گمان خود این آشفتگی ها را سامان دهید؟ آیا کشتن جوانان مردم و ضرب و شتم وحشیانه ی مردم ودستگیری ها و حبس های توام با شکنجه و تهدید و رعب و وحشت، شما را به وادی ترس درنیانداخته است؟ تاهمان گونه بگویید و موضع بگیرید که حاکمیت خواهان آن است؟

شش :

انتخابات در پیش است. حاکمیت احتمالا برای تنها نماندن خود، به شما بها خواهد داد. واحتمالا بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. واحتمالا وعده های خنده دارخواهد داد. واحتمالا تنگناهای عهد قجریِ خود را از اطراف آقایان موسوی وکروبی و همسرانشان برخواهد چید. تا مگر مردمان قهرکرده را بار دیگر برسرسفره ی نظامی که سرتاسر قامتش به آلودگی های رنگارنگ مزین شده، ترغیب کند.

شما نیز احتمالاً بارواج همین وعده های خنده دار- همانها که جزیی از کلِ خواسته های مردم است – به صحنه ی انتخابات بازخواهید رفت. و مردم را برای حضوری دوباره به صحنه دعوت خواهید فرمود. پرسش من این است: چه تضمینی برای صحت انتخاباتی که برسر خود کارآزمودگانی چون شیخ احمد جنتی دارد؟ اگر دوستان شما به مجلس راه یافتند، درآن مجلسِ گِل گرفته، قراراست برکدام حقوق متلاشی شده ی مردم اصرار ورزند؟ مثلا دوستان شما در مجلس، این توانایی و این بضاعت را دارند که سپاه را از اسکله های قاچاق و هزار هزار فرصتی که فروبلعیده، به پادگانها باز بَرَند؟

هفت :

حاکمیت ما برای بقای بشار اسد قاتل، هزینه ی فراوانی متحمل شده است. از این پس نیز متحمل خواهد شد. به چین و روسیه، پول و وعده و امتیازات هنگفتی خواهد پرداخت تا مگردرشورای امنیت سازمان ملل، هوای رژیم رفتنی بشار اسد را داشته باشند. داستان حمایت بی دریغ ما از بشار اسد، کاملا به قمار انرژی هسته ای خودمان شبیه است. قماری که از جیب ما میلیاردها دلار بدر بُرد و برای ما جز تحقیر و ورشکستگی هیچ نگذاشت.

عجبا که این روزها رییس جمهور نامتعادل ما و قلچماقانِ شعارگوی هسته ای ما، سکوت اختیارکرده اند و دیگراز حقوق مضمحل شده ی هسته ای ما سخن نمی گویند و مردم عوام ما را به تکرار شعارهای طنز خود تحریک نمی کنند.

ما به همین خاطر، و به دلیل بی کفایتی های مستمر مسئولانمان، به آغوش تحریم های بین المللی درافتاده ایم. تحریم هایی که ما با سماجتی به بزرگی بلاهت، از آنان عبور می کنیم و مثل یک جاهل کتک خورده، به صورت کبود خود اشاره می کنیم و به همه می گوییم : “چنان محکم با صورتم به مشتش کوفتم که صورت خودم کبود شد”. این تحریم ها، سرمایه های این مردم بختک زده را به تاراج می برند و روز به روز ما را به تنگناهای بین المللی در می اندازند. پرسش پایانی من این است : به فرض، شما رییس جمهور، شما رییس مجلس، شما همه ی مجلس، با داستان بشار اسد و لبنان و حزب الله و اسراییل و داستان انرژی هسته ای وتحریم ها چه می کنید؟

با امتنان و سپاس :محمد نوری زاد پانزدهم شهریور سال نود

رهبرگرامی

این هفت پرسش، گرچه روی سخن با جناب خاتمی دارند اما مصرانه از ما و شما نیز پاسخ می طلبند. مباد از این روی که: ” وقتی خود مردم برای ما، جز بوقت رآی دادن و جز برای دمِ توپ صاحب شآن ومنزلتی نیستند، ما را چه به پرسش هایشان؟ “، همچنان شنودنِ ابهام ها و پرسش ها و خواست هایشان را به هیچ بگیریم؟

