سرکوب شهروندان معترض و وضع نظامی-امنیتی در اردبیل


سرکوب شهروندان معترض و وضع نظامی-امنیتی در اردبیل

تحول سبز: درپی فراخوان کنشگران مدنی برای برقراری تجمع اعتراضی در اردبیل، برای انتقاد از وضع دریاچه ارومیه، و در اعتراض به رد طرح دوفوریتی در مورد این دریاچه در مجلس، عصر روز دوشنبه این شهر سیمایی نظامی-امنیتی یافت.

به گزارش منابع خبری جرس، خیابانهای مرکزی شهر اردبیل حالت تعطیل یافته و با حضور نیروهای انتظامی و ضدشورش و لباس شخصی، وضع نظامی-امنیتی بر آن حاکم شده است.

به گزارش شاهدان عینی، تردد وسایل نقلیه در این خیابان ها با محدودیت و ممنوعیت زیاد مواجه شده، شهروندانی که تلفن همراه در دست دارند مورد هجوم و حمله لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی- نظامی قرار می گیرند.

اختلال در تلفن های همراه و شبکه اینترنت این شهر نیز گزارش شده است. وضعی که در موارد مشابه نیز تکرار شده است.

بر طبق گزارش رسیده به جرس، ده ها تن از شهروندان اردبیلی در خیابانهای ایستگاه سرعین، شریعتی، سه راه دانش، چهارراه و بازار آغزی مورد حمله گاردهای ضد شورش، لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

برخی از شهروندان (حداقل ۱۰ نفر) بازداشت شده و شماری نیز با بدرفتاری و سرکوب خشونت بار و فیزیکی مواجه شده اند.

h.k - دانمارک - اودا
عجب ملت بی ارزشی ازطرف حکومت کشورمان شناخته شده ایم.من نمیدانم ملت راحکومت تشکیل میدهد.یاحکومت راملت?همان حرف درست که عمل میکنندواول انقلاب قولش راداده بودند.,,درنطفه خفه میکنیم,امام خمینی..حرف هفتادوپنج میلیون جمعیت.ارزش ,پهن, رابرای این حکومت بیشرف ندارد.بخدااین زندگی نیست.بلکه خفت است.یک مجموعه 200 نفره سرمایه ملی ایران رادردست بگیرند.وتعدادی مزدوراجیرکنند.که معترضینشان رابه شدت سرکوب وزندانی وتجاوزبه نوامیس ملت بکنند.ملت ایران بایدازاین حکومت تشکرکنند.که برای همبستری مادران,خواهران وزنان جوان وزیبایشان رادرخواستی ندارد.وگرنه ملت عزیزوباعزت ایران.ازترس خوددودستی تقدیم میکردند.شایدخیلی ناراحت میشدندامابه رونمی اوردند.که طرف بفهمد.همانگونه که ازاول انقلاب بادختران وزنانی که دراحزاب سیاسی بودندعمل کردند.ملت میشنیدوحرفی نمیزد.حالاجمعیت بیشتروجوان......تف بر انسانی که ظلم پذیرباشد..
سه‌شنبه 22 شهریور 1390

h.k - دانمارک - اودا
برشرف ادمهایی که ظلم وتعدی راببیند.وجزدرشرایطی مخصوص که مجبورباشدتحمل کند. تابه موقعیتی برسدودربرابرظالم قرص ومحکم بایستدرالعنت نمیگویم.ولی اندسته ازجماعت که مشکلی ندارندوظلم رامیپززیرندواعتراض نمیکنند.ومعترضین حکومت ملایانراحمایت نمیکنند.هم برشرفشان ,اجدادشان ناموسشان لعنت میفرستم.واینهاهستندکه باعث خواری وحتی مرگ صدهاجوانمرد شجاع ودلاورایران میشوند.که باسکوت ونامردیشان.مزدوران پست وحاکمان پست ترشان راجری تروبی پروامیکند.اینها برای چه افریده شده اند نه منفی نه مثبت.نه خواهرونه برادرند.نه خانم هستندونه اقا.لعنت بروجودتان.مرگ برشمابادکه باعث ننگ یک ملت هستید.
سه‌شنبه 22 شهریور 1390

zartusht67 - المان - فرانکفورت
درود به غیرت اذری ها
سه‌شنبه 22 شهریور 1390

soheil_alman - المان - فرانکفورت
اول مهر روز سرنوشت است یکبار همه با هم به پا خیزید و برای همیشه خود و وطن عزیزمان را ازدست این بیگنگان حاکم با شرکت در اهپیمائی اول مهرماه سال 1390 ازاد کنیم....پاینده ایران....
چهار‌شنبه 23 شهریور 1390

آزادیخواه - ایران - تهران
. فقط این نسیت . یکشنبه در سولدوز ، مراغه ، قوشاچای ، ملکان درگیری های شدید برای حمایت از دریاچه ارومیه بین یگان ویژه ومردم بود. پنجشنبه 17 شهریور مردم باکو در آذربایجان برای حمایت از دریاچه تظاهرات کردند. در ازمیر وآنکار مردم ترکیه با خود نمک اورده ودر اعتراض به پخش نمک دریاچه در اثر باد به سر وصورت خود نمک می پاشیدند. در ارومیه وتبریز به ازای 1 نفر 3 مأمور گذاشتند وجلوی اعتراضاتو گرفتند. ولی متأسفانه باز آذری دوستان وآران پرستان یکنفر پیدا نشد که با ما همراه وهمصدا معترض کند. ومسئولین این سایت هیچ خبری هم از تظاهرات مردم کشورهای دیگه ننوشتند .مردم ترکیه وباکو( که حسابشان از حکومت مرکزی مثل مردم ایران جداست) اعتراض کردند ولی درایران وحتی همین سایت هیچ خبری از مدعیان پوشالی ودروغین نبود.
چهار‌شنبه 23 شهریور 1390

