کارمندان چگونه به رضایت شغلی می رسند؟

کارمندان چگونه به رضایت شغلی می رسند؟

یکی از عوامل مرتبط با فشار روانی در محل کار و سازمان، میزان مشارکت و تشریک مساعی کارکنان است.

احساس مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری، مشورت درمسائل سازمانی مربوط به آن‌ها و مشارکت در وضع قوانین کار، از عواملی هستند که رابطه مشخصی با رضایت شغلی، احساس تهدید در کار و احساس عزت نفس دارند.


یافته‌ها نشان می‌دهند که عدم تشریک مساعی کارکنان با کاهش بهداشت جسمانی، افسردگی، نارضایتی از کار، انگیزش پایین در کار، افکار ترک شغل و غیبت رابطه دارد.

ابهام نقش

یکی از عوامل مرتبط با فشار روانی ابهاماتی است که در کار وجود دارد. درواقع برای مراجع ابهام در مسئولیت‌ها فشار زا است. به عنوان مثال: «این برگه رو نباید میاوردی اینجا قسمت... مسئولشه»، برای خود کارکنان نیز ابهام نقش، فشار کاری به همراه می‌آورد.

حجم کار

وقتی حجم کار آن قدر زیاد باشد که کارمند احساس کند توان کنار آمدن با آن را ندارد، فشار روانی ایجاد می‌شود. فقط لازم است تصورکنید چندین و چند کار باید انجام دهید اما تقریباً بیش از چند ساعت محدود فرصت دارید.

نارسایی

کمبود امکانات مرتبط با انجام وظیفه و فقدان آموزش متناسب با کار نیز از دیگر عوامل فشارزا است.

تعارض نقش

گاهی اوقات کارکنان در تنگنا قرار می گیرند و دو سرپرست، انتظارات متفاوتی از آن‌ها دارند که این می‌تواند کارکنان را به «چه کنم چه کنم» بیاندازد.
yashainiran - ایران - ایران
همه موارد فوق در ادارات ایران حاکم است به اضافه عدم پرداخت مزایای کارمندان که نقش بسیار زیادی در افزایش سرخوردگی و افسرگی آنها دارد .علاوه بر اینها توجه فراوان به نورچشمی ها از جانب رئیس یا معاون و در نهایت انجام دادن کار آنها توسط غیرنورچشمی ها(افزایش حجم کار، سرکار آمدم افراد غیر متخصص به عنوان رئیس و غیرتخصصی بودن تصمیم گیری هایشان و مغضوب شدن نیروهای متخصص توسط این گروه از مدیران، همچنین افزایش بی رویه حقوق و مزایای نورچشمی ها و به خصوص افراد خاص با بهانه های برخورداری آنها به سبب رزمنده و ایثارگر و آزاده بودن و غیره و غیره همگی معضل و آفت سیستم اداری در ایران شده و به تبع آن فساد اداری در ایران حاکم گردیده است و همه اینها با رویه جاری اصلاح نمی شوند مگر با دگرگونی در سیستم اداری که حذف بعضی از رانت و رانت خواری ها پشت بندش باشد.
یکشنبه 1 آبان 1390

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.