شما را به خدایی که بدو ایمان دارید، به ما بفرمایید: چرا مردمِ ما نباید این خاصیت و این ارزش و این وجاهت را داشته باشند که از شما بپرسند: چرا؟ اساساً مگردلیلِ برپایی و برقراریِ مجلس خبرگان، همین پرسش از رهبری نبوده ونیست؟ اگربله، پس با اعتنا به کدامین آموزه ی انسانی و شیعی وقانونی، تا کنون یک نماینده، یک بار، آری یک بار، شهامت این را نیافته است که از شما بابت این همه مسئولیتی که به عهده دارید، یک ” چرا ” ی مختصر بپرسد؟

از همان سنین جوانی برزبانِ ما و شما نشانده اند: “پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی کنند، خود به حسابِ خودتان رسیدگی کنید”. ستونِ محوریِ این سخن، بر”حقّ الناس” استوار است. یعنی آهای مردم، بگردید و هرکجا رشته ای ازحقوق تباه شده یافتید که یک سرش خود شمایید و سردیگرش دیگران، درهمین فرصت باقی مانده و پیش از ورود به عرصه ی حساب و کتاب، به واکاویِ و اعاده ی این حقوق تباه شده همت کنید. که اگربه طلبکاریِ مردم اعتنا نکنید، عدلِ جاریِ خدا، هم دنیایتان را و هم آخرتتان را برسرتان خواهد کوفت.

من صمیمانه و البته قاطعانه با صدای بلند اعلام می کنم: ” رهبرا، ما حقوق تباه شده بسیار داریم. بیایید و پیش از کوچ به دیاری که چهارستونش برعدلِ حتمیِ خدا بنا شده، به طلبِ ما رسیدگی کنید. که اگر از طلب ها و پرسش های ما رو بگردانید وما را طبق شرع و عرف و قانون همین جمهوری اسلامی راضی و توجیه نکنید، ما مردمان این زمانیِ ایران، وحتماً نسل های آینده ی این سرزمین، وزنِ سنگینِ طلبکاری خود را بر ترازوی سنت های حتمیِ هستی خواهیم نهاد. و شما نیک تر از همه ی ما می دانید که این وزن سنگینی که ما برشانه ی سنت های حتمی هستی می نهیم، با جناب شما چه خواهد کرد!

…..اکنون مثنوی آتش در نیستان، با غریوِ پرسوزِ خواننده ی خوب ما، وخاکستری که از نی های پرادعا ومیان تهی بجای مانده، پایان یافته است. درشیراز از اتومبیلِ خود پیاده می شوم و به دیدار مردی می روم که یکی از چند منبر زنده ی این کشور پهناور متعلق به اوست. جناب آیت الله سید علی محمد دستغیب. سپاهیان و بسیجیان و طلاب کفن پوشی که به پای تمامی منبرها و تریبون ها قفل بسته اند، خانه ی این پیرمرد را به سنگ بستند تا مگر این منبر زنده را نیز به جمع هزار هزار منبر افسرده و مرده وخاک برسرِ کشورمان بیفزایند. هنوزآثار سیاهیِ آتش و رنگ و ننگ در اطراف ساختمان محقر او هویداست. پیش می روم و برگونه های آزادگیِ او بوسه می زنم. و از وی بخاطر این که برای روفتنِ تاریکی، خود را به اشتعال انداخته و این تنها چراغ انسانی و ایمانی را دراین سوی سرزمینمان روشن نگاه داشته تشکر می کنم.