آزادیخواه - ایران - تهران
خیلیها فقط دوست دارند ما خط مقدم جنگ باشیم وبعد از پیروزی ،سهمی از این پیروزی بدزدند. آقای خوش باور که گفتی آینده ایران را چگونه می بینی؟ با این وضعیت بیخیالی وتفرقه و100 دستگی مردم، محال است ایران زخمی از جایش بلند شود یک سریها به فکر همجنس بازیند .یک سریها فقط فحش می دنند. یک سریها مثل کاتالیزور فقط کار وزندگی واخلاقشان ، برچسب زدن وتهمت به هموطنان خود هستند. ما به هر طریقی شده حق خود رامی گیریم ونمی گذاریم سرزمین آزادیخواهان کویر شود. شده با مشت روی نمک دریاچه خاک بریزیم ولی نمیگذاریم نمک باعث کویر شدن میهنمان شودج.ا که عددی نیست روسیه با آن عظمت وروبه صفتی اش ضربه شصتی از آذربایجان خورد. بقول ناپلئون بناپارت یک ترک رامی توان کشت ولی هرگز نمی توان شکستش داد. میمیریم ولی نمیگذاریم از صفحه تاریخ محومان کنند. چون دیگه آخر خطه وبا خفت زندگی کردن از 100 بار مردن بدتر است
چهار‌شنبه 23 شهریور 1390

آزادیخواه - ایران - تهران
کجایید ؟ چرا کسی حرکتی نمیکند؟ منتظرید خونهای هزاران نفر از هموطنانتان ریخته شود وبعد از ظفر خود را فاتح جنگ بنامید؟ چرا هیچکس با ما همصدا نمی شود؟ آذربایجان که سر ایران است. arashbehdin از امریکا .شما که به یک خانواده بی سرپرست فقیر اردبیلی که حقوق ماهیانه این زن بینوا با 3 بچه 50 هزار تومان بود وبه خاطر سوءتغذیه نای راه رفتن نداشتند میتوپیدی که از جلوی ماهواره بلند شوند و اعتراض کنند. به سایر هموطنانمان شکم سیر بی درد و امثال خودتان بگو از اتاق استراحتشان وپشت کامپیوترهایشان بیرون بیان وبا مااعتراض کنند. همه شهرهای آذربایجان حکومت نظامیه .دیگر استانها در بیخیالی محض. آتش این حکومت ویرانگر دامن همه را میگیرد.تاریخ این روزها رافراموش نخواهد کرد.
چهار‌شنبه 23 شهریور 1390

h.k - دانمارک - اودا
ازادیخواه.تهران.برادر وسرورم.هزاران سال درحفظ وحراست وطنمان پدرانمان کوشیدند.چه خوب به یادم اوردی.گفته ناپلئون را.یک ترک رامیشودکشت.امانمیشودشکستش داد!!همه حیوانات اهلی میشوند.مگرگرگ.که هرگزاسارت نمی پذیرد.اگربه زورداخل قفس کنند.دوعکس العمل نشان میدهد.یابیقراروهمیشه درحرکت است.یازمانی که باورکردرهایی ممکن نیست انقدردرخودفرومیرودتاسکته کندوبمیرد.ولی ازادیخواه وازادیخواهان اذربایجان.گرگان خاکستری شکست ناپذیر.اگراب نباشد .خاک برسرنمک میریزیم.واین مزدوران نامرد.واعزامی وزارت خارجه حکومت برای نفاق اعزام شده اندوخبرچینی که تاکنون چندنفرشان دراروپاشناسایی شده اند.منافقین واقعی همین,arashbidin وامثال اوهستند.اماتاکی.!!!وقتی که میگویند وطن من خاک برسرمیکنم......فکرمیکنند مزدور راباتو برابر میکنم!وقتی که میگویندوطن دردست میلرزدقلم......گویی هزاران مکررابالای دفترمیکنند!!!برادرم ماترکهادنیا رابه زانواوردیم.ملایان خیلی سهلند.امادردهمان است که گفتی.ازصداقتمان سوئ استفاده شده تاحالا.اماتمامشد.دستوقلمت رامیبوسم.
چهار‌شنبه 23 شهریور 1390

آزادیخواه - ایران - تهران
h.k - دانمارک - اودا. درود بر شما .الان من چیزی بنویسم متهم میشوم به ایران ستیزی وآریا ستیزی و بی هویتی.بخدا در نظر سنجی شجاع ترین مردم جهان نام ایران درردیف 8 و.. است. شجاعترین مردم زمین چچنی ها از جمهوری داغستان اند که از ترکان شیعه هم هستند وحدود 17 سال است با روسیه خبیث در. جنگند.خداییش در همه جنبشها ما شدیم سیبل میدان جنگ .در سالگرد بابک تنها ماندیم در سالگرد ستارخان در شهرری وسال 85 هم همینطور .در قضیه دریا چه ارومیه هم که داری میبینی. این هزار چهرهگی ونفاق رادرروی مدعیان آران پرست وآذری دوست دارم می بینم. اشکالی نداره . آسیاب به نوبت. فردا نوبت جاهای دیگه ایران هم می رسد. ازاین وضعیت تفرقه، ج.ا و قدرتهای بزرگ ، نهایت استفاده را میکنند .تاایران را به نابودی بکشانند. یاد جمله میشل ساراخوف می افتم که گفته : ایران کویری است که ثروت آذربایجان رامیبلعد. نه خود آباد می شود ونه آذربایجان راآباد می کند.
شنبه 26 شهریور 1390

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.