با رای مجلس؛ پس گرفتن امضا از استیضاح غیرممکن شد

با رای مجلس؛ پس گرفتن امضا از استیضاح غیرممکن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه را موظف کردند ‏طرح های استیضاح را پس از دریافت در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند.‏

به گزارش مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس شورای در اصلاح ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس با حذف عبارت "متمم و چند دوازدهم آن" از این ماده امکان ارایه لایحه بودجه به صورت چند دوازدهم را از دولت گرفتند.

براساس این گزارش ماده 216 آیین نامه داخلی تصریح دارد دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شوری خواهد بود.

به گزارش مهر، ‌نمایندگان مجلس در اصلاح این ماده عبارت "متمم و چند دوازدهم آن " را حذف و در تبصره 2 این ماده صرفاً کلمه "متمم" را اضافه کردند بنابراین عبارت "چند دوازدهم" در این ماده تکرار نشد. د رتبصره 2 این ماده تصریح شده نحوه رسیدگی به اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش‌بینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین نامه خواهد بود.

نمایندگان پس از عبارت "نحوه رسیدگی به" کلمه "متمم " را اضافه کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با الحاق 1 تبصره به ماده 216 آیین نامه داخلی مربوط به شیوه بررسی بودجه در مجلس است مقرر کردند در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، موضوع فقط برای یک بار به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس همچنین در اصلاح ماده 220 قانون آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به استیضاح وزیران است مقرر کردند در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم گردد.

همچنین هیئت رئیسه موظف شد در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول کند و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.

بر اساس تبصره 1 این ماده مقرر شد علاوه بر امضا کنندگان استیضاح، سایر نمایندگان می توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی استیضاح را امضاء نمایند.

در تبصره 2 این ماده هیئت رئیسه موظف شده است در روز برگزاری استیضاح، متن استیضاح و نام آخرین متقاضیان استیضاح را چاپ و توزیع کند.

تبصره 3 نیز تصریح دارد پس از اعلام وصول استیضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس خارج می شود که تمامی امضاء کنندگان به صورت کتبی استرداد استیضاح را بخواهند در این صورت می توانند دلایل خود را توسط نماینده منتخب خود ظرف 5 دقیقه در جلسه علنی مطرح کنند.

پس از این مرحله چنانچه وزیر درباره استیضاح درخواست صحبت کند، با تقاضای کتبی و موافقت رئیس مجلس می توانند حداکثر 10 دقیقه در جلسه علنی صحبت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراصلاح ماده 235 آیین نامه داخلی مجلس نیز، هیئت رئیسه مجلس را موظف کردند پس از تصویب قوانین مربوط به اصلاح آیین نامه داخلی، اقدام لازم را جهت اعمال مصوبات در متن آیین نامه، تعیین شماره مواد و تبصره های الحاقی و اصلاح شماره های آنها به عمل آورد.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.