ساعتی بعد در کنار مزار حضرت حافظ ایستاده ام. به نیت این که پایان کار ما بکجا خواهد انجامید دست به تفآل می برم و دیوان شورانگیز او را می گشایم. شوراین غزل به جانم می دود: درازل پرتو حسنت زتجلی دم زد/ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد……..تا جایی که می سراید: مدعی خواست که آید به تماشا گه راز/ دست غیب آمد و برسینه ی نامحرم زد. شباهنگام بود که من به راز این سخن حضرت حافظ پی بردم و دانستم او چرا در قرن های دور، واژه ی ” دست غیب “ را در این غزل بی نظیر خود جای داده است.

واما سخن پایانی من،

نه طبق قوانین کشورهای فهیم دنیا، و نه حتی طبق قوانین کشورهای همجوارما، که طبق قانون جمهوری اسلامی خودمان ایران، شخص رهبر، بلحاظ فردی و حقوقی، هیچ تفاوتی، آری هیچ تفاوتی، آری هیچ تفاوتی، با سایر مردم ندارد. شوربختانه اما آن سوتر از قانونی که در این مُلک به شوخی بَدَل شده، جناب شما بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار، آری بسیار، با سایر مردم ایران تفاوت دارید. و این، اولین حقّ الناسی است که ما ایرانیان از جناب شما طلبکاریم. آیا پیش از آنکه به حسابتان رسیدگی کنند، به حساب خودتان رسیدگی خواهید فرمود؟

