بهای یک عشق، ترک تابعیت


بهای یک عشق، ترک تابعیت


قریبا ۱۰۰ سال پیش یک دریانورد چینی به نام "استنلی آفو" به بندر لیورپول در بریتانیا آمد تا زندگی تازه ای آغاز کند. او خیلی زود عاشق یک دختر بریتانیایی شد، ولی طبق قوانین آن روزگار عروس که نامش امیلی بود تنها در صورتی می توانست با نامزدش ازدواج کند که تابعیت بریتانیایی خود را ترک کند. داستان های افرادی مانند امیلی که با وجود محدودیت های فراوان در گذشته حاضر به ازدواج با خارجیان می شدند، موضوع یک مستند سه قسمتی است که قرار است از شبکه دوم تلویزیون انگلیسی بی بی سی پخش شود:

در آن زمان بریتانیایی ها با روش زندگی چینی ها و آداب و سنن آنها آشنایی چندانی نداشتند.استنلی آفو در سال ۱۹۱۲ به لیورپول آمددر آن سال حدود ۱۲۰۰ چینی در آن شهر ساکن بودند.