بدرود تا جمعه ی آینده

با احترام و ادب: محمد نوری زاد جمعه بیست و هفتم آبان سال نود

+255
رأی دهید
-21

khosh bavar - يزد - ايران
و فقط فقط فقط فقط فقط فقط یک سوال من از محمد نوری زاد و آن اینکه ، شما در اینمدت کجا بودی !؟ چرا باید باید باید باید بگفته خودت " جناب رهبر " و به گفته من خوش باور " ضحاک " به تو و نامه تو توجه یی داشته باشد ! مگر فرقی‌ فرقی‌ فرقی‌ فرقی‌ فرقی‌ بین درد تو و نامه تو با درد و نامه میلیونها ایرانی‌ که در مدت ۳۲ سال نوشتند هست که بتو جواب بدهد !؟ بگفته خودت: بدرود تا جمعه ی آینده و به گفته من خوش باور : پس همواره شاد و منصف باشیم.
شنبه 28 آبان 1390 - 10:18
بیداری اسلامی - تهران - ایران
اگر آقا به کسی جوابگو نیست چون به صلاح کشور نیست. مطمئن باشید که آقا خودشان بهترین تصمیمها را میگیرند و کشور اسلامی مان را به سمت تعالی رهبری میکند. خدا سایه اش را از سر کشور کم نکند و همیشه زنده باشد تا دست بیگانگان را از کشور قطع کند. دوستان، بدانید که فقط با این نظام امنیت و آرامش را در کشور مشاهده خواهد کرد.
شنبه 28 آبان 1390 - 10:00
سید ابوالقاسم واعظ - اندونزی - جاکارتا
اگر خاتمی بی پروا پاسخ نوری زاد را بدهد، این پاسخ به جای حکومت بر ما تلخ خواهد آمد. او می تواند پاسخ دهد کروبی و موسوی به پشتوانه حمایت مردمی خیالی چندان جسور شدند تا به زندان افکنده شدند و پس از آن حتی یک نفر فریاد اعتراض برنداشت پس اگر من چنین حماقتی را مرتکب نشدم و بی پشتوانگی شور ملت را فهمیدم به خاطر عقل است نه ترس. عقلی که هر کس با خواندن سرنوشت مصدق و بنی صدر و .. ناگزیر در انسان پدید می آید. خاتمی می تواند پاسخ دهد وقتی مردم سی و پنج سال است در توهم ساقط شدن رژیم دارند درجا میزنند، انتخابات ولو نیم بند و تقلبی تنها روزنه ای است که می تواند به تغییر در کشور منجر شود. خاتمی می تواند پاسخ دهد مگر من نبودم که در حد توانم به شما آزادی دادم و شما جاهلانه مرا در دانشگاه تهران هو کردید. همان روز به شما گفتم که بعد از من کسانی خواهند آمد که ....
شنبه 28 آبان 1390 - 10:40
khorramdin babak - فرانكفورت - فرانكفورت
آقای نوری در زندان بوده‌ید زرج کشیده اید حرمت شما ا باید داشت. ولی‌ دست از این نامه نگری بر دارید. شاه علی‌ حافظ این جنایت کاران می‌‌باشد. بدون آنها باید تاج شاهی را مثل شاه سابق پس دهد. اشتباه امیر کبیر را نکنید، امیر کبیر هم فکر می‌‌کرد. با نامه نگری نصرالدین شاه را مردمی تواند کرد. عاقبت اًمی کبیر را دیدید. تازه داماد نصرالدین شاه هم بود. شاه علی‌ که از رذالت و جنایت دست تمامی‌ شاهان سابق ایران را بسته. آیا واقعأ فکر می‌‌کنید. که این ضحاک از هیچ اطلاع ندارد؟
شنبه 28 آبان 1390 - 12:29
a.ahooraei - اهواز - ایران
برو مردک مسخره یک غلط کردم و … خوردم در محضر گرامی رهبرت بگو و یه باره بشین باهاش بکش و بخور و بچاپ. یک مرد انقلابی هیچگاه آزادانه یک دیکتاتور را اینجور خطاب نمیکنه. همتون تا دیروز پشتش راه می رفتین و تکبیر و کفگیر می انداختین و یه باره همه همون جیره خورهایی که دیگه در محضر عالی جنابشون جایی نداشتن و ندارن، شدن انقلابیونی از بطن جامعه؟
شنبه 28 آبان 1390 - 12:33
آشی - لندن - انگلیس
ولایت من درآوردی فقیه که هیچ کشور اسلامی اصلا ایاو را قبول ندارد. ا از زمانی که به اصطلاح رهبر شده، نه از ایران خارج شده و نه هیچ کشور حتی مسلمان هم ایشان برای بازید دعوت نکرده است.
شنبه 28 آبان 1390 - 13:06
romano - تهران - ایران
khosh bavar - یزد - ایران دوست عزیز ایشان خطابشان شما یا قشر شما نیست بیشتر برای طبقه‌ای می نویسند که اگر ارسطو را هم بیاوری استدلال بیاورد سر عقل نمی‌آیند و بدبختی همه ما از دست آنهاست. ایشان زمانی از خود آنها بودند و به این دلیل مینویستند که حرف ایشان از بنده و شما ده برابر برای آن جوجه بسیجی که هیچ چیز بغیر از تسبیح انداختن نمی‌داند اثر دارد (چون اینها خوب می‌دانند در سپاه و بسیج ریزش وجود دارد و بالاخره چشم و گوشهایی خارج زندان داخل حکومت دارند) ایشان به زبان این قشر صحبت می‌کنند و آنها هم چون خود را عقل کل سیاست فرض می‌کنند می‌گویند بگذار نامه فتنه سبز را بخوانیم و این حرفها آرام و آرام در دل آنها اثر می‌کند بقول چینیها در تائو اگر با دشمنت نمی‌توانی رو در رو درگیر شوی باهاش همراه شو. ضمنا این حرفها تنها حرفهای آقای نوریزاد نیست ایشان با افراد دیگری چون زید آبادی، کرد، ترک و .. در زندانند و دائما با هم در حال همفکری هستند و می‌دانند زبان حال این قوم چیست وگرنه برادر تکلیف بقیه مردم که اکثریت هستند در انتخابات مشخص شد و بنوعی رفراندوم هم بود.
شنبه 28 آبان 1390 - 13:38
love home - گلاسگو - اسکاتلند
بابا عزیز دلم گوش خر.داری یاسین می خونی خدا از. دست خودش کلافه است که چه افریده.
شنبه 28 آبان 1390 - 13:47
مش حسن - مسکو - روسیه
آقا حتما جوابتو میده .منتظر باش.
شنبه 28 آبان 1390 - 13:49
love home - گلاسگو - اسکاتلند
عزیز دلم کدام دیکتاتوری به حرف کسی دیگری گوش دادن که این بشه اوففلی این هم دقیقه آخر می فهمه.که .............. 
شنبه 28 آبان 1390 - 14:18
khosh bavar - يزد - ايران
romano - : دوست گرامی‌، بخاطر خوش باوریم هست که باور کردم که ایشان شاید اولین نامه مرا که به سبک او نوشتم بخواند و کلاه خودش را قاضی کند که چه جوابی برای گفتن دارد، پس همواره شاد ولی‌ خوش باور نباشیم !
شنبه 28 آبان 1390 - 15:34
sourena.de - اشتوتگارت - آلمان
حیف نامه نیست که برای این جنایتکار نوشته بشه؟!!! اگه قرار بود حاکمان ایران اشغالی به مردم پاسخی بدهند که کار به اینجا نمیکشید و این حکومت در همان ماههای اول سرنگون میشد. سرنگون باد حکومت ضدایرانی ولی وقیح. مرگ بر خامنه ای و مزدورانش
شنبه 28 آبان 1390 - 16:08
IRAN+ISRAEL+USA 4EVER - مونیخ - آلمان
آری ،آری آتش در نیستان و ۱ بست تریاک افغانی.. گوره مرده نوری زاد با رهبره الدنگه بی‌ سواد ایشان که ملت و کشوری را به ویرانی و تباهی کشانیده اند
شنبه 28 آبان 1390 - 16:17
greentree - تهران - ایران
نوری زاده جواب تو را رهبر و تمامی‌ اوباش‌های اسلامی بد از مرگشان میدهند در این دنیا اینها وقت ندارند
شنبه 28 آبان 1390 - 16:27
pupuli - بابلسر - ایران
دیکتاتورها سوار ببرند"می ترسند پیاده شوند*نلسون ماندلا*
شنبه 28 آبان 1390 - 17:08
massoudoslo - اسلو - نروژ
خامنه ای هیچ راه حل و جوابی برای حرفای این اقا ندارد و در واقع ایراد هایی که در این نامه به سیستم رهبری گرفته میشود همانانی هستند که سالهاست رهبری از ان رنج و خفت میبرد و فیلم تقلبیه ولایت فقیه هیچ گاه هم فارغ از این مرض ها نخاهد شد که بخشا در این نامه ها به او گو ش زد میشود . رهبر اگر صلاح خودش و ملت را میفهمید بغل بیتش ۵۰ نفر را در انفجار موشک خودشان(بیعت) دود نمیکردند که نتوانند حتا ان را اعتراف کنند که سری ترین اطلاعات و کارهایشان زیر نفوذ غربی هاست !
شنبه 28 آبان 1390 - 19:32
Mehrdad.M - استکهلم - سوئد
اینها که در راسش خ.ر هست اگه گوش شنوا و منطق داشتند زودتر از این حرف‌ها مسیرشون رو عوض میکردند.باید فقط با نیروی قهری اینها رو ریشه کن کرد.
شنبه 28 آبان 1390 - 19:51
Royan - بوخوم - آلمان
بیداری اسلامی - تهران - ایران/ زیبای خفته بیدار شو و آنقدر غرق در رویا نباش این آغائی که تو ایران است اونی نیست که داری خوابشو میبینی این همان بیگانه است که داره دست خودی را از کشور کوتاه میکند درواقع داره چپاولت میکنه و خبر نداری . این دزد که زده به خونه ات.
شنبه 28 آبان 1390 - 21:58
tiger.man - گیلفورد - بریطانیا
اوازی در گوش خر ...
یکشنبه 29 آبان 1390 - 00:55
Atheist-0 - ونکوور - کانادا
دست مریزا رومانو - تهران - ایران. ظاهراً شما تنها کسی هستید که درک درستی‌ از این نامه نگاری آقای نوری‌زاد دارید. سوال من از خالی‌ بندان این است که از آن جماعتی که دو سال پیش به میدان آمدند و چند باتوم خوردند چند نفر به مبارزه آدامه دادند؟ حال این یک پس از تحمل زندان انفردی و شکنجه هنوز جرات آگاهی‌ دادن به بخشی‌ از جامعه را دارد و به آغوش مردم باز گشته مستحق بد و بیراهه؟ این رژیم رفتنیست من نگران بعد از انم که با این مغز‌های متفکر که داریم چخواهد شد.
یکشنبه 29 آبان 1390 - 07:22
parmida_alman - فرانکفورت - آلمان
بیداری اسلامی - تهران - ایران.... ایشالا که خدا سا یه رهبر دزد کثیفتو از سر ملت کوتاه کنه و بدرک واصل کنه و خود تو ساندیس خور را هم به همراش ببره...دستمال بدست....ملت از تو و امثال تو تنفر دارن دیگه اون دینتو تو خونه خودت نگهش دار ایشالا وقتی‌ مردی بری به اون بهشت که برا خودت خیال بافی کردی که سر خدارا هم میخواهین کلاه بذارین....
یکشنبه 29 آبان 1390 - 08:51
afshinmehr1351 - کرج - ایران
من به شرف نوریزاد درود میفرستم چون ایشان دوسال قبل یکی از نزدیکان بیت رهبری بود ومیتوانست مانند دیگران بله قربانگویی نماید وکیسه خود انباشته نماید. نه تنها چنین نکرد بلکه وقتی ظلم وستم آقایان را دید با آن مخالفت کرد.شایسته جوانان با شعورایران نیست که بجای قدردانی از چنین رادمردانی که بخاطرکشورشان نه تنها ازمنفعت خویش که حتی از جان خود میگذرید مورد بی لطفی قرار گیرند.خیلی مردانگی میطلبد که انسانی به اینهمه مال ومقام و...فقط وفقط به خاطر کشورش پشت کند.آیا دوست عزیزی که به چنین شخصی توهین میکند جای او بود شجاعتش را داشت که ازآنهمه پست وپول و...بگذردوبجای آن شکنجه وزندان وتحقیر بشود؟آیا باوجود چنین تفکراتی اصولا کسانی همچون نوریزادها شجاعت بخرج خواهند داد؟چشم ها را باید شصت.جور دیگر باید دید...
یکشنبه 29 آبان 1390 - 13:21
khordad88 - تهران - ایران
بنده از شجاعت و صلابت و آزادگی و رشادت و قلم زیبای آقای نوریزاد و همچنین آقای تاجزاده و زیدآبادی و امثال آنها تشکرو آرزوی سلامتی و سربلندی بیشتر ایشان و خانواده آنان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی حوادث اخیر را از خدا خواستارم . ضمنا آقای نوریزاد صرفا نامه ها را برای مخاطب مورد نظر نمی نویسد بلکه برای تذکر به ما ، آیندگان و ثبت در تاریخ نیز هست باشد که پند گیریم
یکشنبه 29 آبان 1390 - 13:31
a.ahooraei - اهواز - ایران
آقای نوریزاد اگر خطری واسه علی چلاق ایجاد میکرد تا حالا فرستاده بودش به درک. عزیزان امثال ایشان آقای نوریزاد از بازی برکنار شدند و دیگه بازیشون نمیدن واسه اینه که شاکی هستند . اینها تا دیروز از سر یه سفره نونشون را میخوردند. فقط قهر میتونه راه اصلی و گذرگاه میانبر از میان این پراکندگان دربار امامت را به ما نشان دهد و ما را به مقصد برساند امثال این اشخاص همانند بنی صدرها و سنجابی ها و قطب زاده ها هستند که فقط برای رسیدن به اهداف شخصی خودشون هر کاسه ای را لیس و هر دستمالی را دست میگیرند. اینها اگر خامنه ای نشد با احمدی نژادند و اگر احمدی نشد با خاتمی اند و اگر خاتمی نشد با امریکایند و و و .
یکشنبه 29 آبان 1390 - 19:28
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.